Άρθρο 3 Γενικές διατάξεις

 1. Οι υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις διατηρούν τη χρήση τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εκάστοτε καλλιεργητές αυτών αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον λιπάσματα και φυτοφάρμακα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου οριοσημαίνονται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα με ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 2. Η πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπεται μόνο από τις υφιστάμενες αγροτικές οδούς.
 3. Κατόπιν ειδικής μελέτης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί,  επαρκώς τεκμηριωμένοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας, είναι δυνατόν να επιτρέπονται εντός των ορίων των μικρών νησιωτικών υγροτόπων και περιμετρικά αυτών, σε απόσταση που καθορίζεται κατά περίπτωση από τη μελέτη, ψεκασμοί για την έκτακτη αντιμετώπιση εξάρσεων των πληθυσμών κουνουπιών ή άλλων εντόμων. Οι ψεκασμοί επιτρέπονται μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας για το είδος του φαρμάκου. Ο τρόπος και η συχνότητα των ψεκασμών προκύπτει από τη μελέτη.
 4. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα που εγκρίνεται εκτός των ορίων ενός μικρού νησιωτικού υγροτόπου και ενδέχεται να επηρεάσει τον ίδιο ή τη λεκάνη απορροής του, προβλέπονται υποχρεωτικά στην εγκριτική απόφαση ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία τους.
 5. Η κατασκευή στεγανών βόθρων επιτρέπεται μόνον εκτός της πλημμυρικής λεκάνης των υγροτόπων και σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων από το όριό τους. Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατασκευάζονται, βελτιώνονται ή εκσυγχρονίζονται, με ευθύνη των κατά περίπτωση αρμόδιων αυτοδιοίκητων υπηρεσιών, τα αποχετευτικά δίκτυα εντός των μικρών νησιωτικών υγροτόπων.
 6. Αν από δημόσιο ή ιδιωτικό έργο, του οποίου η κατασκευή κρίνεται ως εθνικής σημασίας, προκαλείται σημαντική υποβάθμιση του υγρότοπου, επιβάλλονται ειδικοί όροι που διασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρησή του, με αντίστοιχη τροποποίηση των χαρακτηριστικών του έργου.
 7. Όλες οι ειδικές μελέτες που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, εκπονούνται με ευθύνη των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών και εγκρίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αντίστοιχης κατά περίπτωση Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άρθρο 3 Γενικές διατάξεις

  Παράγραφος 1. Δεν περιγράφεται η έκταση και η θέση των καλλιεργούμενων εκτάσεων τις οποίες αφορά η διάταξη. Περαιτέρω, δεν είναι σαφές τι αφορά η οριοσήμανσή τους κι αν προκύπτει από υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή συνδέεται με την εφαρμογή τέτοιων διατάξεων.
  Παράγραφος 4. Δεν είναι σαφές πώς συνδέεται η παρούσα ρύθμιση με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.
  Παράγραφος 5. Είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί η πρόβλεψη για κατασκευή, βελτίωση ή εκσυγχρονισμό αποχετευτικών δικτύων εντός των νησιωτικών υγροτόπων.
  Παράγραφος 6. Είναι αντιφατική η διάταξη. Δεν είναι δυνατό ταυτοχρόνως και να προκαλείται σημαντική υποβάθμιση στον υγρότοπο και να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρησή του. Ειδικότερα, αν δεν είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης για την αλλαγή των χαρακτηριστικών του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση του υγροτόπου, και σε περίπτωση που προκαλείται σημαντική υποβάθμιση, ο νομοθέτης θα πρέπει να ορίσει αν αυτή είναι αποδεκτή (π.χ. υπό όρους, όπως τα εξισορροπητικά- αντισταθμιστικά μέτρα) ή όχι. Επίσης, ο όρος «σημαντική υποβάθμιση» είναι σκόπιμο να ορίζεται στο παρόν, διαφορετικά υπόκειται σε ερμηνείες.

 • 31 Μαΐου 2011, 09:00 | Μαρία Γανωτή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  Γνωρίζοντας αρκετά τη Νάξο, λόγω καταγωγής, ξέρω αρκετούς μικρούς υγροτόπους που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Ομως είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να τεθεί ένα καθεστώς προστασίας και να θεωρηθούν προστατευταίοι οι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν οι πιο εύκολοι για καταπάτηση και καταστροφή χώροι στα νησιά.
  Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια πολύ σημαντική αρχή. Δίνει την ευκαιρία σε όσους ασχολούνται χρόνια με την προστασία των πουλιών και των υγροτόπων να καταθέσουν προτάσεις βελτίωσής του.
  Οι αντιδράσεις, φυσικά , θα είναι πολλές. Και πολλές θα προέχονται από τους ίδιους που ανέδρασαν στην κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στις περιοχές Natura. Να στηρίξουμε το νομοσχέδιο και να επιμείνουμε να μην γίνουν υποχωρήσεις τέτοιες που να το ακυρώνουν στην πράξη.

