Άρθρο 06: Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας

1. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες υπάγονται διοικητικά και οικονομικά σε αυτήν και εδρεύουν στον τόπο της έδρας των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών.
2. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε άμεση συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές της έδρας τους.
3. Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να συνιστώνται εκτός των εδρών των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών σε άλλες πόλεις χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής.

 • 31 Ιουλίου 2015, 19:28 | ΕΚΚ

  Σε ένα σχέδιο νόμου που φέρει τον τίτλο «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης», το σχετικό με την οργάνωση της επικοινωνιακής διπλωματίας τμήμα (Κεφ. Β΄ «Επικοινωνιακή Διπλωματία» άρθρα 5-11) δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στον τίτλο του αφού κυρίως επικεντρώνεται στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας (σύσταση, αναστολή λειτουργίας, διάρθρωση αρμοδιότητα, σύνθεση και στελέχωση).

  Έτσι, στο άρθρο 5, υπό τον τίτλο «Περιεχόμενο της Επικοινωνιακής Διπλωματίας» ορίζεται απλώς ότι «Η επικοινωνιακή διπλωματία αποτελεί ειδικότερο τομέα της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, ο οποίος εναρμονίζεται με την εξωτερική πολιτική της χώρας». (παρ.1). Συστατικά της στοιχεία είναι η δημόσια διπλωματία, η διπλωματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η δημοσιογραφική διαμεσολάβηση και η εσωτερική ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής (παρ.3). Περαιτέρω, για τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων της Επικοινωνιακής Διπλωματίας αρμόδιο είναι το Σ.Ε.Ε.Π., ενώ για την κατάρτιση του σχετικού με την Επικοινωνιακή Διπλωματία κεφαλαίου του στρατηγικού σχεδιασμού, η αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συνεργάζεται με την Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών (παρ. 1 και 2).

  Παραβλέποντας, προς στιγμήν, τα ζητήματα που ανακύπτουν με τη χρήση και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων όρων και που έχουν σχολιαστεί στο σχετικό άρθρο 1, θα ήθελα να επισημάνω ότι από το άρθρο 5 στο άρθρο 6, ο συντάκτης προβαίνει σε ένα λογικό άλμα, αφού από το επίπεδο των συστατικών στοιχείων της επικοινωνιακής διπλωματίας περνά, με τρόπο αυθαίρετο θα μπορούσε να πει κάποιος, στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας που είναι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εδρεύουν στον τόπο της έδρας των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών και ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε άμεση συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές της έδρας τους.

  Ποια είναι η αποστολή τους, πώς εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και οργάνωση της επικοινωνιακής διπλωματίας, καμία αναφορά. Εικάζεται απλώς – αφού βρίσκονται στο ίδιο κεφάλαιο – ότι αποτελούν μηχανισμό (;), φορέα (;) άσκησης αυτής. Αν είναι έτσι, είναι αρμόδια για την άσκηση όλων των συστατικών στοιχείων της επικοινωνιακής διπλωματίας; Διότι, δεν αναφέρεται κάτι άλλο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Βέβαια, υπάρχει το άρθρο 9 που περιγράφει τις αρμοδιότητες των ΓΤΕ (λίγο αυθαίρετα και πάλι, αφού υποτίθεται ότι θα έχει προηγηθεί στρατηγικός σχεδιασμός), αλλά τότε άλλα συστατικά της επικοινωνιακής διπλωματίας, όπως η «εσωτερική ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής» από ποιόν ασκούνται;

  Επιπλέον, πώς περνάμε από τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων της επικοινωνιακής διπλωματίας από το Σ.Ε.Ε.Π. και την κατάρτιση του σχετικού κεφαλαίου του στρατηγικού σχεδίου από αρμόδια μονάδα της ΓΓΕΕ, στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας; Δεν απαιτείται ένας μηχανισμός/υπηρεσία στο εσωτερικό που να εξειδικεύει τα ζητήματα, να παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες στα ΓΤΕ, να αξιολογεί την εφαρμογή; Ποια υπηρεσία βρίσκεται πίσω από αυτές τις διαδικασίες, τις εναρμονίζει σε ένα συνεκτικό και οργανικό σύνολο και τις υποστηρίζει με τρόπο ώστε το παραγόμενο αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο; Και πώς αυτός ο μηχανισμός/υπηρεσία διαρθρώνεται ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την άσκηση της επικοινωνιακής διπλωματίας δίνοντας στα ΓΤΕ κεντρικό, ίσως, ρόλο αλλά ως μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης; (σημ. Η εξωτερική πολιτική ασκείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο περιλαμβάνει Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές και Εξωτερική Υπηρεσία – δεν περιλαμβάνει μόνον εξωτερική υπηρεσία.)

  Με άλλα λόγια, το σχετικό κεφάλαιο δεν ορίζει/ρυθμίζει την οργάνωση της επικοινωνιακής διπλωματίας όπως διατείνεται, αλλά μόνον και με τρόπο, μάλλον, αποσπασματικό, ζητήματα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας.

