Άρθρο 4 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013

1. Η παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να επιτύχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, της τακτικής εξεταστικής περιόδου, β) την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης της τακτικής εξεταστικής περιόδου και γ) συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ΄ λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του επιτυχόντα με τα λιγότερα μόρια της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4Γ μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4Β.»

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:32 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 14:25 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

  απαράδεκτο

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 00:32 | Θεοδώρα

  Φτιάξτε μια ιστοσελίδα «τέλεια» για την έκφραση γνώμης επί των σημαντικών! Με αυτό εδώ βγήκαν τα ταρζανια με περκινια και χασκογελασαν λίγο πριν την κρισ θυμού απ’ το λαγκαρισμα.. ευχαριστώ..για το ν+2 τώρα…το 50% της νεανικής κοινότητας που εισέρχεται στο πανεπιστήμιο αναγκάζεται να δουλέψει παράλληλα για να το φέρει εις πέρας…το άλλο 35% πρόκειται για οικογένειες που θεωρούν τις σπουδές «πολυτέλεια»και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να στείλουν το παιδί τους να σπουδάσει..το άλλο 15% δεν θα το σχολιάσω τραμπάλα αφράτα νέφη χαϊδεύουν τα μέτωπα τους…ξανά επεξεργαστείτε το… δικαίως και αντικειμενικως επί πραγματικού!!!προτάσεις: μέγιστο όριο κρινόμενο ανά περίπτωση φοιτητή,ειδικά κριτήρια και δικαιολογητικά παράτασης σπουδών,μέτρα ενίσχυσης οικονομικής και εκπαιδευτικής

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 09:45 | κωστας περαντωνακης

  ίσως θα πρέπει να εξεταστεί ένα μικτό σύστημα ..
  Στα πανεπιστήμια να περνούν μόνο οι αριστούχοι με δωρεάν παιδεία και οι μη αριστούχοι να μπορούν να σπουδάσουν επι πληρωμή .

  χρονικός περιορισμός σπουδών να υπάρξει μόνο για τους δωρεάν φοιτητές ,οι οποίοι αν ξεπεράσουν το χρονικό όριο , να μπορούν να τελειώσουν τις σπουδές τους με πληρωμή των διδάκτρων των μαθημάτων που χρωστούν.

  τα οφέλη του συστήματος αυτού είναι τα εξής..

  1- σταματάει να φεύγει συνάλλαγμα από τους μαθητές που φεύγουν εξωτερικό
  2- τα πανεπιστήμια αποκτούν πόρους για να αναβαθμίσουν τις παροχές τους και
  προς τους φοιτητές και προς τις εγκαταστάσεις και προς τους καθηγητές.
  3- αποφεύγετε η απαξίωση επαρχιακών πανεπιστήμιων με ότι συνέπεια υπάρχει
  για τις τοπικές οικονομίες.
  4- η αναβάθμιση των πανεπιστημίων σε συνδυασμό με προώθηση του αρχαίου πολιτισμού και με το τουριστικό ήλιος-θάλασσα , μπορεί να καταστήσουν την Ελλάδα σε πανευρωπαϊκό φοιτητικό προορισμό , με ότι αυτό συνεπάγετε σε έσοδα για την χώρα.

  με εκτίμηση