Άρθρο 06 Τροποποίηση του άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με το φορολογικό συντελεστή

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώΦορολογικός συντελεστής (%)
0-10.0009%
10.001-20.00022%
20.001-30.00028%
30.001-40.00036%
40.001 –44%
 1. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

Τα ως άνω εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο για αυτά.

 

Εξαιρετικά για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία σε πλοία του εμπορικού ναυτικού με ελληνική σημαία, που εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες, με την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος που διενεργείται με τους συντελεστές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που διενεργείται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43Α του νόμου αυτού, εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση μόνο για αυτά.»

 

 1. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.
 • 13 Νοεμβρίου 2019, 19:41 | Ευάγγελος Σ.

  Η παράγραφος 4α του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 όπου αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων με περιοδικές καταβολές από ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων με ποσοστό 15%, θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  “Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

  α) Με συντελεστή εννέα τοις εκατό (9%) για ποσά έως 10.000 ευρώ και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για ποσά άνω των 10.000 ευρώ για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή”.

  Ο λόγος που προτείνεται να γίνει αυτό είναι γιατί υπάρχουν περιπτώσεις με μόνο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ από συντάξεις ομαδικών ασφαλιστηρίων και φορολογούνται αυτοτελώς με ποσοστό 22% και όχι με 15% γιατί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης (πρώτη αδικία).

  Στις περιπτώσεις αυτές, έχουν γίνει ήδη περικοπές από τις ασφαλιστικές εταιρίες έως ποσοστό 50%, φορολογούνται τώρα αυτοτελώς με ποσοστό 22% και δεν υπάγονται στην κατηγορία μισθωτών/συνταξιούχων όπου με την νέα ρύθμιση αυτοί θα φορολογούνται με ποσοστό 9% (δεύτερη αδικία).

  Πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτούς θα είναι άνεργοι που δεν θα ωφελούνται του χαμηλού συντελεστή φορολόγησης (9%) και επί πλέον θα απαιτούνται και αποδείξεις 20% ή 30% επί του ασφαλίσματος καθώς οι άνεργοι δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων (τρίτη αδικία).

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 14:55 | ΠΑΝΟΣ

  μιλάνε για δημογραφική πολιτική αλλά δυστυχώς πάλι τα ίδια!
  ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ – ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΟΤΙ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ! ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ!

  να καταργηθεί ο φόρος πολυτελείας (δεν δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης )όσοι κατέχουν αυτοκίνητα άνω των 1.928 κ.εκ. στα σχέδια της νέας κυβέρνησης πρέπει να είναι η κατάργηση του ανάλγητου και άδικου (κατ’ομολογία πολλών υπευθύνων – πόσες φορές το είχε πει ο Τρύφων Αλεξιάδης αλλά έψαχνε να βρει ισοδύναμα μέτρα!) φόρου πολυτελούς διαβίωσης όσων είναι κάτοχοι Ι.Χ 1.929 κ.εκ. (ταλαιπωρούνται πολύτεκνες οικογένειες που είναι κάτοχοι αυτών των Ι.Χ και οι οποίοι τα αγόρασαν για να μεταφέρουν με ασφάλεια τα πολλά παιδιά τους!).

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:07 | Σταθοπουλος Ευάγγελος

  Να μην καταργηθεί η διάταξη για τους περιστασιακά απασχολούμενους η μισθωτούς που έχουν πραγματικό εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού. Ποιός και πως θα πληρώσει τούς φόρους. Με τον τρόπο αυτό καταστρέφονται νέοι άνθρωποι και μένουν χωρίς προοπτική για το μ΄ρλλον.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:56 | Μάριος

  Από τη στιγμή που ο ετήσιος φόρος εισοδήματος για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις προκύπτει από το συνδυασμό (α) της φορολογικής κλίμακας, (β) της έκπτωσης φόρου και (γ) της προοδευτικής μείωσης της έκπτωσης φόρου, κάτι από όλα αυτά, ή και τα τρια μαζί, πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε οι έχοντες εισόδημα από μισθούς/συντάξεις από 12.000€ έως 50.000€ να δουν ουσιαστική διαφορά και όχι το πολύ έως 20 € το χρόνο. Δικαιότερο θα ήταν η καθιέρωση «καθαρού» αφορολόγητου σταθερού για όλους τους μισθωτούς/συνταξιούχους (και όχι κλιμακωτά μειούμενου), στο ύψος των 5.000€ (προσαυξανόμενο για κάθε παιδί ΧΩΡΙΣ όριο στον αριθμό παιδιών), συντελεστής 5% έως τα 10.000€, και διαμόρφωση της περαιτέρω κλίμακας και των αντίστοιχων συντελεστών με τρόπο που θα υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση για εισοδήματα από 12.000 έως 50.000€. Διαφορετικά, η μεγάλη πλειοψηφία που σας εμπιστεύτηκε θα είναι για άλλη μια φορά προδομένη, τόσο λόγω της μη διαφοροποίησης του φόρου που θα πληρώνει όσο και λόγω της μη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης (δείτε πόσοι εμπίπτουν στο αφορολόγητο). Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης δεν έχει τόση σημασία για την αύξηση των εσόδων του κράτους, όσο για την απόκτηση σεβασμού προς το κράτος.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 10:03 | πανος

  Η έκπτωση φόρου των παιδιών είναι αστεία για να θεωρηθεί ως κίνητρο για να αποκτήσει κάποιος παιδιά.τουλάχιστον 2.000€ για κάθε τέκνο στέλνοντας και μήνυμα για το έντονο πρόβλημα της χώρας το δημογραφικό.
  επιτέλους είναι θετικό ότι μετράνε επιτέλους όλα τα παιδιά και δεν σταματάνε στο 3ο… λες και τα άλλα είναι αποπαίδια!

