Άρθρο 11: Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

1. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας τοποθετούνται:
α) υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του άρθρου 9,
β) δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασμένοι σε αυτή από εποπτευόμενο από αυτήν νομικό πρόσωπο, για την παρακολούθηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη σύνταξη σχετικών επισκοπήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων.
γ) υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικοί επιστήμονες ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την εκτέλεση διοικητικών και οικονομικών καθηκόντων.
δ) επιτόπιο προσωπικό γραμματέων – μεταφραστών για την εκτέλεση μεταφραστικών καθηκόντων και καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης.
2. Το προσωπικό των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο ετών σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα και να γνωρίζει στην μεν περίπτωση β’ πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και μια ακόμη ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση δε αυτή του τόπου διαπίστευσης, στη δε περίπτωση γ’ άριστα την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα. Το προσωπικό της περίπτωσης δ’ πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και τη γλώσσα του τόπου της έδρας του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας, στο οποίο προσλαμβάνεται. Η γνώση των γλωσσών και το επίπεδο αυτής πιστοποιούνται με αναγνωρισμένα διπλώματα γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή με σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
3. Το προσωπικό των περιπτώσεων β’ έως δ’ πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η σχετική γνώση και το επίπεδο αυτής πιστοποιούνται, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α’ 48), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 6α του ν. 4115/2013 (Α’ 24) και όπως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών πληροφορικής από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι δυνατή η άμισθη απασχόληση σπουδαστών, κατά προτίμηση ελληνικής καταγωγής, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή σχολών δημοσιογραφίας της περιφέρειας της έδρας του Γραφείου με σκοπό την πρακτική εκπαίδευσή τους.

 • 31 Ιουλίου 2015, 15:36 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

  Η κυρίως αποστολή ενός δημοσιογράφου σ΄ενα ΓΤΕ είναι η διαρκής επαφή του με τους δημοσιογράφους ως επίσης και με εκπροσώπους τύπου. Διότι η αποστολή δημοσιευμάτων είναι το ένα σκέλος της εργασίας στο ΓΤΕ, το ουσιαστικώτερο όμως είναι το «πέρασμα» θέσεων, απόψεων και ειδήσεων στα εγχώρια ΜΜΕ. Εν προκειμένω χρειάζεται αφενός δημοσιογραφική γλώσσα και μέθοδο κι αφετέρου σχετική εμπειρία για τη γεωπολιτική θέση του χώρου.
  Εχοντας χρηματίσει προϊστάμενος σε 3 ΓΤΕ, κι έχοντας παρακολουθήσει για χρόνια τη λειτουργία προϊσταμένων, αδυνατώ να αντιληφθώ τους λόγους που οι δημοσιογράφοι δεν αναφέρονται και σαν προϊστάμενοι. Εάν τούτο είναι διοικητικής φύσεως ζήτημα, συζητιέται ανάλογα.
  Ο δημοσιογράφος πάντως κατέχει συνήθως θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ, η οποία ισχύει για τα περισσότερα κράτη. Τούτο εκφράζει ακόμη και συμβολικά την λειτουργία ενός τέτοιου επαγγελματία με κύρος καθότι ιστορικά έχει συνδεθεί με μορφές του κλάδου που διέπρεψαν αργότερα σε σημαντικά πεδία της πολιτικής και των διεθνών σχέσεων.

 • 31 Ιουλίου 2015, 14:59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

  Με την παρ. 2 του άρθρου 11, ορίζεται ως προαπαιτούμενο προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε οργανική μονάδα για την τοποθέτηση σε ΓΤΕ, χρονικό διάστημα που κρίνεται ανεπαρκές για την εξοικείωση με τα ιδιαίτερα υπηρεσιακά ζητήματα του φορέα.
  Επιπλέον, δεν οριοθετείται αυστηρά, όπως θα έπρεπε για λόγους δημοσιονομικούς, η πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού στις περιπτώσεις των ΓΤΕ εξ. που είναι τοποθετημένοι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας που έχουν γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αυτό εδρεύει.

