Άρθρο 14: Πλήρωση θέσεων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού σε οργανική θέση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’.
2. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζει και γνωστοποιεί κατ’ έτος στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. τις ανάγκες της σε αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μια φορά για ίσο χρονικό διάστημα, υπαλλήλου του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ ως υπεύθυνου σπουδών στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

  • 31 Ιουλίου 2015, 14:27 | NE

    Τελικά οι Απόφοι της Σχολής έχουν διαφορετικά δικαιώματα???Αν ένας απόφοιτος της ΕΣΔΔ βρεθεί στο εξωτερικό τελικά είναι ΠΕ ή Διπλωματικός???Από πότε έχουν να μπουν στη Σχολή υπάλληλοι με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση??Τώρα όταν είναι στο εξωτερικό πληρώνονται ως ΠΕ και άρα όχι ως ειδικό μισθολόγιο. Να υπολογιστεί το κόστος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και οι δημοσιονομικές του επιπτώσεις και όχι καταχρηστικά να υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει κόστος για τον Προϋπολογισμό. Η Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής πρέπει να ελεγξει τους εμπλεκόμενους.

  • 30 Ιουλίου 2015, 11:08 | PPSS

    Για ποιόν λόγο ο διορισμός των αποφοίτων του Τμήματος ΣΓΕ της ΕΣΔΑΑ γίνεται σε ΟΡΓΑΝΙΚΗ θεση του κλάδου ΣΓΕ, ενώ μέχρι πρότινος ο κανόνας ήταν ότι το σύνολο των αποφοίτων τησ ΕΣΔΔΑ διορίζονταν σε πρωσοποπαγείς θέσεις στην Δημόσια Διοίκηση?

  • Παρ. 3: Η θεσμοθέτηση θέσης υπεύθυνου σπουδών στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας θα πρέπει να συνοδεύεται από ρητή αναφορά ότι το πρόγραμμα σπουδών των ΣΓΕ θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητες άσκησης δημόσιας διπλωματίας και διεθνούς επικοινωνίας.