Άρθρο 14: Τουριστικές επαύλεις

Στην παράγραφο Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 προστίθεται νέα περίπτωση Ε ως εξής:
«Ε. Τουριστικές επαύλεις. Ως τουριστικές επαύλεις ορίζονται κατοικίες, ελάχιστου εμβαδού 100 τ.μ., οι οποίες μπορούν να εκμισθώνονται μέχρι τρεις μήνες ανά έτος. Για την εκμίσθωση αυτών συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης κατοικίας, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιέχει περιγραφή του ακινήτου, διεύθυνση, στοιχεία του ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή, την περίοδο ενοικίασης, το ύψος μισθώματος. Το ανωτέρω συμφωνητικό θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία ΠΥΤ του Ε.Ο.Τ., η οποία και τηρεί αρχείο με τις ενοικιαζόμενες επαύλεις του άρθρου αυτού. Ο ιδιοκτήτης τουριστικής έπαυλης δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τη δραστηριότητα αυτή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπον ΠΥΤ ( ή ΔΟΥ) πρόστιμο 600 ευρώ. Το εισόδημα από την εκμίσθωση της έπαυλης φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Η διαδοχική εκμίσθωση της ίδιας τουριστικής έπαυλης πέραν του τριμήνου του ιδίου έτους στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται.

 • Άρθρο 14
  Τουριστικές επαύλεις
  Η δυνατότητα που παρέχεται σε κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας άνω των 100 τ.μ. να την μετατρέπει σε τουριστικό κατάλυμα χωρίς προδιαγραφές με την απλή κατάθεση συμφωνητικού μίσθωσης στην Εφορία και στην οικεία ΠΥΤ θα οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση όλο το μικρό καταλυματικό δυναμικό της χώρας, κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ευτελίζοντας το σύνολο του τουριστικού μας προϊόντος για τους παρακάτω λόγους :
  • Δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία,
  • Διαλύει τη θεσμική προστασία της διασφάλισης της ποιότητας των εγκαταστάσεων και των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Δημιουργεί σοβαρά ρήγματα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας και κυρίως των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, που είναι ο κορμός του ελληνικού τουρισμού
  • Βάλλει κατά της μοναδικότητας του ξενοδοχειακού δυναμικού, αφού διαχέει σε όλη την κοινωνία τη δυνατότητα της τουριστικής χρήσης οποιουδήποτε ακινήτου
  • Μεταλλάσσει την παροχή υπηρεσιών διαμονής από οικονομική δραστηριότητα με υψηλή αξία επενδεδυμένου παγίου και ανθρώπινου κεφαλαίου σε προϊόν «κοινωνικής αλληλεγγύης» ευτελούς αξίας .
  • Παροτρύνει τους ιδιοκτήτες όλων των μικρών καταλυμάτων, κύριων και μη , να μετατρέψουν τα καταλύματα τους σε επαύλεις. Σήμερα όλα τα νόμιμα καταλύματα αδειοδοτούνται με συγκεκριμένες δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, δέχονται πολλαπλούς ελέγχους από τη διοίκηση για την νόμιμη λειτουργία τους, για τους όρους ασφαλείας των καταλυμάτων τους, για το καθεστώς εργασίας των απασχολουμένων σε αυτές, έχουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και καταβάλλουν μια σειρά από φόρους και τέλη σε κρατικούς και δημοτικούς φορείς, καθώς και σε συλλογικούς φορείς διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Παροτρύνει επομένως όλους να μην ακολουθούν τις διαδικασίες, καθόσον κάποια διοίκηση, κάποια στιγμή, θα έλθει και θα νομιμοποιήσει με ελάχιστο κόστος την έκνομη δραστηριότητα τους.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:51 | Aileen French

  I read with great interest, the proposed new law, article 14, on the regulation of the letting of privately owned holiday villas to short-term tenants. I am delighted, as a foreign resident, owning property in Greece, to see that this issue is now being debated.

  I have not recently been able to use my holiday home, nor my family been able to use it as much as possible, because we have some economic difficulties in our home country. However it would be a real asset to be able to allow others to benefit from the privilege of residing in an hotel environment for themselves while they are on holiday. This is a growing target market, and there are certain visitors, particularly to the Greek islands, who only visit if such private accommodation is available.

  This type of holiday accommodation is widely available throughout Europe and indeed throughout the world, and most countries have a very neat system in order to ensure that the market flourishes.

  As an owner, I am happy to pay tax on clear earnings , as the new law is applied for this year.

  I do however have a few observations to make on the proposed law:
  Application of this law must be applied universally to every holiday home rental owner and monitored so no areas of Greece are excluded.

  Why an arbitrary limit to 3 months, must the accommodation be left empty depriving off-peak tourists of the opportunity of residing there and the chance of the local businesses to make money for visitors be limited to 3 months each year?

  Also why a limit to villas above 100 sq. metres, this excludes smaller properties which would be ideal for families – often the mainstay of off season visits.

  Aileen French
  Tourism and Marketing Lecturer
  Oxford Brookes University, UK

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:56 | Τσιτάρη Μαρία

  Επιτέλους ας κάνει κάποιος κάτι!!
  Οι οικίες δεν αποτελούν ανταγωνισμό για τα ξενοδοχεία.Οι ιδιοκτήτες ζητούν νομιμότητα για να μπορούν να νοικιάσουν στους τουρίστες ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις πληρωμές τους προς το κράτος.
  Το μέτρο πρέπει να αφορά κατοικίες μικρότερες από 100τ.μ. γιατί είναι άδικο να μείνουν ανεκμετάλλευτες.
  Λύστε το πρόβλημα για να λυθούν και τα χέρια των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:09 | Μυρώνης Απόστολος

  Σε όλο το δυτικό κόσμο επιτρέπεται η ενοικίαση κατοικιών για όσο χρόνο συμφωνηθεί μεταξύ ενοίκου και ενοικιαστή χωρίς κανέναν περιορισμό.
  Τη στιγμή που τα ακίνητα βάλλονται από πολλές φορολογίες και μάλιστα επί το πλείστον αναδρομικές γιατί να μη μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να εξασφαλίσουν έσοδα από την ενοικίαση χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των τριών μηνών.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:19 | Τσουκάτος Στυλιανός (Εκπρόσωπος ΔΣ Ενώσεως Καταλυμάτων Κυνουρίας)

  Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ομόφωνα δηλώνουμε την αντίθεσή μας στις διατάξεις του άρθρου 14 του σχεδίου Νόμου για τους παρακάτω λόγους:

  1. Διότι καταστρατηγείται το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων τουριστικής εκμετάλλευσης και επιτρέπει στον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, που δεν διαθέτει άδεια ΕΟΤ, να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες, χωρίς έλεγχο, με ειδικό – προνομιακό φορολογικό και λειτουργικό καθεστώς, που θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των νόμιμων επιχειρηματιών του κλάδου μας.

  2. Το κράτος και οι Δήμοι θα υποστούν σημαντική απώλεια εσόδων από τη λειτουργία αυτών των επαύλεων του άρθρου 14. Ειδικά οι Δήμοι θα αναγκάζονται να παρέχουν δημοτικές υπηρεσίες με αυξημένο κόστος, ενίοτε σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, ύδρευσης, καθαριότητας, κτλ, χωρίς ανάλογα έσοδα, διότι η ειδική φορολογική μεταχείριση των επαύλεων δεν επιτρέπει την επιβολή και είσπραξη του ειδικού τέλους παρεπιδημούντων που πληρώνουν οι υπόλοιποι επιχειρηματίες του κλάδου.

  3. Ελλοχεύει κίνδυνος σοβαρής υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και δυσφήμησης της χώρας μας, λόγω αφενός της παροχής του από μη ειδικούς, ιδιοκτήτες ακινήτων – επαύλεων και αφετέρου της αδυναμίες ελέγχου της πολιτείας, λόγω ειδικού καθεστώτος λειτουργίας.

  4. Η εφαρμογή του άρθρου 14 θα δημιουργήσει συνθήκες περαιτέρω εξάπλωσης του φαινομένου της παραοικονομίας που σχετίζεται με τη λειτουργία χώρων φιλοξενίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

  5. Η πρόβλεψη διάρκειας εκμίσθωσης τριών μηνών, (στο ίδιο φυσικό πρόσωπο !!!, όχι δηλαδή μία σύμβαση ανά ακίνητο ένα έτος !!!), που ισοδυναμεί χρονικά με μία καλή τουριστική σαιζόν για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας – για την περιοχή μας, η τρίμηνη διάρκεια είναι υπερδιπλάσια της τουριστικής περιόδου – όχι μόνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την προστασία του κλάδου μας, αλλά θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για όλες τις μικρομεσαίες τουριστικές μονάδες, γιατί θα συνδυαστεί και με φαινόμενα φιλοξενίας περισσοτέρων προσώπων, με πρωτοβουλία του μισθωτή.

  6. Η διάταξη του άρθρου 14 θα δώσει χώρο για την εξάπλωση συνθηκών φοροδιαφυγής, παράνομης εργασίας, παροχής κακών τουριστικών υπηρεσιών και οικονομικού μαρασμού του κλάδου μας.

  7. Τέλος δηλώνουμε την αντίθεσή μας διότι θα υποστούμε τεράστια και μη αναστρέψιμη οικονομική ζημιά, από την εφαρμογή του άρθρου 14 του συγκεκριμένου σχεδίου Νόμου.

  Το Δ.Σ. της Ενώσεως Αποφασίζει ομόφωνα

  1. Δέχεται την εισήγηση και συμφωνεί με το σύνολο των διαπιστώσεων και παραδοχών του εισηγητή καθώς και με το σύνολο των παρατηρήσεων – ενστάσεων επί του άρθρου 14 του ν/σ, όπως διατυπώνονται ανωτέρω.

  2. Δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 ν/σ με θέμα: Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις» και ζητά την απόσυρσή του.

  3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο της Ενώσεως κ. Τσουκάτο Στυλιανό στον οποίο δίνει την εντολή και εξουσιοδότηση, να κοινοποιήσει, προς κάθε αρμόδιο φορέα, το παρόν, που αποτελεί και κείμενο διαμαρτυρίας των μελών της ενώσεως επί του συγκεκριμένου άρθρου του ν/σ του Υπουργείου Τουρισμού.

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος
  Ανεζύρης Νίκος

  Ο Γενικός Γραμματέας
  Ντουζένης Χριστόφορος

  Για την κοινοποίηση
  Ο Εξουσιοδοτηθείς Σύμβουλος
  Στυλιανός Τσουκάτος

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 12:29 | ιωαννης

  επιτέλους θα μπορούν πλεον οι ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών να μισθώνουν τα σπίτια τους ώστε και αυτοί να αποκτούν ένα εισόδημα για την πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεωσεων ( χαράτσια κλπ ) και για την επισκευή των κατοικιών τους αλλ΄ακι το κράτος να εισπράττει τους φόρους που θα είναι πολύ σημαντικοί. επιπροσθέτως συντελεί στην αποφυγεί της φοροδιαφυγής η οποία είοναι πολύ μεγάλη λόγω της αδυναμάις των ιδιοκτητών να μισθώνουν νόμιμα τα σπίτια τους. σημειοτέον οτι θα προκειται για μισθωσεις χωρις παροχη αλλων υπηρεσιων εκτός απο τη χρήση της κατοικίας

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 12:20 | ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ

  Α. Η παραθεριστική κατοικία προς πώληση ή ενοικίαση πρέπει να αποδεσμευτεί από τις ξενοδοχειακές μονάδες. Η παραθεριστική κατοικία λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά ως προς το ξενοδοχείο.
  Β. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, όπως είναι σήμερα νομοθετημένα, αφορούν μόνον πολύ μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν κάποια ανάπτυξη σε λίγες περιοχές, όπου αυτές υλοποιηθούν.
  Γ. Στις μη κορεσμένες τουριστικά περιοχές και νησιά κάτω των 90τ.χμλ., που αποτελούν μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής επικράτειας, οι μεγάλες και πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες είναι μη βιώσιμες (π.χ. ΜΥΡΙΝΑ BEACH, Λήμνος). Το κυριότερο πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές είναι η δύσκολη πρόσβαση, με αποτέλεσμα η τουριστική σεζόν να μην υπερβαίνει τις 40 έως 60 ημέρες και η τουριστική κίνηση να είναι κυρίως από Έλληνες. Για το λόγο αυτό κατασκευάζονται συνήθως υποβαθμισμένα συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του τουρισμού. Για να δοθεί τουριστική αναβάθμιση και ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές πρέπει να γίνει στόχευση σε αλλοδαπούς τουρίστες υψηλού οικονομικού επιπέδου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υψηλού επιπέδου παραθεριστική κατοικία για αγορά ή ενοικίαση.
  Δ. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα και σε αλλοδαπούς συνταξιούχους για ημιμόνιμη διαμονή στην Ελλάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες. Οι αλλοδαποί αγοραστές κατοικιών έρχονται κατά μέσον όρο 2 έως 3 φορές ανά έτος και διαμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα, φιλοξενώντας φίλους και συγγενείς, δίδοντας οικονομική ανάπτυξη στην τοπική αγορά και κοινωνία.
  Ε. Οι αγοραστές / ενοικιαστές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν διακοπές για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσανατολίζονται στις παραθεριστικές κατοικίες και όχι στα ξενοδοχεία, κυρίως λόγω άνεσης και κόστους.
  ΣΤ. Για την επίλυση των ανωτέρω και κατά παρέκκλιση της υπάρχουσας νομοθεσίας προτείνουμε τα εξής, που κατ’ αρχήν μπορούν να ισχύσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα π.χ. 5 ετών με δυνατότητα παράτασης :
  – Δυνατότητα κατασκευής ανεξάρτητων πολυτελών κατοικιών ελάχιστης επιφανείας 80τ.μ. με δυνατότητα σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας και κανονισμού συνιδιοκτησίας.
  – Για να μην δοθεί οποιασδήποτε μορφής επιδότηση, δίδεται η δυνατότητα πώλησης έως του 50% των κατασκευαζόμενων τετραγωνικών μέτρων (σε ό,τι αυτό αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό ανεξάρτητων κατοικιών). Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στην κατά παρέκκλιση υφιστάμενη νομοθεσία είναι οι εξής :
  1. Περιοχές μη τουριστικά κορεσμένες και νησιά κάτω των 90τ.χλμ.
  2. Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου (εκτός σχεδίου) 20.000τ.μ.
  3. Συντελεστής δόμησης 0.07.
  4. Συντελεστής δόμησης για προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλους, NATURA, 0.05 (οι προτεινόμενοι συντελεστές δόμησης είναι πολύ μικροί και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον).
  5. Ελάχιστο εμβαδόν κάθε ανεξάρτητης κατοικίας 80τ.μ.
  6. Μονώροφα κτίρια με μέγιστο ύψος 4,5 μέτρα από φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος (επιπλέον 1,5 μέτρο για στέγη όπου αυτή απαιτείται).
  7. Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων και τα υπόγεια προσμετρούνται στον Σ.Δ.
  8. Επιτρέπεται μία κολυμβητική δεξαμενή ανά κατοικία, εμβαδού έως το 50% της επιφάνειας της κατοικίας.
  9. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ανεξάρτητων ιδιοκτησιών 5 μέτρα.
  10. Απόσταση από αιγιαλό 50 μέτρα.
  11. Υποχρεωτική κατασκευή βιολογικού καθαρισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης.

  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ :
  Κατά παρέκκλιση η αδειοδότηση θα δίδεται μόνον από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο και οι επιβλέψεις θα γίνονται από Ελεγκτές Δόμησης, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία περί κατοικιών, εφ’ όσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, χωρίς την ανάγκη έγκρισης από τον ΕΟΤ, παρά μόνον σχετικής γνωστοποίησης μετά το πέρας των εργασιών. Περιβαλλοντική μελέτη θα κατατίθεται στο φάκελο της οικοδομικής αδείας και θα είναι συνταγμένη και υπογεγραμμένη από αρμόδιο διπλωματούχο μηχανικό.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 12:44 | STS

  Η προβλεπόμενη ρύθμιση είναι πρός την σωστή κατεύθυνση. Θα δώσει την δυνατότητα σε τουρίστες με υψηλά εισοδήματα να έρθουν στην χώρα μας (αντί να πάνε στην Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία), να απολαύσουν αυτά που έχει να τους προσφέρει η Ελλάδα και να ξοδέψουν με χαρά περισσότερα χρήματα κατά κεφαλήν απ΄ότι αυτά που ξοδεύει ο μέσος τουρίστας του μαζικού τουρισμού. Πέραν τούτου, τα χρήματα που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης της τουριστικής επαύλεως θα φορολογηθούν. Το κράτος θα βγεί πολλαπλώς ωφελημένο.
  Οι αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί προέρχονται όλες από τις συντεχνίες του τουρισμού που σε αγαστή συνεργασία με τους γραφειοκράτες του ΕΟΤ (και άλλων κρατικών υπηρεσιών)βαρύνονται για το χαμηλής ποιότητος τουριστικό προιόν που προσφέρουμε ως χώρα – και που βέβαια δεν μας αξίζει. Το προιόν που αναπτύχθηκε με επιδοτήσεις και θαλασσοδάνεια.
  Οι μόνοι που έχουν να φοβηθούν από την διάταξη αυτή είναι οι ιδιοκτήτες τουριστικών επαύλεων στην Ιταλία, στην Γαλλία και στην Ισπανία που θα αποκτήσουν πλέον ισχυρό ανταγωνισμό από τους ιδιοκτήτες τουριστικών επαύλεων στην Ελλάδα.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 02:04 | Φιλία Γρηγοράσκου

  Σήμερα έχουμε τους πολίτες που ματώνουν καθημερικά υπο το βάρος της της βαριάς φορολογίας, της ανεργίας, της εξαθλίωσης και ένα κράτος που αδυνατεί να εισπράξει φόρους από πραγματικά έσοδα ακινήτων. Η Ελλάδα η ωραιότερη χώρα στον κόσμο, με απίστευτούς προορισμούς για όλες τις κατηγορίες τουριστών για όλο το χρόνο, αδυνατεί να προσαρμοστεί με την σημερινή πραγματικότητα. Οι τουρίστες συνήθως αναζητούν κατοικίες με 2 υπνοδωμάτια και πάνω για διάστημα 3, 7, 14, 20 ή 30 ημέρων. Το ελάχιστο όριο των 100τμ καθώς και η μέγιστη διάρκεια των 3 μηνών είναι στοιχεία εκτός τουριστικής πραγματικότητας και βέβαια προτρέπουν τους ιδιοκτήτες στην φοροδιαφυγή. Αντίθετα μία ρεαλιστική φορολογία, η ευελιξία στα τετραγωνικά και το διάστημα μίσθωσης, θα ανακουφίσουν τα καταχρεωμένα νοικοκυριά και θα αυξήσουν τα έσοδα του κράτους.
  Σας ευχαριστώ
  Φιλία Γρηγοράσκου

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 00:24 | Maurice Love

  I am deeply sorry that I am not able to properly communicate my feelings on this subject in the Greek language – I hope my position as a stakeholder in this matter will not be disregarded.

  It seems by the simple wording of Article 14 the Ministry’s intention is to completely turn the illegal market of villa’s into a fully legitimate business with absolutely no controls. I see this as a grave mistake in the future of the Greek tourist industry.

  I own a home in a neighborhood on Rhodes ( shared plot ) that was sold as residential housing. From the second year of the existence of my neighborhood, it has gone from a quiet and peaceful residential neighborhood to a completely unregulated tourist ghetto. These are some of the problems that are evidence that Article 14 should NOT be form part of the new law:

  1) Occupancy rates are constantly reaching levels that are not tolerable within either a tourist facility or a normal Greek neighborhood. In my neighborhood, there are often more than 10 people ( and as high as 14 ) in a 3 bedroom home and more than 8 ( as high as 12 ) in a 2 bedroom one.

  2) There seems to be a misconception these property owners are bringing money into the Greek economy. From what I have seen, the majority of the purchasers have made their «investment» with no money down, or in some cases have financed the properties to the point that their purchases ( with as high as 120% financing ) have meant walking away with money in their pockets on the closing date. This high rate of financing has meant they have promptly ignored any and all laws in order to meet their foolish financial obligations.

  3) Living in a neighborhood with weekly turnover of tourists with a single contractor acting as staff managing about 14 houses, there are no rules, regulations or security whatsoever. Guest parties have included stag parties and weddings with more than 50 guests, drunken people vomiting into the pools and street – you name it, it’s happened. The houses are extremely close together and just bot designed for this.

  4) Owners of these properties have been warned by various government bodies to cease their illegal activities ( illegal tourist rentals, tax evasion, etc ) and the warning letters have had little effect.

  The EOT / ministry are well aware of the problems in my neighborhood ( I’ve spent nearly 5,000 euro attempting to stop them ). I have provided evidence including photos of beer cans strung together as decoration and floating in swimming pools. I have even provided documentation where the owners of these villas have made a criminal attempt to have me committed to a mental institution ( on my birthday ) for complaining about the illegal activities.

  It seems quite clear those with positive comments to Article 14 have keen interest in selling houses to foreigners to continue this type of activities.

  The director of the EOT in Rhodes has described the points I make above as «low quality» tourism – I fully concur.

  Mrs. Kefalogianni has described similar scenes from British reality TV in Kavos as «repulsive». I offer her the keys to my home any time so she can come and see what fully unregulated tourism in a private neighborhood ( operating for about 6 months each year ) looks like.

  Believe me, it’s not pretty and not to the benefit of Greek tourism. I am sure she would agree.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 00:58 | Αγις Ζωγράφος

  Όλοι γνωρίζουμε το όργιο της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής που επιδίδεται σημαντική μερίδα συμπολιτων μας που ασχολούνται με τον τουρισμό. Οι σύλλογοι με περίσσεια υποκρισία κατηγορούν τους ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια. Όλοι ξέρουμε ότι στον τουρισμό απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι. Όλοι ξέρουμε ότι πολλοί δεν κόβουν αποδείξεις. Αυτοί θα κάνουν μαθήματα νομιμότητας?
  Η πλειονότητα των τουριστικών μονάδων έχει κατασκευαστεί με επιδοτήσεις και με ευνοικούς πολεοδομικούς όρους. Για αυτό τον λόγο υπάγονται στο ισχύον καθεστός. Οι ιδιοκτήτες των εξοχικών τα έχουν κατασκευάσει με δικά τους χρήματα.
  Έχει την πολυτέλεια το κράτος να στερείται από τόσο σημαντικά έσοδα?

  Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε σε νέα εποχή.
  Να δούμε το θέμα τουρισμός από την αρχή. Να μετρήσουμε πόσα πραγματικά φορολογικά έσοδα φέρνει ο τουρισμός στο δημόσιο ταμείο. Πόσες είναι οι εισφορές στο ΙΚΑ εισπράττονται? Πόσες επιδοτήσεις έχουν δοθεί? Πόσα επιδόματα ανεργίας έχουν καταβληθεί στους απασχολούμενους στον τουρισμό για το διάστημα που τα ξενοδοχεία είναι κλειστά?
  Να αναλογισθούμε τους νέους των τουριστικών περιοχών που εργάζονται μόνο το καλοκαίρι διότι το ισόδημα επαρκεί για όλο τον χρόνο και το χειμώνα περιφέρονται στις καφετέρειες.
  Να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να ανοίξουντα κλειστά επαγγέλματα να σταματήσει ο προστατευτισμός ομάδων επαγγελματιών, νέες ιδέες να αλλάξουν τα δεδομένα.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 00:19 | Μαρκόπουλος εμμανουήλ

  Άκρως απαράδεκτη διάταξη, Η Τουριστική κατοικία έχει ήδη θεσπιστεί με παλιότερο νομοθέτημα. Η παρούσα διάταξη είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, αυτο που οφείλει η πολιτεία είναι μεν να διευκολύνει την διαδικασία και γιατί όχι να αφαιρέσει τον περιορισμό σχετικά με την αδειοδότηση κατοικιών όταν έχει προηγηθεί οριζόντια κατάτμηση του οικοπέδου, όχι όμως να απορυθμισει τελείως την κατάσταση. Πως είναι δυνατόν να νοικιαζεται κατάλυμα χωρίς πυρασφάλεια, χωρίς έλεγχο στην πισίνα (άδεια λειτουργίας) και Βέβαια για λόγους ισότητας έιναι αναγκαίο ο ιδιοκτήτης να έχει κάνει έναρξη. Τέλος είναι αναμενόμενο ότι οι ιδιοκτήτες αφού έχουν το περιθώριο να καταθέτουν το συμβόλαιο ένα μήνα μετα μόλις αναχωρεί ο πελάτης θα το πετάνε. Αντι να μαζέψουν τους παράνομους και την παραξενοδοχεια την επιβραβευουν. Ντροπή

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 22:12 | Μαρια Λαλαγκα

  Θετικο βημα προς τη σωστη κατευθυνση. Περαιτερω προτασεις / διευκρινισεις :
  1. Περιορισμος εμβαδου στα 100 μ2. Αφαιρει απο την αγορα τουλαχιστον 70 % των ακινητων. Ο μεσος ορος του εμβαδου που εξυπηρετει μια οικογενεια τουριστων ειναι 65-70 μ2.
  2. Χρονικος περιορισμος 3 μηνων. 4 μηνες θα καλυπτε Πασχα και την παρατεταμενη θερινη περιοδο στην Νοτια Ελλαδα.
  3. Φορολογια. Δεν ειναι αστικη μισθωση μιας αδειας κατοικιας. Απαραιτητος ο συμψηφισμος εξοδων. Η φορολογηση να ειναι επι του 30 % των ακαθαριστων εσοδων που αναφερονται στο συμφωνητικο. Ασφαλως οχι με συντελεστη 33 % !
  4. Καταθεση να γινεται ηλεκτρονικα στο TAXIS. Ο ΕΟΤ να δημιουργησει την δυνατοτητα για ηλεκτρονικη καταθεση. Θεωρηση σημαινει υπερογκα εξοδα μεταβασης στην Δ.Ο.Υ απο τα νησια με Ferry-Boat και κατασπαταλιση χρονου. Ζουμε στον 21ο αιωνα του e-government.

 • Πριν 30 χρόνια, όταν ήθελα να γυρίσω με τους φίλους μου το κόσμο, βρήκαμε ένα καταπληκτικό τρόπο για να περνάμε τις διακοπές μας. Νοικιάζαμε κάποια κατοικία και περνούσαμε υπέροχα, αφού νιώθαμε σαν το σπίτι μας. Από τότε αυτό του είδους ο τουρισμός αναπτύχθηκε εξαιρετικά πολύ, και σήμερα αποτελεί ορόσημο προσέλκυσης παραθεριστών σε πλείστα θέρετρα σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι Άγγλοι το αποκαλούν “Home away from Home” και δεν υπάρχει ανεπτυγμένο τουριστικά κράτος που να μην εκμεταλεύεται αυτό το είδος τουρισμού. Στις εκθέσεις πώλησης ακινήτων, απανταχού στην Ευρώπη, ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους προώθησης των πωλήσεων είναι η ανάληψη από την ίδια εταιρεία, της εκμίσθωσης των ακινήτων αυτών σε παραθεριστές και η εξασφάλιση κάποιου σταθερού εισοδήματος. Έχει διαπιστωθεί ότι, αυτοί που διαλέγουν να παραθερίσουν μ’ αυτό το τρόπο, αποφεύγουν τα ξενοδοχεία, και ταξιδεύουν μόνο σε θέρετρα όπου προσφέρονται, βίλλες, διαμερίσματα και κάθε είδους ανεξάρτητες κατοικίες. Έτσι, μαζί με τις πωλήσεις των κατοικιών, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό κι αυτός ο τουρισμός. Ακόμα κι Έλληνες αγόρασαν διαμερίσματα και σπίτια στη γειτονική Βουλγαρία, αφού τους υπόσχονταν ένα σταθερό εισόδημα της τάξης των 6%.

  Η Ελλάδα αποτελεί μοναδική εξαίρεση, με περιορισμούς στην εκμετάλευση του είδους αυτού του τουρισμού.

  Όπως ανέφερα και παραπάνω, κι από λεπτομερή έρευνα που έχω κάνει, (με εκατοντάδες Feed back)οι αλλοδαποί που προτιμούν αυτού του είδους το τουρισμό δεν πηγαίνουν ποτέ σε ξενοδοχεία, και δεν αποτελούν απειλή γι’αυτούς. Ήδη από τις προσφερόμενες βίλλες και κατοικίες μέσω διαδικτίου έχουμε κλέψει χιλιάδες παραθεριστές από άλλα κράτη και μπορούμε να μεγαλώσουμε τα νούμερα ακόμα περισσότερο αν επιτραπεί η εκμετάλευση των οικιών όπως σ’ όλο το κόσμο. Αυτός ο τουρίστας θέλει να φεύγει από το σπίτι του και να πηγαίνει στο δεύτερο σπίτι του που ονειρεύεται, κοντά στη θάλασσα. Δεν τους ενοχλεί καθόλου, να φροντίζουν οι ίδιοι την κατοικία όπως ακριβώς και το σπίτι τους.

  Διαβαίνουμε στην Ελλάδα όλοι μια δύσκολη περίοδο με υποχρεώσεις που ξεπερνούν πολλές φορές τις δυνατότητές μας. Προσπαθούμε ν’ αυξήσουμε τα έσοδα με κάθε τρόπο για να αντεπεξέλθουμε τις υποχρεώσεις μας προς το Ελληνικό Δημόσιο. Πως είναι δυνατό να μου απαγορεύεται η εκμετάλευση της κατοικίας μου, που θα καλύψει έξοδα κι υποχρεώσεις? Θάναι καλύτερα, αφού δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας το Δημόσιο ή οι Τράπεζες να προβούν σε κατασχέσεις? Είναι δυνατόν να μην ακούγεται η αγωνία των ιδιοκτητών, με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν προσθέσει στην ιδιωτική κατοικία? Είναι δυνατόν το ίδιο το κράτος να ωθεί τους πολίτες του, αλλά και τους αλλοδαπούς που κατέχουν παραθεριστικές κατοικίες, σε παρανομία, ενώ μπορεί να δώσει απλές λύσεις? Λύσεις που θα λύσουν τα προβλήματα, θα νομιμοποιήσουν την όλη κατάσταση και θ’ αυξήσουν τα έσοδα του κράτους κατά πολλά εκατομύρια.

  O θεσμός της παραθεριστικής κατοικίας κι έπαυλης θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα και θα προσελκύσει χιλιάδες καινούργιους τουρίστες που σήμερα προτιμούν άλλες χώρες. Ένα άλλο θέμα είναι τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών αυτών. Γιατί πρέπει νάναι μεγαλύτερες από 100 τ.μ.? Από τη πείρα μου, οι περισσότερες οικογένειες χρειάζονται 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο. Υπάρχουν χιλιάδες κατοικίες που πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις με λιγότερα από 100 τ.μ. Θα ήταν άδικο να εξαιρεθούν όλες αυτές οι κατοικίες από τη παραπάνω διάταξη.

  Ακόμα τι σημαίνει ότι μια έπαυλη μπορεί να ενοικιάζεται για λιγότερο απο 3 μήνες? Γιατί όχι περισσότερο ? Τι θα εμποδίσει τον ιδιοκτήτη να το κάνει? Καλύτερα να μην υπάρχει περιορισμός χρόνου. Δεν θέλει το Δημόσιο ν’ αυξήσει τα έσοδά του?

  Πιστέψτε με, εκτός της λύσης ενός προβλήματος θα δημιουργήσετε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις να προσελκύσουμε ένα μεγάλο κομάτι της τουριστικής αγοράς, που τώρα μένουν μακρυά από τη χώρα μας και θα αυξηθούν κατά πολύ τα κρατικά έσοδα. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα απαλλάξετε τους πολίτες αυτής της χώρας από το φόβο να ενεργούν παράνομα γιατί δεν έχουν άλλη λύση. Ήδη πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν να νοικιάσουν τα εξοχικά τους σπίτια προκειμένουν να αντεπεξέλθουν στα επιπλέον έξοδα και τη φορολογία. Μη τους στερήσετε τη δυνατότητα να είναι αυτάρκεις και νόμιμοι.

  Θάθελα με την ευκαιρεία να επισημάνω ένα γεγονός για το οποίο ελπίζω νάστε ενήμεροι. Υπάρχουν εκατοντάδες εταιρείες, μεγάλες και μη, όπως η Booking.com, Ηomeaway.com, Ηousetrip.com, Αirbnb.com και πολλές άλλες που κλείνουν δωμάτια και βίλλες σ’ όλο το κόσμο όπως και στη Ελλάδα. Όλες οι ξένες αυτές εταιρείες, έχουν έδρα κάποια άλλη χώρα εκτός Ελλάδος με αποτέλεσμα να μη φορολογούνται στην Ελλάδα και το μόνο που κάνουν είναι να εκδίδουν τιμολόγια χωρίς Φ.Π.Α που προστίθενται στα έξοδα των επιχειρήσεων για έκπτωση του φόρου που πληρώνουν. Αν όμως , κάποιος κάτοικος της Ελλάδας κάνει το ίδιο,με συμβόλαια μικρότερα του τριμήνου, με αποτέλεσμα όλοι οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν κανονικά τους φόρους από τα έσοδά τους και η επιχείρηση να εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και να αποδίσει το Φ.Π.Α στο Δημόσιο αλλά και να πληρώνει τον αναλογούντα φόρο, τότε κατα το νόμο, αυτά δεν αρκούν κι ο πέλεκις της τιμωρίας βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του. Πολύ άδικο πιστεύω και σε αντίθεση με την προτροπή του Πρωθυπουργύ για δημιουργία προυποθέσεων στους πολίτες αυτής της χώρας να πρωτοτυπήσουν και να κτίσουν επιχειρήσεις στη χώρα μας.

  Επι πλέον θα μπορούσατε με μια μικρή κίνηση να δώσετε πνοή ξανά στο επάγγελμα των κτηματομεσιτών και κατασκευαστών αφού θα μπορούσαν να προωθήσουν τις πωλήσεις κατοικιών, προσφέροντας ένα καινούργιο προϊόν στους υποψήφιους αγοραστές.

  Ήδη στη μικρή Θάσο, διάφοροι κατασκευαστές έχουν δείξει ενδιαφέρον κι αν λυθεί το πρόβλημα, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε κάποια ανοικοδόμηση αφού θάχουν τη δυνατότητα, είτε οι ίδιοι είτε οι αγοραστές νάχουν κάποιο εισόδημα που θα καλύπτει τουλάχιστον τα έξοδά τους.

  Κατά τη ταπεινή μου γνώμη, θάθελα να κάνω κάποιες προτάσεις, όσο το δυνατό απλές, ώστε το κράτος να προωθήσει, το είδος αυτό του τουρισμού και ν’αυξήσει τα έσοδά του χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαδικασία ή πολυπλοκότητα.

  1. Να επιτραπεί επίσημα αυτού του είδους εκμετάλευση των κατοικιών και να καταργήσει τους περιορισμούς του χρόνου ενοικίασης των κατοικιών. Προϋπόθεση θα είναι, αυτές οι κατοικίες να είναι εντελώς αυτοδιαχειριζόμενες με καμιά προσφερόμενη υπηρεσία όπως γίνεται στα ξενοδοχεία, όπως ακριβώς γίνεται σε μισθώσεις κατοικιών.

  2. Να ορίσει, ανάλογα το μέγεθος της κατοικίας, τη τοποθεσία και το ύψος της ενοικίασης, που είναι απλό να ελεγχθεί, ετήσιο τέλος που θα εισπράτει στην αρχή της χρονιάς ή της σαιζον.

  3. Το αναλογούν ποσόν να κατατίθεται σ’ ένα τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου στην αρχή της σαιζόν.

  4. Να προωθηθεί και διαφημιστεί αυτό το είδος του τουρισμού για να βοηθηθούν κι οι πωλήσεις των παραθεριστικών κατοικιών που έχουν τελματώσει τα τελευταία χρόνια. Ας μήν είμαστε επιτέλους ουραγοί σε οποιαδήποτε καινοτομία και δημιουργικότητα.