 • 31 Ιουλίου 2015, 13:30 | thn

  Διαβάζοντας το σχόλιο του/της ΑΒΚ (30/07/2015, 14:59) , δεν μπορώ παρά να «υποκλιθώ» στα φαινόμενα «ακαδημαϊκού ρατσισμού» που ενδημούν ακόμα και μεταξύ των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ (άλλων Τμημάτων πλην εκείνου των Στελεχών Επικοινωνίας)… Πώς συμβιβάζονται τέτοιες απόψεις με το χαρακτήρα της ΕΣΔΔΑ ως «πανδέκτη» κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων διαφόρων επιστημονικών πεδίων; Εάν ο συντάκτης του σχολίου τυγχάνει να είναι και πτυχιούχος Νομικής, όπως βάσιμα υποθέτω, τότε η περίπτωσή του είναι τραγικά απογοητευτική…

 • 30 Ιουλίου 2015, 22:29 | Klabrinidis

  Πωςεχουν μπει αυτη οι υπαλληλοι στο δημοσιο;;;μεσω ανοιχτου διαγωνισμου προ Ασεπ;;;μεσω Ασεπ;;;με διαφανεις διαδικασιες;;;

 • 30 Ιουλίου 2015, 14:59 | ABK

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
  Πίνακας: Περίπτωση 1
  Δηλαδή όλα τα πτυχία είναι ισάξια; Είναι δυνατόν να εξομοιώνεται ο απόφοιτος της νομικής σχολής με τον απόφοιτο σχολής παιδαγωγικών επιστημών; Είναι ίδιος ο βαθμός δυσκολίας φοίτησης; Ο βαθμός «9» ενός νομικού έχει το ίδιο βάρος με τον βαθμό «9» ενός κοινωνιολόγου ή παιδαγωγού;

  Πίνακας: Περίπτωση 5
  Δεν μοριοδοτούνται οι απόφοιτοι της Γενικής Διοίκησης της ΕΣΔΔ αλλά μόνο οι Ακόλουθοι. Εντελώς άδικο γιατί ουσιαστικά αποφοιτούν από την ίδια σχολή με διαφορετική κατεύθυνση.

  Πίνακας: Περίπτωση 6
  Είναι δυνατόν να εξαιρούνται της μοριοδότησης οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και να επιβραβεύονται οι απόφοιτοι των άσχετων με την ΓΓΕΕ παραγωγικών σχολών;

  Πίνακας: Περίπτωση 9
  Είναι δυνατόν ο Ακόλουθος Τύπου να μοριοδοτείται όταν υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου; Δηλαδή επιβραβεύεται κάποιος όταν δεν μεταβαίνει στην Υπηρεσία για την οποία προορίζεται και όταν δεν ασχολείται με το αντικείμενό του;

  Πίνακας: Περίπτωση 10 & Περίπτωση 11
  Ενώ στην προϋπηρεσία της περίπτωσης 11 η μοριοδότηση έχει ανώτατο όριο τα 2 έτη, στην προϋπηρεσία της περίπτωσης 10 δεν υπάρχει ανώτατο όριο μοριοδότησης. Δηλαδή ο υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών σε 5 χρόνια θα αποκτήσει 40 μόρια και θα συνεχίσει να αποκτά, ενώ οι υπάλληλοι άλλων Υπηρεσιών θα αποκτήσουν 16 μόρια όσα χρόνια και αν περάσουν; Ποια είναι η λογική μιας τόσο κατάφωρης υποβάθμισης των άλλων υπαλλήλων;

  Πίνακας: Περίπτωση 12
  Υπάρχει πρόβλεψη για μοριοδότηση μόνο μέχρι 15 έτη. Η υπαλληλική σταδιοδρομία είναι πλέον κατά μέσο όρο 40 έτη. Τα υπόλοιπα 25 έτη δηλαδή δεν θα μοριοδοτούνται καθόλου; Πρέπει λοιπόν να γίνει πρόβλεψη για το σύνολο των ετών της προϋπηρεσίας.