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 10:20 | Αντώνης

  ο λόγος περί των τεκμηρίων διαβίωσης που πρέπει άμεσα να καταργηθούν
  πολύτεκνος οικογενειάρχης έχει συν.οικογ.εισόδημα
  ΣΥΝΟΛΟ: 36.200€
  4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

  ένα από τα παιδιά του εργάστηκε πέρυσι το καλοκαίρι 2018 για 40 ΗΜΕΡΕΣ σε εποχιακή εργασία και έλαβε μαζί με το δώρο Χριστουγέννων 1.200€

  ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΕΛΑΒΕ 1.200€ ΤΟ ΑΝΑΛΓΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΑΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ 3.000€

  36.200€+3.000€=39.200€ ΣΥΝ.ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜΑ

  ΑΡΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤ.ΕΠΙΔΟΜΑ που θέλει συν.εισόδημα 30.000€ πέραν του ενός τέκνου δηλ. 30.000€ ΣΥΝ 3 ΤΕΚΝΑ Χ3.000€=9.000€ σύνολο 39.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΣ.

  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ Κ.Λ.Π

  ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

  ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ 2.000€
  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤ.ΕΠΙΔΟΜΑ 1.000€
  ΣΥΝΟΛΟ: 3.000€

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΜΩΣ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ……ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΙΠΟΤΑ!!

  ΤΟ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ 1.200€ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ , ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ 3.000€!!

  πραγματικά μιλάμε για αναλγησία

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 01:36 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η Κυβέρνηση, σε ευθεία αντίθεση με τις προεκλογικές αλλά και μετέπειτα δεσμεύσεις της, συνεχίζει τη φορολογική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης (μισθωτών κυρίως), αφού η κατηγορία αυτή, είτε δεν έχει καμία ελάφρυνση, είτε αν έχει, αυτή είναι της τάξεως μερικών δεκάδων ευρώ που εκλαμβάνεται ως εμπαιγμός.
  Τα ανωτέρω θα πρέπει να συνδυασθούν και με την υπέρογκη ασφαλιστική επιβάρυνση ως ποσοστό επί του εισοδήματος με υπερβολικά υψηλή οροφή εισφορών και χωρίς αυτές να είναι 100% ανταποδοτικές.
  Η Κυβέρνηση αντί να ξεκινήσει από την μείωση από την άνιση δήθεν «εισφορά αλληλεγγύης» και τους μεγάλους συντελεστές φόρου, στην ουσία «κλείνει το μάτι» στη φοροδιαφυγή, με τη μείωση του φόρου στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι 10.000€, όπου συγκεντρώνεται το 80% των φορολογικών δηλώσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα.
  Όλοι κόπτονται για το «brain drain», αλλά με αυτές τις επιβαρύνσεις στην Ελλάδα, εφαρμοζόμενες σε αυτούς τους μισθούς, ουδείς πρόκειται ποτέ να επιστρέψει από τους χιλιάδες νέους, υψηλής κατά κανόνα κατάρτισης, που έχουν εγκαταλείψει τη Χώρα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 00:16 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Mε την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπεται η κατάργηση μιας ευνοϊκής διάταξης για τούς περιστασιακά απασχολούμενους (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) σύμφωνα με την οποία,όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.
  Αποκαλυπτικό για τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογούνται για τα εισοδήματα του 2020 οι περιστασιακά απασχολούμενοι είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

  Σε φορολογούμενο άγαμο με ετήσιο εισόδημα 321 ευρώ από περιστασιακή μισθωτή απασχόληση για όλο το έτος 2020 και με κύρια κατοικία 27 τετραγωνικών μέτρων θα βεβαιωθεί το 2021 συνολικό ποσό φόρου προς πληρωμή ύψους 734,40 ευρώ (367,20 ευρώ φόρος εισοδήματος + 367,20 ευρώ προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους). Το ποσό της οφειλής αυτής θα προκύψει επειδή:

  * το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη για τη φορολόγηση του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου δεν θα είναι το πραγματικό πενιχρό εισόδημα των 321 ευρώ αλλά ένα πολύ πιο υψηλό ποσό τεκμαρτού εισοδήματος, ύψους 4.080 ευρώ, που θα προσδιοριστεί γι’ αυτόν λόγω της εφαρμογής του ελάχιστου τεκμηρίου διαβίωσης των 3.000 ευρώ και της προσθήκης στο ποσό αυτό του τεκμηρίου διαβίωσης της κατοικίας, το οποίο ανέρχεται σε 1.080 ευρώ. Το τεκμαρτό εισόδημα των 4.080 ευρώ θα θεωρηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει της παραγράφου του άρθρου του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και, ως εκ τούτου, θα φορολογηθεί με συντελεστή 9% από το πρώτο ευρώ. Από τη φορολόγηση του ποσού των 4.080 ευρώ με 9% θα προκύψει ποσό φόρου εισοδήματος προς πληρωμής ύψους 367,20 ευρώ.

