Άρθρο 33 – Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό

1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή.

 • 6 Μαΐου 2016, 10:31 | Κώστας Γεωργίου

  Για να υπάρχει ισότητα και ισονομία μεταξύ όλων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, η συγκεριμένη διάταξη θα πρέπει να επεκταθεί και για όλους τους Αξιωματικούς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προέλευσης ΣΔΣΛΣ και απ’ ευθείας κατάταξης.

 • 6 Μαΐου 2016, 09:56 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΤΙΝΑΣ

  Το Άρθρο 33 του παρόντος νόμου , για να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών παρά μόνο μιας πρέπει να είναι όπως παρακάτω.
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα τον ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας .

 • 6 Μαΐου 2016, 08:02 | Δημήτριος Ηλιόπουλος

  Για να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών το Άρθρο 33 του παρόντος νόμου παρά μόνο μιας πρέπει να είναι όπως παρακάτω.:
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα τον ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας .

 • 5 Μαΐου 2016, 20:05 | Θαλασσινός Μ

  Σε ότι αφορά το άρθρο 33, συμφωνώ με τους Κυρίους, Διαμαντόπουλος Π, Καραγιώργο Χ, για ότι αφορά όσους έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις, με οποιαδήποτε ιδιότητα.

 • 5 Μαΐου 2016, 17:12 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

  Για να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών το Άρθρο 33 του παρόντος νόμου παρά μόνο μιας πρέπει να είναι όπως παρακάτω.:
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα τον ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας .

 • 5 Μαΐου 2016, 13:43 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Το Άρθρο 33 του παρόντος νόμου , για να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών παρά μόνο μιας πρέπει να είναι όπως παρακάτω.
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα τον ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας .

 • 5 Μαΐου 2016, 10:46 | Μάνος

  Επειδή το άρθρο 33 μπορεί να λάβει διάφορες ερμηνείες, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρει τους υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις (είτε θητεία είτε σαν Ε.Π.Υ), ανεξάρτητα σε ποιον βαθμό βρίσκονται την στιγμή εφαρμογής του νόμου.

 • 5 Μαΐου 2016, 09:37 | Μιχάλης

  Το άρθρο 33 πρέπει να αναφέρει και τους έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις σαν ΕΠΥ ή ΟΠΥ.

 • 4 Μαΐου 2016, 19:06 | Φώτης Κατσαίτης

  Το Άρθρο 33 του παρόντος νόμου για να μπορέσει να δώσει τις ευεργετικές διατάξεις για τις οποίες υφίσταται και για να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών παρά μόνο μιας πρέπει να είναι όπως παρακάτω

  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων για τον επόμενο βαθμό εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων για τον επόμενο βαθμό

  Ευχαριστώ πολύ

 • 3 Μαΐου 2016, 20:51 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Την αναγνώριση βαθμολογικά της πενταετίας στις Ε.Δ στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεδομένου το ότι το Σώμα είναι στρατιωτικά συντεταγμένο.Η πενταετία αποτελούσε προσόν μοριοδότησης για την εισαγωγή στην Σχολή Λ/Φ και ήδη υπολογίζεται μισθολογικά. Δεν προκύπτει επιπλέον καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού .

 • 3 Μαΐου 2016, 17:31 | θωμας

  Θα ήθελα να προτείνω για τους για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ως ΕΠΥ(αφου εχουν γινει οι απαραιτητες κρατήσεις και εχουν προσληφθεί ως ΕΠΥ) να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ανεξαρτητα σε ποιον βαθμό βρίσκονται την στιγμή της ψήφισης του νόμου και να δινεται η δυνατότητα αποστρατείας ενός(01) επιπλέον βαθμού.ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ!

 • 29 Απριλίου 2016, 15:45 | Μαρίνος Ζήσης

  Το άρθρο 33 παράγραφος 1 θα ήταν δίκαιο να διαμορφωθεί και να προσμετράται και ο χρόνος υπηρεσίας στο Λ.Σ. ως λιμενοφύλακες:
  Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας και χρόνου υπηρεσίας στο Λ.Σ. για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό:
  «Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών. Ο χρόνος που έχουν υπηρετήσει ως λιμενοφύλακες στο Λ.Σ. προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό σε όποιον βαθμό και αν βρίσκονται.».