Άρθρο 03: Ρύθμιση Υπηρεσιακών ζητημάτων Ε.Ο.Τ.

Το άρθρο 8 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 8
Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς
Τη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς συγκροτούν τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Εποπτείας Αγοράς
β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ

α) Τμήμα Εποπτείας Αγοράς
Στο τμήμα Εποπτείας Αγοράς ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
– Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων επιθεώρησης των τουριστικών επιχειρήσεων, στις οποίες χορηγεί σήμα λειτουργίας ή ειδικό σήμα ποιότητας, κατ` είδος και κατά περιοχή, προς διαπίστωση ιδίως της κατάστασης αυτών, του λειτουργικού τους επιπέδου, της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας.
– Η έκδοση των εντολών επιθεώρησης και μέριμνα για τη μετακίνηση των υπαλλήλων και την έκδοση των αναγκαίων πράξεων μετακίνησης.
– Η υπόδειξη βελτιώσεων, όπου αυτό είναι δυνατό, και μέριμνα για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των υποδείξεων βελτίωσης.
– Η σύνταξη τεκμηριωμένων εκθέσεων, κοινοποίηση αντιγράφων αυτών στον φορέα της τουριστικής εγκατάστασης και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
– Η μέριμνα για τη βεβαίωση των εσόδων από διοικητικά πρόστιμα.
– Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των εντολών επιθεώρησης και της περαιτέρω πορείας αυτών.

– Η εισήγηση των αναγκαίων ρυθμίσεων.
– Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων της προσφοράς και ζήτησης της τουριστικής αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη επάρκειας προσφοράς και ανταγωνιστικής λειτουργίας τουριστικών υπηρεσιών και η διατύπωση κατάλληλων ρυθμιστικών μέτρων και κινήτρων.
– Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όπως Υπουργεία, Ο.Τ.Α., Λιμενικά Ταμεία, επαγγελματικά σωματεία, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων.
– Η συγκέντρωση, κατάταξη και αξιολόγηση των παραπόνων και υποδείξεων της ημεδαπής και αλλοδαπής τουριστικής πελατείας.

β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ με αρμοδιότητα τα ακόλουθα θέματα:
– Η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων νομιμότητας
– Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδων, γηπέδων και σχεδίων ανέγερσης τουριστικών εγκαταστάσεων και χιονοδρομικών κέντρων
– Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στις ανωτέρω εγκαταστάσεις
– Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση των όρων λειτουργίας αυτών, την καθιέρωση και εφαρμογή κάθε διοικητικού μέτρου που έχει σκοπό την βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων σε αυτές υπηρεσιών.
– Η τήρηση μητρώου των τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ανά την χώρα και των ειδικών σημάτων αυτών.»

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 10:35 | ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ N. ΧΑΝΙΩΝ

  Στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, παρατηρήσαμε την αναφορά που γίνεται ως προς την μεταφορά αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και πιο συγκεκριμένα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης στην Αθήνα.
  Η ενέργεια αυτή μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης (ΕΟΤ Ηρακλείου) επιτελεί σημαντικό έργο, δρα με γρήγορα αντανακλαστικά και εξυπηρετεί άμεσα όλους τους επιχειρηματίες της Κρήτης, οπότε είναι απαραίτητη για την εύρυθμη, γρήγορη και αποτελεσματική τακτοποίηση υποθέσεων των 1.600 ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και των υπολοίπων περίπου 5.000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Κρήτη και εποπτεύονται, ελέγχονται και αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ .
  Μέχρι σήμερα, η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης παρά τον όγκο των, υπό την εποπτεία της , επιχειρήσεων έχει καταφέρει να επιτύχει την άμεση εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με αυτή επιχειρήσεων, όπως διαπιστώνουμε από τα μέλη μας.
  Η οποιαδήποτε μεταφορά υπηρεσιών, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης, ΕΟΤ Ηρακλείου στην Αθήνα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στον τουριστικό, αλλά και γενικότερα σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους που εμπλέκονται με τον τουρισμό, ενώ παράλληλα θα αυξηθούν η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις, επίσης θα εκτιναχθεί το κόστος λόγω της ανάγκης μετακινήσεων εκατοντάδων επιχειρηματιών προς την Αθήνα και αντίστοιχα υπαλλήλων του ΕΟΤ προς την Κρήτη, όταν όλοι προσδοκούμε τη δραστική μείωση των παραπάνω.
  Ευελπιστούμε λοιπόν, στην ενίσχυση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κρήτης, στα πλαίσια της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και της καλύτερης εξυπηρέτησης του επιχειρηματικού κόσμου, που εμπλέκεται με τον Τουρισμό.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 21:18 | Σοφία Λαζαρίδου

  Πολύ συζήτηση έχει γίνει, επί σειρά ετών, γύρω από το θέμα των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού. Κι ενώ όλοι στη θεωρία συμφωνούν ότι ο ρόλος του Υπουργείου είναι επιτελικός, καθορίζει την πολιτική για τον τουρισμό, νομοθετεί και συντονίζει, με τον ΕΟΤ να αποτελεί τον εκτελεστικό του βραχίονα, στην πράξη βλέπουμε ότι τα πράγματα κάπως «θολώνουν».