  * επί του φόρου εισοδήματος των 367,20 ευρώ θα υπολογιστεί και θα επιβληθεί επιπλέον και προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100%. Ετσι θα προκύψει και ένα επιπλέον ποσό οφειλής ύψους άλλων 367,20 ευρώ.
  ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΊ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 22:05 | Μανώλης Χρ

  Οι φορολογικοί συντελεστές είναι απαράδεκτοι, θα πρέπει να μειωθούν κατά πολύ, όπως υποσχεθήκατε προεκλογικά και μας πήρατε τη ψήφο… Αυτοί οι συντελεστές, ωθούν στην φοροδιαφυγή.Το αφορολόγητο μιας οικογένειας, θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του αγάμου αν θέλουμε να γεννηθούν ελληνόπουλα..
  Θα έπρεπε να είναι:
  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Έως 10.000€ 5%
  Από 10.001€ έως 20.000€ 10%
  Από 20.001€ έως 50.000€ 15%
  Από 50.001€ έως 100.000€ 20%
  Από 100.001€ έως 150.000€ 30%
  Από 150.001€ έως 200.000€ 35%
  Από 200.001€ και πάνω 40%

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 21:04 | ΠΑΝΟΣ Π

  Μειώστε πραγματικά τους φορολογικούς συντελεστές στου μισθωτούς , ειδικά στους υψηλόμισθους το κράτος εισπράτει το 50% του μικτού μισθού και το 60% του κόστους του εργαζομένου.

  Φορολογήστε με βάση το οικογενειακό εισόδημα.
  Σε ένα ζευγάρι δουλεύει ο ένας και ο άλλος είναι άνεργος.
  Εχει εισόδημα φορολογητέο 2.000 ευρω το μήνα Χ 12 . Πληρώνει φόρο 4220 ευρω (αφηνω τις απαλλαγες λόγω τέκνου)

  Σε αντίστοιχο ζευγάρι δουλεύουν και οι δύο και έχουν φορολογητέο 1.000 ευρώ ο καθένας Χ 12
  Ο φόρος τους είναι 1340 Χ 2 = 2680.

  Η διαφορα στο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα είναι 1.540 ευρω.

  Αν προχωρήσουμε σε υψηλότερα εισοδήματα εκεί οι διαφορές ειναι τεράστιες.

  Γιατί δεν προχωρά η κυβέρνηση σε κάτι που θα δείξει πως υποστηρίζει το θεσμό της οικογένειας φροντίζοντας για το ίδιο εισόδημα να υπάρχει η ίδια επιβάρυνση.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 20:55 | Κωστας

  Θα πρέπει να προσθέσετε την παράγραφο που αφαιρέσατε και έγραφε ότι για όσους έχουν καθαρό εισόδημα έως 6.000Ε και τα τεκμαρτά τους εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τα 9.500Ε, ή για όσους δεν έχουν εισόδημα από καμία πηγή και φορολογούνται λόγω τεκμαρτών εισοδημάτων, θα υπόκεινται στο αφορολόγητο όπως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Μιλάμε για περιστασιακά απασχολούμενους ή άνεργους με μηδενικά εισοδήματα, οι οποίοι με το νέο νομοσχέδιο θα φορολογηθούν λόγω εξωπραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων. Θα πρέπει να προστατεύσετε ανθρώπους με πολύ χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα ώστε να έχουν αφορολόγητο όπως οι μισθωτοί και να τους εξαιρέσετε πλήρως από τις αποδείξεις (ειδικά τους άνεργους χωρίς εισόδημα), όπως εξαιρέσατε τους άνω των 70 κλπ.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 18:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30% ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:
  ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΛΑΜΕ, ΟΤΑΝ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΛΛΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΝΦΥΑ, ΚΛΠ), ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ.΄
  ΤΕΛΟΣ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 14:33 | Κωνσταντίνος

  Η μείωση της πρώτης φορολογικής κλίμακας είναι πάρα πολύ σωστή (ειδικά για όσους δηλώνουν όλα τα εισοδήματα και δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν), όσον αφορά τις άλλες κλίμακες έχουν λεγθεί πολλά και ενδιαφέροντα.
  Πώς όμως θα μπορέσει το κράτος να ελέγξει τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα;
  Θα είναι πάλι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αυτοί που θα πληρώνουν φόρους;θα φαίνονται σε όλες τις στατιστικές σαν υψηλά στρώματα και αυτοί που δεν θα δικαιούνται ούτε μια παροχή από το κράτος;
  Τι θα γίνει εάν όπως λέγετε καταργηθούν και τα τεκμήρια;
  Δεν είναι εμπάθεια τα όσα γράφονται, αλλά η σκληρή πραγματικότητα.
  Θα μπορούσε επίσης για λόγους ίσης μεταχείρισης και εάν πραγματικά θέλουμε να δούμε μια Ελλάδα του αύριο να καταρτίσουμε ένα δίκαιο, σύγχρονο και αποτελεσματικό φορολογικό νομοσχέδιο και να μη γυρνάμε πάλι στα ίδια και τα ίδια.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 12:52 | Ρούλα

