Άρθρο 24: Σκοπός, Αρμοδιότητες

1. Σκοπός του ΕΚΟΜΕ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου.
2. Η εταιρεία είναι ιδίως αρμόδια για:
α) την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελίξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.
β) το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των τομέων των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους.
γ) την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης.
δ) την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τράπεζας δεδομένων.
ε) την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενημερωτικών δελτίων καθώς και τη διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία.
στ) την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
ζ) την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού και μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης.
η) την υποβοήθηση του Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών.
θ) την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.
ι) τον εθνικό συντονισμό των δράσεων των φορέων, που συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
3. Το ΕΚΟΜΕ για την επίτευξη του σκοπού του και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του μπορεί να αναλαμβάνει προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους, ή να συμμετέχει σε αυτά. Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα με παρεμφερείς σκοπούς καθώς και να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.

 • 30 Ιουλίου 2015, 16:02 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Συγχαρητήρια στους συντάκτες , βέβαια τέτοιες ιδέες υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός από την Ελλάδα. Δεν νομίζω όμως δυστυχώς ότι η Ελληνική βουλή θα ψηφίσει υπερκομματικά με γνώμονα το συμφέρον της χώρας.

 • 30 Ιουλίου 2015, 13:36 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Θεωρείται αναπόφευκτο και συνάμα αναγκαίο να υπάρχει σαφής αναφορά και δράση για την οπτικοακουστική παιδεία (media literacy) στο νέο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., θεσμικό ρόλο που είχε το ΙΟΜ μέχρι την κατάργησή του το 2011 χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος φορέας έκτοτε. Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΕΡΤ ΑΕ δεν συνοδεύτηκε από ουδεμία συνέχεια στο πολυποίκιλο και μοναδικό για την χώρα, ερευνητικό οπτικοακουστικό έργο του, ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάταξη στο νέο φορέα.
  Επιπλέον, δεδομένης της διεθνούς κινητικότητας, το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. θα μπορούσε να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πεδίο αυτό, στο πλαίσιο της ανάληψης δράσεων και εθνικών πολιτικών.

 • 30 Ιουλίου 2015, 12:25 | ΑΛΕΚΟΣ

  Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΟΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΟΜΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

 • 1. Με ποιον ακριβώς τρόπο και για ποιον ακριβώς λόγο το Δημόσιο θα γίνεται σπόνσορας ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων και με ποια κριτήρια, όπως αναφέρεται στην παρ. 1;
  2. Στην παράγραφο 3 τα νομικά πρόσωπα μπορούν να είναι και αλλοδαπά ή μόνο ημεδαπά;

 • 29 Ιουλίου 2015, 17:54 | ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ) θεωρεί προφανή τη θεσμική της εκπροσώπηση στο ΕΚΟΜΕ

 • 27 Ιουλίου 2015, 14:04 | Φαίδων

  Προϋπάρχων φορέας του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε σχέση με το κομβικό ζήτημα του εθνικού αρχείου για την οπτικοακουστική παραγωγή υπήρξε το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ), το οποίο ωστόσο καταργήθηκε το 2011. Οι αρμοδιότητές του μεταβιβάστηκαν στην (παλιά) ΕΡΤ Α.Ε. Επιπλέον, πριν από το ΕΟΑ, είχε κατά καιρούς ανατεθεί σε διάφορους φορείς η συλλογή και διατήρηση οπτικοακουστικών έργων (π.χ. με τον νόμο 1597/1986, ή στα Γενικά Αρχεία του Κράτους) και πρόσφατα -τον Δεκέμβρη του 2014- στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Θα υπάρξει σαφής μεταβίβαση όλων αυτών των αρμοδιοτήτων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., έτσι ώστε ενοποιημένη η σχετική μέριμνα να τελεί υπό την εποπτεία του δημοσίου;