  Σχετικά πρόσφατα υπήρξαν δημόσιες δηλώσεις ότι ο ΕΟΤ «αποτελεί ένα μεγάλο και πολύτιμο κεφάλαιο του Ελληνικού Τουρισμού» και εξαγγελίες για τη δημιουργία ενός νέου ΕΟΤ «που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των καιρών …που θα μπορεί να συνδυάζει την συσσωρευμένη πείρα και την τεχνογνωσία πολλών ετών με την φρεσκάδα και τη καινοτομία που έχει ανάγκη σήμερα ο Ελληνικός τουρισμός».

  Και έτσι είναι. Ο ΕΟΤ είναι όντως ένα μεγάλο και πολύτιμο κεφάλαιο του Ελληνικού Τουρισμού. Με 60 χρόνια ζωής, είναι ο Οργανισμός που έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και όντως διαθέτει υπαλλήλους που είναι φορείς συσσωρευμένης εμπειρίας και εξειδικευμένων γνώσεων.

  Κατά την άποψή μας , ο επικαλούμενος εκσυγχρονισμός στη δομή και τις λειτουργίες τόσο του ΕΟΤ, όσο και του Υπουργείου, δεν αποτυπώνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, που εκ πρώτης όψεως, τουλάχιστον ως προς τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο, μοιάζει να έχει συνταχθεί δια της μεθόδου «αποκοπή-επικόλληση».

  Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις αρμοδιότητες που ασκούνται από νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σαν εκτελεστικοί βραχίονες Υπουργείων έχουν αφομοιωθεί αποτελεσματικά στις δομές των Υπουργείων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες. Ταυτόχρονα, στο άλλο άκρο, έχουν καταγραφεί προβληματισμοί και σε σχέση με την διάχυση αρμοδιοτήτων και ευθύνης σε νομικά πρόσωπα που η λειτουργία τους βρίσκεται εκτός της άμεσης εποπτείας ενός Υπουργείου και η οργανωτική δομή τους εξαρτάται από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, οπότε οι πολιτικές που ακολουθούνται μπορεί να ξεφεύγουν των προτεραιοτήτων που επιτάσσει η κυβερνητική πολιτική και εν τέλει να ευνοούν τα συμφέροντα των λοιπών εμπλεκομένων φορέων. Πέρα από την τελικά αμφίβολη επίδοση και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στον πολιτικό έλεγχο, τίθενται και θέματα διαχείρισης πόρων και απόδοσης ευθυνών.

  Επομένως, θεωρούμε ότι είναι σαφές πως η κάθε είδους αναδιοργάνωση θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και συνεκτιμώντας τα πιθανά κόστη και τους κινδύνους για την λειτουργία της κυβέρνησης και την απόδοση του κυβερνητικού έργου στο συγκεκριμένο τομέα.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 18:16 | ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

  Τυρός 27/1/2013

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

  Θέμα: Κατάθεση απόψεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Ν/Σ με θέμα: «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».

  Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 «Τουριστικές επαύλεις» του ν/σ, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες επαύλεων να τις εκμισθώνουν μέχρι τρείς μήνες ανά έτος, με ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς να υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια ΕΟΤ, ούτε να έχουν κάνει ανάλογη έναρξη επιτηδεύματος, όπως ισχύει και εφαρμόζεται στους νόμιμους επιχειρηματίες του κλάδου και κυρίως το γεγονός ότι, η ψήφιση αυτού του άρθρου θα επιφέρει τεράστια ζημιά στο τουριστικό προϊόν, στην Ελληνική οικονομία, στα έσοδα των Δήμων και φυσικά στους νόμιμους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η υπαγωγή των «Τουριστικών επαύλεων» στα μη «κύρια Τουριστικά καταλύματα» του ισχύοντος σήμερα Νόμου και επιπρόσθετα, η θέσπιση ειδικού – ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας αυτών, το οποίο απαλλάσσει, για αδιευκρίνιστους λόγους, τους ιδιοκτήτες τους από το σύνολο των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που διέπουν τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και άλλων κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων κάθε μορφής.
  Το Δ.Σ. της Ενώσεως διατυπώνει τις εξής παραδοχές – διαπιστώσεις:
  Εμείς οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έχουμε επενδύσει σοβαρά κεφάλαια για την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων μας, προκειμένου να καλύπτουν τις προδιαγραφές ΕΟΤ και έχουμε ακολουθήσει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, επωμιζόμενοι το αντίστοιχο κόστος.
  Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ενός τουριστικού καταλύματος, έχουν διενεργηθεί αυστηροί έλεγχοι, προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία, που επαναλαμβάνονται τακτικά, όπως: πυρασφάλειας, υγιεινής, στατικής επάρκειας, διάθεσης αποβλήτων, σύνδεσης με δίκτυο υδροδότησης, αρχιτεκτονικής καταλληλότητας, κτλ και έχουν ληφθεί οι αντίστοιχες εγκρίσεις και άδειες.
  Εμείς οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων καταβάλουμε ασφαλιστικές εισφορές και είμαστε μέλη του αντίστοιχου επιμελητηρίου.
  Εμείς οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων τηρούμε τα προβλεπόμενα, από τον Κ.Β.Σ., φορολογικά έντυπα και βιβλία, αποδίδουμε ΦΠΑ, πληρώνουμε τον προβλεπόμενο Φόρο Εισοδήματος, καθώς και το ειδικό τέλος παρεπιδημούνταν υπέρ του οικείου Δήμου.
  Εμείς οι επιχειρηματίες του τουρισμού προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, γιατί αυτή είναι η κύρια και σε πολλές περιπτώσεις μοναδική μας απασχόληση, συμβάλουμε σε σημαντικό βαθμό στην οικονομία της Χώρας μας και στην τοπική οικονομία και αποτελούμε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας. Το προϊόν που διαθέτουμε, (κτιριακές υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες, φιλοξενία, επικοινωνιακή πολιτική με τον πελάτη, κτλ) ως αποτέλεσμα, επαγγελματικής πείρας, κόπων και θυσιών, συνιστούν την εικόνα που κρατάει ο πελάτης – παραθεριστής και ταυτίζεται με την εικόνα της χώρας γενικότερα.
  Ο Κλάδος μας μαστίζεται από τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης αλλά και από την παράνομη λειτουργία μονάδων που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια, τις οποίες η πολιτεία και οι Δήμοι αδυνατούν να ελέγξουν.

