ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 13 Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

1. Συστήνονται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161). Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια των Α.Ε.Ι. και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Για τον σκοπό αυτό συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χίλιες (1000) οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες κατανέμονται σε υπηρεσίες ασφάλειας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41).
2. Το προσωπικό της παρ. 1 διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των σχετικών αναγκών και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό.
3. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. συνεργάζεται με τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος.
4. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι. το προσωπικό της είναι αρμόδιο για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων και ιδίως για:
α) την αποτροπή τέλεσης αδικημάτων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,
β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,
γ) την πραγματοποίηση περιπολιών,
δ) την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
5. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το προσωπικό αυτό διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, βάσει των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε Α.Ε.Ι.. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. στο Α.Ε.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4.
6. Με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, διάθεσης του προσωπικού των Ο.Π.Π.Ι., ζητήματα οργάνωσης, συγκρότησης και εξοπλισμού των Ο.Π.Π.Ι., οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 20:06 | Κυριάκος

  Dgy

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:19 | Πανελλήνιος Σύλλογος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η κυβέρνηση μέσα στις τρέχουσες συνθήκες αποστασιοποίησης και απομόνωσης της κοινωνίας λόγω της πανδημίας επιχειρεί -για ακόμα μία φορά- να επιβάλει το ιδεολογικό της στίγμα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια με τη νομοθετική της πρόταση για δημιουργία ειδικών σωμάτων ασφαλείας στα ΑΕΙ που θα υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

  Τη στιγμή που:
  1.Τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των Πανεπιστημίων που υπονομεύουν την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού-ερευνητικού έργου κι έχουν προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην επαρκή φύλαξή τους παραμένουν διαχρονικά άλυτα

  2. Οι ανεπαρκείς υποδομές των νοσοκομείων και η υποστελέχωση στο σύστημα υγείας δείχνουν να αποτελούν παράγοντα-κλειδί στην αδυναμία αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, οδηγώντας σε χιλιάδες νεκρούς.

  3.Το υποστελεχομένο σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οδηγεί σε τάξεις μέχρι και 30 ατόμων με αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας των σχολείων για να αποφευχθεί η διάδοση της COVID-19.

  Η κυβέρνηση επιλέγει να διαθέσει χρήματα για την ίδρυση νέου αστυνομικού σώματος για τα ΑΕΙ με εκτιμώμενο αρχικό κόστος 30 εκ ευρώ!!!.

  Ποια όμως η σκοπιμότητα αυτής της κυβερνητικής πρότασης για την ασφάλεια των ΑΕΙ δεδομένου ότι ήδη υπάρχει σε ισχύ νομοθετικό πλαίσιο που αφ’ ενός επιτρέπει την αυτεπάγγελτη επέμβαση δημόσιας δύναμης στα Πανεπιστήμια για περιπτώσεις τέλεσης κακουργηματικών πράξεων ή πράξεων κατά της ζωής (ν. 4485/2017) και αφ’ ετέρου έχει καταργήσει το Πανεπιστημιακό Άσυλο (ν. 4623/2019);

  Η συγκρότηση και δράση σωμάτων ασφαλείας στα ΑΕΙ υπαγόμενων στην Αστυνομία έρχεται μάλλον να διευκολύνει το στρατηγικό σχέδιο εμπορευματοποίησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετατρέποντας τα Πανεπιστήμια σε χώρους αστυνομοκρατούμενους, περιορίζοντας δραματικά μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης την μακρόχρονη ακαδημαϊκή παράδοση των ανοιχτών προς την κοινωνία αμφιθεάτρων και καταργώντας στην πράξη τον ίδιο τον απελευθερωτικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου για την Κοινωνία. Η συγκρότηση σωμάτων ασφαλείας εντός των πανεπιστημιακών χώρων μαρτυρά για μια ακόμη φορά τον στοχευμένο αυταρχισμό της Πολιτείας.

  Η στρατηγική αυτή εμπορευματοποίησης και απαξίωσης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου εξυπηρετείται διαχρονικά από την «κυρίαρχη» αφήγηση για τα ΑΕΙ, όπως αυτή προβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα απο τα ΜΜΕ, σύμφωνα με την οποία τα Πανεπιστήμια «εγκληματοποιούνται», δηλαδη υπερ-προβάλλονται ως εστίες εκδήλωσης εγκληματικών συμπεριφορών, μεγεθύνοντας κατ αυτό τον τρόπο τις διαστάσεις, τη σημασία και τις συνέπειες ενός υπαρκτού φαινομένου, το οποίο ανάγεται σε γενικό φαινόμενο.

  Έτσι άνθρωποι που δεν έχουν ποτέ περάσει την πόρτα του πανεπιστημίου ή την πόρτα κανενός ελληνικού πανεπιστημίου, και που ουδέποτε έχουν συνομιλήσει με το μέσο καθηγητή, να έχουν άποψη για το τι είναι και το τι συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Επιπλέον, πανεπιστημιακοί που έχουν επιλέξει να έχουν μια συστηματική εμπλοκή με την αγορά, έχουν διαμορφώσει μία συγκεκριμένη αντίληψη για το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, που έρχεται σε κάθετη αντίθεση όχι μόνον με το Σύνταγμα αλλά και με τις ανάγκες του ελληνικού πανεπιστημίου.

  Επομένως, είναι ανάγκη να μιλήσουμε για το πραγματικά εγκληματικό που συμβαίνει ή δεν συμβαίνει στα πανεπιστήμια, το οποίο δεν ορίζεται ούτε από την βούληση των πολιτικών ούτε από τη γνώμη των δημοσιογράφων, αλλά ορίζεται από αυτό που προβλέπει ο νόμος ως εγκληματικό και αποτυπώνεται και καταγράφεται με πολλούς -πράγματι- περιορισμούς.

  Από στοιχεία εξειδικευμένων ερευνών (προσβάσιμα στη διεύθυνση https://drive.google.com/file/d/1Y4irBbwsXewfA_6J12kd2QKEcdjQDc_U/view?fbclid=IwAR3flgF9OYFiC-RRz2aWWesD5WZLnVocOJD0bm5RG-_mQym3IeNiMSkW89w) προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποια κλιμάκωση, έξαρση ή συστηματική τάση της εγκληματικότητας στα ελληνικά ΑΕΙ και όταν προκύπτει πρόβλημα, δεν πρόκειται για καθημερινό πρόβλημα. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ότι δεν είναι η εγκληματικότητα ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται η εγκατάσταση ή η μόνιμη παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Διαφορετικά θα μπορούσαν να συζητηθούν και άλλες λύσεις. Ένας πραγματικός λόγος είναι η εκχώρηση μιας δημόσιας λειτουργίας σε ιδιώτες και ένας άλλος, η πεποίθηση ότι η καταστολή αποδίδει (πράγμα απολύτως και τεκμηριωμένα εσφαλμένο). Το εν λόγω θέμα είναι περισσότερο από κάθε άλλο πολιτικό/ιδεολογικό και ως τέτοιο πρέπει να αναδειχθεί.

  Η κατοχύρωση της ασφάλειας, της δημοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων είναι αρμοδιότητα και χρέος των Πρυτανικών Αρχών με την υποστήριξη ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ενώ η πολιτεία οφείλει να προσφέρει τη δέουσα οικονομική αρωγή που θα διασφαλίζει αυτό το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ.

  Διαχρονικά τα Πανεπιστήμια αποτελούν όχι μόνο χώρους καλλιέργειας της επιστημονικής γνώσης και του πολιτισμού, αλλά και προπύργια αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αξίες τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρεσβεύει ένας κατασταλτικός θεσμός όπως η Αστυνομία.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:58 | Ελένη Κυριακίδη

  Η «Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων» προσβάλει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για θέματα που αφορούν τα ίδια και ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς. Άλλωστε, η ίδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει τονίζει πως η ΟΠΠΙ δεν πρέπει να σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τα ισχύοντα για τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας» αλλά «εξ ολοκλήρου να χρηματοδοτείται, να καθοδηγείται και να ελέγχεται από τους πανεπιστημιακούς φορείς και τις πρυτανικές αρχές, οι οποίες πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη δράση της (…) Τα δε στελέχη της, δεν πρέπει να οπλοφορούν ούτε με τη δράση τους να δημιουργούν ψευδεπίγραφη εικόνα αστυνομικής λειτουργίας και σύγχυση στον πολίτη όσον αφορά στις κύριες αρμοδιότητες και στην αποστολή αφενός της Ελληνικής Αστυνομίας και αφετέρου των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων».

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:55 | MG

  Η σύσταση μιας τέτοιας ομάδας (Ο.Π.Π.Ι.) θα δημιουργήσει κυρίως προβλήματα
  1.συνεχομενο φόβο (κι όχι αίσθημα ασφαλείας) εξ αιτίας προηγούμενων περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας και δεδομένου ότι η ομάδα δεν θα υπάγεται στους άμεσα αρμόδιους και ενδιαφερόμενους (πρυτάνεις και φοιτητικό σύλλογο) αλλά θα λαμβάνει εντολές από εξωτερικούς παράγοντες. Η εκπαίδευση και οι δράσεις της δεν θα εξαρτώνται λοιπόν άμεσα από την βούληση των αρμοδίων οργάνων, των οποίων μάλιστα η άποψη για το ζήτημα δεν έχει ληφθεί υπόψιν (https://www.google.com/amp/s/www.efsyn.gr/ellada/ekpaideysi/273844_antithetoi-oi-prytaneis-me-tin-panepistimiaki-astynomia%3famp).