  Όσον αφορά την συνάφεια των πτυχίων με το αντικείμενο της Υπηρεσίας (μετά την παράθεση του πίνακα)
  Αφού θεωρούνται συναφή τα πτυχία νομικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων επιστημών με το αντικείμενο της Υπηρεσίας, για ποιο λόγο στερείται από τους κατόχους τους η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης εντός της ΓΓΕΕ; Εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή αντίφαση με τα άρθρα του νομοσχεδίου.

 • 30 Ιουλίου 2015, 12:11 | ΑΝΚ

  Για την εκτέλεση διοικητικών και οικονομικών καθηκόντων απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας και για την παρακολούθηση των ΜΜΕ κλπ αρκεί η πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μιας ακόμη ξένης γλώσσας (αδιευκρίνιστο το επίπεδο);;
  Θα αρκούσε η πολύ καλή γνώση για την πρώτη κατηγορία άλλως υπάρχει ο κίνδυνος «φωτογραφικής» στελέχωσης και αποκλεισμού μεγάλου αριθμού άξιων υπαλλήλων ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ.

 • Χρειάζεται να διευκρινιστεί πώς από τη στιγμή που απαιτείται άτομο με ειδικές γνώσεις οικονομικών, μπορεί αυτός να αναπληρωθεί από Σύμβουλο ή από Γραμματέα Επικοινωνίας, αν υποτεθεί ότι δεν καλύπτεται η θέση αυτή. Αν πάλι είναι δυνατή η αναπλήρωση, δεν υφίσταται ανάγκη πρόβλεψης τέτοιας ειδικής θέσης. Αντίφαση με το άρθρο 12 παρ. 3 του παρόντος σχεδίου νόμου.

 • 29 Ιουλίου 2015, 20:15 | Γιώργος Μ.

  Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας που συστεγάζονται σε Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό, μπορούν να υποστηριχθούν σε θέματα διοικητικά και πληροφορικής από τους Υπαλλήλους του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν εκεί. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ και ΑΕΙ με Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά), έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών, έχουν άριστη γνώση Πληροφορικής και διαθέτουν εμπειρία στην χρήση νεωτερικών και εξειδικευμένων τεχνικών πολιτικής επικοινωνίας (δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων, newsletters, blogs, χρήση μέσω κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία παρουσιάσεων σε Powerpoint κλπ.).
  Το σημαντικότερο είναι ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι βρίσκονται ήδη στις Διπλωματικές Αρχές και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αύξηση του δημοσιονομικού κόστους, αρκεί να υπάρχει βούληση εκμετάλλευσης των ικανοτήτων τους. Επομένως, θα ήταν καλό στον Νόμο να προβλέπεται ότι θέση στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να καλυφθεί και από υπαλλήλους του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στις κατά τόπους Διπλωματικές Αρχές.

 • 29 Ιουλίου 2015, 19:50 | Ένωση Ακολούθων Τύπου

  Για την εύρυθμη λειτουργία των ΓΤΕ, κρίνεται απαραίτητο να συνταχθεί σαφές καθηκοντολόγιο ανά θέση εργασίας για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων που στελεχώνουν τα ΓΤΕ και να καταρτιστεί/επικαιροποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας των ΓΤΕ.

 • 27 Ιουλίου 2015, 15:07 | ΒΜ

  Τι αρμοδιότητες θα αναλαμβάνουν οι ειδικοί επιστήμονες στα Γραφεία Τύπου;
  Επίσης, είναι λογικό να τοποθετούνται δημοσιογράφοι με αποκλειστικό αντικείμενο την παρακολούθηση των ξένων ΜΜΕ και τη σύνταξη σχετικών επισκοπήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων, για μία δηλαδή μόνο αρμοδιότητα από τις 15 που περιγράφονται στο άρθρο 9; Δεν υπάρχει προσφορότερη δημοσιονομικά λύση;