  Για τους λόγους αυτούς η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ομόφωνα δηλώνει την αντίθεσή μας στις διατάξεις του άρθρου 14 του σχεδίου Νόμου για τους παρακάτω λόγους:

  1. Διότι καταστρατηγείται το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων τουριστικής εκμετάλλευσης και επιτρέπει στον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, που δεν διαθέτει άδεια ΕΟΤ, να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες, χωρίς έλεγχο, με ειδικό – προνομιακό φορολογικό και λειτουργικό καθεστώς, που θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των νόμιμων επιχειρηματιών του κλάδου μας.
  2. Το κράτος και οι Δήμοι θα υποστούν σημαντική απώλεια εσόδων από τη λειτουργία αυτών των επαύλεων του άρθρου 14. Ειδικά οι Δήμοι θα αναγκάζονται να περεχούν δημοτικές υπηρεσίες με αυξημένο κόστος, ενίοτε σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, ύδρευσης, καθαριότητας, κτλ, χωρίς ανάλογα έσοδα, διότι η ειδική φορολογική μεταχείριση των επαύλεων δεν επιτρέπει την επιβολή και είσπραξη του ειδικού τέλους παρεπιδημούντων που πληρώνουν οι υπόλοιποι επιχειρηματίες του κλάδου.
  3. Ελλοχεύει κίνδυνος σοβαρής υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και δυσφήμησης της χώρας μας, λόγω αφενός της παροχής του από μη ειδικούς, ιδιοκτήτες ακινήτων – επαύλεων και αφετέρου της αδυναμίες ελέγχου της πολιτείας, λόγω ειδικού καθεστώτος λειτουργίας.
  4. Η εφαρμογή του άρθρου 14 θα δημιουργήσει συνθήκες περαιτέρω εξάπλωσης του φαινομένου της παραοικονομίας που σχετίζεται με τη λειτουργία χώρων φιλοξενίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.
  5. Η πρόβλεψη μισθωτικής περιόδου διάρκειας τριών μηνών, (στο ίδιο φυσικό πρόσωπο !!!, δηλαδή όχι μία σύμβαση ανά ακίνητο ένα έτος !!!), που ισοδυναμεί χρονικά με μία καλή τουριστική σαιζόν για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας – για την περιοχή μας, η τρίμηνη διάρκεια είναι υπερδιπλάσια της τουριστικής περιόδου – όχι μόνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την προστασία του κλάδου μας, αλλά θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για όλες τις μικρομεσαίες τουριστικές μονάδες, γιατί θα συνδυαστεί και με φαινόμενα διαδοχικής φιλοξενίας περισσοτέρων προσώπων, εντός της ίδιας μισθωτικής περιόδου, με πρωτοβουλία του μισθωτή.
  6. Η διάταξη του άρθρου 14 θα δώσει χώρο για την εξάπλωση συνθηκών φοροδιαφυγής, παράνομης εργασίας, παροχής κακών τουριστικών υπηρεσιών και οικονομικού μαρασμού του κλάδου μας.
  7. Και τέλος γιατί, θα υποστούμε τεράστια και μη αναστρέψιμη οικονομική ζημιά, από την εφαρμογή του άρθρου 14 του συγκεκριμένου σχεδίου Νόμου.
  Σύμφωνα με ανωτέρω το Δ.Σ. της Ενώσεως δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 ν/σ με θέμα: Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις» και ζητά την απόσυρσή του.

  Ο Πρόεδρος Για το Δ.Σ.

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Ανεζύρης Νίκος
  Ντουζένης Χριστόφορος

  Για την κοινοποίηση
  Ο Εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος

  Στυλιανός Τσουκάτος

 • Παραπέμπουμε στα σχόλια του άρθρου 1.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:21 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

  Το παρόν σχέδιο νόμου δεν προβλέπει τη δημιουργία Ξενώνων Νεότητας,θεσμός που έχει αναδειχθεί και λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες .Αντί για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από φορείς και υπηρεσίες θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να ενταχθούν οι προτάσεις των υπηρεσιών του ΕΟΤ για την ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας νέας μορφής εγκατάστασης!!
  Ο ΕΟΤ το τελευταίο διάστημα έγινε αποδέκτης τέτοιων ερωτημάτων .Μήπως είναι ευκαιρία για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομθετικού παλισίου και υιοθέτηση νέων διατάξεων για τη δημιουργία ξενώνων νεότητας???

