Άρθρο 17 Τροποποίηση άρθρου 43 Α σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 43 Α αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε’ της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 • Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί την επέκταση της ανωτέρω απαλλαγής από την εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα άτομα με αναπηρία, με ποσοστό 50% και άνω, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας καθώς και στα πρόσωπα που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με βαριές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές πολλαπλές και ψυχικές αναπηρίες).

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 11:25 | Ευάγγελος κιούσης

  Καλημέρα σας
  Το ύψος των αποδείξεων στο 30% του εισοδήματος δεν βοηθά καθόλου την φοροδιαφυγή, μαζεύουμε αποδείξεις από καταστήματα που πάντα έδιναν πχ Σούπερ μάρκετ,βενζινάδικα,λογαριασμοί ΔΕΚΟ, μεγαλοκάταστήματα έχουμε το άγχος να μην πληρώσουμε περισσότερο φόρο.Μειώστε το ποσοστό σε 20%.Η φοροδιαφυγή δεν αντιμετωπίζετε με αυτόν τον τρόπο.όταν είναι άλλη η τιμή με απόδειξη και άλλη χωρίς και άμεσα.Ούτε κάθε νοικοκυριό δαπανά κάθε χρόνο μεγάλο ποσό σε ελεύθερους επαγγελματίες προσωπικά το 2019 μέχρι σήμερα δεν έχω χρειασθεί τις υπηρεσίες τους,άρα συγκεντρώνω αποδείξεις από τα καταστήματα που προανέφερα .Εκείνο που απομένει είναι ένα ποσοστό φορολογουμένων να πληρώνει περισσότερο φόρο λόγω μη συγκέντρωσής του απαραίτητου ποσού από αποδείξεις.Αν θέλετε πράγματι πάταξη της φοροδιαφυγής τότε παντού

  Με εκτίμηση

  Ευάγγελος κιούσης

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 13:09 | Ζερβάς Θωμάς

  Θετικό το μέτρο αλλά μετά απο 10 χρόνια σχεδόν είναι συνταγματικό το μέτρο; Υπάρχει ήδη υψηλή φορολογία και μη αναλογική ανταποδοτηκότητα των φόρων. Στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα είναι δευμευτική σε συνδιασμό με το φόρο εισοδήματος, εφόσον δεν είμαστε σε ειδικές οικονομικές συνθήκες άμεση κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 21:01 | Lena Gavriel

  Ενώ στον τιτλο του αρθρου 17 ,κάνει αναφορά σε ποσοστό αναπηριας ανω του 80% ,στην παράγραφο 1 του αρθρου 17 ,αναφέρεται σε αναπηρία από 80% και άνω.
  Θεωρώ ,πως το τελευταίο ειναι το σωστό ,αν κρίνω οτι τωρα ισχύει το από 80% και ανω ,σε περίπτωση κινητικης αναπηρίας και θα πρέπει να διορθωθεί ο τιτλος του άρθρου 17

  Αυτό που ισχύει τωρα ,είναι οτι απο την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, εξαιρούνται, για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω ,καθώς επίσης και οι ολικώς τυφλοί.

  Το άρθρο 43Α «Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα» του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Νόμος 4172/2013 )που ισχύει τώρα ,αναφέρει στο πρώτο εδαφιο της παραγράφου 2 ,τα παρακάτω:(Εφ όσον το άρθρο 17 ,στο φορολογικό νομοσχεδιο που είναι υπο διαβούλευση ,θα αντικαταστήσει το παρακάτω και θα ισχύει για κάθε μορφή αναπηρίας ,μάλλον λαθος γραφτηκε απλά ο τίτλος του άρθρου 17 και θα ισχύει για καθε μορφή αναπηρίας απο 80% και ανω )

  2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό ❗️από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε’ της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:27 | ΓΕΝΙΑΣ

  Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (70%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε’ της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14.»

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 14:53 | Ν. Ζήκος

  Μέρος της εισφοράς αλληλεγγύης χορηγείται στα ΑμεΑ (μέσω της Πρόνοιας κτλ.) στο σύνολό τους (>67%) και όχι μόνο τους άνω των 80% αναπηρία. Εφόσον η εισφορά αλληλεγγύης διδεται ως παροχή σε ΑμεΑ με ανω των 67% αναπηρία (κατώ των 67% δεν έχουν παροχές) τότε θεωρώ πως το όριο θα έπρεπε να είναι το 67% και όχι το 80%.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 09:27 | Themis Tosounidis

  Στο ζήτημα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρ. 43Α ν. 4172/2013), προτείνω παρέμβαση για μείωση των συντελεστών στα μεγαλύτερα εισοδήματα (από 1.1.2020, βάσει της τελευταίας τροποποίησης, 9% και 10% αντίστοιχα). Η φορολογική πρακτική άλλων χωρών έχει δείξει ότι η μείωση της φορολογίας στα μεγαλύτερα εισοδήματα έχει ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία, εν αντιθέσει με την μείωση φορολογίας στα μικρότερα εισοδήματα, η οποία επιβάλλεται κατά βάση για κοινωνικούς λόγους (στήριξη των χαμηλοτέρων εισοδηματικά κοινωνικών στρωμάτων).
  Θα πρέπει να ληφθεί επιπλέον σοβαρά υπόψη ότι τα μεγαλύτερα εισοδήματα ιδίως εκ μισθών/συντάξεων και μισθωμάτων ούτως ή άλλως βαρύνονται με βαριά φορολογία στα ανώτερα κλιμάκια (44% οι μισθοί/συντάξεις, 45% τα μισθώματα ακινήτων), προστιθεμένης δε και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύησης φθάνουμε σε σωρευτική φορολογία ύψους ακόμη και 55% στα ανωτέρω κλιμάκια.
  Μείωση των «μεγάλων» συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 9% και 10% (π.χ. σε ποσοστό 5,5 και 6% αντίστοιχα) στα κλιμάκια αυτά θα έχει πολύ μικρό δημοσιονομικό αντίκτυπο, λόγω του ιδιαιτέρως μικρού αριθμού προσώπων/εισοδημάτων που υπάγονται στα εν λόγω κλιμάκια. Από την άλλη μεριά, μείωση των εν λόγω συντελεστών θα έφερνε την σωρευτική φορολογία (βασικός φόρος εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης) σε ποσοστό κάτω του 50%, ώστε θα αποτελούσε πρόσθετο κίνητρο επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά επιπλέον κίνητρο μείωσης της φοροδιαφυγής. Όποιος δηλώνει εισόδημα της τάξεως των 65.000 € και άνω, αυτή τη στιγμή έχει μικρό κίνητρο να αναπτύξει τις εργασίες του περαιτέρω, επενδύοντας στην επιχείρηση ή στο επάγγελμά του. Διότι γνωρίζει ότι οποιοδήποτε κέρδος αποκομίσει άνω του παραπάνω ποσού, θα υποστεί βαριά φορολογία, με αποτέλεσμα να προτιμά είτε να φοροδιαφύγει ως προς το πρόσθετο αυτό εισόδημά του, είτε να μην επενδύσει περισσότερο στην ανάπτυξη των εργασιών του.