Άρθρο 17 – Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανά Μουφτεία

Οι ανωτέρω έξι (6) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
α) Στη Μουφτεία Διδυμοτείχου μια (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία (1) θέση για πτυχιούχο πανεπιστημίου,
β) Στη Μουφτεία Κομοτηνής μια (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία (1) θέση για πτυχιούχο πανεπιστημίου,
γ) Στη Μουφτεία Ξάνθης μια (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία (1) θέση για πτυχιούχο πανεπιστημίου.