  Με εκτίμηση,
  Γρηγόριος Ναγκουλίδης

 • Η διάταξη αυτή δημιουργεί ερωτηματικά. Ήδη «τουριστικές επαύλεις» είναι θεσμοθετημένες, αποτελούν μορφή τουριστικού καταλύμματος, τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΤ και λαμβάνουν σήμα λειτουργίας. Στο άρθρο αυτό ως τουριστικές επαύλεις ορίζονται κατοικίες με τον όρο να εκμισθώνονται μέχρι 3 μήνες ανά έτος. Πρόκειται για μια νέα ελεύθερη μορφή μη κύριων «τουριστικών» καταλυμμάτων χωρίς υποχρεώσεις σε σχέση με την ήδη θεσμοθετημένη κατηγορία;
  Δεδομένου ότι η αστική μίσθωση γίνεται σε οποιοδήποτε ακίνητο άνω των 3 μηνών και η τουριστική σε αδειοδοτημένο τουριστικό κατάλυμμα χωρίς χρονικό περιορισμό, σε ποια κατηγορία μίσθωσης αναφερόμαστε;
  Αν σκοπός του νομοθέτη είναι να περιορίσει την παράνομη εκμίσθωση κατοικιών, πώς αυτό θα επιτευχθεί; Ποια εχέγγυα υπάρχουν για την προστασία του τουρίστα καταναλωτή βάσει της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας;
  Θεωρούμε ότι με τη ρύθμιση αυτή ενισχύεται η παραξενοδοχία και θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά του κράτους, δεδομένου ότι θα είναι αδύνατοι, τυχόν, έλεγχοι.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 16:32 | Ιωαννης Σαββαιδης

  Αυτό που βλέπω είναι τρομερο. Το μονο κριτήριο όλων των συνδέσμων ενοικιαζομένων δωματίων είναι το προσωπικο συμφέρον και γιατί ενώ αυτοί έχουν ταλαιπωρηθει τόσο να μην συμβει το ίδιο και στους υπόλοιπους.
  ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ!!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ. Πόσοι από εσάς Κύριοι έχετε καταλύματα και ξενοδοχεία που τα λειτουργειται χωρίς σημα για χρόνια με την κάλυψη τον κατατόπους υπαλλήλων. Εγω στην περιοχη μου γνωρίζω αρκετα. Ας δοθεί τέλος λοιπον σε όλα αυτά. Τα σπίτια δεν είναι ανταγωνιστικά με τα δωμάτια. Αυτός που θε΄λει να μεινει σε Κατοικία δεν θα έρθει στο δωματιο του Ξενοδοχειου. Θα έρθουν επιπλέον τουρίστες σταν Νησιά. Το κράτος βεβαίως και θα εισπράξει χρήματα. Τί πρεπει δηλαδη να κάνουν όσοι έχουν κάποια σπιτια και τα δουλεύουν ( Έλληνες και Ξένοι) . Να τα κλείσουν είναι Λύση ? Το 2010 έληξε ο Νομος της Τουριστικης Τακτοποίησης που έδωσε το δικαίωμα σε κάποιους να τακτοποιησουν. Οι υπόλοιποι? Δεν είναι Έλληνες? Πρεπει λοιπόν να τα αφησουμε πίσω όλα αυτά. Υπάρχει χώρος να δουλέψουμε όλοι. Αυτό πρέπει τώρα να δούμε. Αν δεν αλλάξουμε και αυτή την φορά νοοτροπία τελειωσαμε. Εξάλου πόσα σπίτια υπάρχουν ? Από ότι ξέρω στα νησια περιπου 2000 δηλαδη 8000 κλίνες περίπου. Δεν θα πάθουν και τίποα οι Ξενοδόχοι που είναι και οι μόνοι πολαπλά οφελειμένοι ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. Δεν νομίζω πως το θέμα είναι να αρχισουμε να κυνηγαμε ο ένας τον άλλο.
  Επιτέλου ας αλλάξουμε….

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 11:40 | Nicklyt

  Οι Τουριστικές Επαύλεις, χωρίς καμία αμφιβολία, αποτελούν νέα κατηγορία μη κύριου τουριστικού καταλύματος.
  Τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα, αποτελούν τουριστικές εγκαταστάσεις ή όχι? Κανονικά, δεν αποτελούν τουριστικές εγκαταστάσεις, για πολλούς και διάφορους λόγους (αν και φαίνεται ότι η γνώμη ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΟΤ είναι αντίθετη)
  Οι τουριστικές επαύλεις θα μπορούσαν να έχουν εξαιρετική εφαρμογή σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες (εν πάσει περιπτώσει, σε όσα από αυτά έχουν εκκαθαρισμένο νομικό καθεστώς), κατά το πρότυπο νησίδων της Καραϊβικής.
  Ωστόσο, ανάχωμα σε αυτήν την δυνητική ανάπτυξη είναι η συγκεκριμένη διάταξη της ΚΥΑ 24208 ΦΕΚ 1138 Β/11-06-2009 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό», δυνάμει της οποίας απαγορεύεται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων σε ακατοίκητα νησιά εμβαδού μικρότερου των 500 στρεμμάτων (άρθρου 5, παράγραφος Ε, ομάδα ΙΙΙ, πρώτη κατηγορία).
  Επαναλαμβάνω ότι κατά νομική ακριβολογία, οι Τουριστικές Επαύλεις (όπως και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και όλα τα υπόλοιπα μη κύρια τουριστικά καταλύματα δεν θα έπρεπε να θεωρούνται τουριστικές εγκαταστάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να καταλαμβάνονται από το ρυθμιστικό πεδίο της παραπάνω ΚΥΑ (Χωροταξικό Τουρισμού, τρεχόντως υπό αναθεώρηση). Επειδή ακριβώς όμως επί του θέματος υπάρχει διχογνωμία στον ΕΟΤ, καλό και χρήσιμο θα ήταν να διευκρινιστεί το εν λόγω θέμα με προσθήκη πρότασης ως ακολούθως:
  «Ως τουριστικές επαύλεις ορίζονται κατοικίες, ελάχιστου εμβαδού 100 τ.μ., οι οποίες μπορούν να εκμισθώνονται μέχρι τρεις μήνες ανά έτος. Οι Τουριστικές Επαύλεις, όπως και κάθε μη κύριο τουριστικό κατάλυμα, δεν αποτελούν τουριστικές εγκαταστάσεις. Για την εκμίσθωση αυτών συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης κατοικίας (…)»

 • Ο υποτιθέμενος ορθολογισμός που επικαλείται το υπουργείο μέσο του νόμου δεν είναι τίποτε άλλο από τη νομιμοποίηση των επί σειρά ετών παρανόμων στον κλάδο του τουρισμού. Αυτών που δεν έχουν πληρώσει ΙΚΑ , ΤΕΒΕ, που δεν έχουν κόψει πότε απόδειξη και γενικά δεν έχουν δώσει ποτέ καμία εισφορά στο κράτος. Αυτοί που ευθαρσώς, αν και παράνομοι, διαφημίζονται στο διαδίκτυο παίρνοντας μαύρα λεφτά ενώ η πολιτεία κάνει τα στραβά μάτια.
  Τώρα λοιπόν, για κάποιο περίεργο λόγο, το υπουργείο θέλει να τους επιβραβεύσει όχι μόνο νομιμοποιώντας τους από το παράθυρο, αλλά και πριμοδοτώντας τους ώστε να λειτουργούν με όρους ευνοϊκότερους από ότι οι υπάρχοντες επαγγελματίες του χώρου.
  Οι νόμιμοι καταλυματίες πληρώνουν επί σειρά ετών κανονικά φόρους και εισφορές, ενώ ταλαιπωρούνται συνεχώς από δημόσιες υπηρεσίες για να εξασφαλίσουν την νομιμότητα της επιχείρησης τους, η οποία μένει πάντα μετέωρη.
  Έρχεται λοιπόν αυτός ο νόμος χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς διευκρινήσεις, να νομιμοποιήσει και να επιβραβεύσει την επί σειρά ετών παρανομία. Ένας νόμος εντελώς ασαφής, που θα οδηγήσει μαθηματικά σε μεγαλύτερη φοροδιαφυγή τα καταλύματα που έτσι και αλλιώς ποτέ δεν κατάφερε να ελέγξει.
  Ο νόμος λέει ότι με ένα απλό συμφωνητικό θα μπορεί να μισθώνεται η «έπαυλη». Τι χρονικό περιθώριο θα έχει ο ιδιοκτήτης για να το καταθέσει στη ΔΟΥ; Ένα μήνα όπως ισχύει και τώρα, με αποτέλεσμα να πετάει το συμφωνητικό ο ιδιόκτητης με την αναχώρηση του πελάτη και να φτιάχνει καινούργιο για τον επόμενο, γελώντας εις βάρος σας και εις βάρος των νομίμων; Άλλωστε αυτός ήταν ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι παράνομοι σε οποιοδήποτε έλεγχο για να καλύπτονται μέχρι τώρα.
  Με απλά λόγια, μετά από «ενδελεχή» έρευνα και «σκέψη», νομιμοποιείτε τον τρόπο με τον οποίο οι παράνομοι φοροδιέφευγαν μέχρι τώρα!
  Μπορεί το υπουργείο να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα.
  -Υπάρχει κάποια υπηρεσία η όποια θα πηγαίνει από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι να ζητάει από τους ενοίκους συμφωνητικά σε όλες τις τουριστικές περιοχές;
  -Πως θα ξέρετε εσείς ποια κατοικία θα έχει ενταχθεί σε αυτό το νόμο και ποια όχι;
  -Τα ΠΑΡΑΝΟΜΑ καταλύματα που τώρα βαπτίζεται εσείς «επαύλεις» ποιος τα έχει ελέγξει τόσα χρόνια που παρανομούν ; Εφόσον ποτέ δεν τις ελέγξατε τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα το καταφέρετε τώρα; Μήπως τελικά δεν σας ενδιαφέρει το ζήτημα του ελέγχου;
  -Ξέρετε πόσα παράνομα καταλύματα υπάρχουν σε όλη τη χώρα και πόσους ελέγχους έχει κάνει ο ΕΟΤ; Σας γνωρίσουμε ότι μόνο στην περιοχή Πελοποννήσου ούτε το 3% των παρανόμων δεν έχουν ελεγχθεί από κάποια υπηρεσία.
  -Επίσης, πόσες επαύλεις μπορούν να ενοικιάζονται από τον κάθε ιδιοκτήτη;
  -Πως είναι δυνατόν να προστατεύεται ο τουρισμός και το τουριστικό προϊόν όταν όλα αυτά τα καταλύματα δεν θα έχουν ελεγχθεί και δεν θα έχουν πάρει άδεια από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όπως ΕΟΤ, Υγειονομικό, Πυροσβεστική, Πολεοδομία κτλ;
  -Πως εσείς εξασφαλίζετε ότι οι πελάτες τους δεν θα κολυμπούν σε παράνομες πισίνες που δεν καλύπτουν υγειονομικούς όρους και όρους ασφαλείας;
  -Ποιος παίρνει την ευθύνη για το αν υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης καθώς και κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα στο κατάλυμα;
  -Με ποιο τρόπο τελικά θα διασφαλίσετε ότι η «έπαυλη» δεν είναι κοτέτσι;
  -Πως θα καθορίζονται οι τιμές για αυτές τις «επαύλεις» ώστε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός;
  -Για ποιο λόγο δεν απλουστεύετε τη νομοθεσία για τα καταλύματα συνολικά, αλλά αντιθέτως κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζετε μια ξεχωριστή τουριστική κατηγορία στην οποία δίνετε την δυνατότητα να λειτουργεί με ευνοϊκότερους όρους από τους υπόλοιπους νόμιμους καταλυματίες;
  -Γιατί δεν επιτρέπετε εν κατακλείδι και στους νόμιμους καταλυματίες να ενοικιάζουν με τον ίδιο τρόπο; Δηλαδή να μην πληρώνουν Ο.Α.Ε.Ε., κοινοτικό φόρο, να μη έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος κλπ.
  – Στο άρθρο 2 του νόμου 2160/1993, αναφέρονται οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τι προδιαγραφές θα έχουν οι νέες «επαύλεις» που αναφέρονται σε αυτό το σχέδιο νόμου; Είναι άλλη κατηγορία με το ίδιο όνομα;
  -Πως είναι δυνατόν να πρέπει να περάσεις από ένα κυκεώνα αδειών, ελέγχων και γραφειοκρατίας για να λειτουργήσεις ένα μικρό τουριστικό κατάλυμα και ξαφνικά να μην χρειάζεσαι τίποτα για μια «έπαυλη». Αυτός λοιπόν είναι ο ορθολογισμός του υπουργείου;
  Το υπουργείο ζητάει από τους καταλυματίες να αναγράφεται ο αριθμός ΜΗΤΕ σε όλες τις διαφημίσεις όπως πχ στο διαδίκτυο. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον όταν διαφημίζεσαι σε δεκάδες ιστοσελίδες των οποίων δεν έχεις εσύ την διαχείριση με αποτέλεσμα να μην μπορείς άμεσα να αναρτήσεις τον αριθμό ΜΗΤΕ. Σε αυτή την περίπτωση τιμωρούνται με 1000 ευρώ οι επιχειρήσεις που δεν θα προλάβουν να αναρτήσουν το ΜΗΤΕ ακόμα και αν είναι καθόλα νόμιμες!!! Ενώ στη περίπτωση των «επαύλεων» το πρόστιμο ανέρχεται στα 600 ευρώ για μια παρανομία που αφορά καθαρά σε ΦΟΡΟΦΙΑΦΥΓΗ…
  Αναρωτιέται κανείς εύλογα ποιους φωτογραφίζει αυτό το νομοσχέδιο και πως είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι θα μας πείσετε ότι αυτός ο νόμος είναι για το καλό του Ελληνικού Τουρισμού.
  Δημιουργήσατε μια κατηγορία καταλυμάτων μέσα σε 10 γραμμές και τον θέσατε σε δημόσια διαβούλευση, δείγμα της προχειρότητας με την οποία προσεγγίζετε τον Τουρισμό.
  Δεν είναι τίποτε άλλο πάρα ένας ακόμα νόμος φτιαγμένος στο <>.
  Δεν σας τιμά ένα τέτοιος νόμος να φέρει την υπογραφή σας.
  Αντί να νομιμοποιήσετε τους παράνομους καταλυματίες εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές που είδη υπάρχουν και στις επαύλεις του ν.2160/1993, δημιουργείτε ένα κλάδο παράνομων καταλυμάτων χωρίς προδιαγραφές.
  Υ.Γ. Χαίρομαστε που βλέπουμε τόσα θετικά σχόλια! Επιβεβαιώνεται έτσι το πλήθος των παρανόμων και της ιστορικής ευκαιρίας αυτών να εκμεταλλευτούν τους κόπους των νομίμων του κλάδου.

