Άρθρο 16 – Ειδική καταχώριση στο Ειρηνοδικείο

1. Σε κάθε Ειρηνοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ ΠΕΝΑ και ΕΑΠ στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 81 του Αστικού Κώδικα, ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή της οργάνωσης ή εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και σημειώνεται η ενδεχόμενη διάλυσή της.
2. Με την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 83 Α.Κ.

  • 17 Αυγούστου 2017, 15:36 | Κώστας Δημητρίου

    γιατί ξεχωριστό βιβλίο; τα πολλά και διάφορα βιβλία για σωματεία δημιουργούν προβλήματα

    θα πρέπει (όχι μόνο για τα σωματεία τα ειδικά, όπως τα αγροτικά) για όλα τα σωματεία, να προβλεφθεί ένα σύστημα αντίστοιχο με το ΓΕΜΗ για ενιαία καταχώριση ηλεκτρονική (με φορέα διαχείρισης είτε το υπουργείο εσωτερικών, είτε το υπουργείο δικαιοσύνη, είτε τον Άρειο Πάγο)