  Οι συντελεστές φορολογίας μειώνονται για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και μερίσματα. Απαιτείται μείωση συντελεστών και για όσους εισπράττουν ενοίκια.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 12:15 | χρηστος

  Η φορολογική μεταρρύθμιση σε κλίμακες είναι επιεικώς «αστεία» μιας και οι γονείς ενός ή δύο τέκνων και με εισόδημα 18.000€ έως 55.000€ δεν έχουν επί της ουσίας καμία διαφοροποίηση στο φόρο. Επίσης είναι αυτοί που στηρίζουν την κατανάλωση σε μεγάλο βαθμό λόγω των ανελαστικών εξόδων των ιδίων και των τέκνων τους.
  Η φορολογική αντιμετώπιση ιδιοκτητών ακινήτων με ύψος ενοικίων κάτω των 5.000€ ή και των 10.000€ είναι άδικη λόγω ότι η προτεινόμενη φορολογική κλίμακα είναι 9% και οι εν λόγω ιδιοκτήτες ακινήτων φορολογούνται με 15% και επιβαρύνονται με φόρους ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) καθώς και συντήρηση των ακινήτων τους μεσοσταθμικά 10% στο ετήσιο εισόδημα από ενοίκια.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 10:17 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

  Θεωρώ άδικη την φορολογική αντιμετώπιση εισοδημάτων από 20.000 έως 50.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες Μείωση φόρου 17 ευρώ το χρόνο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας , ο οποίος έχει την δυνατότητα συστηματικώς να φοροδιαφεύγει , έχει πολύ καλύτερη φορολογική αντιμετώπιση.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ

  Παρακαλώ να εξετάσετε την δυνατότητα αυτοτελούς φορολόγησης ( με τους συντελεστές της κλίμακας που προτείνονται στο υπό διαβούλευση Ν/Σ ) των εισοδημάτων μισθωτών υπηρεσιών από την απασχόληση πολύτεκνων και σε 2η θέση στο δημόσιο ( άρθρο 1 και 2 του Ν. 1256/82 ). Το σκεπτικό της πρότασης συνίσταται πως η δυνατότητα που έδωσε ο νομοθέτης στους πολύτεκνους να έχουν και 2η θέση απασχόλησης στο Δημόσιο προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα διαβίωσης της πολυμελούς οικογένειας τους, περιορίζεται σημαντικά με την υπαγωγή των αθροιζόμενων αποδοχών 1ης και 2ης θέσης σε κλίμακα με υψηλό φορολογικό συντελεστή. Θα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών σε μια εποχή έντονου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Τέλος τα έσοδα που θα απωλέσει ο κρατικός προϋπολογισμός υποθέτω πως θα είναι απειροελάχιστα καθώς ελάχιστοι είναι και οι πολύτεκνοι που κατέχουν και 2η θέση στο Δημόσιο.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:07 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Έχοντας ως κεντρικό στόχο την ύπαρξη ενός δίκαιου, απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος που θα υποβοηθάει την οικονομική ανάπτυξη και θα περιορίζει τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, θα ήθελα να σας εκθέσω τις παρακάτω σκέψεις και ιδέες :
  1. Η γενική γραμμή που προτείνω να υιοθετηθεί, σε όποια απόφαση παίρνετε, σε όποια διευκρινιστική εκδίδετε, είναι ΕΣΟΔΑ μείον ΕΞΟΔΑ να αποτελούν το ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, αποφεύγουμε την φοροδιαφυγή και απλοποιείται το ισχύον δαιδαλώδες φορολογικό καθεστώς.
  Κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος προτείνω να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δαπάνες του φορολογούμενου. Για συναλλαγές που καταγράφονται μέσω του τραπεζικού συστήματος (με τους τρόπους εξόφλησης που περιγράφονται παραπάνω) ή με την διαφύλαξη του παραστατικού εξόδου, να δικαιούται ο φορολογούμενος την αφαίρεση των δαπανών αυτών από το φορολογητέο εισόδημά του. Με τον τρόπο αυτόν, αφενός ελαφρύνονται φορολογικά οι φορολογούμενοι και αφετέρου δημιουργούνται οφέλη για την «αποκάλυψη» της συναλλαγής. Αυτό σημαίνει αυτόματα στην αντίληψη του φορολογούμενου ότι όποια δαπάνη κάνω για την οικογένεια μου εκπίπτει από το εισόδημά μου. Συνεπώς στο εισόδημα που μου απομένει φορολογούμαι.
  Απο την άλλη φυσικά αυτή η τακτική έχει για το κράτος πολλαπλά οφέλη διότι το κράτος έχει εισπράξει τον ΦΠΑ που δεν εισέπραττε, αφού δημιουργείται η πεποίθηση στους πολίτες ότι όσα περισσότερα έξοδα έχουν τόσο μικρότερη θα είναι η φορολογία τους των (πολιτών). Επίσης εκ των πραγμάτων αυξάνονται τα κέρδη των εταιρειών μιας και οδηγούνται στην δήλωση όλων των εσόδων οι οντότητες.
  2. Οι συντελεστές φορολογίας για φυσικά πρόσωπα προτείνω να μειωθούν και να διαμορφωθούν ενδεικτικά, ώστε να μπορέσει να καταπολεμηθεί και η φοροαποφυγή:

  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Έως 10.000€ 5%
  Από 10.001€ έως 20.000€ 10%
  Από 20.001€ έως 50.000€ 15%
  Από 50.001€ έως 100.000€ 20%
  Από 100.001€ έως 150.000€ 30%
  Από 150.001€ έως 200.000€ 35%
  Από 200.001€ και πάνω 40%

  Η φορολογική κλίμακα προτείνω να περιλαμβάνει αρκετά κλιμάκια ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η προοδευτικότητα του φόρου, που αποτελεί βασική φορολογική αρχή και συνταγματική επιταγή. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να υιοθετηθεί υψηλός φορολογικός συντελεστής π.χ. 30% για εισοδήματα άνω των 100.000€ ή -150.000 €.
  Στα μεγάλα κλιμάκια, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος προτείνω να μην ξεπερνά το 40% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.
  Επιπλέον, εάν προκύπτει αρνητική διαφορά στην σχέση έσοδα μείον έξοδα, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, πχ από εισοδήματα παρελθόντων ετών, τότε ο συντελεστής φορολογίας προτείνουμε να ξεπερνά το 50% για το υπερβάλλον ποσό της διαφοράς εφόσον αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

  Όσοι επιθυμούν να φορολογηθούν με το ισχύον φορολογικό σύστημα να προβλέπεται άλλη φορολογική κλίμακα, δεύτερη δηλαδή, πολύ πιο επιβαρυντική. :

  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Έως 10.000€ 22%
  Από 10.001€ έως 20.000€ 30%
  Από 20.001€ έως 50.000€ 35%
  Από 50.001€ έως 100.000€ 40%
  Από 100.001€ έως 150.000€ 45%
  Από 150.001€ έως 200.000€ 50%
  Από 200.001€ και πάνω 60%

