Άρθρο 19: Διπλωματική Ιδιότητα, Διπλωματικά και Υπηρεσιακά Διαβατήρια

1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα, που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται, προστιθέμενης της λέξης «Επικοινωνίας».
2. Οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που υπηρετούν στο εξωτερικό, εφοδιάζονται με διπλωματικά διαβατήρια.
3. Οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή Διοικητικός – Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός και οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους εφοδιάζονται με ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια.

  • 30 Ιουλίου 2015, 23:56 | Klabrinidis

    Γιατι διπλωματικη ιδιοτητα για πολιτικο προσωπικο στην Ευρωπη????Τι προβλεπεται απο διεθνεις συμβασεις;;;τι γνωμη εχει το υπουργειο εσωτσρικων και το εξωτερικων;;;