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 13:35 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

  Βασικοί άξονες δράσεις του ΕΟΤ από την ίδρυσή του και στο πλαίσιο της αποστολής του, είναι η τουριστική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ του Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού.

  Από το 2001 και μετά συστηματικά επιχειρείται με επιτυχία, η απογύμνωση του ΕΟΤ από αρμοδιότητας ουσιαστικής σημασίας που είναι συνυφασμένες με την ουσία του Οργανισμού.

  Είναι σαφές, ότι ο ΕΟΤ αποτελεί ευέλικτο φορέα, ο οποίος αποτυπώνει την προσφορά, εισηγείται βελτιώσεις της προσφοράς, επιτηρεί και ελέγχει τη νομιμότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών/υποδομών/ανωδομών, συντονίζει τις τοπικές κοινωνίες με αρωγό το δίκτυό του στο Εσωτερικό (ΠΥΤ) ενώ προβάλει και προωθεί το σύνολο της επικράτειας στη διεθνή αγορά, καταγράφει τις τάσεις της ζήτησης, τροποποιεί ανάλογα τα προγράμματα προώθησης και προβολής, δημιουργεί δίκτυο επικοινωνίας και στήριξης και μεταφέρει τεχνογνωσία. Σε ότι αφορά το Εξωτερικό, το δίκτυο μάρκετινγκ του Οργανισμού, αποτελούν τα κατά τόπους Γραφεία του.

  Με την πάροδο του χρόνου, οι υπηρεσίες που απομένουν στον ΕΟΤ μετά από κάθε «αναδιάρθρωση», συμπυκνώνονται, απογυμνώνονται από προσωπικό, ενώ η νομοθεσία που χρήζει συνεχώς επικαιροποίησης και συμπλήρωσης, τείνει να εξελίσσεται ερήμην του Οργανισμού και των προτάσεών του ο ΕΟΤ να αντιμετωπίζει την ολιστική του αναδιάρθρωση με ότι αυτό συνεπάγεται.

  Με το σχέδιο νόμου, αποστερείται ο ΕΟΤ εντελώς από την αναπτυξιακή του αρμοδιότητα και τον έλεγχο νομιμότητας και καλής λειτουργίας των υποδομών και ανωδομών, τις οποίες, όμως, καλείται να προβάλει στη διεθνή τουριστική αγορά. Δηλαδή, με τις νέες αυτές διατάξεις, ο ΕΟΤ καλείται να σχεδιάζει προγράμματα προώθησης και προβολής, ουσιαστικά αποξενωμένος από το προσφερόμενο προϊόν και χωρίς καμία δυνατότητα προσθήκης νέων στοιχείων, συντονισμού των τοπικών κοινωνιών για συνδυαστικά προγράμματα μάρκετινγκ, υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων ανωδομής τα οποίο συνεισφέρουν στην βελτίωση του εθνικού τουριστικού προϊόντος.

  Κάθε φορά που ο ΕΟΤ υφίσταται αναδιάρθρωση, η έκπτωση της ευρύτητας των αντικειμένων έχει αντίκτυπο στην συνολική απόδοση του Οργανισμού. Συνεπώς η απογύμνωση του Οργανισμού από τις αναπτυξιακές του αρμοδιότητες, είναι σαφές ότι θα επηρεάσει την απόδοσή του στην υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης και προβολής.

  Τέλος, κάθε φορά που στερείται αρμοδιοτήτων, διακόπτεται η συνέχεια του έργου με ότι αυτό συνεπάγεται στο προσφερόμενο προϊόν και στην οργάνωση της εγχώριας αγοράς.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 13:44 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Παναγιώτης Μ.
  Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ και Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.

  Κατά το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί πολλά για τον Ε.Ο.Τ και τις Π.Υ.Τ. Μία άποψη που που κυριαρχεί είναι και η μεταφορά των Π.Υ.Τ στις Περιφέρειες –Άλλο ένα πείραμα, όπως αυτό της Κας Παπανδρέου, με τις ανάλογες αρνητικές- καταστροφικές για τον Τουρισμό συνέπειες – κάτι που κατά την γνώμη μου δεν θα πρέπει να επαναληφθεί.
  Για να προλάβω λοιπόν πιθανόν εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο παραθέτω τα παρακάτω, γιατί το ΄΄προλαβένειν΄΄ είναι καλύτερο από το ΄΄θεραπεύειν΄΄.

  Γιατί ένας ενιαίος φορέας άσκησης τουριστικής πολιτικής;

  1. Η άσκηση μιας συνολικής κλαδικής πολιτικής όπως είναι ο τουρισμός και όχι πολλές και χωρίς συνοχή, ανεξάρτητες περιφερικές πολιτικές κρίνουν αναγκαία την παραμονή των Π.Υ.Τ στον Ε.Ο.Τ.

  2. Η υπαγωγή των Π.Υ.Τ. στις Περιφέρειες θα σημάνει : έλλειψη συντονισμού, αμεσότητας και επικοινωνίας με τον κύριο φορέα υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής που είναι ο Ε.Ο.Τ

  3. Η υπαγωγή των Π.Υ.Τ. στις Περιφέρειες σημαίνει έλλειψη ευελιξίας, ταχύτητας και αποτελεσματικότητας, για την επίλυση των διαφόρων καθημερινών προβλημάτων με τους συναλλασσόμενους επιχειρηματίες του κλάδου.