  3. Για τα φυσικά πρόσωπα, προτείνω πλήρης κατάργηση των αντικειμενικών δαπανών και ένταξη όλων των δαπανών που μπορούν να καταγραφούν στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η τυχόν διαφορά να μην οδηγεί στην αυτόματη φορολόγησή της αλλά να εξετάζεται το φαινόμενο των αποθεμάτων προηγούμενων ετών και να δίνεται η δυνατότητα ακρόασης και αντίκρουσης από τον φορολογούμενο.
  4. Το φορολογητέο εισόδημα προτείνω να προσδιορίζεται μετά τη συνάθροιση όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης. Αυτό σημαίνει κατάργηση όλων των περιπτώσεων αυτοτελούς φορολόγησης, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από παρακράτηση φόρου, ώστε να μην υποστούν προσωρινή μείωση τα φορολογικά έσοδα. Η παρακράτηση όμως αυτή να μην εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση. Θεωρούμε εύλογο να πραγματοποιείται ηλεκτρονική διασταύρωση μέσω της BEPS (Base Erosion Profit Shifting) και των CBC ελέγχων της δήλωσης εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα κλπ. ώστε να μην υπάρχουν αδήλωτα εισοδήματα.
  5. Διασταύρωση στοιχείων μέσω των δωρεών. Προτείνουμε ο φόρος δωρεάς να γίνει 2%. Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης και του μεγάλου ποσοστού ανεργίας, πολλές οικογένειες βοηθούν τα παιδιά τους κάνοντας δωρεές. Ο δωρεοδόχος να ελέγχεται για
  το πόθεν έσχες του.
  6. Ακόμα προτείνουμε απογραφή της περιουσιακής κατάστασης-κινητής και ακίνητης περιουσίας μέσω πρόσφορων τραπεζικών μέσων.
  7. Την κατάργηση «τέλους επιτηδεύματος», διότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα.
  8. Την κατάργηση έκτακτων εισφορών.
  9. Την κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων.
  10. Την κατάργηση υπέρογκων προστίμων
  11. Ακόμα, προτείνω να καταργηθούν οι πολλές και επιμέρους δηλώσεις (Ε1, Ε2, Ε3 κ.α.) και να αντικατασταθούν από μια ενιαία και συγκεντρωτική δήλωση. Έτσι η υποβολή των δηλώσεων θα απλοποιηθεί και θα αποφορτιστεί το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  12. Όλα τα συστήματα υποβολής οποιουδήποτε είδους δηλώσεων προτείνω να είναι διαθέσιμα σε μόνιμη βάση. Π.χ. αν κάποιος φορολογούμενος το επιθυμεί να μπορεί να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση τον Ιανουάριο και να μην υποχρεώνεται να περιμένει μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό προϋποθέτει σταθερό φορολογικό σύστημα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.
  13. Προτείνω επίσης, να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο φορολογούμενου, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι προηγούμενες δηλώσεις που έχει υποβάλλει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ώστε να εξετάζεται και η φορολογική συμπεριφορά του. Άμεσα και χωρίς κόπο θα έχουν οι αρχές την φορολογική εικόνα κάθε προσώπου.
  14. Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα, προτείνουμε ο φορολογικός τους συντελεστής να είναι 10% -15% ανεξαρτήτου τζίρου και όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης να εκπίπτουν. Τα διανεμόμενα κέρδη να φορολογούνται στο όνομα του μετόχου- εταίρου φυσικού προσώπου που τα εισπράττει, συναθροιζόμενα με τα υπόλοιπα εισοδήματά του.
  Αυτή η ενέργεια μεταξύ άλλων θα έχει ως αποτέλεσμα και την διακοπή εξόδου των εταιρειών από τη χώρα μας και την αποτροπή μεταφοράς της έδρας τους σε άλλη χώρα καθώς και την προσέλκυση επενδυτών από άλλες χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
  Επίσης προτείνω την εφαρμογή φορολογικού συντελεστή από 7-15% για επενδυτές με δέσμευση 8 ετών. Με αυτόν τον τρόπο θα εισπράττει το κράτος φόρους που δεν θα τους είχε ποτέ και επίσης θα ανακτήσει το κενό στις ασφαλιστικές εισφορές λόγω της φυγής του εργατικού δυναμικού που υπήρξε κατά την περίοδο της κρίσης.
  15. Για τις επιχειρήσεις, προτείνω γενίκευση του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού. Ο έλεγχος των μη ελεγχόμενων από ορκωτούς επιχειρήσεων να διενεργείται από πιστοποιημένους λογιστές- φοροτεχνικούς. Η φορολογική αρχή προτείνεται να ελέγχει βάσει κριτηρίων κινδύνου και δειγματοληπτικά ελεγχόμενους
  και ελεγκτές. Η δυνατότητα ελέγχου από την εφορία να υπάρχει για μία τριετία από το τέλος της χρήσης. Μετά την παρέλευση της τριετίας να υπάρχει παραγραφή, χωρίς δυνατότητα παράτασης και τα στοιχεία της εταιρείας να μπορούν να καταστραφούν.
  16. Όλες οι εργασίες (π.χ. έναρξη, μεταβολή, κτλ) προτείνουμε να γίνονται απ’ ευθείας από τον λογιστή και οι εφοριακοί να κάνουν τον έλεγχο από το γραφείο αν χρειάζεται .
  17. Σε περίπτωση εμφάνισης ζημιών στις οικονομικές καταστάσεις Ν.Π. πέραν των δύο ετών, προτείνουμε να συντάσσεται μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα προωθείται στην Α.Α.Δ.Ε. και σε περίπτωση που το Ν.Π. εξακολουθεί να παρουσιάζει ζημία στην επόμενη χρήση, προτείνουμε να φορολογείται με υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της διαφοράς του ελέγχου.
  18. Προτείνω να γίνει υποχρεωτική η υποβολή της σύνοψης των παραστατικών και για τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, γιατί η μη υποχρέωση υποβολής δίνει την δυνατότητα φοροδιαφυγής στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο αφού δεν γίνεται διασταύρωση στοιχείων.
  19. Προτείνω μείωση του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α. στο 20% με σκοπό την τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης και την αναθέρμανση της οικονομίας. Μετά από πέντε έτη προτείνω να φτάσει στο 18% και στα δέκα έτη να φτάσει στο 15%. Επιπλέον, προτείνεται να επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. μόνο ο τελικός καταναλωτής ή η εταιρία-λήπτης του τιμολογίου κάτι ανάλογο υπάρχει με τις ταμπλέτες κινητά και κονσόλες παιχνιδιών δηλαδή τις πράξεις λήπτη.
  20. Ακόμα προτείνεται μείωση έμμεσων φόρων σε καύσιμα και τσιγάρα. Αν διατηρηθεί η τελική τιμή πώλησης, ο μεταπωλητής θα επωφεληθεί τη διαφορά. Αυτό θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου και κατά συνέπεια θα έχει αντίκτυπο στον τζίρο της παραοικονομίας.
  21. Προτείνω να γίνεται έλεγχος από τις τράπεζες, του προτιμολογίου με το τελικό τιμολόγιο στις εισαγωγές.
  22. Θεωρω πολύ σημαντική την εκπαίδευση για την φορολογική συνείδηση των μαθητών στα σχολεία.
  23. Προτείνω η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, έτσι ώστε να δίνονται χρήματα από το κράτος στον άνεργο μέσω του εργοδότη και κάθε άνεργος να προσφέρει εργασία, γεγονός που θα οδηγήσει στην μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της κατανάλωσης.
  24. Θεωρω πολύ σημαντική την «συμμόρφωση» του Taxisnet και των εφοριών με το GDPR και πιστοποίηση του Συστήματος Taxisnet.

  Κατανοώ πλήρως πως η θέσπιση ενός νέου Φορολογικού Συστήματος είναι υπόθεση δύσκολη, απαιτητική και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε αυτό να είναι αποτελεσματικό, αλλά ταυτόχρονα να τηρηθούν και οι απαραίτητες κοινωνικές ισορροπίες.
  Τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος μιας συνολικής λογικής για το πώς βλέπουμε το φορολογικό σύστημα ως επαγγελματίες του χώρου. Πιστεύω ότι η εφαρμογή του συνόλου των προτάσεών αυτών θα αποτελέσει την απαρχή της δημιουργίας ενός ουσιαστικού και δικαιότερου κοινωνικά φορολογικού συστήματος και θα φέρει γρηγορότερα θετικά αποτελέσματα.
  Θεμελιώδης λίθος του νέου οικοδομήματος είναι η δέσμευση των φορολογικών συντελεστών τουλάχιστον για 10 έτη. Ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις και κεφάλαια που θα δώσουν νέα ώθηση στην οικονομία της χώρας.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 16:48 | Σπύρος

