Άρθρο 56 – Τροποποίηση Νόμου 2935/2001

Στο άρθρο 49 παρ. 5 και 6 Νόμου 2935/2001 “Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’162) η φράση “Υ.Ε.Ν” αντικαθίσταται με τη φράση “ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.”

  • 6 Μαΐου 2016, 11:16 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

    Θεωρούμε ότι η εν λόγω τροπολογία είναι στη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνουμε όμως ότι για λόγους συνέπειας σε σχέση με την ουσία της τροποποίησης, όσο και σε σχέση με την ομοιομορφία του κειμένου του άρθρου 49 του ν.2935/2001 θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση «ΥΕΝ» με τη φράση «ΛΣ-ΕΛΑΚΤ» στο σύνολο του άρθρου.