  Φυσικά στην περίπτωση παράνομων ενεργειών ή επικίνδυνων για τη δημόσια ζωή και υγεία αλλά και για τα πανεπιστημιακα ιδρύματα είναι αναγκαία κάποια παρέμβαση. Αυτή ωστόσο μπορεί να προέλθει α. Με την κλήση εισαγγελέα από την πρυτανεία, και β. με ανάληψη αντίστοιχων αρμοδιοτήτων από φυλακές που όμως θα λογοδοτούν στην ίδια την πανεπιστημιακη κοινότητα.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:51 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

  Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι κανείς δεν διαφωνεί με την φύλαξη/επιτήρηση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων είναι μια παθογένεια του Ελληνικού κράτους που όντως συμφωνούμε ότι κάποτε πρέπει να δοθεί μια λύση. Διαφωνώ κάθετα όμως ως προς την επίλυση αυτού. Θα ήθελα να επισημαίνω το γεγονός ότι το βάρος επίλυσης του προβλήματος όπως φαίνεται θα το επωμισθεί η ΕΛ.ΑΣ και αυτό για ποιο λόγο? Γιατί σε οποίο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία πρέπει να το επωμιστεί η ΕΛ.ΑΣ ?? Γιατί δεν δίνετε την δυνατότητα στις Πανεπιστημιακές Αρχές να προβούν οι ίδιες σε προσλήψεις προσωπικού για να έχουν αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη και συντονισμό των οποίων ενεργειών απαιτούνται για την φύλαξη των σχολών. Στέλνετε 1000 ΑΟΠΛΟΥΣ αστυνομικούς προς τέλεση υπηρεσίας ενώ ταυτόχρονα μάχιμες υπηρεσίες της Αστυνομίας πλήττονται από έλλειψη προσωπικού μην μπορώντας πλέον να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:37 | Μιχάλης Αντωνιάδης

  Θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με την ίδρυση ομάδας ειδικών φρουρών ενός σήματος που θα ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ. Εφόσον τα πανεπιστήμια είναι κλειστά για σχεδόν ένα χρόνο και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την διεξαγωγή της δια ζώσης διδασκαλίας των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο με όλα τα απαραίτητα μέτρα και εν μέσω lockdown που ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια του σε τι εξυπηρετεί η φύλαξη των πανεπιστημίων; Γιατί από τη στιγμή που με την κατάργηση του ασύλου, καθίσταται δυνατή η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο χώρο του πανεπιστημίου σε κάθε περίπτωση παραβατικότητας και ανομίας, παρέχετε υψηλή δαπάνη για προλήψεις ειδικών φρουρών; Είναι αδιανόητο να αντιμετωπίζεται το πανεπιστήμιο σαν ένας χώρος ανομίας και εγκληματικότητας ενώ στην πραγματικότητα προάγει την μόρφωση και την ελεύθερη διάδοση ιδεών. Επιπλέον, το γεγονός ότι η εφαρμογή του νομοσχεδίου πραγματοποιήται εν μέσω lockdown και παρά τις διαφωνίες που διατυπώθηκαν από την φοιτητική κοινότητα, αποτελεί πρόκληση για τους φοιτητές.

  Συνεπώς, τάσσομαι κατά απέναντι στο νομοσχέδιο διότι δεν θα έχει φέρει κανένα όφελος. Αντιθέτως, θα φέρει πληθώρα αντιδράσεων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντάσεις και οι φοιτητές να έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με την τρομοκρατία

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:32 | Άριστος

  Μπορεί ο κ. Υπουργός ΠροΠο να μας δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για την εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια; Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι πρακτικά μηδενική σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία που αστυνομεύεται συστηματικά.

  Μήπως λοιπόν είναι καλύτερα χωρίς αστυνομία; Σε κάθε περίπτωση έχετε καταργήσει το άσυλο, οπότε προς τι το έξοδο; Προσλήψεις-ρουσφέτια;;

  Αφήστε ήσυχα τα πανεπιστήμια και κοιτάξτε να πιάσετε (και κυρίως να δικάσετε) κάτι παπόρια από την Τουρκία αν με εννοείτε…

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:29 | ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

  Ως πανεπιστημιακός και μέλος της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών «Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια» υιοθετώ απολύτως τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις της Πρωτοβουλίας:

  ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ – Ομάδα εργασίας για τον νόμο
  σε απάντηση στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε διαβούλευση, ως προς τα μέρη που τιτλοφορούνται «Προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» και «Πειθαρχικό Δίκαιο»

  Έχοντας υπόψη ότι:
  • Κύριος καταστατικός στόχος των Πανεπιστημίων είναι η ελεύθερη και δημοκρατική διεξαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας, η παραγωγή γνώσης και η διαμόρφωση πολιτών.
  • Το Σύνταγμα κατοχυρώνει «πλήρη αυτοδιοίκηση» στα Πανεπιστήμια (άρ. 16.5 Σ), κατοχύρωση που συνεπάγεται πλήρεις αρμοδιότητες των πρυτανικών αρχών στον πανεπιστημιακό χώρο.
  • Το πανεπιστημιακό άσυλο, προστατεύοντας όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, συνέχεται άρρηκτα τόσο με την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας όσο και με την «πλήρη αυτοδιοίκηση» των ΑΕΙ και συνεπώς εμπεριέχεται ουσιαστικά στην κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας (Αριστόβουλος Μάνεσης).
  • Το ασφαλές περιβάλλον για όλους/ες αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του καταστατικού στόχου των Πανεπιστημίων και την απρόσκοπτη λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  • O ποινικός κώδικας έχει πλήρη ισχύ παντού στην επικράτεια και άρα και στον χώρο των Πανεπιστημίων. Η ισχύς του δεν εξαρτάται από την τυχόν επέμβαση της αστυνομίας ή τον τρόπο φύλαξης.
  • Τα Πανεπιστήμια χρειάζονται αποτελεσματική φύλαξη, προστασία των υποδομών τους, των εργαζόμενων σε αυτά και των φοιτητών/ριών από κάθε φυσικό ή λειτουργικό κίνδυνο ή βλάβη. Η φύλαξη οφείλει να επιτελείται σύμφωνα τις καταστατικές αρχές των Πανεπιστημίων.
  • Όπως δείχνουν έρευνες, η εγκληματικότητα δεν αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στα Πανεπιστήμια και δεν χαρακτηρίζει τη ζωή σε αυτά. Έχει κατά κανόνα σποραδικό και ήπιο χαρακτήρα με εξαίρεση ορισμένα περιστατικά που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.
  • Η μόνιμη παρουσία της αστυνομίας εντός των Πανεπιστημίων, εκτός από αντισυνταγματική, μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει, καθώς ποτέ η επίταση της αστυνόμευσης δεν έλυσε προβλήματα εγκληματικότητας. Αντίθετα, συχνά δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα στις σχέσεις πολιτών και αστυνομίας.
  • Η πλέον αποτελεσματική προστασία του Πανεπιστημίου επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη αισθήματος του ανήκειν και την οικειοποίηση του χώρου από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

  Προτείνουμε:
  • Τη δημιουργία σώματος φύλαξης στα πανεπιστήμια και την ανάπτυξη προτύπων φύλαξης των ΑΕΙ, ανάλογα με τα χωροταξικά χαρακτηριστικά του κάθε ιδρύματος. Το προσωπικό φύλαξης ανήκει στο προσωπικό των πανεπιστημίων και εκπαιδεύεται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Το σώμα φύλαξης και η εκπαίδευσή του χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.
  • Την ανάπτυξη μέτρων πρόληψης και αποτροπής εγκλημάτων στα ΑΕΙ μέσω αξιοποίησης συμβατικών και εξελιγμένων τεχνολογιών ή στοχευμένων μέτρων (κατάλληλος φωτισμός, συστήματα ιχνηλασίας και καταγραφής εξοπλισμού, απομάκρυνση ΑΤΜ κ.ά.).
  • Τη συστηματική κατάρτιση της διοίκησης των ΑΕΙ στη διαχείριση κρίσεων και τη δημιουργία Μόνιμης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σε κάθε ΑΕΙ.
  • Την παρέμβαση της αστυνομίας (ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού) σε πανεπιστημιακό χώρο, μόνον ύστερα από πρόσκληση των πρυτανικών αρχών ή αυτεπάγγελτα όταν απαιτείται.
  • Τη συνδρομή της αστυνομίας στην αποδιάρθρωση της αγοράς ναρκωτικών γύρω από τα ΑΕΙ.
  • Τη λογοδοσία της αστυνομίας (μέσω εκθέσεων, για παράδειγμα) σχετικά με τους λόγους επέμβασης και μη επέμβασης σε χώρους των πανεπιστημίων.
  • Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική συμπερίληψη των φοιτητών/τριών στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την καλλιέργεια αντίληψης κοινού οφέλους που αφορά το Πανεπιστήμιο και τις λειτουργίες του. Ενεργοποίηση φοιτητών/τριών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού στο πεδίο της δημιουργικής παρέμβασης του δημόσιου χώρου και της ψυχαγωγίας με στόχο τη συνεχή, κατά το δυνατόν, λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων.
  • Την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου χρήσεων και προστασίας της περιουσίας των ΑΕΙ. Τη διάκρισή της σε περιουσία/χώρους για ακαδημαϊκές και διδακτικές λειτουργίες και για μη ακαδημαϊκές λειτουργίες με περαιτέρω διαφοροποιημένο καθεστώς φύλαξης.
  • Το Πανεπιστήμιο θεσπίζει διατάξεις πειθαρχικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το αυτοδιοίκητο. Εξάλλου, ήδη προβλέπονται διατάξεις πειθαρχικού χαρακτήρα στους κανονισμούς των πανεπιστημιακών οργάνων.
  • Κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να ελέγχει την είσοδο σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον το αποφασίσει, στα όρια της αποκλειστικής αρμοδιότητας που διαθέτει.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:28 | ΝΙΚΟΣ Ρ

