Άρθρο 18: Ανάπλαση φαληρικού όρμου

1. Στο άρθρο 11 του ν. 3843/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πραγματοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου Αττικής, όπως αυτή απεικονίζεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθμ. …../2012 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν, καθορίζονται ζώνες ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, ως εξής:»

β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, προστίθενται τρεις λέξεις και αντικαθίσταται ως εξής:

«- Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις συνεδριακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας με υποστηρικτικές χρήσεις εκθεσιακών χώρων, καταστημάτων, γραφείων υπηρεσιών και χώρων εστίασης, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτηρίων, χρήσεις λιμένος αλιέων, χώροι πληροφόρησης κοινού, εκθέσεων, καταστημάτων, ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και χώρων στάθμευσης.»

γ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται «από τη ζώνη V σε συνδυασμό με τη Ζώνη Va που απεικονίζονται στο διάγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος» και η οποία χαρακτηρίζεται ως ειδική ζώνη υποδοχής δημόσιων έργων και υποδομών.»

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 07:53 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

  Στις γενικές χρήσεις γης μήπως να προβλεφθεί ρητά το μέγεθος των συνεδριακών κέντρων( μέχρι 1000 θέσεων πχ) που θα αναπτυχθεί ,ο φορέας αδειοδότησης (δήμος ή ΕΟΤ ) και να καθορίζονται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Τουρισμού οι όροι, προυποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία υων χρήσεων αυτών .Επίσης να καθορισθεί σαφώς ότι η ανάπτυξη τέτοιων χρήσεων θα είναι εναρμοσμένη και σύμφωνη με τις ειδικές και γενικές πολεοδομικές διατάξεις ,όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν .

 • Σχέδιο Σχολίου για ανάρτηση στη Δημόσια διαβούλευση:
  Για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των Υδροπλάνων προς όφελος του Τουρισμού, του Κράτους Δικαίου και την συνακόλουθη άρση της απομόνωσης των Μικρών Νησιών της χώρας μας καθίσταται άκρως απαραίτητη η δημιουργία Υδατοδρομίου στην Αθήνα.
  Η περιοχή του Φαληρικού Όρμου, σύμφωνα με την εισήγηση εμπειρογνωμόνων των Υδροπλάνων, κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη, από πλευράς Ασφάλειας Πτήσεων, για την λειτουργία του Υδατοδρομίου.
  Επιπλέον από την συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει άμεση και εύκολη πρόσβαση προς το Οικονομικό, Διοικητικό και Εμπορικό κέντρο της Πρωτεύουσας, για την διευκόλυνση μετακίνησης των μόνιμων κατοίκων των νησιών μας, ενώ εξίσου εύκολα θα μπορούν να φτάνουν στην περιοχή του Υδατοδρομίου οι Τουρίστες και οι κάτοικοι της Αθήνας και από εκεί να μετακινούνται εύρυθμα προς τη νησιωτική Ελλάδα.
  Για τους ανωτέρω λόγους αιτούμεθα να προστεθεί στο Άρθρο18 (Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου) του σχεδίου Νόμου «Αναδιάρθρωση του ΕΟΤ» η πρόβλεψη Χρήσης Υδατοδρομίου στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου.
  (Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθεί στην παρ. «- Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις συνεδριακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας με υποστηρικτικές χρήσεις εκθεσιακών χώρων, καταστημάτων, γραφείων υπηρεσιών και χώρων εστίασης, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτηρίων, χρήσεις λιμένος αλιέων, χρήσεις Υδατοδρομίου, χώροι πληροφόρησης κοινού, εκθέσεων, καταστημάτων, ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και χώρων στάθμευσης.»
  ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ.
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΗ Τ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

 • Στις προβλεπόμενες χρήσεις θεωρούμε απαραίτητο να περιληφθεί και η χρήση «ναυταθλητισμός» δεδομένου ότι η περιοχή αυτή προσφέρεται για την ανάπτυξή του.