Άρθρο 01 – Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης επί ρυμοτομούμενων ακινήτων

1.Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης άδειας δόμησης η αλλαγή χρήσης κατά τις κείμενες διατάξεις επί ρυμοτομούμενων ακινήτων εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή χρήσης ή τυχόν απαιτούμενες εργασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της χρηματικής αξίας αποζημίωσης για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης.
2.Δεν επιτρέπεται η έκδοση άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων στα οποία έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαιρέτως χρήσεις της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του Ν.4178/2013 (Α’ 174).
3.Η χορήγηση άδειας δόμησης αλλαγής χρήσης καθώς κάθε άλλη μεταγενέστερη ειδική αδειοδότηση ( άδεια λειτουργίας κτλ) σε ρυμοτομούμενα ακίνητα καθώς και η εκτέλεση των απαιτούμενων για την αλλαγή χρήσης εργασιών σε ρυμοτομούμενα μέρη των κτιρίων δεν δημιουργούν υποχρέωση προς ανάκληση ή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση της απαλλοτρίωσης.

 • 10 Φεβρουαρίου 2014, 08:07 | Έλενα

  Να διευκρινισθεί ότι η παράγρ. 2 του άρθρου 1 αφορά και στα ακίνητα με κτίσματα που που έχουν υπαχθεί στον Ν. 4178/13, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 δηλ. να αφορά και ρυμοτομούμενα κτίσματα ή κτίσματα σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο (δρόμοι-πλατείες) επί ακινήτων όπου υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών και δεν έχουν αποζημιωθεί για τη γη. Επίσης να διευκρινισθεί ότι η δυνατότητα αλλαγής χρήσεων μπορεί να ισχύει μέχρι την οριστική συντέλεση της απαλλοτρίωσης (καταβολή αποζημίωσης) .όπως εξάλλου αναφέρεται και στο άρθρο 2 του Ν. 4178/13.

 • 9 Φεβρουαρίου 2014, 10:28 | ΓΚΟΥΤΖΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

  Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, έχουν εγκριθεί σχέδια ρυμοτόμησης (εν μία νυκτί)τα οποία εξυπηρετούσαν ίδια συμφέροντα.
  Ακίνητα, νόμιμα κτίσματα! ρυμοτομήθηκαν στα σχέδια όχι όμως και στην πράξη και παραμένουν δέσμια για δεκαετίες. Γιατί να μην μπορείς να τα εκμεταλλευτείς εξ ολοκλήρου έως ότου να ολοκληρωθεί η διαδικασία;
  Με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας μας θα έπρεπε, να στηρίζεται από το κράτος, οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης και με λιγότερη γραφειοκρατεία και τυπολατρεία.

 • 8 Φεβρουαρίου 2014, 21:58 | Παπανικολάου Δροσούλα

  Θεωρώ ότι αποτελεί αυτονόητη και ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας να επιτρέπει την εκμετάλευση- με την προβλεπόμενη στην σχετική διάταξη αλλαγή χρήσης- του ρυμοτομούμενου ακινήτου εφόσον παρήλθε δεκαετία από τη δέσμευση του χωρίς καταβολή αποζημίωσης.
  Ετσι μπορούν οι θιγόμενοι από τη ρυμοτόμηση ιδιοκτήτες να εκμεταλευτούν κατά το δοκούν την υπό απαλλοτρίωση και μέχρι της αποζημίωσης της, περιουσία τους.
  Η δυνατότητα αλλαγής χρήσης για επαγγελματικούς η βιοποριστικούς λόγους αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.

 • 7 Φεβρουαρίου 2014, 11:23 | Μαυροκωστιδου Αντιγονη

  Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης στα ακίνητα εφόσον δεν έχει παρθεί η τελική απόφαση αποζημίωσης και απαλλοτρίωσης, στην περίπτωση όπου τα ακίνητα είναι πλήρως νόμιμα με τακτοποιημενες όλες τις εκκρεμότητες/οφειλές προς το δημόσιο.
  Πιστεύω ότι μια τέτοια κίνηση θα προωθούσε την επιχειρηματικοτητα, κάτι που η χώρα μας χρειάζεται διότι πλήττεται από την ανεργία.

  Θεωρώ τέλος πως εφόσον ο ιδιόκτητης το ακίνητου τηρει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος και ει ναι καθόλα νόμιμος θα πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσει επιχείρηση η οποία θα δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας και φυσικά κατ επέκταση θα φέρει έσοδα και στο κράτος.
  Τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να υποστηρίζονται σε μια τέτοια ζοφερή περίοδο για την επιχειρηματικοτητα στην χώρα μας.

 • 6 Φεβρουαρίου 2014, 17:22 | Μαρία Ζουρνά

  Ως τώρα δεν επιτρεπόταν η έκδοση οικοδομ. αδειών σε ρυμοτομούμενα, εκτός από εργασίες άρσης επικινδυνότητας, με σκοπό να διευκολύνεται η διάνοιξη των κοινοχρήστων χώρων και να μην μετατρέπεται σε μη αναστρέψιμη η υφιστάμενη κατάσταση.
  Απαιτείται αναδιατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 1, έτσι ώστε: α)να είναι σαφές ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε ρυμοτομούμενα υφιστάμενα κτίσματα (όχι «ρυμοτομούμενα ακίνητα»)και β) να περιορίζεται μόνο στα δεσμευμένα για κοινωφελείς χρήσεις (δηλ. εντός οικοδομικών τετραγώνων)τα οποία είναι δομήσιμα και όχι στα ρυμοτομούμενα για κοινόχρηστα (δρόμους, πράσινο, πλατείες κα)τα οποία δεν έχουν όρους δόμησης.
  Επίσης δεν ευσταθεί ότι δεν αυξάνεται το κόστος απαλλοτρίωσης, διότι λαμβάνεται υπόψη από τα αρμόδια δικαστήρια η παλαιότητα και η κατασκευή των επικειμένων για τον καθορισμό της τιμής μονάδος.