Άρθρο 35 – Κοινωνική Πρόνοια για Στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να φιλοξενηθούν παιδιά από όλην την Ελλάδα του προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σε παιδικές εξοχές του Ιδρύματος “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.