  H σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, και να υπάγεται στις Πρυτανικές Αρχές που έχουν σύμφωνα με το νόμο την ευθύνη εύρυθμης λειτουργείας των πανεπιστημίων.
  – Η υπαγωγή του σώματος αυτού στην ΕΛ.ΑΣ. αντίκειται στο αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και είναι αντισυνταγματική.
  – Το προσωπικό της Ελληνική Αστυνομία παλεύει επί δεκαετίες για να απαλλαγεί από τα κατάλοιπα του παρελθόντος και έχει καταφέρει να αντιμετωπίζεται ως ένα δημοκρατικό σώμα το οποίο βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και λειτουργεί για τον πολίτη, ωστόσο η σύσταση της προαναφερόμενης ομάδας θα επαναφέρει στην κοινή γνώμη άσχημες αναμνήσεις και θα αποτελέσει εναρκτήριο λάκτισμα για την αντιστροφή της κατάστασης και της στοχοποίησης της αστυνομίας από την κοινωνία ως ένα σώμα το οποίο παρεμβαίνει στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και εν γένη της ελευθερίας των πολιτών.
  – Η πρόσληψη νέων αστυνομικών χωρίς εμπειρία και γνώση των κανόνων λειτουργίας του Σώματος σε ένα τόσο νευραλγικό σημείο δεν αποτελεί εχέγγυο ασφαλής λειτουργίας του εγχειρήματος.
  – Εάν υπάρξει νεκρός Αστυνομικός ή Νεκρός Πολίτης ή τραυματισμός ενός από τους δύο, καθώς θα αποτελεί στόχο ο αστυνομικός εντός του ιδρύματος, ποιος άραγε θα φέρει την ευθύνη.
  – Το συνεχές εγχείρημα της πρόληψης των ειδικών φρουρών με fast track διαδικασίες και χωρίς εκπαίδευση έχει αποτύχει ενώ καλλιεργεί συνεχώς την αναξιοκρατία την αδικία στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ και τη λογική του διαίρει και βασίλευε.
  – Το Άσυλο έχει καταργηθεί με Νόμο από την παρούσα Κυβέρνηση άρα ποιος ο λόγος να υπάρχει περαιτέρω φύλαξη των Ιδρυμάτων και απλά να μην ισχύει ο νόμος.
  – Τα Αστυνομικά τμήματα της περιοχής που έχουν ως σκοπό την φύλαξη των πολιτών είναι ελλιπή από προσωπικό, καλύτερα θα ήταν για την κοινωνία να επανδρωθούν τα Α.Τ. τα οποία είναι επιβαρυμένα με την φύλαξη των χιλιάδων πολιτών και όχι τα πανεπιστήμια τα οποία προβλέπεται με νόμους η φύλαξή τους. Συνάμα σε πιθανά επεισόδια εντός των κτιρίων πάλι οι υπό στελεχωμένες υπηρεσίες θα πρέπει να επεμβαίνουν.
  – Το παρόν Νομοσχέδιο και ότι αφορά την πανεπιστημιακή κοινότητα πρέπει να αποφασίζεται μετά από διαβούλευση με όλους τους φορείς προκειμένου να συνδιαμορφωθεί ένα πλαίσιο ορθό και δημοκρατικό.
  – Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε σοβαρά επεισόδια που θα στιγματίσουν την Ελληνική κοινωνία με το παραμικρό συμβάν μεταξύ Αστυνομικών και φοιτητών.
  – Δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να κάνει προσλήψεις αστυνομικών για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από τις λανθασμένες λειτουργείες των θεσμών του Κράτους και μάλιστα με διαφορετικούς συνεχώς τρόπους προσλήψεις και να δίνει την εντύπωση ότι γίνεται για ρουσφετολογικούς λόγους.
  – Τέλος γιατί να εφαρμοστεί κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται σε κανένα κράτος του Δυτικού Κόσμου αφού εκεί υπάρχουν ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας, ειδικές κάρτες εισόδου, αυστηρώς έλεγχος στις πύλες εισόδου κ.τ.λ. Ας δείξει αλλού η κυβέρνηση την πρωτοτυπία της.!!!

 • Ναι, τα Πανεπιστήμια χρειάζονται φύλαξη. Ναι, χρειάζεται να προστατευθεί η ζωή και η αξιοπρέπεια των προσώπων που εργάζονται και σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια, χρειάζεται να φυλαχθούν και να προστατευθούν οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Η φύλαξη, όμως, οφείλει να γίνεται σύμφωνα τις καταστατικές αρχές των Πανεπιστημίων. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η εγκληματικότητα δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στα Πανεπιστήμια και δεν χαρακτηρίζει τη ζωή σε αυτά. Τα μεμονωμένα περιστατικά βίας έχουν συνήθως ήπιο χαρακτήρα. Ο ποινικός κώδικας έχει πλήρη ισχύ παντού στην επικράτεια και άρα και στον χώρο των Πανεπιστημίων. Η ισχύς του δεν εξαρτάται από την τυχόν επέμβαση της αστυνομίας ή τον τρόπο φύλαξης. Η μόνιμη παρουσία της αστυνομίας εντός των Πανεπιστημίων είναι όχι μόνο αντισυνταγματική, αλλά θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, από όσα υποτίθεται ότι θα λύσει, καθώς θα προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις πολιτών και αστυνομίας.
  Οι τρόποι και τα όργανα φύλαξης των ΑΕΙ είναι απαραίτητο να καθορίζονται από τα αιρετά όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, στη δικαιοδοσία των οποίων και θα πρέπει να υπάγονται. Οι λύσεις για την φύλαξη και την ασφάλεια των πανεπιστημίων χρειάζεται να είναι αποτελεσματικές, αλλά πρωτίστως συνταγματικές και συμβατές με τη θεσμική ακαδημαϊκή παράδοση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν προφυλάσσεται με περιπολίες ένοπλων αστυνομικών στα Ιδρύματα.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:56 | Σπύρος

  Είμαι αστυνομικός του 1991 (χωρίς πανελλήνιες γιατί δεν υπήρχαν). Το 95 αποφασίσατε (καλώς) να εισάγονται οι Αστυνομικοί μέσω Πανελληνίων. Από τότε και μετά έχετε βάλει (εκτός από αυτούς εκ Πανελληνίων) ένα σωρό ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς. Τώρα θέλετε να προσλάβετε 1000 για τα Πανεπιστήμια.
  Επίσης μελετάτε την πρόσληψη και άλλων για τα Μ.Μ.Μ. Επιτέλους, δε σας νοιάζει τίποτα για την έρμη αυτή αστυνομία?
  Έχετε αναρωτηθεί ποιοι θα πάνε σε περίπτωση επεισοδίων στα ιδρύματα? Όταν οι εν λόγω αποκτήσουν δικαίωμα μετάθεσης τι θα κάνετε?
  Γιατί δεν θέτετε αρμόδια υπηρεσία για την φύλαξη των εν λόγω ιδρυμάτων την κατά τόπους Δημοτική Αστυνομία κάνοντας παράλληλα τις ανάλογες προσλήψεις που χρειάζεται.
  Ο Αστυνομικός δεν νοείται άοπλος, αλλιώς είναι security.
  Σταματήστε επιτέλους την ψηφοθηρία στην πλάτη μας, αλλιώς, καταργήστε τις Πανελλήνιες να μην ξοδεύει ο γονιός εν σωρό λεφτά στα φροντιστήρια.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 16:42 | Δημήτρης

  Απαράδεκτη πρόταση για τοποθέτηση σωμάτων ασφαλείας εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Φανερώνει τη διάθεση από πλευράς κυβέρνησης να ενοχοποιήσει το φοιτητικό κίνημα και της πολιτικοποίησή του. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει δείξει ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να καταστείλει οποιαδήποτε αμφισβήτηση προς το πρόσωπό της.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 16:37 | Άγγελος κ.

  Για μια φορά ακόμη ζούμε κωμικοτραγικές καταστάσεις.Νόμοι και διατάξεις σχετικά με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατικής συμπεριφοράς στους χώρους των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων υπάρχουν από καιρού. Συγκροτημένες Αστυνομικές Υπηρεσίες για την επιβολή της τάξης, επίσης. Περιττά λοιπόν όλα όσα διαρρέονται και διαβάζουμε.
  Για άλλη μια φορά εξυπηρετούνται μικροκομματικες σκοπιμότητες και επιλέγεται η, εκ της πλαγιάς οδού, εισαγωγή στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ προσωπικού το οποίο θα προστεθεί ,ως νέο κομμάτι, στο παζλ της πολυδιάστατης σύνθεσης του Σώματος. Συνεχίζεται η επιδίωξη και η εφαρμογή της αρχής του διαίρει και βασίλευε. Για μια ακόμη φορά τα συναρμόδια Υπουργεία επιλέγουν συνειδητά να θέσουν δύο από τους βασικούς πυλώνες κάθε ευνομούμενου Κρατους τον έναν απέναντι στον άλλον, παρότι το σύνολο των πρεσβευτών τους (Αστυνομικό προσωπικό και Πανεπιστημιακοι φορεις) αντιδρούν στις επιλογές τους.

 • Η υπ’αριθμ 01 από 15-01-21 ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικης.

  Τις τελευταίες ήμερες έχει εξαγγελθεί η δημιουργία, κατά χρονική σειρά, ειδικής ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού ιδρύματος (1000 ατόμων!),
  αλλά και ειδικού σώματος αστυνόμευσης του συγκοινωνιακού δικτύου της Αττικής.

