Άρθρο 31 – Τροποποίηση οργανικών θέσεων

1. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.” (Α΄170), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
β) Αξιωματικούς απευθείας κατάταξης με ειδικότητες Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Οικονομικού, Νομικού, Ιερέα, Ειδικής Μονιμότητας.
2. Οι περιπτώσεις (β), (δ), (ε), (ια) και (ιζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.” (Α΄170), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
β) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τεχνικοί, Υγειονομικοί, Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, Οικονομικοί, Νομικοί, Υποναύαρχος μία (1)
δ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, δεκαεννέα (19), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι μία (1)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) δεκαεπτά (17)
ε) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (Αρχιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι), τέσσερις (4).
ια) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προερχόμενοι από διακεκριμένους αθλητές, σαράντα (40) ενιαίες θέσεις σε όλους τους βαθμούς (Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι).
ιζ) Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφύλακες, πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (5.269) ενιαίες θέσεις σε όλους τους βαθμούς.”

  • 5 Μαΐου 2016, 20:33 | χρηστος ζηγοπουλος

    αξιότιμε κ υπουργέ
    ενα μέρος των δημοτικών αστυνομικών επιθυμεί την μετακίνηση τους στο λιμενικό σώμα για την ενίσχυση των νησιώτικων περιοχών και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος!η δημοτική αστυνομία είναι αδύναμη και ελλιπής. παρότι είμαστε ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι ,πλέον δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα για την επιβολή της τήρησης του νόμου όπως εγκληματικοτητα, παρεμποριο,παράνομο υπαίθριο εμπόριο,κατασχέσεις-προστιματα,έλεγχους τροχονομικων παραβάσεων,έλεγχος πολεοδομικών παραβάσεων,έλεγχοι κ.υ.ε,λαϊκών αγορών,διαδικασία αυτοφώρου κτλ.