 • 30 Μαΐου 2011, 23:33 | Αντώνης Αντωνάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  1

  Είμαι από τη Σέριφο και θα μιλήσω για τους υγροτόπους της Σερίφου . Στη Σέριφο έχουν 94 στρέμματα υγροτόπους(έλη) από τους οποίους πραγματικά υγρότοποι (έλη) είναι μόνο τα 7 . Τα στοιχεία είναι ψευδή .βεβαία οι γράφοντες το νόμο ξέρουν ότι ο ένας χώρος είναι γήπεδο ποδοσφαίρου και το γράφουν (έλος Πλατύς Γιαλός γήπεδο ) και από το δεύτερο ψευδή τόπο ένα μεγάλο μέρος του είναι αμπελώνας και καλλιεργήσιμη ενοικιασμένη από τη μονή ταξιαρχών έκταση. Ξέρουν οι γράφοντες το νόμο ότι αναφέρονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και γι’ αυτό στο άρθρο 2 γραφεί ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια της ήδη καλλιεργούμενης έκτασης και δεν επιτρέπεται η επέκταση….στην Ελλάδα έχουμε μάθει να λειτουργούμε με προχειρότητα με αποτέλεσμα ότι καλό να καταστρέφεται από λάθη αμελειας η σκοπιμότητας. πιστεύω οι δυο λάθος υγρότοποι(έλη ) (1ελος Συκαμιάς και 2 έλος Πλατύς Γιαλός -γήπεδο)πρέπει να αφαιρεθούν .επίσης σε ένα νόμο πρέπει εκτός από τις απαγορεύσεις να υπάρχει και πρόβλεψη χρηματοδότησης α)για την προστασία και β)την αποζημίωση των ιδιόκτητων εκτάσεων

 • 30 Μαΐου 2011, 13:53 | Α. Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το αρθρο 6 ειναι ασαφες. Τι ειναι «σημαντική υποβάθμιση του υγρότοπου»?
  Το να παψει εν μερει να υπαρχει ο υγροτοπος, κατα το μερος που εγινε «εργο», δεν θεωρειται υποβαθμιση? Η μονο αν ολος γινει εργο? Πρεπει να υπαρχουν ορια στην εκταση των εργων αυτων.
  Πρεπει ο αδειοδοτησης να επιδιωκει με τους ειδικους ορους την διατηρηση του ολου η οχι? Εδω απο την ασαφεια ανοιγει δρομος για συζητησεις και προσφυγες ατελειωτες. Αν κατι ειναι εθνικης σημασιας ας γινεται νομοθετικα η αλλαγη των οριων και οχι με απλη αδειοδοτηση.

 • 27 Μαΐου 2011, 20:58 | X Kαλδανης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  2

  Θεωρώ επιβεβλημένο,
  α) σε μια έκταση, ακτίνας 200 μ., περιμετρικά του υγροτόπου, η καλλιέργειες να γίνονται, αποκλειστικά και μόνο με βιολογικά σκευάσματα.
  β)αυστηρός έλεγχος, όλων των εισρεόντων στο βιότοπο υδάτων, για το αν έχουν υποστεί την προβλεπόμενη βιολόγηση, (π.χ. λύμματα ελαιουργείων)
  γ)Νομίζω ότι οι φίλοι κυνηγοί πρέπει από μόνοι τους να αποφεύγουν το κυνήγι στους υδροβιότοπους γιατί, εκτός των άλλων, επιβαρύνεται ο υδρ/πος από τον μόλυβδο των σκαγιών.

 • 27 Μαΐου 2011, 12:30 | Κώστας Περδικάρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

  Ποιός βεβαιώνει για τη χρήση των αποδεδειγμένα φιλικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων; Ελπίζω όχι οι γεωπόνοι…

  Μέγιστο όριο της πλημμυρικής λεκάνης. Η τριετία για την κατασκευή κλπ των αποχετευτικών δικτύων προϋποθέτει χρηματοδότηση και ποινές μη προσαρμογής…

 • 27 Μαΐου 2011, 09:27 | Ελένη Φλούδα, Περιβαλλοντολόγος – Χαρτογράφος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Κατά την άποψή μου θα πρέπει να καθοριστεί το περιεχόμενο των ειδικών μελετών που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, καθώς και ποια κατηγορία μελετητικού πτυχίου απαιτείται για τη σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης.