  Την ίδια ώρα οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. είναι υποστελεχωμένες, εκκρεμεί πληθώρα αιτημάτων για ενίσχυση με προσωπικό, ενώ οι συνάδελφοί μας, που επιφορτίσθηκαν και με το έργο των ελέγχων τήρησης των μέτρων κατά της πανδημίας, έχουν ξεπεράσει προ πολλού το όριο ανοχής και οδεύουν στο να ξεπεράσουν και το όριο της σωματικής εξάντλησης. Κι όλα αυτά, χωρίς ούτε την ελάχιστη οικονομική αναγνώριση του κόπου και της αυταπάρνησης, υπό συνθήκες σοβαρότατου κινδύνου για την υγεία τους, που επιτελούν το έργο τους οι αστυνομικοί.

  Πέραν αυτών, σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη η φύλαξη/αστυνόμευση του συγκοινωνιακού δικτύου και των Πανεπιστημίων, ήδη προ πολλού χρόνου έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, οι τελευταίες εξαγγελίες, εάν υλοποιηθούν, θα συνιστούν ανεπίτρεπτο πισωγύρισμα.

  Εν πάση περιπτώσει, το ειδικό σώμα φύλαξης των Πανεπιστημίων, για τα οποία άλλωστε ισχύει το αυτοδιοίκητο, αλλά και τυχόν συσταθησόμενο σώμα αστυνόμευσης του συγκοινωνιακού δικτύου, επ’ ουδενί λόγω μπορεί και πρέπει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να επιβαρύνουν το ήδη βεβαρυμένο αστυνομικό έργο.

  Έργο της Αστυνομίας είναι η πάταξη της εγκληματικότητας και η επέμβαση σε χώρους όπως του Πανεπιστημίου και του συγκοινωνιακού δικτύου, θα πρέπει να γίνεται μόνον σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών και, ιδίως, επί διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

  Δεν μπορεί η Αστυνομία να αφήνει το έργο της και να ασχολείται με το πάρεργο!

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 15:34 | Μέλος ΔΕΠ

  Η πανεπιστημιακή αστυνομία τι χρειάζεται αφού υπάρχει και κανονική και δημοτική (αν θέλουμε μια πιο ήπια;) και παράλληλα δεν υπάρχει άσυλο;

  Φοβάμαι ότι δεν θα εξυπηρετήσει τίποτε άλλο παρά την αύξηση του κόστους λειτουργίας των πανεπιστημίων με επακόλουθη απαραίτητη εισαγωγή διδάκτρων. Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου όπου τα κάπως χαμηλά δίδακτρα των 3 χιλιάδων λιρών έγιναν 9 χιλιάδες σε μία νύχτα θα πρέπει να προβληματίσει τους πάντες (οι τιμές αυτές για τους Άγγλους, για τους ξένους ήταν 9χιλ και πήγε στις 27 σε εκείνη την φάση!).

  Επίσης θα χρησιμοποιηθεί αυτό το σώμα για παρεμπόδιση αντιδράσεων φοιτητών σε διάφορες κρατικές αυθαιρεσίες, πράγμα που ενοχλεί την εκάστοτε εξουσία.

  Τέλος, ας αναλογιστούμε ποια ελευθερία της έρευνας θα υπάρχει, όταν μια εταιρεία βιοτεχνολογίας π.χ. θα μπορεί να μηνύσει το τάδε γεωπονικό εργαστήριο που διεξάγει έρευνα για φυτοφάρμακα, αντίστοιχα για εργαστήρια που ελέγχουν την ασφάλεια φαρμάκων κ.λπ., αποκαλύψεις πληροφοριών τύπου WikiLeaks, Snowden, κ.ο.κ.

  Το πανεπιστημιακό άσυλο είναι απαραίτητο να επανέλθει, ως εγγύηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Οι προβλέψεις του για αυτεπάγγελτη είσοδο της αστυνομίας σε περίπτωση εγκλημάτων κατά της ζωής ήταν υπερ-επαρκείς. Τα υπόλοιπα μπορούν και πρέπει να λύνονται εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 15:29 | Δημήτρης Π.

  Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι αστυνομικοί (που έχουν τον πρώτο λόγο επί του ζητήματος) είναι αντίθετοι στη δημιουργία της Πανεπιστημιακής αστυνομίας.

  Οι μόνοι που βλέπουν θετικά την ίδρυσή της είναι, μόνο, όσοι θέλουν να τη στελεχώσουν εξασφαλίζοντας την πρόσληψή τους από το δημόσιο.

  Για την προστασία των Πανεπιστημίων χρειάζεται πραγματική πολιτική βούληση και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού και δημιουργίας κομματικών στρατών μέσω διορισμών.

  Η ίδρυση της Πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, διότι στην πρώτη επίθεση που θα δεχθεί από γνωστούς – άγνωστους θα χρειαστεί η επέμβαση των παραδοσιακών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να επανέλθει η τάξη και η ηρεμία. Οπότε ο ρόλος της Πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν υφίσταται και καταργείται. Παράλληλα η εικόνα της Αστυνομίας θα έχει υποβαθμιστεί στο σύνολό της και το γόητρό της θα πληγωθει για ακόμη μια φορά.

  Για την έλλειψη ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών να ανταποκριθούν στην αποστολή και στα καθήκοντά τους, όσοι έχετε κυβερνήσει, έχετε βρει ως λύση την ίδρυση διαφόρων υπηρεσιών στην αστυνομία απομακρύνοντάς την από το πραγματικό της ρόλο και σκοπό που είναι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

  Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα πάσχουν από την έλλειψη διαχείρισης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού. Δυστυχώς με τις πρακτικές σας όλα αυτά τα χρόνια έχετε διχάσει το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., καταφέρατε την πολυδιάσπασή της και αντιμετωπίζετε το προσωπικό της ως υπαλλήλους Β’ κατηγορίας. Όσες Υπηρεσίες «εντυπωσιασμού» έχετε ιδρύσει, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν διαλυθεί. Όμως το προσωπικό τους έπρεπε να «συγχωνευθεί» με τους αστυνομικούς, δημιουργώντας εσωτερικά προβλήματα στη λειτουργία του σώματος λόγω διαφορετικών αρμοδιοτήτων. Είναι γνωστή η πρακτική του διαίρει και βασίλευε.

  Μπορούν να ειπωθούν πολλά για την ίδρυση της Πανεπιστημιακής αστυνομίας όμως τα αρνητικά επιχειρήματα υπερισχύουν των θετικών.

  Ακούστε την άποψη των πολιτών και μην την αγνοείτε. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται όμως κάποιοι θα βιώνουν τα αρνητικά αυτών των πρακτικών για χρόνια.

  Τέλος, μη διχάζετε την Πανεπιστημιακή κοινότητα με την Αστυνομία χωρίς λόγο, τη στιγμή που ο καθένας έχει το ρόλο του αλλά δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 14:43 | Κυριάκος

  Για ποιό λόγο η αστυνομια να αναλάβει τη φύλαξη των πανεπιστημιακων ιδρυμάτων;Σαφώς και πρέπει τα πανεπιστημια να φυλάσσονται.οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί αντιδρούν με την παρουσία της αστυνομίας εντος των ιδρυματων.θα ηταν προτιμότερο τη φύλαξη των πανεπιστημίων να την αναλάβουν φύλακες που θα υπάγονται απευθείας στο υπουργείο Παιδείας και όχι αστυνομικοί ;Θεωρώ οτι το συγκεκριμένο εγχειρημα θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα απ οτι θα λύσει. Μην πετάτε τους αστυνομικούς στο λάκκο των λεόντων

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 14:15 | Marialena V.

  Η δημιουργία της ΟΠΠΙ, αστυνομικού σώματος εντός των σχολών, που υπάγεται απευθείας στην ΕΛ.ΑΣ., αποτελεί κατάργηση του αυτοδιοίκητου των σχολών και παράλληλα συνιστά απροκάλυπτη επίθεση ενάντια στην ακαδημαική ελευθερία και στο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου ως ένας δημόσιος χώρος έκφρασης, γνώσης και κοινωνικοποίησης. Η κ. Κεραμέως, αφού έσπευσε με την τοποθέτησή της στο Υπ. Παιδείας να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο, κεκτημένο δημοκρατικών αγώνων, έρχεται τώρα, σε αγαστή συνεργασία με το Υπ. ΠροΠο, να τοποθετήσει αστυνομικά όργανα μέσα στις σχολές μας! Η κυβέρνηση επιλέγει να διαθέσει 30 εκατ. Ευρώ για τη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας, τη στιγμή που τα παν/μια είναι κλειστά εδώ και 1 χρόνο, ενώ δεν υπάρχει καμιά μέριμνα ασφαλούς δια ζώσης επαναλειτουργίας τους, ενώ υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε καθηγητικό, διοικητικό και καθαριστικό προσωπικό, για την κάλυψη των οποίων δεν έχει ξοδευτεί ούτε ευρώ. Ιδιαίτερα ύποπτο ότι το εν λόγω μέτρο περνάει εν μέσω πανδημίας, αφού η ακαδημαική κοινότητα και η κοινωνία αδυνατούν να διαδηλώσουν στο δρόμο… Για να μην αναφέρω τις πολλαπλές καταγγελίες που πλέον παίρνουν πανευρωπαική έκταση ή και ευρύτερα (βλ. πόρισμα Διεθνούς Αμνηστίας) για πολλαπλές αυθαιρεσίες, καταπατήσεις δικαιωμάτων και βιαιότητα από μεριάς της αστυνομίας προς διαδηλωτές ή σε άλλες περιπτώσεις. Και θα βάλουμε την αστυνομία να μας «φυλάει»; Από αυτούς ποιος θα μας φυλάξει;

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 14:12 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Πειραιάς, 19-01-2021 Αρ. Πρωτ: 002

