ΜΕΡΟΣ Δ΄   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄

 

 1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013 (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013.
 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 εκδίδεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 εκδίδεται και κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έως τις 31 Μαρτίου 2021.
 4. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος ισχύει για τους αποφοίτους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.
 5. Για το σχολικό έτος 2020-2021 η απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 δύναται να εκδοθεί ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή εισήγησης από το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. έως τις 31 Μαΐου 2021.

 

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 15:27 | Λιλλυ

  Να μην εφαρμοστεί από φέτος,δε φτάνει ότι τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα μόνο με τους υπολογιστές από το πρωί μέχρι το βράδυ,δεν έχουν πάρει ούτε βαθμούς πρώτου τετραμήνου,δεν ξέρουν τι θα γίνει και πότε επιτέλους θα πάνε σχολείο, θα έχουν να σκέφτονται και τις αλλαγές που θα γίνουν??
  Ποτέ δε έχει γίνει αυτό να ισχύουν αλλαγές από την ίδια χρονιά!!
  Η προετοιμασία επηρεάζεται παρά πολυ από τη φετινή εφαρμογή του νομοσχεδίου!! Αυτά τα ολίγα προς το παρόν