Άρθρο 24 Τροποποίηση άρθρου 71 ΚΦΕ σχετικά με την βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και την μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.»

2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζεται για την προκαταβολή φόρου που έχει βεβαιωθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 22:07 | Στελιος Ιατρού

  Ξέρετε, από επιχειρηματική ιδιότητα έχουν πληρώσει προκαταβολή φόρου και οι ατομικές επιχειρήσεις. Γιατί αυτές τις εξαιρείτε και προβλέπετε μείωση μόνο για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες?

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 11:02 | Κώστας Παπανικολόπουλος

  Οι μεγάλες προκαταβολές φόρου στραγγαλίζουν την ανάπτυξη και επιβαρύνουν κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που μπορεί να έχουν ποσοστιαία μεγάλες αυξομοιώσεις στα οικονομικά στοιχεία τους από έτος σε έτος.
  Προτείνεται η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου ως εξής: 75% για τη χρήση 2019, 50% για τη χρήση 2020 και 25% για τη χρήση 2021. Επανεξέταση του μέτρου το 2021 για να αποφασιστεί εάν θα διατηρηθεί μία μικρή προκαταβολή φόρου 10%-20% για το 2022 και έπειτα ή θα καταργηθεί τελείως.
  Κώστας Παπανικολόπουλος
  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:03 | Αργύριος Αργρυρίου

  Δυστυχώς δεν ανακοινώσατε καμία αλλαγή για το τέλος επιτηδεύματος που ακόμα και ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν άδικο και αντισυνταγματικό και αποτελούσε προεκλογική σας δέσμευση. Τουλάχιστον για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες θα έπρεπε να το καταργήσετε εφόσον δεν επιβάλλεται για καμία άλλη μη κερδοσκοπική εταιρική μορφή, στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:24 | ΓΕΝΙΑΣ

  Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τα φορολογικα έτη, βεβαιώνεται ποσό (75%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.»

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 15:51 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο και την μείωση της προκαταβολής στο 95 % για το 2018, θα μπορούσε να δοθεί επιπλέον όφελος γιατί όχι και στο 50 % και σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν δεχτεί να ρυθμίσουν με τις 120 , 12 , ή 24 δόσεις τις οφειλές τους που μετά κόπων και βασάνων τηρούν την ρύθμιση.Ας δουν επιτέλους οι κυνηγημένες ελληνικές επιχειρήσεις μία ανάσα από την Διοίκηση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».