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Με λύπη διαπιστώνουμε την κατεύθυνση που έχει λάβει ο δημόσιος διάλογος για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια με αφορμή το υπό κατάθεση νομοσχέδιο με θέμα: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
  Δεν θέλουμε να πάρει η πολιτεία μια απόφαση που αντί να διορθώνει ένα πρόβλημα να δημιουργεί πολλά περισσότερα! Όταν οι πολιτικές και οι υπηρεσιακές επιλογές «τραυματίζονται» αυτός που την πληρώνει είναι πρωτίστως ο απλός αστυνομικός που θα τρέξει να μαζέψει, στην κυριολεξία, τα σπασμένα!! Αυτά τα μεταφέρουμε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπειρικά βιώματα των συναδέλφων μας…
  Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, κατά τη γνώμη μας, η ηθελημένη ανοχή ή η αδιαφορία των υπευθύνων εκτρέφει τόσα χρόνια τη βία στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η αρχή «του κακού», είναι ο συναισθηματικός δεσμός του συμβολισμού για τη μέση Ελληνίδα και τον μέσο Έλληνα ότι η βία στα πανεπιστήμια έδιωξε τη χούντα και αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα μας. Διαχρονικά τα εν λόγω Ιδρύματα χρησιμοποιήθηκαν από τα Κόμματα και τις Κυβερνήσεις (όχι όλες), σαν τα μεγάλα κέντρα ιδεολογικών συγκρούσεων και φυτώρια στελεχών που οδήγησαν κάποιους από αυτούς ακόμα και στη διακυβέρνηση της χώρας (!!!). Για χρόνια οι κανόνες θέτονταν από την ίδια τη φοιτητική κοινότητα, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε με τη δημιουργία ασύλων ανομίας. Παρά τις επιδερμικές ή πιο ευγενικά μεμονωμένες προσπάθειες κάποιων θαρραλέων συνανθρώπων μας να εξαλείψουν την ανομία στο άσυλο, σαν σύνολο έχουν αποτύχει και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη σημερινή πραγματικότητα.
  Στον 21ο αιώνα βλέπουμε την Ελληνική Αστυνομία να εξαρθρώνει εγκληματικές οργανώσεις παντός τύπου, όπως εμπόρους – καλλιεργητές ναρκωτικών, δράστες κυβερνοεγκλήματος, τρομοκρατικές οργανώσεις που δυστυχώς είχαν βρει καταφύγιο στο άσυλο του Πανεπιστημίου. Για να βρούμε τη λύση, πρέπει, κατά την άποψή μας, να δούμε πως τους αντιμετωπίζει η ίδια η Αστυνομία, αν μπορεί ή ακόμα αν δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Μια παραδοχή αδυναμίας ίσως είναι τροφή για σκέψη για κάποια «επιλεκτικά ώτα», που έχουν μάθει να κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Στην πράξη, όταν επεμβαίνει η Αστυνομία σε μια γειτονιά για να εξαρθρώσει ένα έγκλημα ή να επιβάλει την τάξη, η επέμβαση είναι άμεση και γίνεται από ολιγομελείς ομάδες. Όταν όμως η περιοχή επέμβασης είναι μια από τις πολλές περιοχές της χώρας που διέπονται, είτε νόμιμα είτε παράνομα, από ένα καθεστώς ασυλίας, τότε συμπεριφέρεται διαφορετικά! Εν προκειμένω στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κάθε φορά επεμβαίνει με τη παρουσία των Διμοιριών της Δ.Α.Ε. (πρώην ΜΑΤ), είτε για άμεση επέμβαση απέναντι σε έναν όχλο είτε για την προστασία αστυνομικών άλλων Υπηρεσιών (βλέπε παρέμβαση για ναρκωτικά στην ΑΣΟΕΕ). Δηλαδή για να μπουν δυο, τρεις ή δέκα ένστολοι αστυνομικοί μέσα στο Πανεπιστήμιο, χρειάζονται διμοιρίες από αστυνομικούς!!
  Συμπερασματικά, όταν λοιπόν η ίδια η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιεί μια ειδική Υπηρεσία της (πρώην ΜΑΤ) για να αντιμετωπίσει κάτι που αλλού φαντάζει καθημερινότητα, πως περιμένετε να είναι δομημένη η Πανεπιστημιακή Αστυνομία;;;

  Θα είναι η νέα αυτή Υπηρεσία τοπικές διμοιρίες αστυνομικών σε κάθε Πανεπιστήμιο ή θα είναι περιπολίες που για να κινηθούν με ασφάλεια θα χρειάζονται την παρουσία ή ακόμα και την παρέμβαση των προαναφερομένων ειδικών Υπηρεσιών;;; Πρόσφατα είχαμε περιστατικό όπου αστυνομικός που βρίσκονταν έξω από ένα Πανεπιστήμιο λιντσαρίστηκε με μόνο γνώμονα την ιδιότητά του. Πως θα μπορούν οι αστυνομικοί να κινούνται ελεύθερα;;;
  Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη να καλυφθεί το κενό ανομίας που υπάρχει στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σεβόμενοι την ακαδημαϊκή ελευθερία που προστατεύεται και θα συνεχίσει να προστατεύεται από όλους μας, ζητάμε το νέο Σώμα της Πανεπιστημιακής Φύλαξης να μην σχετίζεται με την Ελληνική Αστυνομία, αφενός γιατί έχει φανεί ότι οι αμιγώς «σκληρές» αστυνομικές πρακτικές αρκούν για την καταστολή παραβατικών ή εγκληματικών συμπεριφορών, αφετέρου γιατί δεν μπορεί να βάζεις λάδι στη φωτιά, όπου λάδι «το κεφάλι κάθε νέου συναδέλφου» που θα είναι έτοιμο να καεί στη φωτιά, στο βωμό ενός πασαλείμματος για να καλυφθούν ιδεοληψίες δεκαετιών. Υπάρχουν εναλλακτικές και πρέπει να αξιοποιηθούν, πριν οδηγηθούμε στη μόνιμη παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Άλλωστε, εάν υπάρχουν πληροφορίες ή εάν τελείται έγκλημα, και μάλιστα αυτόφωρο, η Εισαγγελία, συνεπώς και η Αστυνομία, παρεμβαίνει και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει, όπως συμβαίνει αντίστοιχα σε όλες τις δημοκρατίες του Δυτικού Κόσμου.
  Τέλος, ζητάμε να υπάρχει ενίσχυση της ουσιαστικής αστυνόμευσης (Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας κ.ά.), τόσο με νέες προσλήψεις αστυνομικών από πανελλήνιες εξετάσεις, όσο και με αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά των υποστελεχωμένων Υπηρεσιών που σήμερα αδυνατούν να παρέχουν ακόμα και τις βασικές υπηρεσίες στις γειτονιές μας.

  «Όταν έχεις σπασμένο το χέρι, ο γιατρός δεν σου βάζει νάρθηκα στο πόδι!!!»

  Με εκτίμηση,

  Για το Δ.Σ

  Ο Πρόεδρος
  Λιότσος Σπυρίδων

  Η Γεν. Γραμματέας
  Μαλαχία Αργυρώ

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 14:11 | Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΙ(EEΠ-ΑΕΙ)

  Θέση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΙ σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθέριας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. αντιτίθεται στο σύνολο του Νομοσχεδίου θεωρώντας ότι, σε ό,τι αφορά το πνεύμα του αλλά και τα μέτρα που προτείνει, είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και δεν συνάδει με τις αρχές που οφείλουν και πρέπει να διέπουν ένα ελεύθερο δημοκρατικό Πανεπιστήμιο.
  Ταυτίζοντας επί της ουσίας την παραβατικότητα με την εγκληματικότητα μεταμορφώνει τους χώρους του Πανεπιστημίου σε χώρους πλήρως ελεγχόμενους με ηλεκτρονικά και άλλα συστήματα ασφαλείας και με σώματα αστυνομίας, υπαγόμενα απευθείας και αποκλειστικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία θα διενεργούν ακόμα και προανακρίσεις μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου μετατρέποντάς το έτσι σε χώρο Αστυνομικού Τμήματος! Θεσμοθετεί την ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου ακόμη και για τα ίδια τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αντιμετωπίζει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως έναν a priori χώρο ανομίας και εγκληματικότητας, όπου μόνο η αστυνομία μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά σε αντίθεση με αυτό που ο τίτλος υποστηρίζει ότι τάχα έρχεται να προστατεύσει την ακαδημαϊκή ελευθερία.
  Η σκόπιμη σύγχυση του Υπουργείου ανάμεσα στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα και η αδημονία της να λύσει όλα τα «προβλήματα» με μιας, φτάνει στο σημείο να «βάζει στο ίδιο σακί» θέματα καθαρά ακαδημαϊκά, όπως η λογοκλοπή, με θέματα που κινούνται στα όρια της εγκληματικότητας, όπως η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος.
  Εγείρει τεράστια ερωτηματικά το γεγονός ότι πουθενά σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες των φοιτητών και μέχρι την επιβολή πειθαρχικών ποινών δεν προβλέπεται η παρουσία εκπροσώπου του νομικού-δικαστικού χώρου ο οποίος θα ορίσει το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία παρόλο που οι ποινές είναι αρκετά αυστηρές και μπορούν να στερήσουν ακόμα και τη φοιτητική ιδιότητα!
  Η εχθρική στάση του Υπουργείου προς τους φοιτητές διαφαίνεται και στον περιορισμό του χρόνου φοίτησης άκριτα χωρίς καμιά πρόβλεψη υποστήριξης των φοιτητών σε συνθήκες οικονομικά πολύ δύσκολες, όπως αυτές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
  Τέλος ο σύνθετος τρόπος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια με τη θεσμοθέτηση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, μέσα σε όρια που το Υπουργείο θα καθορίζει κάθε χρόνο, το μόνο που θα καταφέρει είναι να δημιουργήσει προβλήματα στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια και σε μικρότερα Τμήματα, αλλά δεν πρόκειται να λύσει τα ουσιαστικά προβλήματα του χαμηλού επιπέδου των φοιτητών, που εισάγονται, τα οποία οφείλονται σε χρόνιες παθογένειες του όλου εκπαιδευτικού συστήματος.
  Μας προβληματίζει βαθύτατα ο χρόνος που επιλέγεται να συζητηθεί ένα τέτοιο βαθιά αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο, που το πνεύμα και οι διατάξεις του προσβάλλουν την ίδια την έννοια της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, εν μέσω πανδημίας και με τα Πανεπιστήμια, κατ’ εξοχήν χώρο συζητήσεων, ζυμώσεων και προτάσεων, κλειστά.
  Ζητούμε την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου και τη διεξαγωγή συζήτησης από την αρχή με την ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων και των συλλόγων των Α.Ε.Ι. οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει στα Πανεπιστήμια.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο
  Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 14:11 | Γεωργία

