Άρθρο 31: Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (εφ’ εξής Μητρώο), στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Επιχειρήσεις δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο κατόπιν αιτήσεώς τους.

 • 31 Ιουλίου 2015, 14:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

  Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης / Δήλωση στοιχείων / Προνόμια

  Δεν αναφέρεται πουθενά καμία τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με το πώς θα συσταθεί το Μητρώο, σε ποια δ/νση, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες, πού θα φυλάσσεται.
  Δεν γίνεται κατανοητό ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Εννοούνται τα κλασικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ τηλεόραση και ραδιόφωνο ή μόνο τα ψηφιακά νέα μέσα δηλ. όλα όσα βρίσκονται στο διαδίκτυο, π.χ., ιστολόγια (blogs), διαδικτυακοί τόποι (sites), διαδικτυακές πύλες (portals) κ.λ.π.; Ή όλα αυτά μαζί;
  Έχει ληφθεί υπόψιν ότι αναφορικά με τα ψηφιακά νέα μέσα είναι εξαιρετικά δύσκολο από τεχνικής φύσεως η καταγραφή τους και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η καταγραφή που αναφέρεται στο νομοσχέδιο να είναι αντίθετη με τις διατάξεις περί ελευθερίας του διαδικτύου;
  Επιπλέον, πώς ακριβώς θα γίνεται η μέτρηση αναγνωσιμότητας-επισκεψιμότητας για την ορθή κατανομή της κρατικής διαφήμισης και των κρατικών δημοσιεύσεων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ; Ποιος θα έχει αρμοδιότητα ελέγχου του πλήθους όλων αυτών των μεταβλητών αν μιλάμε για ψηφιακά μέσα στο διαδίκτυο και όχι τα κλασικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ;

 • ΕΝΕΔ: Προς τη σωστή κατεύθυνση η δημιουργία «Μητρώου Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης»

  Η «Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου», χαιρετίζει την προσπάθεια της Κυβέρνησης να δημιουργήσει τη βάση ενός θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο σχέδιο νόμου για την «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης», αποπειράται για πρώτη φορά να υπάρξει καταγραφή την επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και θεωρούμε ότι είναι η απαρχή της θέσπισης διαφανών και ισότιμων κανόνων για όλες τις επιχειρήσεις του χώρου.
  Η ΕΝ.Ε.Δ, ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών εκδοτικών εταιρειών πρωτογενούς ενημερωτικού ψηφιακού περιεχομένου, επιχειρεί συστηματικά να προάγει τη ρύθμιση της αγοράς και θα σταθεί αρωγός σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Η ένωση είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τη δημιουργία ενός επίσημου ηλεκτρονικού μητρώου, όπως και για το επόμενο βήμα της δημιουργίας κανόνων για τη λειτουργία των διαδικτυακών ΜΜΕ.
  Κάθε τέτοια προσπάθεια οφείλει να διευκολύνει την εκδοτική δραστηριότητα στη βάση των αρχών της ελευθεροτυπίας και της δημοσιογραφικής ηθικής. Επίσης πρέπει να αποτρέπει στρεβλώσεις που προκύπτουν από την μη διαφανή κατανομή των πόρων της δημόσιας διαφήμισης.
  Εφόσον υπάρχει ειλικρινής σεβασμός στις προαναφερθείσες αρχές, η ΕΝ.Ε.Δ θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Τύπου και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης την μακρόχρονη εμπειρία της από τη συστηματική μελέτη των τάσεων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
  Δημήτρης Μάρης

  Ποια είναι η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου:
  Η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ) ιδρύθηκε την 13η Ιανουαρίου 2012, από δεκαπέντε (15) ιδρυτικά μέλη-εταιρείες με έμπρακτη δραστηριότητα στο χώρο των ψηφιακών εκδόσεων στο διαδίκτυο, με σκοπούς, ενδεικτικά:
  α) την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο χώρο το διαδικτύου
  β) την καθιέρωση ουσιαστικών προτύπων ανάπτυξης, παραγωγής και διανομής του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών στο διαδίκτυο
  γ) την καθιέρωση ουσιαστικών, υποχρεωτικών και αποκλειστικών προτύπων μέτρησης στο διαδίκτυο
  δ) τη διενέργεια ερευνών αγοράς στο χώρο του διαδικτύου
  ε) την προώθηση της επιχειρηματικότητας, των ψηφιακών εκδόσεων και των διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο διαδίκτυο
  στ) την καθιέρωση ουσιαστικών προτύπων, αφενός αποκλειστικών και υποχρεωτικών μεθόδων μέτρησης της διαδραστικής επικοινωνίας και αφετέρου των τεχνολογικών μέσων διανομής της στο χώρο του διαδικτύου και
  ζ) την εν γένει οικονομική ανάπτυξη των μελών του, στο χώρο της διαδικτυακής οικονομίας.

  Η ΕΝ.Ε.Δ απαριθμεί, επί του παρόντος, δεκατρία (13) Τακτικά Μέλη, εννέα (9) Συνδεδεμένους Εκδότες και συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες ιστοσελίδες στο ελληνικό διαδίκτυο. Τις ιστοσελίδες της ΕΝ.Ε.Δ επισκέπτονται καθημερινά περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μοναδικοί επισκέπτες.

 • 23 Ιουλίου 2015, 13:22 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Δέον όπως το Μητρώο αυτό είναι πλήρως ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ και διασυνδέεται ως προς το θέμα του ονόματος χώρου εκάστης επιχείρησης με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr που τηρεί η ΕΕΤΤ.