Άρθρο 09: Μετονομασία Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης

Η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 15/2010(ΦΕΚ 35 Α) μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης