Άρθρο 4 – Μέλη – Περιφέρεια Κλαδικών Αγροτικών Συλλόγων

1. Μέλη των ΚΑΣ μπορούν να γίνουν οι αγρότες και οι αγρότισσες που:
α) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τους νόμους 3874/2010 (Α΄151) και 2520/1997 (Α΄173), όπως κάθε φορά ισχύουν και υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής.
β) Κατοικούν μόνιμα και έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην Περιφερειακή Ενότητα που έχει έδρα ο ΚΑΣ.
Μέλη των ΚΑΣ μπορούν να γίνουν και οι συνταξιούχοι αγρότες.
Κάθε αγρότης ή συνταξιούχος αγρότης μπορεί να συμμετέχει σε ΚΑΣ με την προϋπόθεση ότι διαθέτει προϊόντα του κλαδικού αντικειμένου του ΚΑΣ.
2. Αγρότης του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε ή για την οποία τα όργανα του ΚΑΣ παρέλειψαν να αποφασίσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της, δικαιούται να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο. Από την κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου που διατάζει την εγγραφή ο αγρότης γίνεται, χωρίς άλλη διατύπωση, μέλος του ΚΑΣ. Διαγραφή μέλους του ΚΑΣ, ΕΝΑ και ΕΑΠ επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό και αποφασίσει γι’ αυτό η γενική συνέλευση Το μέλος που διαγράφτηκε μπορεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής του, να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.
3. ΚΑΣ ιδρύονται στα όρια της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 12:38 | Λαζαρίδου Ελισσάβετ

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α μέλη των ΚΑΣ μπορούν να γίνουν οι αγρότες και οι αγρότισσες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.). Αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επαγγελματίες. Στους μελισσοκομικούς όμως συλλόγους της χώρας τα περισσότερα μέλη είναι ετεροαπασχολούμενοι που συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Ζητάμε να διερευνηθεί η δυνατότητα στους ΚΑΣ μελισσοκομίας να συμπεριλαμβάνονται και οι ερασιτέχνες μελισσοκόμοι είτε ως μόνιμα είτε ως ειδικά μέλη με δικαιώματα και υποχρεώσεις που θα καθορίσει η πολιτεία.
  Θα πρέπει να οριστεί ότι δύναται να δημιουργηθεί μόνον ένας ΚΑΣ ανά περιφερειακή ενότητα αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στις κλαδικές Ομοσπονδίες και στην Συνομοσπονδία (αν δημιουργούνται συνεχώς νέοι ΚΑΣ ενδεχομένως να καταργούνται Ομοσπονδίες που είχαν το 51% των ΚΑΣ και θα δημιουργούνται άλλες).
  Για το ΔΣ του Μελισσοκομικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη
  Η πρόεδρος Ελισσάβετ Λαζαρίδου

 • 12 Σεπτεμβρίου 2017, 22:51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗΣ

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΤΣΙ (Οι ΚΑΣ ιδρύονται και λειτουργούν ένας κατά κλαδικό αντικείμενο σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.»). ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΕΝΑΣ ΚΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 100 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΛΟΙ ΥΔΡΥΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΚΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20+1 ΔΙΟΤΙ ΜΕ 10 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΚΟΜΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ.

 • Στο σημείο β, όσον αφορά τον αλιευτικό τομέα πρέπει να προστεθεί:

  – Κατοικούν μόνιμα ο / οι πλοιοκτήτης/ες ή έχει την έδρα της η πλοιοκτήτρια ναυτική εταιρία.

  Επίσης όσον αφορά τον αλιευτικό τομέα δεν μπορεί να εγγραφούν ως μέλη και συνταξιούχοι ψαράδες, διότι καθώς υπάρχει ευθεία σύνδεση της ιδιότητας του επαγγελματία ψαρά με την ιδιοκτησία επαγγελματικού σκάφους, δεν υφίσταται η δυνατότητα διάθεσης – πώλησης ψαριών μετά τη συνταξιοδότηση των ψαράδων.

 • 17 Αυγούστου 2017, 15:38 | Κώστας Δημητρίου

  γιατί τόσες πολλές προϋποθέσεις; αρκεί μία! -> να έχει υποβάλλει σχετική έναρξη στη δου όσον αφορά αγροτικές δραστηριότητες!