 • • Άρθρο 14 – Τουριστικές Επαύλεις
  Περίπτωση Ε.

  Το άρθρο αυτό επιβάλλεται να αφαιρεθεί από το Σχέδιο Νόμου, αφού κάποιοι προσπαθούν μέσα από το συγκεκριμένο άρθρο να νομιμοποιήσουν τις παράνομες κατοικίες που λειτουργούν στην χώρα, δημιουργώντας ένα νέο είδος παράνομου τουριστικού καταλύματος που θα λειτουργεί εις βάρος των νόμιμων επιχειρηματιών με την ανοχή και τις ευλογίες της Πολιτείας!

  Αν και η Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. απέρριψε επανειλημμένως την πρόταση αυτή όταν κατατέθηκε από τον Σ.Ε.Τ.Ε., εντούτοις το Υπουργείο την αποδέχτηκε και την πέρασε στο Σχέδιο Νόμου.
  Είναι γνωστό ότι η λειτουργία των καταλυμάτων του κλάδου μας δεν υπερβαίνει το ένα τρίμηνο κατ’ έτος.
  Είναι επίσης γνωστό ότι οι τιμές ενοικίασης των κατοικιών αυτών αγγίζουν
  τα €300-€1000 ημερησίως.

  Η στάση του Υπουργείου να αποκλείει τους ιδιοκτήτες τουριστικών επαύλεων από την υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος ενώ ζητά από τις επιχειρήσεις Ενοικιαζομένων Δωματίων να μπαίνουν σε διαδικασία νομιμοποίησης, αδειοδότησης και τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων ακόμη και για 1 ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή διαμέρισμά είναι απαράδεκτη και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις επιχειρήσεις μας.

  π.χ επιχειρηματίας μέλος μας που διατηρεί 30 τουριστικές κατοικίες με 30 σήματα λειτουργίας –καταβάλλει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό κατ’ έτος τόσο για φορολογικές υποχρεώσεις όσο και για διατήρηση των σημάτων του σε ισχύ.

  Πώς θα χαρακτηριστεί τώρα η Πολιτεία που με το απαράδεκτο αυτό άρθρο δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών – ντόπιους αλλά και αλλοδαπούς – να διαθέτουν με εμπορικό σκοπό τα σπίτια τους χωρίς καμία υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων και σχετικής άδειας λειτουργίας του ΕΟΤ;

  Με το άρθρο αυτό ο νομοθέτης βάζει ταφόπλακα σε μια κατηγορία επιχειρηματιών που δέχονται έναν πρωτοφανή ανταγωνισμό, αφού ειδικά αυτός ο συγκεκριμένος τύπος καταλυμάτων «προσφέρεται» για ανεξέλεγκτη παρανομία.
  Τη στιγμή λοιπόν που η παρανομία στον τομέα αυτό ανθεί, αντί ο νομοθέτης να βοηθήσει στην πάταξή της, «συγκαλύπτει και στηρίζει» τον κάθε επίδοξο φοροφυγά.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 00:28 | Περικλής Σαχίνης

  Στην παράγραφο Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 προστίθεται νέα περίπτωση ΣΤ’ ως εξής:

  ΣΤ’ Παραδοσιακή Κατοικία

  Ως Παραδοσιακές Κατοικίες ορίζονται κατοικίες, που ευρίσκονται εντός των θεσμοθετημένων ορίων παραδοσιακών οικισμών, ελάχιστου εμβαδού 40 τ.μ., οι οποίες διατηρούν τον μορφολογικό χαρακτήρα του οικισμού και ταυτόχρονα αντιστοιχούν λειτουργικά σε διαμέρισμα τουριστικού καταλύματος τουλάχιστον 4 αστέρων.

  Επεμβάσεις ανακαίνισης ή και λειτουργικής προσαρμογής υπόκεινται αποκλειστικά στις υποδείξεις και τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥπΠο και του ΕΟΤ.

  Για την εκμίσθωση αυτών συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης κατοικίας, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιέχει περιγραφή του ακινήτου, διεύθυνση, στοιχεία του ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή, την περίοδο ενοικίασης, το ύψος μισθώματος.

  Το ανωτέρω συμφωνητικό θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία ΠΥΤ του Ε.Ο.Τ., η οποία και τηρεί αρχείο με τις ενοικιαζόμενες Παραδοσιακές Κατοικίες του άρθρου αυτού.

  Ο ιδιοκτήτης τουριστικής Παραδοσιακής Κατοικίας δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τη δραστηριότητα αυτή.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπον ΠΥΤ (ή ΔΟΥ) πρόστιμο 600 ευρώ.

  Το εισόδημα από την εκμίσθωση της έπαυλης φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

  Η διαδοχική εκμίσθωση της ίδιας τουριστικής έπαυλης πέραν του τριμήνου του ιδίου έτους στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται.

 • Νοιωθουμε τρομερα αδικημενοι με το παραπανω αρθρο ζητουμε απο την κυρια υπουργο να επαναξετασει την τοση ευκολια που παρεχεται σ αυτους που διαθετουν τις επαυλεις να τις διαθεσουν στην τουριστικη βιομηχανια χωρις τις προυποθεσεις που τιθενται για τον δικο μας κλαδο οπως ασφαλιση ,πυρασφαλεια υγειονομια και δεκαδες αλλα πρεπει που μας υποχρεωνει οΕΟΤ για να μπορεσουμε να εχουμε την πολυποθητη αδεια .Ζητουμε να υπαρχει ισοτιμη νομοθεσια στα παρακατω ,α)φορολογικο β)οτι ισχυει για την εκδοση σηματος του ΕΟΤ για τα ενοικ δωμ γ)να μπουμε και εμεις σε αυτη την κατηγορια για να μειωθουν τα εξοδα μας δ)να διευκρινηστει θα ειναι ΜΗ ΚΥΡΙΑ καταλλυματα οι επαυλεις οπως τοσο απαξιωτικα αναφερεται ο κλαδος των ενοικ δωμ. Προτεινουμε να επαναξετασεται το αρθρο για τις επαυλεις και να υπαρχει μια πιο δικαιη συμπεριφορα ως προς τον κλαδο μας.

 • 27 Ιανουαρίου 2013, 10:05 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Πρόκειται για μορφή τουριστικού καταλύματος, που ήδη ισχύει και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Ν.2160/93 άρθρ.2 παράγρ.1 Β β και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ (ΦΕΚ 557 Β 87).Το άρθρο αυτό δεν κάνει καμιά παραπομπή στις συγκεκριμένες αυτές ρυθμίσεις. Συμπεραίνει λοιπόν κανείς, ότι το ΥΠΟΤ (προφανώς από άγνοια του συντάκτη του ΣΝ) κινδυνεύει να βαφτίζει με τον ίδιο όρο δύο διαφορετικές (;) μορφές μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
  ΄Όμως το πιο επικίνδυνοι είναι ότι, ενώ η ισχύουσα μορφή προϋποθέτει προληπτικό έλεγχο (καταλληλότητα οικοπέδου-γηπέδου και έγκριση σχεδίων) και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ), η εισαγόμενη με το ΣΝ μορφή είναι απόλυτα ….ελεύθερη, χωρίς υποχρεώσεις, πλην της στοιχειώδους κατάθεσης του συμβολαίου στην Εφορία και στην οικεία ΠΥΤ.
  Διασπάται, έτσι η αρχή της παραγρ.7 του άρθρ.2 του Ν.2160/93, που κατοχυρώνει τη διάκριση αστικής μίσθωσης (άνω των τριών μηνών σε οποιοδήποτε ακίνητο αρκεί η μίσθωση να φορολογείται) και τουριστικής μίσθωσης (από μία ημέρα και άνω χωρίς χρονικό περιορισμό, αλλά σε αδειοδοτημένο τουριστικό κατάλυμα του άρθρ.2 του Ν. 2160, όπως ισχύει). Είναι προφανές, ότι το ΣΝ, αντί να εισάγει κυρώσεις και να προβλέψει ελέγχους για την ανεξέλεγκτη εκμίσθωση κατοικιών και διαμερισμάτων στις τουριστικές περιοχές και τα νησιά, επιτρέπει με ελάχιστες υποχρεώσεις, μη δυνάμενες άλλωστε να ελεγχθούν στην πράξη, την εκμίσθωση του οποιουδήποτε ακινήτου, χωρίς προδιαγραφές και ΕΣΛ, ουσιαστικά επιτρέπει την ελεύθερη και με το νόμο άσκηση αθέμιτου ανταγωνισμού στα νόμιμα καταλύματα, που ήδη βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της κρίσης.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 23:37 | Εξαρχουλέα Κατερίνα

  Όχι μόνο δεν θα έχει έσοδα το κράτος αλλά θα χάσει από αυτούς που έχουν άδειες και θα τις καταθέσουν για να νοικιάζουν με μισθωτήριο,δηλαδή ανεξέλκτα.
  Με ποιό τρόπο θα ανακαλύψει ο ΕΟΤ τις κατοικίες που είναι διάσπαρτες στα πιό απίθανα μέρη στην Ηπειρωτική χώρα και στα νησιά ;
  Με ισχυρή βούληση ,πολύ βαριά πρόστιμα και συνυπευθυνότητα του ενοικιαστή μπορεί να υπάρξη αποτέλεσμα.
  Το πρόστιμο των 600 ε είναι οτι καλύτερο για να ενθαρύνει την παρανομία την στιγμή που οι επαύλεις νοικιάζονται με υπέρογκα ποσά.
  Οι προδιαγραφές ασφαλείας του τουρίστα,η ποιότητα των παροχών , τα πολεοδομικά του οικήματος,τα λύματα κλπ πως θα ελέγχονται;
  Για τους εκατοντάδες αλλοδαπούς που εδώ και μιά δεκαετία έχουν βγάλει τεράστια ποσά στις πατρίδες τους από το σπόρ της παράνομης ενοικίασης των εξοχικών τους θα ισχύουν τα ίδια;

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 16:48 | Γιώργος Κώττας

  Γιατί οι τουριστικές επαύλεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 τ.μ.? Υπάρχουν πολλές και πολυτελείς που είναι 60, 70 ή 80 τ.μ.
  Επίσης, αν και δεν αναφέρεται ότι πρέπει να διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ, πώς αναφέρεται ότι: «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπον ΠΥΤ ( ή ΔΟΥ) πρόστιμο 600 ευρώ»?

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 00:34 | ΚΑΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
  Διευκρινήστε 3 ζητήματα παρακαλώ.
  1) Μέχρι πόσους διαφορετικούς ενοικιαστές εντός 3μήνου επιτρέπεται;(μπορεί π.χ. κάθε εβδομάδα να είναι διαφορετικός);
  2) Μπορεί το 3μηνο να μην είναι συνεχές (για χειμερινές ή πασχαλινές περιπτώσεις); Η έστω να μην είναι προδηλωμένη περίοδος από τον ιδιοκτήτη (αφού δεν γνωρίζουμε πότε θα βρεθούν πελάτες); Ας είναι απλώς δέσμευση ότι το σύνολο των ημερών εκμίσθωσης μέσα στη χρονιά, δεν μπορεί να αθροίζει πάνω από 3 μήνες.
  3) Εταιρία μεταξύ ιδιοκτήτη και υπευθύνου εκμετάλλευσης η οποία και θα φορολογείται τελικά για το έσδοα του καταλύματος, επιτρέπεται (και πως); Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης δεν έχει το χρόνο ή τις τουριστικές γνώσεις και συμπράτει με άλλο επαγγελματία που θα «τρέχει» την επιχείρηση.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 12:32 | Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο πλέον, ειδικά στα νησιά, ειναι η ύπαρξη πολλαπλών αποπερατωμένων παραθεριστικών μονάδων αποτελούμενων από 2 εως περισσότερες μονοκατοικίες. Οι κατοικίες αυτές, ενώ προορίζονταν αρχικά για πώληση, λόγω της κρίσης έχουν μείνει απούλητες, μην αφήνοντας στον κάθε επενδυτή καμία δυνατότητα αξιοποίησης (τονίζω οτι αυτά τα συγκροτήματα δεν κατασκευάστηκαν πάντα από μεγαλοεπιχειρηματίες ή επιδοτήσεις).
  θα μπορούσε λοιπόν, ο νέος νόμος να είναι εφαρμόσιμος γενικά για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (να συμπεριλαμβάνονται δηλαδή και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες) και όχι αποκλειστικά για τις επαύλεις, δίνοντας έτσι την δυνατότητα εν μέρη εκμετάλλευσης τους.
  Συμφωνώ επίσης με το θέμα της παράτασης της περιόδου ενοικίασης από 3 σε 5 μήνες.

 • Δηλαδή, οι έντονες διαμαρτυρίες των νομίμων καταλυματιών για την πάταξη της παρανομίας στον χώρο της τουριστικής κατοικίας έφεραν ως αποτέλεσμα αυτό το άδικο για εμάς νομοσχέδιο που επί πλέον είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση την στιγμή που οι εξοχικές κατοικίες ημεδαπών και αλλοδαπών είναι χιλιάδες και διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα σε τέτοια διάσταση που και ο πιό ισχυρός μηχανισμός ελέγχου να υπήρχε ,δεν θα ήταν δυνατόν να συμμαζέψη την κατάσταση.
  Αυτή η διάταξη πανεύκολα καταστρατηγήτε και τα έσοδα για τον κρατικό κορβανά θα είναι αναμφιβόλλως ανύπαρκτα.
  Κυρία Κεφαλογιάννη,η αδικία είναι κατάφορη για τον κλάδο μας .
  Αιτούμαστε την αφαίρεση αυτής της διάταξης ή να μπούμε και εμείς σε αυτό το πλαίσιο.
  Υπενθυμίζουμε οτι ακόμα και για ένα απλό μονόχωρο δωμάτιο ή μιά μονόχωρη κατοικία περάσαμε από τις συμπληγάδες για να αδειοδοτηθούμε
  και ο Γολγοθάς μας συνεχίζεται : ο ΟΑΕΕ να ζητά και αναδρομικά,το ΙΚΑ,την ΔΕΗ,το επιμελητήτιο,την Πυροσβεστική,το Υγειονομικό,ετησίως έκδοση τιμοκαταλόγων,φπα,φορο παρεπιδημούντων και επιτηδεύματος…..
  Επί πλέον αν δεν έχουμε αναρτήσει το ΜΗΤΕ μας το πρόστιμο είναι 1000 ε και για την παράνομη έπαυλη θα είναι 600!!!και βέβαια μας γνωρίζουν πολύ καλά οι υπηρεσίες ελέγχου.

 • 23 Ιανουαρίου 2013, 22:26 | Ιωαννης Βογιατζογλου

  Θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Σκαλτσογιαννη για τη φορολόγηση. Ο προβλεπόμενος φορολογικός συντελεστής είναι εξαιρετικά υψηλός για την ενοικίαση σπιτιων για διακοπές.

  Η ενοικίαση σπιτιών για τουριστικούς σκοπούς συνεπαγεται σημαντικότατα έξοδα για τον ιδιοκτήτη (καθάρισμα, ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, δορυφορική, Internet, μόνιμο προσωπικό, αναλώσιμα, συντηρήσεις, επισκευές, ζημιές, κλπ) και δεν είναι δυνατόν να φορολογείται με τον ίδιο συντελεστή όπως μια αστική μισθωση.

  Στην Γαλλία (μια χώρα με μεγάλη παράδοση στην ενοικίαση εξοχικών κατοικιών), οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν εξοχικές κατοικίες μη επαγγελματικά (δηλαδή χρησιμοποιούν και οι ίδιοι τα σπίτια τους για τις διακοπές τους) εκπίπτουν αυτοτελώς το 50% των εσόδων που έχουν από τις ενοικιάσεις ως έξοδα (δηλαδή φορολογείται μόνο το μισό έσοδο με τους τρέχοντες συντελεστές φορολογίας) ενώ όσοι το κάνουν επαγγελματικά (δηλαδή δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα σπίτια αλλά τα έχουν προς ενοικίαση μόνο) ενθαρρύνονται να πάρουν άδεια από την ATOUT (τον Γαλλικό ΕΟΤ) και να κατατάξουν τα σπίτια τους σε “αστέρια κατηγορίας” και εκπίπτουν 70% των εσόδων που έχουν από τις ενοικιάσεις ως έξοδα (δηλαδή φορολογείται μόνο το 30% του εσόδου).

  Ο νόμος είναι σαφώς στη σωστή κατεύθυνση και επιτέλους ρυθμίζει ένα θέμα που άλλες χώρες έχουν ρυθμίσει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά εάν δεν ληφθούν υπόψη τα παραπάνω φοβάμαι ότι δεν θα ευδοκιμήσει…

 • Επιτέλους! Εύγε!

