Άρθρο 05: Αναστολή Λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

Το μόνιμο προσωπικό ή το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ αποσπασμένο στα γραφεία εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται επιστρέφει στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου του επιτόπιου προσωπικού καταγγέλλονται σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο τις διέπει. Με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Τ. ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα.

  • 26 Ιανουαρίου 2013, 13:00 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ

    Άρθρο 5: Αναστολή Λειτουργίας Γραφείων Εξωτερικού ΕΟΤ.

    Η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική γιατί προβλέπει ζητήματα λειτουργίας υπηρεσιών του ΕΟΤ και θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα προβλέπονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του.
    Σε κάθε περίπτωση αναστολή λειτουργίας γραφείου εξωτερικού θα πρέπει να γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.

  • 20 Ιανουαρίου 2013, 11:31 | STRATIS

    αμεσο κλεισιμο ολων των γραφειων ΕΟΤ Εξωτερικου και ενταξη ενος τουλαχιστων υπαλληλου σε ολες μας τις πρεσβειες & προξενεια ,ανα τον κοσμο…Υποχρεωτικη χρηση του πορταλ visitgreece.gr.