Άρθρο 08 Τροποποίηση άρθρων 15 και 64 ΚΦΕ σχετικά με καταβολές προς τους εργαζομένους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που (α) πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, ή (β) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου, πτώχευσης του εργοδότη, ή (γ) πραγματοποιείται λόγω συμμετοχής του εργαζομένου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που (α) πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, ή (β) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου, πτώχευσης του εργοδότη, ή (γ) πραγματοποιείται λόγω συμμετοχής του εργαζομένου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.»

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 19:35 | Συντ.Επιτρ. Προσ.Διαφοράς σε ΑΑΔΕ – ΥΠΟΙΚ

  Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για μια άδικη κατάσταση, η οποία εξελίσσεται στο Υπουργείο Οικονομικών εδώ και ένα χρόνο και ταυτόχρονα ζητάμε την επίλυση του ζητήματος.
  Είμαστε νέοι υπάλληλοι, διορισμένοι από προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και μεταταχθέντες από άλλους φορείς του Δημοσίου, στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Όλοι μας μπήκαμε στις υπηρεσίες μας μετά την ψήφιση του νόμου 4569/2018 το περασμένο φθινόπωρο, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουμε την προσωπική διαφορά του συγκεκριμένου Υπουργείου, όπως οι παλαιότεροι συνάδελφοί μας (και πιο συγκεκριμένα όσοι είχαν μπει σε υπηρεσίες του Υπουργείου μέχρι 11/10/2018).
  Η μη επίλυση του προβλήματος έως σήμερα συμβάλλει στην συνέχιση μιας άδικης και άνισης κατάστασης όπου συνάδελφοι με τα ίδια προσόντα και με το ίδιο αντικείμενο, παρουσιάζουν διαφορετικές μισθολογικές απολαβές, κάτι το οποίο είναι ενάντια και στο Σύνταγμα της χώρας.
  Ταυτόχρονα, λόγω αυτής της κατάστασης την ίδια στιγμή εντείνεται το πρόβλημα και της υποστελέχωσης στις υπηρεσίες του Υπουργείου. Αρκετοί συνάδελφοι που προσλήφθηκαν το τελευταίο έτος έχουν ήδη παραιτηθεί ή άλλοι δεν αποδέχτηκαν καν τον διορισμό τους λόγω έλλειψης οικονομικού κινήτρου. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν αυξανόμενες ανάγκες κατά τα λεγόμενα της ίδιας της Διοίκηση της ΑΑΔΕ και της ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ, τα κενά αδυνατούν να καλυφθούν.
  Συμπληρωματικά, στις 24/10/2019, με το άρθρο 221 του νόμου 4635/2019 ψηφίστηκε η απόδοση της προσωπικής διαφοράς για το προσωπικό ΕΕΠ της ΕΕΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όταν για τους ίδιους τους υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚ υπάρχει πλήρης αδιαφορία.
  Διεκδικούμε την απόδοση της προσωπικής διαφοράς για όλους τους νέους συναδέλφους του ΥΠΟΙΚ-ΑΑΔΕ προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτό το φλέγον ζήτημα και ζητάμε από την ηγεσία του Υπουργείου να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά μας.

  Συντονιστική Επιτροπή για τη Μισθολογική Εξομοίωση μέσω της Διεκδίκησης της Προσωπικής Διαφοράς σε ΑΑΔΕ – ΥΠΟΙΚ

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:46 | Γιώργος

  Για τις περιπτώσεις (α) και (β) ισχύει με τον νόμο 4172/2013.

  Η ακριβής διατύπωση θα πρέπει να είναι:
  3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 για την περίπτωση (γ)του παρόντος εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.