  Παρ’ότι φυσικά συμφωνώ με τη μείωση του 1ου συντελεστή στο 9%, θέλω να επισημάνω τα εξής:
  συγκριτικά με τους μισθωτούς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής.
  Πως θα διασφαλίσετε ότι δεν θα προσπαθήσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να εμφανίσουν εισόδημα μέχρι 10000€ για να φορολογηθούν με το μικρότερο συντελεστή;
  Είναι σε θέση το κράτος να διαπιστώσει αν τα εισοδήματα που δηλώνουν, είναι τα πραγματικά; Και να έχει αυτήν την πληροφορία άμεσα, για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (όπως την έχει και με όλους τους μισθωτούς). Κατά τη γνώμη μου εκεί πρέπει να εστιάσετε.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:26 | Αλέξης Αλκαίος

  Η αλλαγή του ποσού της «έκπτωσης φόρου» οδηγεί σε απώλεια της όποιας μείωσης των φορολογικών συντελεστων, για την ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ.
  Μειωση της ταξης των 100 ευρω, ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΦΟΡΟ 10.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩς, δεν ειναι ,ΜΕΙΩΣΗ.

  Οι προσδοκίες για πραγματικα φορολογική ελαφρυνση εχουν εξανεμισθει. Απογοητευση….

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 14:20 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ

  ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ-ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ

  Θα σας παρακαλούσα όπως συμπεριλάβετε στο αφορολόγητο όριο και το εισόδημα από ενοίκια. Το θεωρείτε δίκαιο να φορολογείται κάποιος που είναι άνεργος κι έχει μοναδικό χαμηλό εισόδημα από ενοίκια που είναι κάτω κι από το αφορολόγητο όριο που έχει θεσπισθεί για μισθωτούς και συνταξιούχους; Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει μείωση φόρου στα χαμηλά ενοίκια. Ελπίζω να συμπεριλάβετε στο αφορολόγητο όριο και τα εισοδήματα από είσπραξη ενοικίων όπως και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
  Ακόμη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο άνεργος πολίτης με χαμηλό εισόδημα ώστε να μην πληρώνει δυσβάσταχτο ΕΝΦΙΑ ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του και να έχει φορολογικές ελαφρύνσεις γενικότερα.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 13:57 | Alexandra

  Αν θέλουμε να μιλάμε για φορολογική δικαιοσύνη, θα πρέπει και τα εισοδήματα φυσικών προσώπων από ενοίκια να φορολογούνται με την ίδια κλίμακα, όπως μισθωτοι, συνταξιουχοι κ.λ.π. λαμβάνοντας επιπλέον υπόψιν την υπέρμετρη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.

  Επίσης αν στόχος του νέου φορολογικού μεταξύ άλλων είναι και η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, θα πρέπει και οι συντελεστές για εισοδήματα άνω των 20.000€ να υπάρξει είτε μεγαλύτερη μείωση είτε ένας συντελεστής flat rate 25%-30%.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 22:03 | Παντελης

  Παρακαλω μια και μιλαμε για δικαιο και ισονομια θα πρεπει να μειωθει ο αρχικος συντελεστης 9% απο 15% μεχρι 10.000,00 ευρω και στα εισοδηματα απο ακινητα (ενοικια) φυσικων προσωπων.Αλλιως μια μεγαλη ομαδα φυσικων προσωπων με εισοδηματα απο ακινητα θα συνεχισουν να φορολογουνται υπερβολικα σε σχεση με τις αλλες μεγαλες κοινωνικες-οικονομικες ομαδες (μισθωτοι-συνταξιουχοι-αγροτες-ελ.επαγγελματιες)

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 15:17 | Αλίκη Δράκου

  Η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% είναι μία μεγάλη ανάσα για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Εύγε!

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 22:17 | Απόστολος Ιωαννίδης

  Η φορολόγηση των εισοδημάτων απο ενοίκια με ξεχωριστή κλίμακα βάσει του νόμου 4172/2013 Αρθρο 40 Παράγραφος 4 είναι άδικη και παράλογη, δεδομένης και της υπερφορολόγησης της κατοχής ακινήτων. Το εισόδημα απο ενοίκια θα πρέπει να φορολογείται όπως και τα άλλα εισοδήματα φυσικών προσώπων.
  Ελπίζω να διορθωθεί αυτή η αδικία πρίν την κατάθεση του νομοσχεδίου.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 20:43 | Μανωλης Σπανουδακης

  Πιστεύω οτι υπαρχει περιθώριο για τους μισθωτούς που παρέχουν και υπηρεσίες με μπλοκάκι να υπαχθουν σε σταθερό συντελεστή το είσοδηματα απο ιδιωτική εργασία οπως είχε οριστεί στο 26% απο την κυβερνηςη Σαμάρα με την προϋπόθεση να απασχολούν έστω με μερική απασχόληση όσοι δε λειτουργούν καθημερινά υπάλληλο στην επιχείρηση τους. Αυτο θα τονώσει και την απασχόληση.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 13:34 | Ζερβάς Θωμάς

  Συνεχίζει να είναι υψηλή και μη ανταποδοτική η φορολογιά εισοδήματος. Άμεση περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών, ειδικότερα για τα μεσαία εισοδήματα.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 22:06 | Ευάγγελος Σ.

