Άρθρο 19 – Κατανομή Ειδικών θέσεων ανά Μουφτεία

Οι ανωτέρω έξι (6) ειδικές θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συνεργατών κατανέμονται ως εξής:
α) Στη Μουφτεία Διδυμοτείχου μια (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη που καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από πτυχιούχο νομικής,
β) Στη Μουφτεία Κομοτηνής μια (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη που καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από πτυχιούχο νομικής,
γ) Στη Μουφτεία Ξάνθης μια (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη που καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από πτυχιούχο νομικής.