  4. Ενιαία και εναρμονισμένη τουριστική πολιτική μέσω ενός φορέα σημαίνει χαμηλότερο κόστος στην προβολή και κυρίως στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος –η υπαγωγή στις περιφέρειες μπορεί να το αύξηση κατά πολύ.

  5. Η ποιοτική στάθμη τουριστικών υπηρεσιών είναι εφικτή όταν ένας φορέας ,τον σχεδιάζει ,τον υλοποιεί και τον ελέγχει.

  6. Οποιαδήποτε στοχευμένη δράση, στην τουριστική αγορά του εσωτερικού ή του εξωτερικού , μπορεί να είναι αποτελεσματική και να παράγει θετικά αποτελέσματα μόνον όταν ένας φορέας την σχεδιάζει την ελέγχει και την υλοποιεί.

  7. Η μέχρι σήμερα προσπάθεια όλων των Π.Υ.Τ. δεν θα πρέπει να πάει χαμένη. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν πολλά. Ένα δένδρο δεν το κόβεις όταν αυτό έχει αρχίσει να σου προσφέρει καρπό, αντιθέτως το ενισχύεις περισσότερο για να σου αποδώσει περισσότερο και καλύτερο καρπό.

  8. Ένα τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης σχεδιάζετε και υλοποιείται πολύ πιο γρήγορα και ποιο αποτελεσματικά από ότι πολύ ανεξάρτητοι περιφερειακοί φορείς όπως είναι οι νέες και μη οργανωμένες μέχρι τώρα περιφέρειες.

  9. Ένα ενιαίο, τεχνολογικά άρτιο, οργανωμένο, σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο τουριστικών υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη, που θα περιλαμβάνει την Κ.Υ του Ε.Ο.Τ. και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, αποτελεί την μοναδική ίσως απάντηση, συνταγή, στις δύσκολες και διεθνείς κυρίως ανταγωνιστικές προκλήσεις του τουριστικού κλάδου στην χώρας μας .Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα αποτελέσει πειραματισμό, χάσιμο πολυτίμου χρόνου, επιπολαιότητα και κυρίως δεν θα βοηθήσει στην γρήγορη οικονομική ανάκαμψη του κλάδου.

  10. Η υπαγωγή των Π.Υ.Τ στις νεοσυσταθείσες περιφέρειες θα σημάνει σύγχυση και επιχειρηματικό χάος ,αφού δεν θα είναι εφικτό να υπάρξει έμπειρη νομική, διοικητική, τεχνική και εξειδικευμένη υποστήριξη που υπάρχει σήμερα και που την προσφέρει μόνο ο Πιστοποιημένος Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 13:13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η

  Πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσουν οι κατά καιρούς πειραματισμοί με αλλοπρόσαλλες προτάσεις και αλλαγές ή μεταφορές αρμοδιοτήτων σε άλλους φορείς της τόσο σημαντικής «βαρειάς βιομηχανίας» της Ελλάδας, του Τουρισμού.Τελευταίο παράδειγμα πρός αποφυγήν, λόγω της οικτράς αποτυχίας του οι καταστροφικές αλλαγές επί Β. Παπανδρέου με την σχεδόν κατάργηση του ΕΟΤ και την μεταφορά του τουριστικού έργου στην τοπική αυτοδιοίκηση.Ευτυχώς στη συνέχεια έγινε η επανίδρυση του ΕΟΤ και του Υπουργείου με τον Ν. 3270 και ειδικά με το π.δ. 343 που ομαλοποίησε τη λειτουργία των Υπηρεσιών του τουρισμού με τον διαχωρισμό του έργου σε θεσμικό από το ΥΠΟΤ καί εκτελεστικό από τον ΕΟΤ.Το πλεονέκτημα της ύπαρξης εμπειρίας και τεχνογνωσίας από το προσωπικό του ΕΟΤ είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της άσκησης του Τουριστικού έργου από τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία είναι ο μόνος δημόσιος φορέας με διαπίστευση όσον αφορά την πιστοποίηση των ξενοδοχείων και πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων.Αντί λοιπόν να γίνουν βελτιώσεις για την ενίσχυση των ΠΥΤ με προσωπικό, σωστό συντονισμό και ηλεκτρονική διασύνδεση ούτως ώστε να επιτελείται το εκτελεστικό έργο τους σωστά,επιχειρείται για άλλη μιά φορά η αποδυνάμωση αυτών με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο ΥΠΟΤ.Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον υδροκεφαλισμό της Υπηρεσίας του Τουρισμού την σύγχυση για άλλη μια φορά των αρμοδιοτήτων,την μη εξυπηρέτηση των επιχ/τιών του κλάδου στις περιφέρειές τους, την δυσκαμψία των ελέγχων και την περιφρόνηση του πλούτου της τεχνογνωσίας του προσωπικού του ΕΟΤ.Θέλω να ελπίζω ότι θα αποφευχθούν τα του παρελθόντος με την αναθεώρηση τέτοιων σκέψεων και της απόσυρσης ή βελτίωσης του Ν/Σ.Θέλω επίσης να πιστεύω ότι πίσω από αυτή την άστοχη αποδόμηση του ΕΟΤ με την κατάθεση αυτού του τόσο πρόχειρου Ν/Σ δεν κρύβονται ανιδιοτελή συμφέροντα που επιχειρούν τέτοιου είδους «χτυπήματα» στην καρδιά του τόσο ευαίσθητου τομέα της χώρας που είναι ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 12:14 | Αριστείδης Στρατάκης