  Στα πλαίσια της ισονομίας και με το σκεπτικό του νόμου περί μείωσης φόρου των πολιτών με φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρω, όπου το πιο πιθανόν να είναι και άνεργοι, θα πρέπει :

  Στην πρώτη κλίμακα με χαμηλό συντελεστή του 9%, να συμπεριληφθούν και όσοι έχουν φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρω από ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων – όπως ορίζεται στη παράγραφο 4α του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 όπου τώρα φορολογούνται αυτοτελώς (15% ή 22% για όσους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για περιοδικές καταβολές παροχών).

  Με απλά λόγια, στη κλίμακα με χαμηλό συντελεστή 9% θα πρέπει να υπάγονται τα φορολογητέα εισοδήματα έως 10.000 ευρω ανεξαρτήτου προέλευσης, το οποίο είναι και το πνεύμα του νόμου όπως έχει διακηρυχθεί.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 17:59 | Γιάννης Κρίκης

  Για να υπάρχει πλήρης δικαιοσύνη στην εφαρμογή των συντελεστών θα πρέπει αυτοί να εφαρμοσθούν και στις εταιρείες, τουλάχιστον τις προσωπικές, γιατί αν δεν εφαρμοσθεί ένα μέλος ΟΕ π.χ. θα πληρώσει γαι τα ίδια εισοδήματα περισσότερο φόρο από έναν που έχει ατομική επιχείρηση

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:02 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.

  Τα εισοδήματα απο 20000 εως 50000 έχουν έκπτωση από 17 εως 20 ευρώ δηλαδή 1%. Σωστά μειώθηκε ο Φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα εως και 10000 ευρώ στο 9%, αλλά από τη στιγμή που για εισοδήματα από 50000 και πάνω η μείωση του φορολογικού συντελεστή είναι ξανά μεγάλη νομίζω ότι χάνετε κάθε εννοια της αναλογικότητας και τον λογαριασμό καλείτε να πληρώσει και πάλι η λεγόμενη μεσαία τάξη για την οποία κόπτονται όλοι πριν από κάθε εκλογές. Αν μη τι άλλο θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη μείωση στους φορολογικούς συντελεστές για όλα τα είσοδήματα από 20000 και πάνω.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:47 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Τα εισοδήματα απο 20000 εως 50000 έχουν έκπτωση από 17 εως 20 ευρώ δηλαδή 1%. Σωστά μειώθηκε ο Φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα εως και 10000 ευρώ στο 9%, αλλά από τη στιγμή που για εισοδήματα από 50000 και πάνω η μείωση του φορολογικού συντελεστή είναι ξανά μεγάλη νομίζω ότι χάνετε κάθε εννοια της αναλογικότητας και τον λογαριασμό καλείτε να πληρώσει και πάλι η λεγόμενη μεσαία τάξη για την οποία κόπτονται όλοι πριν από κάθε εκλογές. Αν μη τι άλλο θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη μείωση στους φορολογικούς συντελεστές για όλα τα είσοδήματα από 20000 και πάνω.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:59 | ΓΕΝΙΑΣ

  Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορολογικός συντελεστής (%)
  0-10.000 9%
  10.001-20.000 21%

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 15:17 | uoa

  Μηπως ειναι αναγκη να υπαρξει νομοτεχνικη βελτιωση στο ά. 12; πλεον διαταξεις οπως οι εργαζομενοι με μπλοκακια πρεπει να έχουν εως 3 εργοδοτες κτλ ωστε να φορολογουνται ως μισθωτοι, δεν εχουν νοημα.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 11:23 | Κώστας Β.

  Δεν διευκρινίζεται πώς θα φορολογούνται όσοι έχουν μόνο τεκμαρτά εισοδήματα (άνεργοι) και γενικότερα τι θα γίνει με αυτά. Όπως και στο άρθρο με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, δεν προσδιορίζεται αν οι άνεργοι έχουν ή όχι υποχρέωση να κάνουν συγκεκριμένο ύψος δαπανών για τα τεκμαρτά τους εισοδήματα.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 10:10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Να έχουν δικαίωμα έκπτωσης φόρου οι διαζευγμένοι πατεράδες για τα τέκνα τους. Απαράδεκτη η έως τώρα πολιτική και με την σύμφωνη γνώμη του ΝΣΚ που ως γνωστόν ειναι νομικοί και εχουν ως συμφέρον να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις οι οποίες άκρα σεξιστικές.

  Σε όλες τις αποφάσεις τους θεωρούν τον πατέρα ως ξένο σώμα στα παιδιά. Και ενώ οι συστάσεις τους δεν είναι δεσμευτικές οι υπουργοί για αύξηση των εσόδων τις υιοθετούν. Προσπαθούν τα φτωχοποιήσουν τον Ελληνα διαζευμένο πατέρα.

  Εχει γίνει σύσταση απο τον συνήγορο του πολίτη ότι γίνεται παραβίαση τόσο του συντάγματος όσο και του Ενωσιακού δικαίου στο αρθρο 14 της ΕΣΔΑ περι ισότητας.

  Αντιμετωπίζετε τον διαζευγμένο πατέρα ως άτεκνο για την φορολογία εισοδήματος.
  Καταστρατηγείται το αρθρο 4 παράγραφο 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».