  Καιρός ήταν η σχετική Ελληνική Νομοθεσία να έρθει στον 21ο αιώνα και ουσιαστικά να αναγνωρίσει μιά τουριστική αγορά μεγάλης υπεραξίας και συνεχούς ραγδαίας ανάπτυξης που τόσο προηγμένες τουριστικά χώρες σαν την Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία έχουν ανακαλύψει και νομοθετήσει ανάλογα ήδη από την δεκαετία του …60(!) αλλά και πολλά τουριστικά ανερχόμενες χώρες (πχ Τουρκία, Κύπρος, Μαρόκο, Κροατία) έχουν από καιρό εκμεταλλευτεί στο έπακρο
  Το Αρθρο 14 είναι σίγουρα στην σωστή κατεύθυνση και περιέχει πολλά θετικά στοιχεία, κατατροπώνοντας «φαντάσματα του παρελθόντος» και πράγματι ανοίγοντας μια κλειστή αγορά προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας όπως πολύ σωστά κάποιοι συμπολίτες μου παρατήρησαν σε αυτή την διαβούλευση.
  Στα θετικά του Σχεδίου (Αρ 14): η απλότητα, η καθαρότητα, ο χρονικός περιορισμός σε 3 μήνες ωστε να μην καταστρατηγήσει τις αστικές συμβάσεις (συμφωνώ εδώ με καποιους, θα μπορούσε να είναι 4 ή 5 αφού η τουριστική σαιζόν στην νότιο Ελλάδα είναι μεγαλύτερη), το ελάχιστο των 100 τμ ώστε να μην υπάρξει ανταγωνισμός με καταλύματα του ΣΕΕΔΕ – που σημειώνω ότι μάλλον από άγνοια της αγοράς αυτής αντιδρούν, αφού είναι τελείως άλλη από αυτή που εκείνοι απευθύνονται- ο μη χαρακτηρισμός επιτηδεύματος της δραστηριότητας, ότι απευθύνει έστω αποσπασματικά το θέμα της φορολόγησης, το όλο πνεύμα απλούστευσης διαδικασιών. Μπράβο.
  Ομως, βρίσκω ότι ορισμένα θέματα επιδέχονται βελτίωση:
  α. Η κατάθεση συμβολαίων σε ΔΟΥ και ΠΥΤ. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη αυτού του μέτρου ως απόδειξη μιάς συναλλαγής, αλλά η προτεινόμενη διαδικασία παραμένει άκρως γραφειοκρατική, δύσκολη και μη εφαρμόσιμη, πνίγοντας εν τω γεννάσθαι την ίδια την επιχειρηματικότητα που εμπνέει το Αρθρο Είναι γνωστό κατ’αρχάς ότι λόγω Μνημονίου πολλές ΔΟΥ κλείσανε ή συνπτύχθηκαν με άλλες. Αρα είναι μη εφαρμόσιμο πχ ο κάτοικος του μικρού νησιού Χ, να πηγαίνει ταξίδι με κάθε ενοικίαση (κάθε 3-15μέρες??) στην ΔΟΥ του διπλανού (ελπίζουμε) νησιού Ψ, με κόστος και χρόνο για τον ίδιο να πάρει μιά σφραγίδα. Αρα, απλά ΔΕΝ θα το κάνει και θα ρισκάρει το πρόστιμο που ίσως είναι λιγότερο απο τα μεταφορικά του τελικά! Ασε την χαρτούρα που θα μαζέψουν οι Εφορίες! Εχουν τον χώρο και προσωπικό? Οχι!
  Η πρότασή μου: να ανακαλύψουμε επιτέλους ΚΑΙ στην Ελλάδα την ευκολία της ηλεκτρονικής διακυβέρνσης και να ενσωματωθεί αυτή η διαδικασία στον σχεδιασμό και υλοποίηση που τρέχει τώρα το Υπ Οικον./ ΓΓΠΣ για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΟ TAXIS. Βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και εφαρμογής μέχρι το καλοκαίρι, ευκαιρία είναι! Βάλτε και αυτά τα συμβόλαια μέσα. Να δημιουργηθεί ειδική κατηγορία βραχυ-μεσοπρόθεσμων συμβολαίων αστικών συμβάσεων και είτε απ’ευθείας (!!) οι ιδιοκτήτες –οι περισσότεροι τώρα έχουμε πρόσβαση στο TAXIS- είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω Δήμου (κάποιος θα έχει ένα computer να μπεί στο Taxis), να καταχωρούνται και αυτά, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΔΙΑΦΑΝΑ & ΑΠΛΑ. Εν τω μεταξύ, ας το κάνουν χειρόγραφα οι Εφορίες (οιαδήποτε όμως και όχι στην «οικεία» μόνο, δύσκολο)
  Τα ίδια για τις ΠΥΤ. Υπάρχουν ΠΥΤ παντού ή σε λίγο λόγω συρρίκνωσης ΕΟΤ δεν θα υπάρχουν πουθενά και θα τρέχουμε?? Μάλλον το δεύτερο. Με την εισαγωγή των στοιχείων στο TAXIS, ίσως τελικά δεν χρειάζεται ΚΑΘΟΛΟΥ η κοινοποίηση ΕΟΤ/ΠΥΤ. Ο ΕΟΤ ανα πάσα στιγμή μπορεί να μπαίνει στην βάση και εξάγει ό,τι στοιχεία θέλει (ας μιλήσουν με την ΓΓΠΣ τί «πεδία» θέλουν!) Η πάλι ο πολίτης θα κληθεί να κάνει ό,τι το Κράτος δεν μπορεί, να τρέχει από γραφείο σε γραφείο? Απλό, μία στάση, ΤΑΧΙS! Κάτι ανάλογο πάει (πήγαινε..) να εφαρμόσει και ο κος Monti στην Ιταλία με 10αδες χιλιάδες βίλες& agrotourismo υπό ενοικίαση. Τυχαίο?
  β. Υπάρχει ένα μικρό νομικό θέμα προς επίλυση: τα συμβόλαια εν Ελλάδι απαιτούν ότι τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής πρέπει να έχουν Ελληνικό ΑΦΜ! Εδώ πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση που να απαιτείται ΜΟΝΟ ο εκμισθωτής (φυσικό πρόσωπο η εταιρία) να έχει ΑΦΜ (ώστε να φορολογείται) διότι ο ξένος τουρίστας 99.99% ΔΕΝ έχει και προβλέπεται … κόλλημα
  γ. Είναι ασαφές από το κείμενο του Σχεδίου Νόμου το θέμα της φορολογίας. Και οξύμορο. Από την μία περιγράφει την κατάθεση ενός συμβολαίου αστικής σύμβασης (σωστά) από την άλλη μιλάει για φορολογία ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Θέλει μιά διευκρίνιση ότι αυτά φορολογούνται σαν αστικές συμβάσεις μίσθωσης με τους τρέχοντες συντελεστές 10% & 33%, όπως και πρέπει.
  Oρισμένα σημαντικά θέματα που δεν απευθύνει καθόλου:
  Α Το Σχέδιο δεν απευθύνει το θέμα εξόδων λειτουργίας των ιδιοκτητών. Για παράδειγμα, το Γαλλικό αντίστοιχο νομικό πλαίσιο -που είναι και το παλαιότερο στην ΕΕ- προβλέπει έξοδα λειτουργίας του ιδοκτήτη 50% του τζίρου και αυτοτελώς τα εκπίπτει, φορολογώντας το άλλο 50. Είναι κατάφορα άδικο να φορολογείται ο ιδιοκτήτης για ένα εισόδημα που ουσιαστικά δεν εισέπραξε ποτέ διότι το πλήρωσε σε νερό, ηλεκτρικό, προσωπικό, προμήθειες κλπ για τον φιλοξενούμενό του. Αντίθετα, εισέπραξε στο Κράτος (ΔΕΚΟ) και η Ελληνική οικονομία. ΠΡΕΠΕΙ να προβλεφθεί μία κάποια έκπτωση δαπανών, ισχύει σε όλη την ΕΕ και το 50% είναι μιά καλή αντικειμενική πρόταση σαν μέσος όρος ή η φορολόγηση του εισοδήματος με ένα συντελεστή 12-15% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ δηλωθέντος ποσού, δίνοντας σημαντικό κίνητρο σε ιδιοκτήτες να α. δηλώσουν, β. εισάγουν στη Ελλάδα το εισόδημα αυτό
  Β Γενικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τον επαγγελματικό κλάδο και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και τις λιγοστές πλέον Ελληνικές εταιρίες που μείνανε να δραστηριοποιούνται στο χώρο. Οι εταιρίες αυτές διαθέτουν τεράστια τεχνογνωσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση πελατών υψηλών απαιτήσεων και κονταροχτυπιούνται ΑΝΙΣΑ καθημερινά με παγκόσμιους κολοσσούς. Σε ένα internetικο κόσμο πλέον, η Ελληνική νομοθεσία αγκυλώνει τον κλάδο και τροχοπεδεί την ανάπτυξή τους, ως εκ τούτου σχεδόν όλες οι εταιρίες που πουλάνε πλέον υπηρεσίες ενοικίασης βιλών στην Ελλάδα έχουν εγγραφεί σε ξένη χώρα, διότι απλά εκεί είναι πολύ πιό απλά και φθηνά να επιβιώσουν! Είναι παράλογο ο ΕΟΤ να ζητάει άδεια γραφείου τουρισμού με εγγυητικές των 10-15Κ EUR, όταν στην Γερμανία ή Αγγλία το αντίστοιχο κόστος είναι κάτω από EUR 100!! ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!
  Αρα θέματα 3 εδώ: Α. Η αδειοδότηση (και γιατί χρειάζεται σε μιά ελεύθερη αγορά αναρωτιέμαι?): να γίνει διαφανής, εύκολη, φθηνή με απλή καταγραφή σαν Εταιρίες Διαχείρισης Τουριστικών Ακινήτων, ΟΧΙ από τον ΕΟΤ αλλά από άλλο φορέα, ΑΝ χρειάζεται επαναλαμβάνω. Β. μείωση του ΦΠΑ στις αμοιβές από υπηρεσίες διαχείρισης αυτών στο 6.5% των ξενοδοχείων. Χαρακτηριστικό ότι στην Ιταλία οι βίλες έχουν ΜΗΔΕΝ ΦΠΑ (εκτός πακέτων fly & stay) στην δε Γαλλία έχουν για επαγελματίες το ίδιο όσο τα ξενοδοχεία. Αρα πώς η Ελληνική εταιρία θα ανταγωνιστεί αυτές? Επιλογές δύο, ή θα αλλάξει έδρα ή θα ..κλείσει. γ. Ενταξη των των επιχειρήσεων αυτών (ΚΑΔ) στο ΕΣΠΑ και άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα των ΥΠ Ανάπτυξης ή Τουρισμού για δημιουργία επενδύσεων και θέσεων εργασίας προς όφελος τελικά της Ελληνικής Οικονομίας και Τουρισμού.

 • 22 Ιανουαρίου 2013, 23:41 | αλεξανδρα σκαλτσογιαννη

  Σαφως, στη σωστη κατευθυνση το σχεδιο νομου.
  Η νομιμη ενοικιαση των εξοχικων σπιτιων των Ελληνων δινει τρια μεγαλα πλεονεκτηματα
  1. Επιπλεον εισοδημα στα ελληνικα νοικοκυρια που μαστιζονται απο τους αβασταχτους φορους.
  2. Επιπλεον εσοδα στο κρατος απο φορολογια – μια νεα πηγη εσοδων
  3. Δυνατοτητα στις οικογενειες που διαθετουν εξοχικο να το συντηρουν και να το ανακαινιζουν. Ετσι θα βελτιωθει και η εικονα των τουριστικων μας περιοχων.
  Σην σωστη κατευθυνση η μη υποχρεωτικη τηρηση βιβλιων. Γιατι ο καθε οικογενειαρχης που εχει ενα εξοχικο και θελει να το νοικιασει ΔΕΝ ειναι επιχειρηματιας. Αρα εαν του ζητηθει να κανει εναρξη, τηρηση βιβλιων, νομαρχιες,επιμελητηρια, ΟΑΕΕ κλπ, κλπ θα ειναι το απολυτο αντικινητρο.
  Κατα την γνωμη μου το σχεδιο νομου δεν εχει λαβει υποψη του εναν πολυ σημαντικο παραγοντα που ειναι τα εξοδα συντηρησης μιας επιπλωμενης εξοχικης κατοικιας που ειναι υπερδιπλασια λογω φυσικου περιβαλλοντος (ειδικα κοντα στην θαλασσα )καθως και τα παγια εξοδα κατα την διαρκεια της ενοικιασης ΔΕΗ (τεραστια χρηση κλιματιστικων τους καλοκαιρινους μηνες) , ΕΥΔΑΠ , ΙΝΤΡΕΝΕΤ κλπ κλπ που καλυπτονται απο τον ιδιοκτητη.
  Δεν μπορει δηλαδη ο ιδιοκτητης ενος πληρως επιπλωμενου εξοχικου σπιτιου να μπαινει στην ιδια κατηγορια με εναν ιδιοκτητη ενος αδειου διαμερισματος (αστικη μισθωση). Το λογικο ειναι απο τα συνολικα εσοδα ενοικιασης ενος εξοχικου να αφαιρειται ενα παγιο ποσοστο για εξοδα (παγια και τρεχοντα) και στο υπολοιπο ποσοστο να εφαρμοζεται η φορολογια .
  Αν ο φορος ειναι 33% και τα εξοδα (παγια και τρεχοντα) ειναι 40% τοτε η φορολια 33% ειναι υπερβολικη. Τοσο υπερβολικη που δεν θα αξιζει τον κοπο τελικα να νοικιαζει καποιος το εξοχικο του γιατι θα του βγαινει ισα – ισα. Αρα ολη αυτη η πρωτοβουλια που εν πρωτης φαινεται να εχει τοσα πλεονεκτηματα, μπορει τελικα να ναυαγησει αν η φορολογηση ΔΕΝ ειναι ρεαλιστικη.
  Επισης θελω να πω οτι συμφωνω με την κυρια Πελαγια Σουσιοπουλου. Προς τι ο περιοριμος των τετραγωνικων? Πραγματι αν καταφερναν ολοι οι ιδοκτητες ερηπωμενων σπιτιων σε παραδοσιακους οικισμους να τα ανακαινισουν και να τα νοικιαζουν θα σωσουμε τα πανεμορφα χωρια μας που ρημαζουν ….
  Επισης συμφωνω με τον κυριο Αγι Ζωγραφο. Προς τι ο περιορισμος των 3 μηνων? Αν καποιος δηλαδη καταφερει να ενοικιασει για παραπανω ο νομος του το απαγορευει? Εδω παρακαλαμε για λιγα εσοδα …
  Διαφωνω με τον ΣΕΔΔΕΕ . Νομιζω οτι ηρθε η ωρα αντι να θελουμε να αιτουμαστε να εγκλοβισουμε και αλλους στο υφισταμενο νομικο πλαισιο περι τουρισμου θα ηταν καλυτερα να καναμε μια αιτηση για απλουστευση του εν λογω νομου ωστε τελικα να τα καταφερουν να τα βγαλουν περα και οι ιδιοκτητες ενοικιαζομενων δωματιων. Δεν γνωριζω ποια ειναι τα προβληματα του κλαδου αλλα σιγουρα οι φορεις θα βοηθουσαν περισσοτερο αν ζητουσαν βελτιωσεις στο νομικο πλαισιο προς οφελος των επιχειρησεων που εκπροσωπουν αντι να προσπαθουν να εμποδισουν καποιες θετικες πρωτοβουλιες που θα δωσουν διεξοδο σε τοσες ελληνικες οικογενειες και ταυτοχρονα θα ενισχυσουν και τα εσοδα του κρατους.
  Ευχαριστω πολυ
  Αλεξανδρα Σκαλτσογιαννη
  Υ.Γ. Ζητω συγνωμη απο τον ΣΕΔΔΕΕ αν εχω κανει λαθος – επειδη ΔΕΝ γνωριζω τι ακριβως εκπροσωπουν τα αρχικα γραμματα απλα υπεθεσα οτι θα ειναι συλλογος ενοικιαζομενων δωματιων.

