Άρθρο 22 Τροποποίηση άρθρου 64 ΚΦΕ σχετικά με τον συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα

1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για μερίσματα πέντε τοις εκατό (5%).»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν εφαρμογή από 1.1.2020 και μετά.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 08:57 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Είναι δυνατόν να μειώνετε τα μερίσματα στις επιχειρήσεις – και καλά κάνετε – και να μην μειώνετε έστω και για μία μονάδα την φορολόγηση των ενοικίων? Είναι δυνατόν κάποιος να πληρώνει το ακίνητο από χίλιες μεριές ΕΝΦΙΑ – ΤΕΛΗ κλπ… πλήρωσε ένα σορό φόρους με την αγορά του ακινήτου… βοήθησε να δουλέψουν 150 επαγγέλματα… και να μην μειώνετε καθόλου την κλίμακα για τα ενοίκια? ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ… 5% στα μερίσματα από 15% και στα ενοίκια καμία μείωση… ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ… Γιατί αποκλείετε την συγκεκριμένη ομάδα? Ήταν καλύτερα να είχαν φάει τα χρήματα που με κόπο απέκτησαν? Επένδυσαν σε ακίνητα… Βοήθησαν την οικονομία… Ελαφρύνσεις και στην κλίμακα των ενοικίων έστω και για μία μονάδα για να μας δείξετε ότι είστε εδώ και για εμάς που μοχθήσαμε για να αποκτήσουμε κάτι… Δείξτε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι τυπική και ακούστε τα δίκαια σχόλιά μας… Ευχαριστώ…

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 10:38 | Βασίλης Βαρέλας

  Σχετικά με το άρθρο 22, πώς είναι δυνατόν να φορολογούνται τα μερίσματα με 5% και τα ομόλογα με 15%? Στις 243 χώρες του κόσμου, υπάρχει ενιαία φορολόγηση των εισοδημάτων από το χρηματιστήριο, δηλαδή των μερισμάτων και των ομολόγων. Με βάση ποια κριτήρια η Ελλάδα διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες χώρες και μάλιστα ευνοεί τους μετόχους έναντι των ομολογιούχων? Τους μικρομετόχους τους έχει ήδη ευνοήσει γιατί τους έχει εξαιρέσει από το φόρο υπεραξίας.
  Επίσης, τα επιτόκια έχουν πέσει πολύ χαμηλά και συνεπώς έχουν μειωθεί τα έσοδα των ομολογιούχων. Ακόμη, οι ομολογιούχοι πληρώνουν φόρο 15% και εισφορά αλληλεγγύης μέχρι 10%, δηλαδή πληρώνουν το 25% των τόκων στην εφορία. Δεν αξίζουν οι ομολογιούχοι τόσο άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους μετόχους. Σας παρακαλώ να διορθωθεί αυτή η ανήκουστη αδικία, αλλιώς να μου εξηγηθούν τα αίτια που η Ελλάδα πρωτοτυπεί παγκοσμίως σε βάρος των ομολογιούχων.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 15:12 | Μιχάλης Α.

  Βασει της εγκυκλιου Ε.2018/2019 που δημοσιευτηκε στις 28/01/2019 με τίτλο
  «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής»

  για την αποφυγή διπλής φορολογίας απαιτούνται εκτός των αλλων τα παρακάτω έγγραφα απο δημόσια φορολογική αρχή της αλλοδαπής

  1)Το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω μετόχου (ή εταίρου) – φυσικού προσώπου στο μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο του νομικού προσώπου που έκανε την διανομή
  2)Το ύψος του μερίσματος που έλαβε το φυσικό πρόσωπο και ο εταιρικός φόρος που του αναλογεί

  Τα συγκεκριμένα εγγραφα δεν γίνεται να προσκομιστούν καθώς δεν υπάρχουν για εταιρείες της οποιές διαχειρίζεται εμπιστευματοδόχος (trustee)

  Παρακαλώ οπως εξετάσετε εκ νου την εν λόγω εγκύκλιο ή εστω να κανετε δεκτά έγγραφα από ορκωτούς λογιστές

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 13:14 | Κωνσταντίνος Καρλής

  Η παρ. 2 για εφαρμογή από 1.1.2020 είναι μάλλον ασαφής. Δεν είναι σαφές αν ο νέος συντελεστής αφορά τις διανομές κερδών που θα γίνουν από 1.1.2020 και μετά ή για διανομές κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς χρήσεων που αρχίζουν από 1.1.2020 ή ισολογισμούς που κλείνουν από 1.1.2020 και μετά. Για την αποφυγή συγχύσεως ορθότερο είναι να ισχύει από διανομές κερδών που αποφασίζονται από την 1.1.2020 και μετά.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 08:05 | Άρης Παπαδάτος

  Μειώνετε το φόρο στα μερίσματα στο 5% αλλά αφήνετε σταθερό το φόρο στους τόκους των ομολόγων στο 15%. Σε καμία χώρα του κόσμου δε διαχωρίζονται οι φόροι των μερισμάτων από τους φόρους των ομολόγων. Τα μερίσματα και τα ομόλογα είναι τα 2 είδη εισοδημάτων από το χρηματιστήριο και φορολογούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου με τον ίδιο συντελεστή. Είναι παράλογο να τιμωρούνται οι ομολογιούχοι με πολύ υψηλότερο φόρο, ειδικά αν ληφθεί υπόψιν ότι αυτοί είναι που δανείζουν τα χρήματά τους στο ελληνικό κράτος. Είναι δίκαιο η Ελλάδα να μην αποκλίνει από την κοινή λογική που επικρατεί σε όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου σε αυτό το θέμα.
  Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ομολογιούχοι πληρώνουν 15% φόρο συν εισφορά αλληλεγγύης που φτάνει μέχρι και το 9% από πολύ χαμηλό επίπεδο εισοδήματος (αν ο φορολογούμενος έχει και εισόδημα από μισθωτή εργασία), δηλαδή οι ομολογιούχοι πληρώνουν ουσιαστικά το 1/4 των τόκων τους σε φόρους!

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».