Άρθρο 15 Τροποποίηση άρθρου 26 ΚΦΕ για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους

1. Η παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
(i) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
(ii) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και
(iii) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
β. Απαιτήσεις συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέχρι τριακόσια (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περ. α’ της παρούσας και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου του οφειλόμενου υπολοίπου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.
γ. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της υποπερ. (iii) της περ. α’ της παρούσας. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22.».

2. Οι διατάξεις της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίστανται με τη με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:09 | χριστινα

  Το ποσο των 300 ευρω ειναι πολυ χαμηλό όριο για διαγραφη επισφαλων πελατων .Θα πρεπει να γινει τουλαχιστον 500 ευρω ,αν οχι 1000 που ηταν παλαιοτερα !!!
  Το ανεισπρακτο διαστημα να ειναι τουλαχιστον ενος ετους ,και να μην χρειαζεται να αναληφθουν νομιμες ενεργειες αλλες ,παρα μόνο μια επιδοση με δικαστικό επιμελητή στην εδρα της επιχειρησης ( οταν ειναι ενεργη). Σε περιπτωση που επιχειρηση δεν υφισταται ,τοτε να μπορουμε να κανουμε την διαγραφη της επισφαλειας με καταθεση κατάστασης διαγραφεντων πελάτων στη ΔΟΥ.
  Οταν τηρουνται απλογραφικά βιβλία πως θα μπορει να ελεχθει το όριο του 10% των οφειλομενων απαιτησεων ? Μήπως το ποσοστό του 10% θα πρεπει να υπολογιζεται στο ποσο των ακαθαριστων εσοδων ??

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 09:47 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ

  Σχετικά με την διαγραφή οφειλών έως το ποσό των 300 Ευρώ χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης, πρέπει να διευκρινιστεί αν η αποδεδειγμένη ενημέρωση του οφειλέτη για την διαγραφή της οφειλής θεωρείται «άφεση χρέους».
  Επίσης, στην περίπτωση που η εν’ λόγω διαγραφή θεωρείται «άφεση χρέους», πρέπει ρητά να εξαιρεθεί από την επιβολή χαρτοσήμου.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 11:02 | Βασίλης Μασσέλος

  Ο περιορισμός των 12 μηνών από την ημερομηνία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές ακυρώνει στην πράξη το μέτρο. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει περιορισμός ώστε οι εταιρείες να «καθαρίσουν» τα βιβλία τους από μικρές μή ανακτήσιμες οφειλές.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 10:47 | οικονομου

  1. Η παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  (iii) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
  Κύριε υπουργέ τα 300 ευρώ ανά απαίτηση είναι πολύ λίγα διότι το να πας με δικηγόρο θες 800 ευρώ αμοιβή, αρα θα ηταν συνετό τα 300 ευρω να γινουν 1000,00 Το 10% επι των ακαθαρίστων ας γίνει 15%.

  (ii) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου
  Να γίνει εξειδίκευση τι εννοεί η παράγραφος 2 διαγραφή πρακτικά. Να γίνει εγγραφή τεκμαρτής εξόφλησης? Να πάει σε ποιό λογαριασμό των ΕΛΠ για να σβήσει.
  Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια μιας και οι λογιστες κατα μεγάλο ποσοστό ειναι μη εξειδικευμένοι με το επάγγελμα ας παιρνουν αυτοδικαίως αδειες με το πτυχίο.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».