 • 22 Ιανουαρίου 2013, 11:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (υπό ίδρυση)

  Για να υπάρξει ανάπτυξη μέσω του τουρισμού πρέπει να γίνει απλοποίηση της νομοθεσίας και να δίδεται η δυνατότητα για σύνθετα τουριστικά καταλύματα σε μικρότερες εκτάσεις, π.χ. 20 έως 50 στρεμμάτων, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις.
  Για να αναπνεύσει η επιχειρηματικότητα πρέπει να απλοποιηθεί και κωδικοποιηθεί η νομοθεσία καταργώντας του χιλιάδες περιορισμούς που προκύπτουν από αλληλοαναιρούμενους νόμους, προεδρικά διατάγματα και εγκυκλίους. Όλη η διαδικασία αδειοδότησης (πολεοδομική, περιβαλλοντική κλπ.) να ανατεθεί σε ελεύθερους πιστοποιημένους επαγγελματίες με αντίστοιχη εμπειρία και οι δημόσιοι φορείς να προβαίνουν μόνον σε στατιστικό έλεγχο της νομιμότητας των αδειοδοτήσεων.
  Η δυνατότητα κατασκευής εξοχικών κατοικιών πολυτελείας προς ενοικίαση ή πώληση πρέπει να διευκολυνθεί, απλοποιηθεί και να ενταχθεί στο Υπουργείο Τουρισμού. Στις μικρές περιοχές και νησιά, όπου η τουριστική περίοδος δεν είναι μεγαλύτερη από 30 έως 40 ημέρες, η κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας πολυτελείας είναι μη βιώσιμη, λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας των μεγάλων κοινόχρηστων χώρων.
  Για το λόγο αυτό κατασκευάζονται μόνον ενοικιαζόμενα δωμάτια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο του τουρισμού. Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής ανεξάρτητων πολυτελών εξοχικών κατοικιών όχι με βάση τη δόμηση της εκτός σχεδίου περιοχής, αλλά με τη δόμηση των ξενοδοχειακών μονάδων (συντελεστής δόμησης έως 0.2) χωρίς την υποχρέωση κατασκευής κοινοχρήστων χώρων και τη δυνατότητα πώλησης μέρους των κατοικιών.
  Η πρόταση αυτή θα φέρει εύκολες τουριστικές επενδύσεις υψηλού επιπέδου με στόχο προέλκυση τουριστών και ημιμόνιμων κατοίκων από χώρες του εξωτερικού στις μικρές αυτές περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες.
  Η τουριστική εξοχική κατοικία πρέπει να βοηθηθεί ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα και συμπληρωματικά των ξενοδοχειακών μονάδων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη στις μικρές τουριστικές περιοχές.

 • 20 Ιανουαρίου 2013, 11:24 | Γεώργιος Γαλανόπουλος

  Μια καλή αρχή,που θα βοηθήσει την τουριστική μας βιομηχανία,την ώρα που χιλιάδες τουρίστες νοικιάζουν μόνον βίλες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και μέχρι τωρα η χώρα μας έχανε σοβαρά ποσοστά από την αγορά αυτήν.

 • 19 Ιανουαρίου 2013, 19:29 | Νίκος Δελένδας

  Προφανώς στην σωστή κατεύθυνση η συγκεκριμένη διάταξη, αφού έρχεται να καλύψει ένα αληθινό κενό. Θα οφελήσει την οικονομία και θα ενθαρύνει την νομιμότητα. Θα πρέπει να παραμείνει απλούστατο στην εφαρμογή του και να μην προστεθούν γραφειοκρατικού τύπου εμπόδια.
  Το όριο των 100μ2 είναι μεγάλο για πάρα πολλές περιπτώσεις. Πώς θα αποδυκνύεται; Η περίπτωση διαμερίσματος καλύπτεται;
  Τι αντιπροσωπευει το όριο των τριών μηνών ανά έτος, όταν πιό κάτω αναφέρεται ότι » Η διαδοχική εκμίσθωση της ίδιας τουριστικής έπαυλης πέραν του τριμήνου του ιδίου έτους στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται.»; Παρακαλώ να διευκρινιστεί.

 • 19 Ιανουαρίου 2013, 13:50 | Αγις Ζωγράφος

  Σίγουρα σε πολύ θετική κατεύθηνση. Δίνει λύση σε όσους έκαναν μεγάλη προσπάθεια να δηλώσουν το εισόδημα από μίσθωση της περιουσίας τους και το κράτος δεν το επέτρεπε.
  Τα έσοδα θα είναι εντυπωσιακά οι εξοχικές κατοικίες είναι πάρα πολλές και οι πολίτες δικαιούνται εισόδημα και το κράτος έσοδα.
  Θα προστατεύσει το περιβάλλον καθ’ ότι λόγω της υπερπροσφοράς καταλυμάτων δεν θα περιορισθεί η ανοικοδόμηση. Θα πέσουν οι τιμές και η Ελλάδα θα γίνει πιο ανταγωνιστική
  Είναι όμως άτολμο και βοηθά στην καταδικαστέα αντιληψη της διατήρησης των κλειστών επαγγελμάτων.
  Ποία η λογική του ελάχιστου ορίου των 100 τετραγωνικών μέτρων? Ποιούς προστατεύει? Γιατί η εξαίρεση μεγάλης μερίδας συνπολιτών μας με λιγότερα τετραγωνικά? Όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες τις έχουν πληρώσει από την τσέπη τους ενώ η πλειονότητα των τουριστικών μονάδων έχει κατασκευαστει με έπιδοτήσεις…
  Γιατί ο περιορισμός σε 3 μήνες? Αδύνατο να καταλάβω τον λόγο.

 • 18 Ιανουαρίου 2013, 12:51 | Γιάννης Νικολάου

  Επιτέλους ! Εκατοντάδες βίλες πολυτελείας θα μπορούν να ενταχθούν με την παραπάνω απλούστατη διαδικασία στο τουριστικό δυναμικό της χώρας προς όφελος των ξένων επισκεπτών και εκατοντάδων ιδιοκτητών ακινήτων. Το όφελος για το κρατικά ταμεία θα είναι άμεσο. Θα πρέπει να καταλάβουν οι ενώσεις των ενοικιαζομένων δωματίων και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο ότι η τουριστική κίνηση που δημιουργείται με τις βίλες πολυτελείας είναι συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική.

 • 17 Ιανουαρίου 2013, 22:58 | Δημήτρης Αντωνογλου

  Το κρατος πρεπει να διευκολυνει την αναπτυξη. Ο ρόλος του πρεπει να ειναι ελεγκτικός. Δίνει ενα διεξοδο σε πολούς ιδιοκτήτες για να μπορέσουν να ζησουν τις οικογενειες τους. Οι ξενοδόχοι και το ΣΕΕΔΔΕ δεν μπορουν και δεν πρεπει να το δουν σαν ανταγωνισμό.
  Τώρα είναι αθέμιτος καθως δεν πληρωνεται καθολου φορος. Με αυτον το τροπο θα πληρωνουν 33% οπως και οι Αστικες μισθώσεις και τα εσοδα για το κρατος θα ειναι πολυ μεγαλα. Αυτό ισχύει σε όλες τις χωρες τις Ευρώπης. Μπορεί να γινει αστική μισθωση εστω και για μια ημέρα.
  Πρεπει να σπασουν όλα τα κατεστημενα. Ελευθερη αγορα = Υγειης Αγορα που θα φτιαξει μόνη της όλες τις στρεβλώσεις.

 • 17 Ιανουαρίου 2013, 17:25 | Maurice Love

  Οι ιδιοκτήτες βίλα έκαναν πάντα ό, τι θέλουν – προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν τον νόμο. Τώρα θα τους εμπιστεύονται να περιοριστεί σε 3 μήνες?

 • 17 Ιανουαρίου 2013, 16:59 | Δημήτρης Αντωνογλου

  Είναι προς την σωστη κατεύθυνση καθώς θα επιτρέψει στο κράτος να μαζέψει τέραστια ποσα από τους ιδιοκτητες που τα ενοικιαζαν εως τώρα παρανομα και χωρις να δηλώνουν τα ενοίκια.
  Επίσης παρα πολλοι ξένοι Ιδιοκτήτες που τα ενοικίαζαν μαυρα αφου ακόμη και αν ηθελαν να δηλωσουν τα μισθωματα δεν μπορουσαν.
  Στην Ελλαδα Υπάρχουν περίπου 8000 κατοικίες που εκμισθώνονται. Το κρατος πρεπει να οφελειθει.
  Ειναι στην σωστή κατεύθυνση. Επιτέλους!!

 • 17 Ιανουαρίου 2013, 12:46 | ΣΕΕΔΔΕ

  Το άρθρο 14 του σ/ν καταστρατηγεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αφού θα χορηγεί άδειες τουριστικής εκμετάλλευσης παρακάμπτοντας την υφιστάμενη τουριστική νομοθεσία και με συνοπτικές διαδικασίες θα τους επιτρέπει την τουριστική χρήση όταν όλες οι παρεμφερείς τουριστικές κατοικίες για να λειτουργήσουν υπόκεινται στην αυστηρή εφαρμογή του νομικού πλαισίου καθώς και στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στην καταβολή ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε.
  Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παρέμβαση της Υπουργού Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη, ώστε να ισχύσει για όλους ανεξαιρέτως ο νόμος. Για να μη δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός αιτούμαστε την αφαίρεση της διάταξης αυτής και όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την τουριστική εκμετάλλευση να ακολουθήσουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

 • 17 Ιανουαρίου 2013, 12:36 | Τζένη Μιχαλοπούλου

  θα πρότεινα να μην ορίζεται ελάχιστον εμβαδόν τα 100 τ.μ για τις τουριστικές επαύλεις δεδομένου οτι στα ελληνικά νησιά μας με τους περιορισμένους όρους δόμησης εχουμε την δυνατότητα να πετύχουμε υψηλή ποιότητα χώρων και σε λιγότερα τμ (πχ στα 80 τμ) για να μην διαταρασσουμε το περιβάλλον .
  Επίσης επειδή θέλουμε να εχουμε μια περατεταμένη τουριστική περίοδο θα πρότεινα να αυξηθεί η επιτρεπόμενη εκμίσθωση απο τρεις σε πέντε μήνες και να μπορεί να είναι και σε σπαστές περιόδους ( πχ Πάσχα η Χριστούγεννα σε συνδιασμό με καλοκαίρι)

 • 16 Ιανουαρίου 2013, 21:54 | Παραβαλος Μιχάλης

  Τρία ερωτήματα. Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα πρόστιμα και δυστυχώς δεν θίγεται σε αυτό το νομοσχέδιο πως θα εισπράττεται το πρόστιμο? και αυτο το αναφέρω λόγω των συνεχών προσφύγων που δύναται να κάνει ο επιχειρηματίας.
  Τι θα γίνει σε οικόπεδα που υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες ακινήτων και λόγω δουλειάς δρόμου δεν θα έχουν συμφωνήσει στη χρήση του δρόμου απο πολλούς και συχνά διερχόμενους πελάτες.
  Πως θα είναι δυνατός ο οποιοσδήποτε έλεγχος απο τον Εοτ αφού λόγω οτι δεν θα είναι χαρακτηρισμένη τουριστική επιχείρηση θα απαιτείται εισαγγελική παραγγελία για να εισέλθει κάποιος στην οικία και πως ειναι δυνατόν απο ένα μισθωτηριο να εντοπισθεί μια έπαυλη σε ένα νησί χωρίς οδούς και αριθμούς?
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 16 Ιανουαρίου 2013, 16:38 | Πελαγία Σουσιοπούλου

  Το ελάχιστο όριο των 100 τμ αποκλείει από την διάταξη δεκάδες χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς οικισμούς σε νησιά ή ορεινά χωριά όπου, βάσει του χαραντήρα των οικισμών και των νόμιμων περιορισμών δόμησης, το μέσο εμβαδόν είναι κατά πολύ μικρότερο.

  Με δεδομένο ότι ακριβώς αυτοί οι οικισμοί λόγω της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τους έχουν το μεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον, και ότι συχνά βρίσκονται μακριά από περιοχές με νέα και εντατική τουριοστική ανάπτυξη, θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για τις περιπτώσεις χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών, διατηρητέων κτιρίων και ορεινών οικισμών σε νησιά να εντάσσονται στη ρύθμιση και κατοικίες μικρότερες των 100 τμ. Έτσι οι ιδιοκτήτες του θα έχουν ένα κίνητρο και για να τις συντηρούν, το κράτος θα αποκομίσει φορολογικά έσοδα και θα επωφεληθούν οι τοπικές κοινότητες από τον εισερχόμενο τουρισμό.

 • 16 Ιανουαρίου 2013, 15:28 | ΓΘΜ

  Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου «ως τουριστικές επαύλεις ορίζονται κατοικίες, ελάχιστου….οι οποίες μπορούν να εκμισθώνονται μέχρι τρεις μήνες ανά έτος». Αν υποθέσουμε ότι κάποιος ιδιοκτήτης καταφέρνει να επιμηκύνει τη σεζόν για έναν ή δύο ακόμα μήνες με διαφορετικούς εκμισθωτές (διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, ήτοι βρει 3 εκμισθωτές οι οποίοι συνολικά εκμισθώνουν το σπίτι περισσότερο από 3 μήνες ανά έτος). Τι προβλέπεται σε αυτή τη περίπτωση; Παρακαλώ πολύ να διευκρινιστεί.
  Ευχαριστώ.