  αναφορικά με τις αρμοδιότητες των ΠΥΤ έχουμε ήδη εκφράσει τις απόψεις μας στο Υπουργείο, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί σύγχυση στην ίδρυση- Εποπτεία-αδειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων που αποτελούν το 80% των επιχειρήσεων του συνόλου της χώρας,που βάσει του Π.Δ.313/01 και του Ν.3270/04 την αρμοδιότητα αυτή την έχουν οι ΠΥΤ.
  ΠΥΤ Κρήτης

 • • Άρθρο 3 – Ρύθμιση Υπηρεσιακών Ζητημάτων Ε.Ο.Τ.
  Α)Τμήμα Εποπτείας

  Παρόλο που ο νομοθέτης προβλέπει τη συνεργασία τουριστικών αρμόδιων φορέων και επαγγελματικών σωματείων για τον τακτικό και τον έκτακτο έλεγχο ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, θα θέλαμε να προσθέσουμε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας που είναι:

  Η δημιουργία συγκεκριμένου ελεγκτικού μηχανισμού για τα νόμιμα αλλά και για παράνομα καταλύματα που υπάρχουν, ορίζοντας εκπροσώπους από το Ε.Ο.Τ., την αστυνομία, το Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επαγγελματικούς συλλόγους.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 13:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ

  Άρθρο 3: Ρύθμιση Υπηρεσιακών Ζητημάτων ΕΟΤ.

  Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι πρόχειρη και αποσπασματική. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί. Η ρύθμιση των υπηρεσιακών ζητημάτων του ΕΟΤ θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα προβλέπονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ.
  Στο άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 343/2001, ενώ αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί με νεότερες (άρθρο 4 παρ 6 του Ν. 3270/2004, ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004 και άρθρο 32 του Ν. 3498/2006, ΦΕΚ 230/Α/24-10-2006), οι οποίες έχουν μεταφέρει αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ στις ΠΥΤ και δεν μπορούν να ασκηθούν πλέον από κεντρική υπηρεσία σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της αποκέντρωσης.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 14:49 | Κατερίνα Λιβάνη

  -Διαβάζοντας το άρθρο αυτό καθώς και το άρθεο 1 του Νομοσχεδίου μπορεί εύκολα κάποιος να συμπεράνει ότι πρόκειται για μια αντιγραφή αρμοδιοτήτων από τον ένα φορέα στον άλλο, χωρίς ίχνος μελέτης και σχεδιασμού .
  -Τα δύο τμήματα της διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ καθώς και τα δύο τμήματα της διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΕΟΤ είχαν από πριν προβλήματα αλληλοεπικάλυψης και διαχωρισμού αρμοδιοτήτων. Επίσης, η μισοτελειωμένη διαδικασία χορήγησης του Πιστοποιητικού Κατάταξης(άρθο 16, Ν. 3190/2003), την οποία κανένας υπουργός δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να ολοκληρώσει μέχρι σήμερα, παρόλο που θεωρείται απαραίτητο για την έκδοση του Ε.Σ.Λ., δημιουργεί ακόμη περισσότερη ασάφεια και δυσκολία στην εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΟΤ.

  -Αλήθεια , μετά την εφαρμογή του παραπάνω νομοσχεδίου,
  Ποιός θα χορηγεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας;; Από το παρόν νομοσχέδιο σε συνδυασμό με τις Π.Υ.Τ. για τις οποίες δεν έχει αναφερθεί τίποτα προκύπτουν 3 πιθανοί:
  α) Τμήμα Εποπτείας Αγοράς του E.O.T
  β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ του Ε.Ο.Τ.
  γ) Π.Υ.Τ. Ε.Ο.Τ.

  Ποιος θα χορηγεί το Ειδικό Σήμα Ποιότητας;; Από το νομοσχέδιο προκύπτουν 2 πιθανοί:
  α) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργίου Τουρισμού
  β) Τμήμα Εποπείας Αγοράς του Ε.Ο.Τ.

  -Ο Ε.Ο.Τ. έχει προσπαθήσει να εφαρμόσει όλα αυτά που ορίζουν οι νόμοι , παρ’ όλη την ασάφεια και τη γενικολογία που τους διέπει. Διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. για να μπορεί να χορηγεί τα Πιστοποιητικά Κατάταξης (που όμως η μορφή τους ακόμη δεν έχει οριστεί…). Δημιούργησε με τα ελάχιστα δυνατά ηλεκτρονικά μέσα Μητρώα Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας σε όλες τις Π.Υ.Τ. για να διευκολύνει τη διαδικασία έκδοσής τους και να μπορεί να έχει μία συνολική εικόνα αυτών. Και ακόμη και σήμερα προσπαθεί να δημιουργήσει συστήματα τέτοια ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και το κόστος των διαδικασιών που απαιτούνται για τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.
  -Αντίθετα το νομοσχέδιο επιτυγχάνει μόνο τη δημιουργία ενός χάους. Αντί να ξεκαθαρίζει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα δημιουργεί περισσότερα δημιουργώντας επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ Ε.Ο.Τ., Π.Υ.Τ. και Υπουργείου Τουρισμού.
  -Αν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που θέλουν πραγματικά να αναδιοργανώσουν τους φορείς του Τουρισμού, ας μελετήσουν πρώτα τους ήδη υπάρχοντες, ας αξιολογήσουν τη δουλειά τους, και ας φτιάξουν μετά έναν ολοκληρωμένο νόμο που θα ορίζει έναν, δύο ή όσους φορείς απαιτούνται , με ξεκάθαρες δομές και αρμοδιότητες. Με διαδικασίες που θα μειώνουν τη γραφειοκρατία, που θα μειώνουν τα έξοδα της χώρας, αλλά θα προωθούν και θα βελτιώνουν το τουριστικό προίόν.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 13:29 | Αικατερίνη Μήγιου

