Άρθρο 37: Ισχύς του Νόμου

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 30 Ιουλίου 2015, 09:48 | Γ.Μ

  Το σχόλιο αφορά τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του νομοσχεδίου.

  Η μοριοδότηση για «Δημοσιεύσεις συναφών με το αντικείμενο της
  Υπηρεσίας βιβλίων ή άρθρων σε εγνωσμένου κύρους επιστημονικά
  περιοδικά και συλλογικούς τόμους (μέχρι δέκα)-2
  (για κάθε βιβλίο)1 (για κάθε άρθρο)» είναι εκτός υπαλληλικής ιδιότητας, εκτός υπηρεσιακής ύλης και ικανοποιεί μόνο ερευνητικές αναζητήσεις προσωπικών σταδιοδρομιών.

  Επίσης η μοριοδότηση για «Προϋπηρεσία σε άλλες
  Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πλην των αρμόδιων για την Επικοινωνιακή Διπλωματία (μέχρι δυο έτη)-2 (ανά τρίμηνο) » όταν αυτή η Προϋπηρεσία αφορά διευθύνσεις και τμήματα αρμόδια για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική (των οποίων το εξωστρεφές αντικείμενο περιλαμβάνει εκπροσώπηση, επεξεργασία, διαμόρφωση και υποβολή θέσεων και παρατηρήσεων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών, οργανισμών και οργάνων) είναι ΕΛΑΧΙΣΤΗ και θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί αναλόγως και αντιστοίχως.

  Επιπλέον στις θέσεις «ευθύνης του Δημοσίου και του ευρύτερου
  δημόσιου τομέα (μέχρι έξι έτη)» θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η θητεία στις ΜΕΑ ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισμών.

  Επισημαίνεται ότι, η μοριοδότηση για την «προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (μέχρι έξι έτη)», όταν οι θέσεις ευθύνης αφορά τμήματα και διευθύνσεις, δεν θα πρέπει να προσμετράται καθόσον δεν ευθύνεται διόλου ο υπάλληλος ιδιων και περισσότερων πολλές φορές προσόντων καθώς και ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ εάν δεν επελέγη ως προϊστάμενος…