 • 26 Μαΐου 2011, 09:41 | Δαβής Μιχαήλ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  0

  Για την παράγραφο 3. Πέρα από την προστασία της ύπαρξης των υγροτόπων θα πρέπει να προστατευτούν και οι λειτουργίες τους. Η χημική καταπολέμηση κουνουπιών σε τόσο μικρούς υγροτόπους αποτελεί ισχυρότατη επέμβαση στο οικοσύστημά τους. Πέρα από λόγους δημόσιας υγείας, η καταπολέμηση είναι απαραίτητη και για την όποια οικονομική λειτουργία και ανάπτυξη στην ευρύτερη τους περιοχή. Το πρόβλημα αυτό έχει μία λύση που λέγετε βιολογική καταπολέμηση κουνουπιών, που είναι διαδεδομένη, σε άλλους υγρότοπους λίγο μεγαλύτερους π.χ. στη λίμνη Κερκίνη (70.000 στρέμματα). Είναι ευκαιρία να διατυπωθεί ευκρινώς ότι η όποια καταπολέμηση θα γίνεται με χρήση βιολογικών σκευασμάτων. Ακόμα αν η περιοχή εμπίπτει σε αρμοδιότητα Φορέα Διαχείρισης ή /και της Δασικής Υπηρεσίας, θα πρέπει αυτοί να γνωμοδοτούν για τον τρόπο και τη συχνότητα των ψεκασμών προκύπτει από την όποια μελέτη (μην περιμένουμε να κατέχει από οικολογία η όποια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

 • 25 Μαΐου 2011, 21:18 | Στέφανος Μπεληγιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  2

  Οι χείμαρροι αποτελούν δημόσια περιουσία.
  Σε αυτούς και σε μία ζώνη που προκύπτει από την διαδικασία οριοθέτησής τους απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα.
  Έχω δύο προτάσεις να κάνω :
  1. Προτείνεται λοιπόν η οριοθέτηση όλων των νησιωτικών χειμάρρων και η κατασκευή σε αυτούς μικρών κλιμακωτών φραγμάτων με σκοπό την δημιουργία μικρών λιμνών – δεξαμενών νερού με παράλληλη ανάπτυξη υδροβιότοπων σε αυτές.

  2. Επειδή οι κοίτες των χειμάρρων αυτών θα γεμίζουν καλαμιές, προτείνω την ιχθυοκαλλιέργεια στίς λίμνες που θα δημιουργηθούν τριών ψαριών του κυπρίνου που τρέφεται με φυτοπλαγκτόν, του κυπρίνου που τρέφεται με καλαμιές και γατόψαρων που θα τρώνε όσα απ’αυτά ψοφάνε.

 • 25 Μαΐου 2011, 18:55 | Μαυρομμάτης Εμμανουήλ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  0

  Ποιοί κανόνες θα διέπουν την κτηνοτροφική δραστηριότητα;

 • 25 Μαΐου 2011, 18:59 | Μιχαήλ Αγγελόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  1

  Με την παράγραφο 1 νομιμοποιούνται ουσιαστικά όλες οι υπάρχουσες καλλιέργειες.

  Η αναφορά γίνεται στη χρήση όλων των εγκεκριμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χημικών και δηλητήριων τα οποία βαφτίζονται «φιλικά προς το περιβάλλον λιπάσματα και φυτοφάρμακα». Δεν θα ήταν καλύτερα να δωθεί επαρκής χρόνος έτσι ώστε να μετατραπούν οι καλλιέργειες αυτές σε βιολογικές.

  Το πιο πονηρό όμως είναι το εξής: Όλοι οι καταπατητές καλλιεργητές είναι ελεύθεροι με αυτό το άρθρο να συνεχίσουν ανεμπόδιστα τη χρήση γης και τελικά τη χρησικτησία.

  Ακόμη αφού το άρθρο αναφέρεται μόνο στα φυτοφάρμακα τότε επιτρέπεται να συνεχίσω να αντλώ νερό για καλλιέργεια από τον υγρότοπο;

  Επίσης δεν προβλέπονται υπόγειοι βιολογικοί καθαρισμοί μικρής κλίμακας που έχουν ως προϊόν σχεδόν καθαρό νερό κατάλληλο για τον εμπλουτισμό των υγροτόπων.

  Οι υπόλοιπες παράγραφοι θέτουν πλαίσια για κατασκευή έργων στους υγρότοπους.

  Επιβεβαιώνεται και πάλι «που το πάει» το ΠΔ.

 • 25 Μαΐου 2011, 17:01 | Σαμαρας δημητριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αυτα που αναφερονται στις 2 πρωτες παραγραφους ειναι αδυνατον να ελεγχθουν διοτι δεν υπαρχουν τα καταλληλα οργανα στην πρωτη παραγραφο πρεπει να το ελεγχει καποιος απο το υπουργειο αγροτικης αναπτυξης και στην δευτερη μονο οι κυνιγετικοι συλλογοι που κυκλοφορουν σε αυτα τα μερη