  Γιατί δεν γίνεται αναφορά στο Σχέδιο Νόμου για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ. Εξακολουθούν να λειτουργούν με τις αρμοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση που ορίζουν το ΠΔ 313/2001 και το Ν.3270/2004, άρθρο 4, παρ. 6. ;
  Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του σχεδίου νόμου Τη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς συγκροτούν τα εξής Τμήματα:
  α) Τμήμα Εποπτείας Αγοράς
  β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ
  Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ έχει αρμοδιότητα την τήρηση μητρώου των τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ανά την χώρα και των ειδικών σημάτων αυτών.
  Επίσης σύμφωνα με την Υ.Α.1223/24-1-2007 (ΦΕΚ 134/Β΄/5-2-2007) «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ.»
  Τη Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:
  α) Το Τμήμα Ελέγχου των Περιφερειακών Υπηρεσιών
  Τουρισμού.
  β) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
  γ) Το Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.).
  δ) Το Τμήμα Ιαματικών Πηγών.
  Να διευκρινιστεί εάν καταργείται η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών του ΕΟΤ και πώς θα εποπτεύονται από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΤ τα τέσσερα Τμήματα των ΠΥΤ ΕΟΤ (Ανάπτυξης, Τουριστικών επαγγελμάτων, Επιθεώρησης και Τουριστικών Εγκαταστάσεων).

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 13:10 | Ευη Βασιλειάδου

  Όσο αναφορά το τμήμα τεχνικής υποστήριξης των ΠΥΤ θα πρέπει ίσως να φροντίσουν οι ιθύνοντες να καλυφθούν οι κενές θέσεις που γεννούν την ανάγκη ύπαρξης αυτού του τμήματος. Αυτή τη στιγμή σε κάποιες ΠΥΤ υπάρχει αδυναμία διεκπεραίωσης διαφόρων περιπτώσεων λόγω ελλιπούς στελέχωσης είτε είναι σε διοικητικό προσωπικού, μηχανικούς, πληροφοριακούς κτλ.
  Από τη στιγμή που σήμερα σε κάποιες περιοχές κλείνουν υπηρεσίες, δυστυχώς, οι υπάλληλοι τους μετατάσσονται, μετατίθενται σε κάποιες άλλες υπηρεσίες.
  Ας φροντίσουμε λοιπόν να στελεχωθούν οι ΠΥΤ με προσωπικό που τους λείπει ώστε να μην γίνετε βάρος, η κάθε ΠΥΤ, στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης των ΠΥΤ κάθε τόσο.
  Το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο πελάτης – πολίτης πρέπει να εξυπηρετείται άμεσα και κυρίως σωστά! Γι’ αυτό το λόγο είμαστε στις θέσεις μας. Πως θα γίνει αυτό αν θα πρέπει να διαβιβάσω το αίτημα του σε κάποιο τμήμα στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού ώστε να διεκπεραιωθεί;

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 20:42 | Φώτης Ζέρβας

  1. Διάταξη: «β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ με αρμοδιότητα τα ακόλουθα θέματα:
  – …
  – Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδων, γηπέδων και σχεδίων ανέγερσης τουριστικών εγκαταστάσεων …
  – Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στις ανωτέρω εγκαταστάσεις
  – …»:
  α. Οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν, ήδη, σε περιφεριακα όργανα διοίκησης και ασκούνται, από χρόνια τώρα, περιφερειακά: βάσει του Π.Δ.313/2001 από τις Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών της χώρας και ακολούθως βάσει του Ν.3270/2004 από τις ΠΥΤ του ΕΟΤ. β. Το γεγονός ότι δημιουργείται τώρα «Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ» υποδηλώνει ευθέως ότι ο Νομοθέτης έχει σκοπό την «Υποστήριξη» των ΠΥΤ, έρχεται δε σε αντίφαση με αφαίρεση αρμοδιοτήτων απ΄ αυτές. γ. Γενικά, η Κρατική διοίκηση ασκείται από περιφερειακά όργανα, για υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Δεν είναι νόμιμο να μεταβιβάζονται προς κεντρικά όργανα διοίκησης, αρμοδιότητες που έχουν προηγουμένως αποκεντρωθεί (άρθρο 101 παρ.3 του Συντάγματος).
  Για τους λόγους αυτούς καθώς επίσης και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, οι διατάξεις (που αφορούν στις εν λόγω αρμοδιότητες του τμήματος) πρέπει να επαναδιατυπωθούν ως εξής:
  «- Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδων, γηπέδων και σχεδίων ανέγερσης τουριστικών εγκαταστάσεων, επικουρικά, σε περιπτώσεις αδυναμίας διεκπεραίωσης π.χ. λόγω ενδεχόμενης ελλιπούς στελέχωσης της κατά τόπο αρμόδιας ΠΥΤ και μετά από σχετική έγγραφη εισήγηση του αντίστοιχου Προϊστάμενου της Δ/νσης (της ΠΥΤ) καθώς και χιονοδρομικών κέντρων.
  – Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, επικουρικά, σε περιπτώσεις αδυναμίας διεκπεραίωσης π.χ. λόγω ενδεχόμενης ελλιπούς στελέχωσης της κατά τόπο αρμόδιας ΠΥΤ και μετά από σχετική έγγραφη εισήγηση του αντίστοιχου Προϊστάμενου της Δ/νσης (της ΠΥΤ).»

