Άρθρο 03 Τροποποίηση άρθρου 8 ΚΦΕ για τη ρύθμιση των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.»

2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:54 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Αλλάζει ο τρόπος φορολογίας για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά. Εφόσον αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται και δεν θεωρείται πλέον χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος ο χρόνος που εισπράττονται.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 08:01 | Μιχαλης

  Να μπορεί ο φορολογουμενος να το δηλώσει στην τρέχουσα χρήση μείωση του ποσού 20%
  Αυτό να ισχύει και για αναδρομικά και για δικαστικές αποφασεις

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:47 | Mike

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να έχει το δικαίωμα ο δικαιούχος εάν θέλει να τα δηλώσει στην τρέχουσα χρήση

  Επίσης να ισχυει για αναδρομικά και ποσά δικαστικων αποφασεων