 • 31 Ιουλίου 2015, 13:43 | ΘΕΟΔΩΡΑ

  Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του ΥΠ.ΕΞ. – τα οποία αναμφισβήτητα «ΔΕΝ είναι αυθύπαρκτες μονάδες αλλά αναπόσπαστα τμήματα των διπλωματικών αρχών» στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν, πόσω μάλλον όταν υπάγονται και οργανικά ως υπηρεσίες στις αρχές Εξωτερικού του ΥΠ.ΕΞ. – μπορούν να συνιστώνται ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ διπλωματικής αρχής και «σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής» [άρθρο 61 παρ. 1 του Οργανισμού του ΥΠ.ΕΞ. (Ν. 3566/2007), όπως ισχύει]. Φαίνεται λοιπόν ότι «άδεια γι’ αυτήν την παγκόσμια πρωτοτυπία» έχει δοθεί – ω του θαύματος! – από την ίδια τη νομοθεσία του ΥΠ.ΕΞ. της χώρας μας, η οποία – φευ! – τουλάχιστον κατά το συντάκτη του σχολίου (ΑΑΚ, 26/07/2015, 11:26), δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στα ευνομούμενα κράτη!!! Είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικό άνθρωποι που θεωρούν και διεκδικούν το ΥΠ.ΕΞ. ως το φυσικό χώρο ύπαρξής τους να εκδηλώνουν τόσο προκλητική άγνοια για «τα του οίκου» του….

 • 30 Ιουλίου 2015, 22:51 | Klabrinidis

  Εδω εχουμε εκτιναξη του δημοσιονομικου κοστους νκαι αυξηση μισθων σε μια κατηγορία. Υπαλληλων που ειναι ενταγμενη στο ενιαιο μισθολογιο βαθμολογιο 4024/2011.εν ειναι αδικια για το συνολο των υπαλληλων;;;Υπαλληλοι ΠΕ μετατρεπονται στο εξωτερικο σε διπλωματες καιστο εσωτερικο σε ΠΕ.Τελικα τι ειναι?και τελικα η αυξηση των διμων των θεσεων στο εξωτερικο και της αμοιβης τους στο εξωτερικο ποσο συνεπαγεται στη. Παρουσα κατασταση;;;ας τρεξει καποιος μετα απο οδηγιες τβςΒουλης τοσεναριο των νεων μισθων κιας το συγκρινει με το ποσο κοστιζουν σημερα για τις ιδιες δομες και ανεχει δημοσιονομικο κοστος θα πρεπει να αποδοθουνευθυνες σε οποιον υποστηριξε στο συγκεκρι.ενο νομοσχεδιο πως δενεπιφερει δημοσιονομικο κοστος

 • 30 Ιουλίου 2015, 17:41 | ΓΚΡ

  Ενδιαφέρουσα η άποψη της Ένωσης Ακολούθων Τύπου αλλά απ’ ό,τι φαίνεται από το σχόλιό της την έχει στείλει μόνο στον πρώην πρωθυπουργό, κ. Σαμαρά. Από όσα γνωρίζω δεν υπήρξε κάποια αλλαγή της κατάστασης μετά την επιστολή. Από το 2004 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 οι αρμοδιότητες που αφορούν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, με επιλογή όλων των κυβερνήσεων (και αυτής του κ. Σαμαρά), ανήκαν σε δυο Γενικές Γραμματείες (όπου έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα συντονισμού;). Συμφωνώ ότι τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας πρέπει να είναι ενταγμένα σε μια ενιαία δομή και, αν διαβάζω καλά την αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο υλοποιείται η απαίτηση αυτή με τη διαφορά ότι αναγνωρίζεται ότι το πεδίο δραστηριοτήτων των Γραφείων αυτών φθάνει πολύ πιο μακριά από τα στενά όρια του Υπουργείου Εξωτερικών και γι’ αυτό εντάσσονται σε μια υπηρεσία του Πρωθυπουργού με οριζόντια διϋπουργικά χαρακτηριστικά. Μάλλον αυτό δεν αρέσει σε κάποιους που νομίζουν ότι μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική υπόσταση από το prestige του Υπουργείου Εξωτερικών. Η δική μου άποψη είναι ότι το prestige κανείς το αποκτάει από τη σκληρή και αποτελεσματική δουλειά σε δύσκολα αντικείμενα όπως είναι ο συντονισμός μιας δημόσιας πολιτικής τόσο μεταξύ Υπουργείων όσο και εντός ή εκτός Ελλάδας.