  2. Διάταξη: «β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ…» (γενικά):
  Το τμήμα πρέπει να υπαχθεί στη Δ/νση Συντονισμού ΠΥΤ, η οποία έχει συναφείς αρμοδιότητες, αφού προηγούμενα, σε κάθε περίπτωση, γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος ώστε να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, όπως π.χ. «Η τήρηση μητρώου των τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ανά την χώρα και των ειδικών σημάτων αυτών» (που υπάρχει ήδη στο τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων της Δ/νσης Συντονισμού ΠΥΤ).

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 17:53 | Περσεφόνη Τρίχα

  Βάσει του ΠΔ 313/2001 καθορίζονται η σύσταση και οι αρμοδιότητες των ΠΥΤ. Πολλές από αυτές τις αρμοδιότητες συμπίπτουν με αυτές που μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού. Στις ανωτέρω αρμοδιότητες έχουν προστεθεί και νέες όπως έλεγχος και αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γνωμοδοτήσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ενοικιάσεις ΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό, κυκλοφορία ΔΧ τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης κλπ

  Το άρθρο 3.β αναφέρεται στο «Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ» που ουσιαστικά γίνεται αναφορά μόνο στις τουριστικές εγκαταστάσεις. Η αρμοδιότητα αυτή μέχρι στιγμής ασκείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού και συγκεκριμένα μόνο από ένα τμήμα αυτών, δηλαδή το Τμήμα των Τουριστικών Εγκαταστάσεων. Πέραν αυτού του Τμήματος, οι ΠΥΤ διαθέτουν Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων, Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου και Τμήμα Ανάπτυξης.

  Ερώτηση: Εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν θα υποστηρίζονται από το Τμήμα Υποστήριξης των ΠΥΤ, καταργούνται από τις ΠΥΤ;
  Πχ Η αρμοδιότητα του Τμήματος Ανάπτυξης των ΠΥΤ όπως αναφέρεται στο ΠΔ 313, αρθρ. 15, παρ. 2.δ) «συγκριτική μελέτη χρήσεων για τουριστικές επενδύσεις, επισήμανση περιοχών ιδιαίτερου κάλλους προς τουριστική αξιοποίηση και τήρηση βάσης δεδομένων» η οποία από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, μεταφέρεται στο Υπουργείο ( άρθρ. 1. ), πως θα υποστηρίζεται;

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 13:54 | Παραβαλος Μιχαλης

  1. α. Οι αρμοδιότητες ανήκουν σε περιφεριακα όργανα διοίκησης και
  ασκούνται, από χρόνια τώρα, περιφερειακά: Με το Π.Δ.313/2001 από τις
  Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών της χώρας και ακολούθως με το
  Ν.3270/2004 από τις ΠΥΤ του ΕΟΤ. β. Το γεγονός ότι δημιουργείται τώρα
  «Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ» υποδηλώνει ευθέως ότι ο Νομοθέτης
  έχει σκοπό την «Υποστήριξη» των ΠΥΤ και έρχεται σε αντίφαση με
  αφαίρεση αρμοδιοτήτων απ΄ αυτές. γ. Γενικά, η Κρατική διοίκηση ασκείται
  από περιφερειακά όργανα, για υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Δεν είναι
  νόμιμο να μεταβιβάζονται προς κεντρικά όργανα διοίκησης, αρμοδιότητες
  που έχουν προηγουμένως αποκεντρωθεί (άρθρο 101 παρ.3 του
  Συντάγματος).
  Για τους λόγους αυτούς καθώς επίσης και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης
  αρμοδιοτήτων, οι διατάξεις πρέπει να επαναδιατυπωθούν ως εξής:
  – Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδων, γηπέδων και σχεδίων ανέγερσης
  τουριστικών εγκαταστάσεων, επικουρικά, σε περιπτώσεις αδυναμίας
  διεκπεραίωσης λόγω ενδεχόμενης ελλιπούς στελέχωσης της κατά τόπο
  αρμόδιας ΠΥΤ και μετά από σχετική έγγραφη εισήγηση του αντίστοιχου
  Προϊστάμενου της Δ/νσης (της ΠΥΤ) καθώς και χιονοδρομικών κέντρων.
  – Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στις ανωτέρω εγκαταστάσεις,
  επικουρικά, σε περιπτώσεις αδυναμίας διεκπεραίωσης λόγω ενδεχόμενης
  ελλιπούς στελέχωσης της κατά τόπο αρμόδιας ΠΥΤ και μετά από σχετική
  έγγραφη εισήγηση του αντίστοιχου Προϊστάμενου της Δ/νσης (της ΠΥΤ).