Άρθρο 20: Αποδοχές Εξωτερικού

1. Οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός και οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εξομοιούνται βαθμολογικά για την υπηρεσία τους στο εξωτερικό με τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικός, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εξομοιούνται βαθμολογικά για την υπηρεσία τους στο εξωτερικό με τους υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το οποίο υπηρετεί σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, που εδρεύουν εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μπορεί με επιλογή του να λαμβάνει τις αποδοχές εσωτερικού, τις οποίες δικαιούται, είτε σε ευρώ είτε στο νόμισμα της χώρας διαπίστευσης.
4. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός και οι ειδικοί επιστήμονες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, είτε με μετάθεση είτε με απόσπαση, λαμβάνουν επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και των οικογενειακών βαρών, που αναλογούν στη θέση, στην κατηγορία και στο βαθμό τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και με τις αντιστοιχίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας διπλωματικής αρχής της έδρας του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας καταβάλλεται προσαύξηση για τη στέγαση και τα οικογενειακά βάρη μόνο σε εκείνον από τους συζύγους, που δικαιούται το μεγαλύτερο επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.
6. Σε περίπτωση αναπλήρωσης του προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός καταβάλλεται στον αναπληρωτή το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή καθώς και οι προσαυξήσεις στέγασης του προϊσταμένου.
7. Το δικαίωμα για την καταβολή του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή αρχίζει από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφη γνωστοποίηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας προς την Κεντρική Υπηρεσία και παύει μετά από δέκα ημέρες από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε περίπτωση μετάθεσης ή λήξης της απόσπασης ή αποχώρησης από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου το δικαίωμα παύει τη δέκατη ημέρα από την ημερομηνία του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης από την ημέρα της παραίτησης.

  • 30 Ιουλίου 2015, 22:28 | Klabrinidis

    Απαραδεκτη τετκια αυξηση σε αποδοχες υπαλληλων θα πρεπει η βουλη ναζητησει απο οικονομικες υπηρεσιες ενα παραδειγμαποσο αμοιβονται ζη.ερα στο εξωτερικο και ποσο θα αμοιβονται με αυτο τοσεναριο κι αν ψευδονται οχι μονο να μην το ψηφισει αλλα να φροντισει για την αποδοση ευθυνων.ολο τονομοσχεδιο εχει τεραστιο δημοσιονομικο κοστος και αναφερεται ψευδως πως δενπροκαλει δαπανη.απαιτειται Έλεγχος

  • 29 Ιουλίου 2015, 11:39 | NE

    Είναι απαράδεκτο οι αποδοχές εξωτερικού των δημοσιογράφων και των υπαλλήλων σας να έχουν αυτό το υψηλό κόστος με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε. Δεν είναι δυνατό να προβλέπετε τόσες θέσεις και να μην αναφέρεται πως θα προσλαμβάνονται όλοι αυτοί και στην τελική πως τους έχετε προσλάβει. Γιατί πρέπει να τους πληρώσουμε τόσο ακριβά??Υπάρχει διαδίκτυο και δεν χρειάζονται 5-6 άνθρωποι σε ένα γραφείο στην Ευρώπη να μας ενημερώνουν για τα τεκταινόμενα και να πληρώνονται σε επίπεδα διπλωματων όταν η χώρα δεν αντέχει άλλο…

  • 24 Ιουλίου 2015, 16:18 | Σοφία

    Δεν το γνωρίζω αν ήδη γίνεται, αλλά για όλα τα έξοδα των εργαζομένων που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να προσκομίζονται τα ανάλογα τιμολόγια υπέρ του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να δικαιολογούνται αυτά τα έξοδα και όχι να υπολογίζονται στις ατομικές τους φορολογικές δηλώσεις. Επίσης όλοι οι εργαζόμενοι, ακόμα και αν διαμένουν στο εξωτερικό να φορολογούνται στην ελλάδα με το εκάστοτε φορολογικό σύστημα και κρατήσεις.