Άρθρο 22: Ειδικές Δαπάνες

1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από κάθε διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού δικαιούνται για κάθε ανήλικο τέκνο τους και για μια τριετία κατ’ ανώτατο όριο το 75% των διδάκτρων φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία, που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν δικαιούνται την καταβολή του ως άνω ποσοστού διδάκτρων φοίτησης των τέκνων τους υπάλληλοι, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, για το οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.
2. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. ΣΤ1/Φ.083-12/ΑΣ 9932/29.11-5.12.1996 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1096), όπως κάθε φορά ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των υπαλλήλων έχουν φοιτήσει τα δυο αμέσως προηγούμενα χρόνια από την εκάστοτε μετάθεση ή απόσπαση των γονέων τους στην Ελλάδα σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Σε περίπτωση συζύγων, που υπηρετούν αμφότεροι στην Ελλάδα και εμπίπτουν στη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, το ποσοστό διδάκτρων των τέκνων καταβάλλεται μόνο στον ένα από αυτούς. Εάν ένας από αυτούς μετατεθεί ή αποσπασθεί στο εξωτερικό παύει το δικαίωμα καταβολής και για τους δύο. Εάν ένας από τους συζύγους υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία, για την οποία ισχύουν ανάλογες διατάξεις με αυτή της παραγράφου 1, τα δίδακτρα καταβάλλονται από το Δημόσιο μόνο στον ένα από τους δυο συζύγους, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε σχετική δήλωση επιλογής του υπόχρεου προς καταβολή φορέα.

 • Στην παρ. 3 δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη σε περίπτωση διαζευγμένων ζευγαριών. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει κάποια ώστε να μην δημιουργούνται υπηρεσιακά θέματα;

 • 28 Ιουλίου 2015, 09:25 | ΒΜ

  Συμφωνώ με τον ΑΑΚ. Αν ο υπάλληλος δεν φύγει στην 3ετία και φύγει στην 5ετία και ΟΧΙ με δική του ευθύνη τότε ένα παιδί θα έχει παρακολουθήσει 3 χρόνια ξενόγλωσσο σχολείο και 2 χρόνια ελληνικό για να επιστρέψει σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.
  Ο περιορισμός του δικαιώματος εφόσον έχει κινηθεί η διαδικασία του πειθαρχικού θυμίζει προηγούμενες κυβερνήσεις. Ενδιαφέρουσα επιλογή.

 • 26 Ιουλίου 2015, 11:56 | ΑΑΚ

  Παρ.1 : Γιατί το ισχύον όριο της πενταετίας μειώνεται σε τριετία; Τι γίνεται αν ο υπάλληλος δεν μετακινηθεί εκ νέου στην τριετία, και ΟΧΙ με δική του ευθύνη; Μπορεί ένα παιδί που έχει παρακολουθήσει ξενόγλωσση εκπαίδευση να βρεθεί ξαφνικά να παρακολουθεί ελληνικό σχολείο; Δεν πρέπει η Πολιτεία να μεριμνά για την κάλυψη του προβλεπόμενου μέρους των διδάκτρων εφόσον ο γονιός βρισκόταν στο εξωτερικό για υπηρεσία και επέστρεψε στην Ελλάδα επίσης για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών;

  Επιπλέον, το τεκμήριο της αθωότητας έχει αποκατασταθεί στο πειθαρχικό δίκαιο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ως εκ τούτου η πειθαρχική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου ο υπάλληλος να τιμωρηθεί εάν είναι ένοχος και να απαλλαγεί αν δεν αποδειχθεί παράπτωμα. Επίσης, οι επιβαλλόμενες ποινές είναι αυστηρά καθορισμένες. Όπως και τα διοικητικά μέτρα.