Άρθρο 47 – Έλεγχος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποβάλλονται και ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

  • 6 Μαΐου 2016, 11:44 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

    Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, ο οποίος εισηγείται την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όπως ακριβώς ισχύει για το σύνολο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων του ελληνικού κράτους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.