  30 εκατομμύρια για την ΟΠΠΙ, την ώρα που θα μπορούσαν να δοθούν για την χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και την επαναλειτουργία των σχολών μας. Το 2013 ο κ.Μητσοτάκης ως υπουργός Διοικητικής μεταρρύθμισης φρόντισε να απολύσει σημαντικό αριθμό φυλάκων των πανεπιστημίων και τώρα έρχεται υποκριτικά και μας μιλάει για την ανάγκη ασφαλείας των ιδρυμάτων. Σύσσωμη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα εκτός της ΔΑΠ (για αυτονόητους λόγους) λέει όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Κάνεις δε θέλει να μας φυλάνε άνθρωποι που καμία σχέση με την πανεπιστημιακή κοινότητα δεν έχουν και που υπάγονται στο Υπ.Προ.Πο και όχι στις διοικήσεις των σχολών μας. Εχθές, ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε για την ύπαρξη 20 περιστατικών ανομίας τα τελευταία 3 χρόνια στα πανεπιστήμια. Την ίδια ώρα το πόρισμα Αλιβιζάτου αναφέρει ότι το τελευταίο έτος έχουν γίνει 25 αστυνομικές αυθαιρεσίες. Ας δει κανείς την αναλογία και ας αναρωτηθεί για ποια ασφάλεια μιλάμε.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 14:09 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π.

  Κύριε ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ,όπως σίγουρα αντιλαμβάνεστε δεν μιλάμε για ένα απλό νομοσχέδιο τύπου ψεκάστε- σκουπίστε- τελείωσαμε αλλά για ένα απΌ τα δυσκολότερα εγχειρήματα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των τελευταίων δεκαετιών..Τα ελληνικά πανεπιστήμια συμφωνούμε όλοι ότι πλέον έχουν ξεφύγει κατά πολύ από το μονοπάτι της παιδείας και έχουν γίνει χώρος ανομίας, διακίνησης ουσιών και ορμητήρια εξεγέρσεων,,έρμαια των διαθέσεων κάθε λογής μπαχαλάκια..Στα δικά μου μάτια κύριος αίτιος της κατάστασης αυτής είναι εδώ και δεκαετίες ο πολιτικός κόσμος ο οποίος εθελοτυφλούσε..Για το λόγο αυτό η κίνηση που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι η σωστή γιατί αλλιώς θα αποτύχει..και αυτή η κίνηση θα αποτύχει κύριε,θα αποτύχει παταγωδώς γιατί ξεκινάει λάθος..Έχετε φορτώσει τα πάντα στην αστυνομία,,τώρα φορτώνετε και τα πανεπιστήμια.Την ίδια στιγμή που ο Έλληνας αστυνομικός θεωρείτε για εσάς ανεκπαίδευτος,απόφοιτος λυκείου και ας έχει φοιτήσει 2 χρόνια στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ , προσλαμβάνετε 1000 ειδικούς φρουρούς οι οποίοι με εκπαίδευση το πολύ ενός μήνα, άοπλοι αλλά ανακριτικοί Υπάλληλοι θα σας λύσουν το πρόβλημα.Ο Ακαδημαικός κόσμος μπορεί να βρεί τη λύση μόνος του, συνταγματικά προβλέπεται το αυτοδιοίκητο του έτσι και αλλιώς και εάν υπάρξουν σοβαρές προτάσεις να τις εξετάσετε μεθοδικά ώστε να βρείτε τη σωστή λύση..Δεν έχει δουλειά η αστυνομία στα πανεπιστήμια,,τουλάχιστον όχι αυτός ο τύπος αστυνομίας που θέλετε..
  Σας καλώ να αποσύρετε άμεσα το παρόν νομοσχέδιο,,να έρθετε σε επαφή με τους αρμόδιους Ακαδημαικούς φορείς και τους συνδικαλιστικούς φορείς της Ελληνικής αστυνομίας και να εργαστείτε σκληρά για ώστε να φέρετε μια πρόταση ΒΙΩΣΙΜΗ.

 • Εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας η κυβέρνηση επιχειρεί, να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ η οποία θα υπάγεται απ ευθείας στον αρχηγό και θα αναλάβει την φύλαξη των πανεπιστημίων, θέτοντας εν αμφιβόλω το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, τη δημοκρατική λειτουργία και την διάρθρωση τους.
  Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην ακραία, αναποτελεσματική και επικίνδυνη για την πανεπιστημιακή ειρήνη επιλογή να εγκαταστήσει μόνιμη αστυνομική δύναμη εντός των πανεπιστημίων αλλά θα πρέπει δώσει την δυνατότητα στο υπουργείο Παιδείας να οργανώσει την δική του Υπηρεσία Επιτήρησης των χώρων της Πανεπιστημιούπολης – με πόρους και προσωπικό που θα τους διαθέσει το υπουργείο Παιδείας, με αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες που θα περιγράφονται με σαφήνεια στον Εσωτερικό Κανονισμό των Πανεπιστημίων.
  Επίσης τίθενται ερωτήματα για πόσο χρόνο θα εκπαιδευτούν αυτοί οι αστυνομικοί των πανεπιστημίων, πως θα τους δοθεί το δικαίωμα της προανάκρισης , ( για να αποκτήσει ανακριτικά καθήκοντα αστυνομικός εκπαιδεύεται 2,5 χρόνια) ενώ θεωρούμε ότι θα έχουμε και το θεσμικό παράδοξο, να υφίσταται αστυνομία εντός των πανεπιστημίων και η Ελληνική αστυνομία απέξω να τους προστατεύει !
  Είναι προφανές ότι οδεύουμε σε μία σφόδρα αντιδημοκρατική μεθόδευση και σε ένα θεσμικό παράδοξο, που πρέπει να αποτραπεί.
  Χωρίς να λησμονήσουμε, ότι την ώρα που ελληνική κοινωνία οδεύει εν μέσω του κορονοιου στην οικονομική κατάρρευση, η κυβέρνηση υιοθετεί αυταρχικά μέτρα ακριβώς για να καλύψει την απόλυτη αδυναμία της να σχεδιάσει δημοκρατικά και να προωθήσει το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου υπό τις αναγκαίες συνθήκες ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία.
  Απέναντι σε όλα αυτά τα παράδοξα και παράλογα, ίσως θα ήταν καλύτερα :
  Tα πανεπιστήμια να συντάξουν κι όσα ήδη έχουν να αναμορφώσουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς, στους οποίους με σαφήνεια και πειθαρχία θα προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε παραβατικές συμπεριφορές, που είναι πέρα και έξω από το ύφος της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.
  Να συνθέσουν τα πανεπιστήμια Επιτροπές Θεσμικού Ελέγχου, όπου βάσει του εσωτερικού τους κανονισμού θα εποπτεύουν την ορθή λειτουργία του πανεπιστημιακού χώρου και θα επιβάλουν προβλεπόμενες ποινές, σε όσους καταστρατηγούν την ακαδημαϊκή τάξη, καταστρέφουν Πανεπιστημιακές υποδομές, εκπαιδευτικό υλικό και τέλος προσβάλλουν την αισθητική και την αξιοπρέπεια της Πανεπιστημιακής ιδέας.
  Να περιφρουρούν τους χώρους των πανεπιστημίων με τη σύσταση δική τους εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου, με χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό που θα τους παράσχει η πολιτεία και με ελεγκτικές οι εποπτικές αρμοδιότητες που θα καθορίζονται κατηγορηματικά από τον εσωτερικό κανονισμό του πανεπιστημίου.
  Να καθορίζουν ακόμα για αυτές τις εσωτερικές τους υπηρεσίες ελέγχου, με καταστατικές διατάξεις, πειθαρχικές διώξεις και διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις, για όσα μέλη τους, δεν θα ασκούν τις ελεγκτικές και οι εποπτικές υπηρεσίες, με δημοκρατικό έλεγχο και κατά τους προβλεπόμενους θεσμικούς κανόνες.
  Για πράξεις του Ποινικού δικαίου, η επιβολή της τάξης στο Πανεπιστημιακό χώρο, θα γίνεται με τη συνέργεια των Εσωτερικών εποπτικών οργάνων, της πρυτανείας και των εισαγγελικών αρχών, με την κατά το δυνατό μικρότερη εμπλοκή της αστυνομίας, στην τιμωρία και δίωξη των παραβατικών πράξεων.
  Μέσα από ένα τέτοιο θεσμικό Πλαίσιο θα περιφρουρηθεί με δημοκρατικό τρόπο ο χώρος του ελληνικού Πανεπιστημίου και θα σταλεί το σαφές και διαυγές μήνυμα, ότι οι έκνομες συμπεριφορές και πράξεις στο χώρο του πανεπιστημίου, διώκονται και τιμωρούνται, ότι το Πανεπιστήμιο και οι πρυτανικές αρχές έχουν τη βούληση και την απαιτούμενη δύναμη να τηρήσουν τη θεσμική αυτονομία και το αυτοδιοίκητο που τους παράσχει το Σύνταγμα και ότι έχουν επίσης τη δύναμη να περιφρουρήσουν το χώρο τους, χωρίς να απαιτείται η εγκαθίδρυση αστυνομικών δυνάμεων στον «οίκο» τους.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 11:57 | Μιχάλης

  Εχω διαβάσει όλα τα μηνυματα εδώ μέσα και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι απλά είναι αρνητικοί στην σύσταση του Σώματος ο κάθε ένας για δικους του λόγους υποκείμενικους στην ουσία τέλος πάντων.. Η ηγεσία έχει παρει την απόφαση της και εγώ ήρθα εδώ απλα να ξανά πω σε αυτους που θα διαβάσουν τα μηνυματα 2 ολόκληρες γενιές αδικημενες (λόγω μνημονίων)οπως του 91-92 για να μη πω κ πιο πισω αναμένουν αύξηση ηλικιακου ορίου στα 30 τουλαχιστον οπως ήταν παλιότερα σε τέτοιες προκηρυξεις το βιοτικό επίπεδο της χώρας μας έχει ανέβει μπορουν να δουλεψουν παραπανω απο ότι παλιοτερα νομικά θέματα με τις συντάξεις δε θα υπάρξουν είναι γνωστό αυτό και επισης ότι στην μοριοδοτηση προκειμενου να είναι πιο αξιοκρατίκη από ότι είναι συνήθως καλό θα είναι να μην υπάρχουν πλεον ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ τα 1000αρια των δοκιμων αξιωματικών των ειδικών δυνάμεων ΕΝΙΑΙΑ βαθμολόγηση των εφέδρων αξιωματικών ανεξαρτήτως όπλου όλοι 700 η 800 μόρια καθώς θεωρουνται ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ του Ελληνικου στρατου και έχουν απολυθει με τον βαθμό του ανθυπολοχαγου.. Μοριοδοτηση της άδειας προσωπικου ασφάλειας τυπου Α όχι μόνο των δημοσίων ΙΕΚ και έξτρα μόρια επίσης η γνώση Η/Υ (ecdl πτυχία επαλ κλπ?) άδικο επίσης τα 300 και 200 μόρια τρίτεκνιας και πολυτεκνιας!!η μόρια και στα αδέρφια που είναι 2 η μείωση των μορίων πολυτέκνων τριτέκνων (πιο δίκαιο να μοριοδοτηθουν οι οικογένειες με 2 παιδια θεωρώ) οι παραπανω προτασεις θα πρεπε κανονικά να ισχύσουν και σε άλλους επερχόμενους διαγωνισμους της αστυνομίας όπως ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ και ειδικους φρουρους και όχι μόνο στο νέο σώμα

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 11:38 | Παντελής

  Γιατί κ. Υπουργέ και άλλα πασαλείμματα;
  Συμφωνώ με την αστυνόμευση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και το τέλος της ασυδοσίας εντός αυτών αλλά με οργάνωση και επιτέλους με εκπαιδευμένο προσωπικό , από τους τόσους ανακριτικούς υπαλλήλους που υπάρχουν ήδη και μπορούν να με μια πιο εξιδεικευμένη εκπαίδευση να πετύχουν πολλά περισσότερα αποτελέσματα από νεοπροσληφθέν προσωπικό που θα εκπαιδευτεί για 2 μήνες και άοπλο θα σταλεί στην φωλιά των λύκων.
  Δεν φτάνουν και χρειάζονται προσλήψεις; Κανένα πρόβλημα! Εισαγωγή χιλίων (1000) παραπάνω δοκίμων αστυφυλάκων από τις πανελλήνιες εξετάσεις και σταδιακή αστυνόμευση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, σε βάθος διετίας -έως ότου εξέλθουν της Σχολής- για να βρεθεί και το modus operandi της σωστής και αποτελεσματικής αστυνόμευσης τους. Όπως ανέφερα παραπάνω όχι άλλα πασαλείμματα κ. Υπουργέ, η θεωρία από την πραγματικότητα απέχουν παρασάγκας.
  Τέλος, ως Έλληνας αστυνομικός με δεκατέσσερα και πλέον έτη Υπηρεσίας και έχοντας υπηρετήσει σε αρκετές Υπηρεσίες, θα ήθελα να προσθέσω ότι με τις προσλήψεις Ειδικών Φρουρών δημιουργούνται αδικίες. Αδικία είναι να κάθισα εγώ 2,5 χρόνια στα θρανία και με έναν Ε.Φ. που εκπαιδεύτηκε 2,5 μήνες να έχω σχεδόν τα ίδια καθήκοντα, το ίδιο βαθμολόγιο και το ίδιο μισθολόγιο. Ας σταματήσει λοιπόν και αυτή η αδικία και να επιλέξουμε έναν και μόνο τρόπο εισαγωγής στην Ελληνική Αστυνομία.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 11:38 | ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Γιατί Λέμε Όχι στην «Πανεπιστημιακή Αστυνομία»
  Διότι διαφεύγει από τον ρόλο και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Η αστυνομία είναι ένα ένοπλο Σώμα .Η δημιουργία ενός σώματος που θα ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία αλλά δεν θα φέρει όπλο είναι ένα κατασκεύασμα άνευ ουσίας. Δεν υπάρχει σώμα ήπιας αστυνόμευσης πουθενά στον κόσμο. Υπάρχει αστυνομικό σώμα που ανάλογα τις συνθήκες εφαρμόζει ήπια ή σκληρή αστυνόμευση καθώς και νόμιμη βία.
  Διότι δεν έχει την συναίνεση ούτε της πλειοψηφίας των Πανεπιστημιακών ούτε της πλειοψηφίας των αστυνομικών .
  Είναι πρόδηλο σε όσους γνωρίζουν ελάχιστα από το τι γίνεται στα πανεπιστήμια ότι η δημιουργία ενός αστυνομικού σώματος εντος των ελληνικών ΑΕΙ θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα κληθεί να επιλύσει.
  Στοχοποιεί την Ελληνική Αστυνομία.
  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκεται μόνιμη αστυνομική δύναμη μέσα στους χώρους των Πανεπιστημίων. Η καθημερινή όσμωση αστυνομικών – διότι αυτό θα είναι για την πανεπιστημιακή κοινότητα – με τους φοιτητές θα δημιουργεί προβλήματα που θα μας οδηγήσουν σε οπισθοδρομικές καταστάσεις .
  Αποτελεί ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα και τίποτα άλλο.
  Είναι εμφανές ότι ανακοινώθηκε μόνο για να προκαλέσει θόρυβο .Ας αναλύσουμε τα βασικά του χαρακτηριστικά έτσι όπως ανακοινώθηκαν από τον υπουργό.
  Θα κάνει ήπια αστυνόμευση. Π.χ στην ΑΣΟΕΕ έχει Γενική Συνέλευση ο σύλλογος φοιτητών και ξαφνικά περίπου 10-15 άτομα βγαίνουν στον προαύλιο χώρο και επιδίδονται σε βανδαλισμούς .Με ποιον ήπιο τρόπο θα δράσει η «αστυνομία πανεπιστημίων»;(Εκτός βέβαια αν ευελπιστείτε ότι με κάποιο τρόπο θα έχουν αποτρέψει και την διενέργεια των γενικών συνελεύσεων.)
  Θα υπάρχει ειδική εκπαίδευση. Εδώ και χρόνια υπάρχει η ελάχιστη εκπαίδευση και ειδικά στην τελευταία σειρά ειδικών φρουρών η εκπαίδευση ήταν κάποιων εβδομάδων τώρα θα βρουν και ειδική εκπαίδευση;
  Θα μπορεί να συντάσσει δικογραφίες και να κάνει συλλήψεις. Οι ειδικοί φρουροί δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Πως θα γίνει αυτό; Με τον εξής γελοίο τρόπο. Τροποποιούν την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄161) και προσθέτουν «…..στους ειδικούς φρουρούς που στελεχώνουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), επιτρέπεται η άσκηση προανακριτικών καθηκόντων για το διάστημα που υπηρετούν σε αυτές και για υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».Πόσο χρόνο θα εκπαιδευτούν για όλα αυτά τα καθήκοντα αφού μέσα στο 2021 θέλετε να δημιουργηθούν .
  Βέβαια και στη μια περίπτωση , κατώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ που θα αποσπαστούν στην υπηρεσία αυτή , και στην άλλη ,ειδικοι φρουροί ,όλοι θα τρέχουν στα δικαστήρια , θα δέχονται τις απειλές αυτών που θα συλλαμβάνονται , αλλά όπλο δεν θα φέρνουν.
  Ιδρύονται βέβαια Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.) αλλά το προσωπικό θα ανήκει στις υπηρεσίες ασφαλείας.
  Θα λειτουργήσει μέσα στο 2021 Δηλ εν μέσω πανδημίας και με τους περιορισμούς που υφίστανται θα υπάρξει προκήρυξη, αιτήσεις ,ενστάσεις, εξέταση, πρόσληψη, επαρκής και ειδική εκπαίδευση και αυτό σε λιγότερο από 11 μήνες .
  Η αστυνομία έχει , εκ του συντάγματος τον θεσμικό της ρόλο και την αποστολή της που δεν είναι άλλη από την κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια. Οι πρόσφατες νομικές παρεμβάσεις – κατάργηση άσυλου- επιτρέπουν στην ελληνική αστυνομία με την υπάρχουσα δομή της να ανταπεξέλθει με επάρκεια σε κάθε παραβατική συμπεριφορά εντος και εκτός των Πανεπιστημίων.
  Η ανάπτυξη εκ μέρους των πρυτανικών αρχών ενός σώματος πανεπιστημιακών φυλάκων, με την στήριξη και την παροχή γνώση σας από την ελληνική αστυνομία , θα διευκόλυνε το έργο της ΕΛ.ΑΣ, θα γίνονταν πιο εύκολο αποδεκτό από την πανεπιστημιακή κοινότητα και θα εξασφάλιζε το ποθητό αποτέλεσμα .

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 10:45 | Κωνσταντίνος Τ

  Κανείς δεν είπε να μην φυλαχθουν τα Πανεπιστημιακα ιδρύματα. Κανείς δεν είπε ότι μπορούν εσαεί να αποτελούν ορμητήρια μπαχαλακηδων και χώροι διαπραξης εγκλημάτων. Κανείς δεν είπε οτι δεν οφείλουν να διέπονται από την εύρυθμη λειτουργία τους και να υπηρετούν το σκοπό τους που είναι η μάθηση και καλλιέργεια των μαθητών οι οποίοι αποτελούν τους κίονες της σημερινής κοινωνίας. Το ζήτημα είναι να γίνει ΣΩΣΤΆ!! Πως σε μια μέρα μέσα θα δημιουργηθεί μια ομάδα από το πουθενά με 1000 «ειδικούς» φρουρούς οι οποίοι θα αναλάβουν να εργαστούν ώστε να βάλουν τέλος σε ένα πρόβλημα όπου δεκαετίες δεν μπήκε? Γιατί το Υπ.Προστασιας του Πολίτη αναλαμβάνει την φύλαξη των Πανεπιστημιακων ιδρυμάτων; Γιατί ο αστυνομικός να γίνει για άλλη μια φορά αυτός που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα; Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε «Ευρωπαίοι» και όχι όποτε μας βολεύει ας ανοίξουμε τα μάτια μας και ας δούμε ότι τα μεγάλα Πανεπιστήμια στον κόσμο φυλάσσονται από ιδιωτικές εταιρίες με σχετικό αντικείμενο και εξειδίκευση καθώς επίσης και ψυχολογους.<>.. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά ποιος εγκυαται ότι οι ‘1000’ θα παραμείνουν στο πόστο που θα προσληφθούν και δεν θα βρεθούν σε κάποιο πολιτικό γραφείο ή θα αποδημήσουν στην επαρχία καλύπτοντας και αυτοί με την σειρά τους την θέση ενός αστυνομικού που περιμένει να πάει στον τόπο του; Γιατί ας μην ξεχνάμε και τους συνοριακους οι οποίοι κατέκλυσαν την επαρχία και εγκλωβισαν εκατοντάδες αστυνομικούς. «Δικαιο» Τρόμαξε το κράτος να γίνει αξιοκρατικο με το αδιάβλητο σύστημα πανελληνίων και σώνει και καλά να το γκρεμίσουμε. «ΟΧΙ» Ο κανόνας είναι όταν επιχειρείς να κάνεις ένα βήμα μπροστά να μην καταλήγεις 10 βήματα πίσω! Σεβαστείται τον κόπο και το έργο των αστυνομικών. Όχι στα λόγια και στις συνεντεύξεις αλλά στην πράξη. Η εκτέλεση έπεται της σχεδίασης..και εσείς δεν σχεδιάσατε..

 • Ήδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσω της διαδικτυακής πύλης opengov.gr σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την επωνυμία ¨Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις¨, όπου στο άρθρο 13 αναφέρεται την σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες θα στελεχωθούν από κατώτερους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και χίλιους (1.000) Ειδικούς Φρουρούς που θα προσληφθούν για το σκοπό αυτό. Αποστολή των ομάδων αυτών θα είναι η προστασία και ασφάλεια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.

  Για άλλη μια φορά λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία καλείται να απασχοληθεί με ένα επιπλέον έργο που βρίσκεται πέρα από τις αρμοδιότητές της. Και ενώ η Πολιτεία συνεχίζει να μην απεμπλέκει τις δυνάμεις του Σώματος από τα εκατοντάδες πάρεργά που έχει επωμιστεί, αίτημα διαχρονικό των συνδικαλιστικών φορέων, του απλού Αστυνομικού αλλά κυρίως του Πολίτη, μια νέα Αστυνομία, τώρα μέσα στα Πανεπιστήμια εμφανίζεται.
  Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων Αστυνομικών της Αχαΐας η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιων των Πατρών, σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να δούμε την ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος εντός των χώρων αυτών. Άλλωστε ήδη οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου υπάγονται γεωγραφικά σε συγκεκριμένα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας της πόλης και σε περιπτώσεις παρανόμων ενεργειών επιλαμβάνονται, σύμφωνα με την νομοθεσία.

  Θέση της Ένωσης μας είναι ότι αν η Πολιτεία κρίνει ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία φορέα ασφαλείας και τάξης εντός του Πανεπιστημίου, αυτός πρέπει εξ ολοκλήρου να χρηματοδοτείται, να καθοδηγείται και να ελέγχεται από τους
  πανεπιστημιακούς φορείς και τις πρυτανικές αρχές, οι οποίες πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη δράση του, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από το ειδικό καθεστώς λειτουργίας (αυτοδιοίκητο) των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Τα δε στελέχη της, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι Αστυνομικοί Υπάλληλοι ούτε με κάθε τρόπο να υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία, δεν πρέπει να οπλοφορούν, ούτε με τη δράση τους να δημιουργούν ψευδεπίγραφη εικόνα αστυνομικής λειτουργίας και σύγχυση στον Πολίτη όσον αφορά στις κύριες αρμοδιότητες και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Εν κατακλείδι συντασσόμαστε με το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για την απόσυρση των διατάξεων που συνδέουν με οποιοδήποτε τρόπο την Ελληνική Αστυνομία με τις υπό ίδρυση Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, δεδομένου μάλιστα ότι μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου (άρθ. 64 παρ. 3 Ν. 4623/2019), είναι ήδη νομοθετημένη η δυνατότητα της Αστυνομίας να επεμβαίνει, χωρίς άδεια πλέον σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αυτοδίκαια και ανεμπόδιστα, όταν τελείται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη μέσα σε αυτό. Παράλληλα καλούμε την Πολιτεία να ενισχύσει με άμεσες προσλήψεις προσωπικού, όπου χρειάζεται, άλλους δημόσιους φορείς (Υπηρεσία Εξωτερικής Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης, Δικαστικοί Υπάλληλοι, Προσωπικό ΕΚΑΒ κ.α.) ώστε να απεμπλέξει τις Αστυνομικές δυνάμεις από τα κάθε λογής πάρεργα που την έχει φορτώσει διαχρονικά, όπως τις μεταγωγές κρατουμένων από τα Καταστήματα Κράτησης προς τα νοσοκομεία και τις δικαστικές αρχές, την τήρηση της τάξης στα δικαστήρια, την διανομή εκατομμυρίων δικαστικών και άλλων εγγράφων, τις διακομιδές για ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη, την αστυνόμευση των γηπέδων, κ.α., ώστε ο Αστυνομικός ανεμπόδιστα να βρίσκεται στον δρόμο δίπλα στον Πολίτη και να εκτελεί το έργο του, αυτό της πρόληψης και της καταστολής του εγκλήματος.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 03:10 | Γιώργος Π.

  Συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον που υπάρχει να αντιμετωπιστούν τα γνωστά φαινόμενα. Ωστόσο βλέπω έχουν διατυπωθεί βάσιμες ενστάσεις στην παρούσα πρόταση και από την Αστυνομία και από τα Πανεπιστήμια.

  Θα πρότεινα ως εναλλακτική να δοθούν κίνητρα αυστηρής επιτήρησης στους πρυτάνεις. Συγκεκριμένα να υπάρχει συστηματική καταγραφή όλων των περιστατικών παρανομίας και βανδαλισμών στους πανεπιστημιακούς χώρους και όταν αυτά ξεπεράσουν ένα όριο ο πρύτανης να χάνει αυτομάτως τη θέση του. Ταυτόχρονα να δοθεί στα πανεπιστήμια χρηματοδότηση για εγκατάσταση καμερών και πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας που θα εποπτεύει και θα παρεμβαίνει σε συνεργασία και με την αστυνομία όταν χρειάζεται.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 01:07 | Νίκος

  τα πανεπιστήμια δεν είναι χώροι για την αστυνομία, αλλά η γνώση, ανταλλαγή απόψεων, κατάρτιση των φοιτητών και διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων.

  Θα ήταν καλύτερο να δοθούν αυτά τα χρήματα στο υπουργειο παιδείας για βελτίεση του εκπαιδευτικού συστήματος.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 00:55 | Θρασύβουλος

  Από την στιγμή που το περιβόητο άσυλο καταργήθηκε, προσπαθώ να καταλάβω τη χρησιμότητα της πρόσληψης προσωπικού για την φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εκτός και αν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θέλει να βάλει και άλλους από το «παράθυρο» (οποιαδήποτε πρόσληψη πέραν της εισαγωγής από τις πανελλήνιες είναι πρόσληψη από το «παράθυρο»).

  Ο αριθμός των 1000, προκύπτει από κάπου; Έχει υπάρξει έρευνα για την αναγκαιότητα πρόσληψης; Έχει γνωμοδοτήσει κρατικό όργανο ή οι πρυτανικές αρχές;

  Μπορείτε έστω και τώρα να το πάρετε πίσω.