Άρθρο 5 Εισαγωγή μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών – Τροποποίηση του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ΄ λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση του άρθρου 4Γ.».

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:34 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 20:48 | Ιωάννης Κωστίδης

  Οι περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο lockdown επι 8 εβδομάδες το 2020 και συνολικα σε lockdown 6-7 μήνες απο Μαρ 2020-Μαρ 2021 με κρατική εντολή ,δεν πρέπει να ενταχθούν στις πληττόμενες περιοχές?
  Ας το θέσουμε στο ΝΣΚ …..

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 11:21 | Σταύρος

  Αν το υπουργείο παιδείας ενδιαφέρεται τόσο για την παιδεία τότε γιατί δεν προσπαθεί να βελτιώσει την παιδεία ώστε να μειωθεί η παραπαιδεια? Γιατί δέχεται την υποτίμηση των σχολείων σε σχέση με τα φροντιστήρια.. και τέλος γτ τα μέτρα που παίρνει αντί να βοηθούν την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ωθούν άμεσα και έμμεσα στην ιδιωτική..
  Λοιπόν? Το νομοσχέδιο αυτό ή είναι αρτια σχεδιασμένο για να ξοφλήσει την ήδη ξοφλημενη δημόσια εκπαίδευση ή αυτοί που το σχεδίασαν σπουδασαν στο Χάρβαρντ με τα λεφτά του μπαμπά.. ίσως και τα δυο

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 17:03 | A. Kalogrias

  Τα τελευταία χρόνια έχει εφευρεθεί αυτή η φάμπρικα. Πολλές αδικίες στη ζωή, αλλά μια χαμένη χρονιά δε βλάπτει, είναι μάθημα. Τοτε και όσων οι γονείς μπαίνουν στην ανεργία, έχουν απώλεια-πένθος…

  Κατήφορος και παραλογισμός

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 16:42 | κι αναρωτιόμουν πως…

  Άρα τα Τμήματα της Σάμου δεν απειλούνται από την Ε.Β.Ε. λόγω σεισμού.
  Με τον περσυνό μέσο όρο επιδόσεων στο 2ο πεδίο στο 11,3
  και ορίζοντας τα τμήματα ποσοστό 80% επί της μέσης επίδοσης των εισακτέων
  θα είχαν κανονικά βάση εισαγωγής 9.
  Κάνοντας χρήση όμως του 70% ως σεισμόπληκτη περιοχή βάσει του άρθρου 5 του παρόντος προς διαβούλευση νόμου,
  η βάση εισαγωγής καταλήγει στο 6,3!!!