Άρθρο 03 – Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των μελετών για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης γίνεται σύμφωνα με το Ν.4030/2011 και τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Ειδικότερα ελέγχονται στο τοπογραφικό διάγραμμα η συσχέτιση της αποτύπωσης του ακινήτου με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς και η παρέλευση δεκαετίας από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
3. Κατά τον έλεγχο του διαγράμματος δόμησης, αν λόγω της αλλαγή χρήσης προκύπτει υποχρέωση θέσεων στάθμευσης δύναται να εξασφαλίζονται στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου ή να δεσμευτούν σε άλλο ακίνητο ή οικόπεδο εντός 800 μέτρων από το ακίνητο, με συμβολαιογραφική πράξη ή να εξαγοραστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.