Άρθρο 16 Βασικές αρχές

1. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και συνάδουν με τη φύση και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.
2. Εφαρμόζονται ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν:
α) στους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό,
β) στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής,
γ) στην έμπρακτη μετάνοια,
δ) στο δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου,
ε) στην πραγματική και νομική πλάνη,
στ) στο τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 17:02 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Με το Άρθρο 16 του προτεινόμενου εισάγεται ουσιαστικά άτυπος Κώδικας Πειθαρχικού Δικαίου και Κώδικας Πειθαρχικής Δικονομίας στη λειτουργία των Α.Ε.Ι.
  Κατ’ αρχήν οι αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται στο πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο αποτελεί μία de facto ποινικοποίηση ορισμένων (κατακριτέων βεβαίως) συμπεριφορών των φοιτητών. Όμως, οι συμπεριφορές αυτές δεν αποτελούν ποινικά αδικήματα και η αντιμετώπισή τους ως τέτοια είναι αντιπαιδαγωγική και αντιδεοντολογική.
  Με τη θέσπιση του πειθαρχικού δικαίου ουσιαστικά το Κράτος παρεμβαίνει στις εσωτερικές διαδικασίες των Α.Ε.Ι., καταπατώντας αφενός το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδύναμο τους, δείχνοντας αφετέρου απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στην πανεπιστημιακή κοινότητα για τη διευθέτηση των δικών της ζητημάτων.
  Προτείνεται η απόσυρση του Άρθρου 16 και συνολικώς του Κεφαλαίου Γ και η εμπιστοσύνη στην πανεπιστημιακή κοινότητα να θέσει δικούς της όρους πειθαρχίας και εμπιστοσύνης μέσω εσωτερικων κανονισμών και αποφάσεων.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 22:04 | Παναγιώτης

  Πολλά από τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι απλές δραστηριότητες όπως η μουσική ή η μικροφωνική για ενημέρωση επί σημαντικού ζητήματος που αφορά τη Σχολή ή συνολικά την κοινωνία καθώς και οι ανακοινώσεις στα αμφιθέατρα που αποτελούν πάγια συνδικαλιστική μέθοδο.Ανελεύθερες διατάξεις.Να αποσυρθούν άμεσα.