Άρθρο 11 Τροποποίηση άρθρου 22 για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.»

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται για δαπάνες εταιρικης κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 17:30 | Χάρης Γιαννόπουλος

  Ξαναγυρίζουμε σε λογικές Ν. 2238/1994. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2019 οι δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης ειδικά από εισηγμένους ομίλους που έχουν επενδυτές πολύ αισθητοποιημένους σε θέματα ΕΚΕ να εξαρτώνται από το αν έχουν ζημιές ή όχι.
  Επίσης γιατί κριτήριο να είναι τα λογιστικά κέρδη και όχι τα φορολογικά ?

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 14:37 | Σπύρος Κοκκόλης

  Δηλαδή αν υπάρχουν λογιστικές ζημιές, ξεχνάμε την κοινωνία, την εικόνα της επιχείρησης, και γινόμαστε στυγνοί εκμεταλλευτές;

  Επίσης τι έννοια έχει να εκπίπτουν οι δαπάνες οι οποίες ‘γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης’ στον νόμο, και μετά να έρχεται ο καθένας και να αμφισβητεί ποιό είναι το συμφέρον και ποιό δεν είναι. Αντί να τα ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα και απλά, γράφουμε νόμους που τελικά εφαρμόζονται κατά βούληση.
  Είναι αυτονόητο οτι το συμφέρον της επιχείρησης είναι η ΕΚΕ, θέλει διευκρίνηση; Προφανώς, γιατί στην πράξη έρχεται πάλι ο ελεγκτής, και αμφισβητεί κάθε δαπάνη ως «μή παραγωγική».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».