Άρθρο 18 – Ποινικές κυρώσεις

1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) χρόνο, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, όποιος εμποδίζει με σωματική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις της διοίκησης ή τις γενικές συνελεύσεις των μελών των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ ΠΕΝΑ και ΕΑΠ.
2. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες:
α) Όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του.
β) Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραποιεί ή νοθεύει το εκλογικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, ελεγκτικών επιτροπών και αντιπροσώπων.