Άρθρο 37 Τροποποίηση άρθρου 39 ν.3371/2005 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

H παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεων τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.
Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων της. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α`170) εφαρμόζονται αναλόγως και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.».

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 18:04 | Mike

  Με την υπάρχουσα νομοθεσία διαβιβαζονται στην εφορία από χρηματοοικονομικές
  Υπηρεσιες( τράπεζες και κλπ) οι τόκοι των καταθέσεων ,ομολογων (εταιρικα εσωτερικου- εξωτερικου-κρατικά -αμοιβαία κεφαλαια)
  Επίσης διαβιβαζονται τα κέρδη από υπεραξια ολων των ομολογων

  Διαβιβαζονται ακόμα ολες οι συνναλαγες που γίνονται με ηλεκτρονικα μέσα

  ΔΕΝ διαβιβαζονται όμως τα κέρδη η ζημιες από μετοχές και παράγωγα προιοντα

  Προτείνω
  Να γίνει η υποχρεωτικη απο τον νομο η αποστολη για καθε φορολογική χρήση
  Από της χρηματοοικονομικές υπηρεσιες(χρηματηστηριακες εταιρίες,πλατφόρμες, τράπεζες,υπηρεσίες private banking,κλπ)το σύνολο των κερδών η ζημιων για κάθε ΑΦΜ .Επισης το αλγεβρικο αθροισμα αγορων-πωλήσεων

  Αυτό εφαρμοζεται σε όλον τον κόσμο
  Και κανένας δεν θα μπορεί αποκρυπτει τίποτα και η εφορία θα μπορεί να κάνει
  Διασταύρωσεις πολύ ευκολα και θα απαλλαξει φορολογουμενους από την ταλαπωρια

  Ευχαριστω