Άρθρο 10 – Συζήτηση

1. Η συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον του Μουφτή πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ολόκληρο το έτος, εντός του καταστήματος της οικείας Μουφτείας, η οποία οφείλει να εξασφαλίζει τον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.
2. Ο Μουφτής διευθύνει τη συζήτηση, δίνει το λόγο στα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτήν, κηρύσσει τη συζήτηση περατωμένη, όταν σύμφωνα με την κρίση του η υπόθεση διευκρινίστηκε όσο χρειάζεται και δημοσιεύει την απόφαση.
3. Ύστερα από αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία φορά, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, εφόσον υπάρχει σπουδαίος κατά την κρίση του Μουφτή λόγος, με απλή σημείωση στο βιβλίο συζήτησης υποθέσεων. Σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε ημερομηνία που ανακοινώνει ο Μουφτής.
4. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να αναπτύξουν προφορικά τους ισχυρισμούς τους ενώπιον του Μουφτή.
5. Η συζήτηση διεξάγεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους. Αν κάποιος από τα μέρη αγνοεί την ελληνική γλώσσα, προσλαμβάνεται διερμηνέας. Αν πρόκειται για γλώσσα ελάχιστα γνωστή, μπορεί να προσληφθεί διερμηνέας του διερμηνέα. Η κατάθεσή του γράφεται στα πρακτικά σε μετάφραση.
6. Οι διερμηνείς διορίζονται από το Μουφτή και εφόσον δεν έχουν ορκιστεί ως διερμηνείς, ορκίζονται ότι θα ασκήσουν το καθήκον τους πιστά και με ακρίβεια σύμφωνα με το άρθρο 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.
7. Αν κάποιος από τα μέρη είναι κουφός, άλαλος ή κωφάλαλος, η συνεννόηση μαζί του γίνεται ως εξής: Οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις υποβάλλονται προς τον κουφό εγγράφως και οι απαντήσεις δίνονται προφορικά. Προς τον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις υποβάλλονται προφορικά και αυτός απαντά εγγράφως. Προς τον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις υποβάλλονται εγγράφως και εγγράφως επίσης απαντά αυτός.
Οι γραπτές ερωτήσεις, παρατηρήσεις και απαντήσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά.
8. Αν ο κουφός, ο άλαλος ή κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει και να γράφει, ο Μουφτής διορίζει έναν ή δύο διερμηνείς, που εκλέγονται κατά προτίμηση ανάμεσα στα πρόσωπα που είναι συνηθισμένα να συνεννοούνται μαζί του.
9. Αν οποιοδήποτε από τα μέρη δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση ενώπιον του Μουφτή, η συζήτηση ματαιώνεται. Η υπόθεση μεταφέρεται σε επόμενη συνεδρίαση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 10. Εάν το ίδιο μέρος δεν εμφανιστεί στη συνεδρίαση αυτή, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη.
10. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον του Μουφτή, παρίσταται ο Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, που τηρεί τα πρακτικά της διαδικασίας, αναπληρούμενος από μόνιμο υπάλληλο που υπηρετεί σε οργανική θέση ή κατ’ απόσπαση στη Μουφτεία, κατά την κρίση του Μουφτή. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Μουφτή και από τον Γραμματέα Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:50 | Αννα Στάμου

    Δεν μπορεί η γλώσσα να είναι υποχρεωτικά η ελληνική αφού αφενός δεν υπάρχει επίσημο θρησκευτικό έντυπο για το Ισλάμ στα Ελληνικά (εκτός της μετάφρασης του Κορανίου που είναι κάτω του μετρίου), αφετέρου δεν υπάρχει καν κατοχυρωμένη Ισλαμική ορολογία στα Ελληνικά ώστε να περιγράφει τις έννοιες. Εφόσον η μειονότητα στην Ελλάδα υποχρεούται να μαθαίνει τη θρησκεία της μέσω της Τουρκικής γλώσσας, ανεξαρτήτου καταγωγής, πώς είναι δυνατό να μπορεί ο Μουφτής να μεταφέρει αυθαίρετα και πρόχειρα Ισλαμικές έννοιες στα Ελληνικά; Το κράτος κώφευσε όλα αυτά τα χρόνια στις ανάλογες επίσημες εισηγήσεις για δημιουργία επίσημου εκπαιδευτικού υλικού περί του Ισλάμ στην Ελληνική γλώσσα, τώρα τί ακριβώς ζητά; Θα μπορούσε να το προτείνει αν εδώ και δέκα χρόνια είχε προετοιμαστεί κατάλληλα.

  • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 17:55 | Κωνσταντινος Τσιτσελικης

    Η γλωσσα δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικα η ελληνική. Συμφωνα με την Σ. Λοζάνης υπάρχει δέσμευση της Ελλάδας να μπορεί να χρησιμοποιείται όποια γλώσσα της μειονότητας. Στα ελληνικά θε πρ΄ρπει να είναι η απόφαση.