 • 29 Ιουλίου 2015, 18:00 | Ένωση Ακολούθων Τύπου

  Η δημόσια διπλωματία (αντικείμενο εξειδίκευσης και θεσμοθετημένη αρμοδιότητα του κλάδου ΣΓΕ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διπλωματίας και ως εκ τούτου πρέπει να ασκείται από τον διπλωματικό μηχανισμό. Ωστόσο, η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται μέχρι και σήμερα από έναν ιδιόμορφο δυϊσμό μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στην οποία υπάγονται τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας των ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ο κλάδος ΣΓΕ που τα στελεχώνει.
  Η Ένωση Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ) έχει επισημάνει, τόσο με ψήφισμά της όσο και με ανοιχτή επιστολή στον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ότι η ένταξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών θα αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο μιας επωφελούς μεταρρύθμισης στον τομέα της διεθνούς επικοινωνίας της χώρας, καθώς εξυπηρετεί τις αρχές της ελάχιστης διάσπασης και επικάλυψης λειτουργιών, αναθέτοντας τη συνολική ευθύνη σε μια δομή.
  Υπέρ δε της λύσης αυτής συνηγορεί και η διεθνής πρακτική, μέσα από πολλά πρόσφορα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ερώτηση που κατέθεσε στο ελληνικό Κοινοβούλιο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη, στις 18/12/2014, προτείνοντας την ενίσχυση της ελληνικής Δημόσια Διπλωματίας με την ένταξη του κλάδου ΣΓΕ στο Υπουργείο Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τη Δημόσια Διπλωματία και την Διεθνή Επικοινωνία της χώρας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της ολοκληρωμένης προβολής της χώρας διεθνώς.
  Προς την κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγματοποιείται αυτόν τον καιρό στην Υπηρεσία μας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των μελών του κλάδου ΣΓΕ και την ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων διεθνούς επικοινωνίας, η ΕΝΑΤ, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, έχει καταθέσει πρόταση για τη σύσταση Υπηρεσίας Δημόσιας Διπλωματίας και την ενσωμάτωση του κλάδου ΣΓΕ και των ΓΤΕ εξωτερικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η λύση αυτή προκρίνεται διότι θεωρούμε ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση των λειτουργιών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και θα διευκολύνει την ενοποίηση και συνοχή των δράσεων nation branding και δημόσιας διπλωματίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, καταργώντας τον ανορθολογικό και δημοσιονομικά επώδυνο διοικητικό δυϊσμό που υφίσταται μέχρι σήμερα και οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη αναστολή λειτουργίας δέκα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας σε Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της χώρας μας.

 • 27 Ιουλίου 2015, 14:19 | ΒΜ

  Συμφωνώ με τους κ.κ. Γιαννιτσιώτη και ΑΚΚ. Η δημόσια διπλωματία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διπλωματίας και θα πρέπει να ασκείται από τον αρμόδιο μηχανισμό, βλ. υπουργείο εξωτερικών. Ως εκ τούτου και οι μονάδες άσκησής της στο εξωτερικό (τα Γραφεία Τύπου)θα έπρεπε να είναι ενταγμένα στο ίδιο υπουργείο.

 • 26 Ιουλίου 2015, 11:26 | ΑΑΚ

  Τα Γραφεία Τύπου δεν είναι αυθύπαρκτες μονάδες, αλλά αναπόσπαστα τμήματα διπλωματικών Αρχών παγκοσμίως. Είναι τα Γραφεία Τύπου των Διπλωματικών Αρχών. Γραφεία Τύπου ΔΕΝ είναι δυνατόν να συνιστώνται εκτός των εδρών Διπλωματικών Αρχών, τόσο για λόγους «άμεσης συνεργασίας» με τις διπλωματικές και προξενικές Αρχές της έδρας τους, αλλά και επειδή πολύ απλά σε κανένα ευνομούμενο κράτος μάλλον δεν θα δοθεί άδεια γι’ αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία.

  Ταυτόχρονα, επειδή η εθνική επικοινωνιακή πολιτική οφείλει να «εναρμονίζεται με την εξωτερική πολιτική της χώρας» (βλ. ανωτέρω άρθρο 5), θα ήταν προφανώς ορθολογικό και σκόπιμο το αντικείμενο μαζί με τον καθ’ύλην αρμόδιο για την άσκησή του κλάδο υπαλλήλων να περάσουν και στον ειδικό φορέα άσκησης εξωτερικής πολιτικής, το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει άλλωστε υπάρξει σχετική προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ (ως αξιωματικής αντιπολίτευσης) για την υπαγωγή αυτή (μέσω ερώτησης στη Βουλή των Ελλήνων), ρύθμιση που -εκτός των άλλων- θα είχε και δημοσιονομικό όφελος για την οικονομικά χειμαζόμενη κατά την περίοδο αυτή Ελληνική Πολιτεία.

 • 23 Ιουλίου 2015, 13:23 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Τα γραφεία τύπου και επικοινωνίας πρέπει να υπάγονται οργανικά στην κάθε Διπλωματική Αποστολή και να υπακούν στις εντολές του επικεφαλής της. Δεν είναι δυνατό να γυρίσουμε στην εποχή του σούργελου όπου οι διπλωμάτες έπαιρναν «γραμμή» από το ΥΠΕΞ και οι ακόλουθοι τύπου τους έγγραφαν κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους.