Άρθρο 1 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) -Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013

Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η οικεία ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4Β και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.
Στα τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στη βαθμολογία των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της ανωτέρω περ. β΄ η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή της πρακτικής δοκιμασίας με τον αντίστοιχο συντελεστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α`142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α` 13).
Εάν με το σύνολο της βαθμολογίας που επιτυγχάνει ο υποψήφιος εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, τελικά εισάγεται σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.».

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 20:20 | Κατερίνα Σ

  Απαράδεκτο!!!!!!!!…και θα τα βρείτε όλα μπροστά σας το καλοκαίρι.
  Την αγανάκτηση των χιλιάδων γονέων και των υποψηφίων πανελληνίων .
  Ντροπή!!!!!!!Τα παιδιά μας ζουν τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις και εσείς λίγους μήνες πριν τις πανελλήνιες ξεκινάτε τέτοιες αλλαγές.
  Η μόρφωση και η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων των παιδιών ,δεν έχουν οι γονείς λεφτά να τα στέλνουν στα ακριβά πανεπιστήμια του εξωτερικού που σπουδάσατε εσείς.
  Αν θέλετε να φτιάξετε την παιδεία ξεκινήστε από την Α δημοτικού και να αφήσετε ήσυχους τους υποψηφίους πανελληνίων επιτέλους.
  Θέλουν τα πανεπιστήμια άριστους και ικανούς φοιτητές ώστε να ανέβει το ranking των ελληνικών πανεπιστημίων ?
  Να φροντίσετε για μία σοβαρή εκπαίδευση στο δημοτικό.
  Να φροντίσετε για μία σοβαρή εκπαίδευση στο γυμνάσιο.
  Το λύκειο να γίνει διετές και να φροντίσει για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και ένα σοβαρό απολυτήριο.
  Ξεμπακιστήκαμε να πληρώνουμε φροντιστήρια τόσα χρόνια για να καλύψουμε την ανεπάρκεια της «δωρεάν» δημόσιας παιδείας.
  Ανοίξτε τα πανεπιστήμια για όλους ,υπάρχουν νέοι τρόποι διδασκαλίας e-learning για ένα πρώτο έτος Μηδέν και μετά ας επιλέγουν τους καλύτερους φοιτητές για να συνεχίζουν.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Στα 35 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια υποστήριξης και ενσωμάτωσης των παιδιών μας στην κοινωνία. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν προφορικό λόγο για να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο της γειτονιάς, να επικοινωνήσουν με ακούοντες συγγενείς και φίλους , να σπουδάσουν, να μιλήσουν και να γράψουν στην μητρική τους γλώσσα που είναι η ελληνική. Δυστυχώς, υπάρχουν πάγια ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία έχουν ενταθεί εξαιτίας της δυσχερούς κατάστασης που βιώνουμε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ευελπιστούμε ,όμως, μέσα από την ανοιχτή διαβούλευση ,να ακουστούν και να εισακουστούν ώστε να πάψουν να παραμένουν πληγές στη δύσκολη καθημερινότητα των κωφών- βαρήκοων.
  Για τους φοιτητές με βαρηκοΐα ή κώφωση, η παρακολούθηση στα δια ζώσης μαθήματα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μεγάλες αίθουσες ή αμφιθέατρα, οι καθηγητές δεν χρησιμοποιούν μικρόφωνο και υπάρχει σοβαρό θέμα ακουστικής και κατά συνέπεια κατανόησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά στην μαθησιακή διαδικασία. Δημιουργείται έτσι αίσθηση ανισότητας και μειονεξίας σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές.
  Η πανδημία του COVID-19 και η ανάγκη για τηλεκπαίδευση έφερε στην επιφάνεια μια άλλη σοβαρή δυσκολία. Τα παιδιά μας δυσκολεύονται απίστευτα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, καθώς η χροιά και η φωνή των εκπαιδευτικών αλλοιώνεται μέσα από τις ηλεκτρονικές συσκευές με αποτέλεσμα και πάλι να μένουν πίσω στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Η χρήση υπότιτλων (speech to text) είναι απαραίτητη προκειμένου ο λόγος των καθηγητών να αποτυπώνεται άμεσα στην οθόνη. Αυτό θα διευκολύνει τους φοιτητές τόσο στα δια ζώσης όσο και στα διαδικτυακά μαθήματα.
  • Είναι απαραίτητο να υπάρχει ενημέρωση των καθηγητών σχετικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών-βαρήκοων φοιτητών έτσι ώστε να προσαρμόζεται αντίστοιχα η διδασκαλία και ο τρόπος εξέτασης.
  • Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η παροχή γραπτού υλικού και σημειώσεων των διαλέξεων, έτσι ώστε να καλύπτονται όσα κενά δημιουργούνται από τις προαναφερόμενες δυσκολίες. Επιπρόσθετα, να δίνονται γραπτά οι απαντήσεις των ασκήσεων, γιατί τις περισσότερες φορές εξηγούνται προφορικά και δεν γίνονται κατανοητές.
  • Να επιτρέπεται η καταγραφή των διαλέξεων για όσο διάστημα ισχύουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επανάληψης της διάλεξης κάτι που θα λειτουργήσει επικουρικά.
  Σε ότι αφορά στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται νωρίτερα, καθώς υπάρχει καθυστέρηση στη έκδοση των αποτελεσμάτων και δεν είναι λίγες οι φορές που χάνεται το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Προκαλείται ανασφάλεια και αναστάτωση τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές μας. Τίθεται και σε αυτή την περίπτωση θέμα ανισότητας, καθώς τα παιδιά που συμμετέχουν στις πανελλαδικές ξεκινούν έγκαιρα την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.
  Η κώφωση είναι μια φαινομενικά αφανής αναπηρία αλλά έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για το άτομο και τη ζωή του. Οι κωφοί -βαρήκοοι έχουν ίσα δικαιώματα με κάθε άλλο πολίτη.
  Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πολλά περισσότερα τα οποία είναι δύσκολο να εξειδικευτούν σε αυτή τη συζήτηση.
  Ευελπιστούμε ότι η ανοιχτή διαβούλευση θα είναι εποικοδομητική και θα έχει ουσία και αποτέλεσμα και μία κατάληξη που θα οδηγήσει τελικά στην εύρεση λύσεων στα προβλήματα του κωφού-βαρήκοου ατόμου.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επικοινωνία.
  Με εκτίμηση
  Για το ΔΣ
  Η Πρόεδρος Ελένη Σιαργκάνη
  Ο Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Ξανθόπουλος

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:27 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

  1. Έγκαιρη χορήγηση στους τυφλούς ή με προβλήματα όρασης φοιτητές του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποβοήθησή τους στις σπουδές, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον γραφομηχανή Braille, laptop με το αντίστοιχο λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, μπάρα ανάγνωσης braille (braille display) και ατομικός εκτυπωτής braille.
  2. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο αυτές υφίστανται, καθώς και στις εξετάσεις εντός των Α.Ε.Ι. να προσαυξάνεται κατά 50% για τους τυφλούς φοιτητές. Επίσης, τον τρόπο εξέτασης, σε γραφή Braille ή με τη χρήση Η/Υ ή προφορικά, θα πρέπει να τον επιλέγει ο τυφλός φοιτητής, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητές του, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση.  
  3. Απαιτείται η δημιουργία γραφείων υποδοχής αναπήρων στα Α.Ε.Ι. της χώρας, τα οποία θα αναλαμβάνουν τη στήριξη του φοιτητή, από την εγγραφή μέχρι την αποφοίτησή του, σε όλους τους τομείς, φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα, παροχή συγγραμμάτων, επικοινωνία με τους καθηγητές, εφοδιασμό των διανεμόμενων σημειώσεων σε προσβάσιμη μορφή κ.λπ.
  4. Πρόβλεψη για φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα των τυφλών και με χαμηλή όραση φοιτητών, εργαζομένων ή επισκεπτών στους χώρους διδασκαλίας, στις βιβλιοθήκες και στις ιστοσελίδες των Α.Ε.Ι., καθώς και των ιδιωτικών κολεγίων.
  5. Συμπλήρωση από τα άτομα με αναπηρία που εισάγονται με ποσοστό 5% στα Α.Ε.Ι. του αναγκαίου μηχανογραφικού την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο με τους λοιπούς υποψήφιους, σε φόρμα απόλυτα προσβάσιμη για άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να μη χάνεται άδικα το πρώτο εξάμηνο των σπουδών, και σε καμία περίπτωση να μην επαναληφθεί το επαίσχυντο φαινόμενο αποκλεισμού υποψηφίων με αναπηρία από την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. της χώρας, όπως συνέβη άλλες χρονιές.
  6. Σχετικά με τις μετεγγραφές, πρόβλεψη για την περίπτωση των φοιτητών με προβλήματα όρασης οι οποίοι, ενώ εισήχθησαν μέσω εισαγωγικών εξετάσεων σε σχολές Α.Ε.Ι , βάσει πιστοποίησης της αναπηρίας από αρμόδιο ΚΕΠΑ απέκτησαν οπτική αναπηρία κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι ως άνω να μετεγγράφονται χωρίς άλλα κριτήρια στο κοντινότερο του τόπου κατοικίας τους αντίστοιχο Α.Ε.Ι. Επιπλέον, πρόβλεψη για τους φοιτητές των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω να μετεγγράφονται ομοίως χωρίς άλλα κριτήρια στο κοντινότερο του τόπου κατοικίας τους αντίστοιχο Α.Ε.Ι., προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθούν τους γονείς τους στην καθημερινότητά τους.  
  7. Ένταξη στα τμήματα ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας υποχρεωτικών μαθημάτων για την ψυχολογία των ατόμων με αναπηρία και δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος με το ως άνω αντικείμενο, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση.
  8. Αναμόρφωση του συνόλου του οδηγού σπουδών στα τμήματα των Παιδαγωγικών Σχολών και των Σχολών Προσχολικής Αγωγής, ώστε να εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και νηπιαγωγοί στην αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών στους μαθητές όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, καθώς και στον τρόπο διδασκαλίας των μαθητών με αναπηρία, μέσα στα πλαίσια ενός σχολείου για όλους.
  9. Ουσιαστική πρόβλεψη με τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για την εξειδίκευση πτυχιούχων στην ειδικότητα ΠΕ 31 Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης, και πρόβλεψη πρόσληψης εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής από το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη των τυφλών μαθητών και φοιτητών, από την πρώιμη παρέμβαση μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  10. Πρόβλεψη για μειωμένα δίδακτρα στους τυφλούς φοιτητές και φοιτητές με πρόβλημα όρασης στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, καθώς και πρόβλεψη αυξημένου ορίου εισοδήματος για τη λήψη τυχόν υποτροφίας, δεδομένου ότι κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών χρήζουν της βοηθείας τρίτου προσώπου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ερευνητικό έργο.
  11. Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή Daisy ή άλλη προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φοιτητή με οπτική αναπηρία. Επειδή η συνθετική φωνή στην ελληνική γλώσσα δεν έχει χρηματοδοτηθεί ώστε να φτάσει στα επίπεδα ανταγωνισμού της φυσικής φωνής, καθώς και της ορθής ανάγνωσης ξενόγλωσσων λέξεων και ονομάτων μέσα σε ελληνικό κείμενο, η μορφή αυτή δεν προτιμάται εκτός εάν ο φοιτητής δηλώσει ρητά ότι εξυπηρετείται με το μορφότυπο αυτό βιβλίου.
  12. Δημιουργία δωρεάν μεταπτυχιακού τμήματος σε Α.Ε.Ι. για την μετεκπαίδευση παιδαγωγών με παροχή εξειδίκευσης σε μία μόνο αναπηρία, ώστε η εξειδίκευση να είναι στοχευμένη και η παρεχόμενη συνδιδασκαλία να καταστεί απολύτως επαρκής για κάθε διαφορετική κατηγορία φοιτητή με αναπηρία ή τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής, ώστε οι φοιτητές από το 3ο έτος να εξειδικεύονται στην εκπαίδευση μίας και μόνο συγκεκριμένης αναπηρίας.
  13. Δημιουργία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης. Εξυπακούεται ότι όταν αναφερόμαστε στην Ειδική Εκπαίδευση συμπεριλαμβάνουμε και τους σπουδαστές και φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς, με αναπηρία.
  14. Τα ανωτέρω αιτήματα υπ’ αριθμ. 1,2,3,4, 7, 8, 10 και 11 τα ισχύουν και για τους φοιτητές με προβλήματα όρασης των ιδιωτικών κολεγίων, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 16:21 | Ντ Σταμέλος

  Το Νομοσχέδιο, αναφορικά με τους μαθητές που συμμετείχαν σε επιστημονικούς διαγωνισμούς (άρθρο 40, Ν. 4692/2020) και αφορά και μαθητές Γ’ Λυκείου που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εφέτος:

  1) Είναι ελλειπως διατυπωμένο και απαιτεί τροποποίηση, δεδομένου ότι για διαγωνισμούς ρομποτικής,είναι εξίσου θεμελιώδης εκτός από τον προγραμματισμό–πληροφορική, και ο μηχανολογικός σχεδιασμός. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν χρήση και οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για σχολές αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου (π.χ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ…)

  2) Δεδομένου ότι οι υπόψη ρυθμίσεις εφαρμογης ολοκληρώθηκαν με τη θέση σε ισχυ του Ν.4692/2020, θα πρέπει να προβλεφθεί και να δοθεί το δικαίωμα χρήσης των ευεργετικών διατάξεων και σε μαθητές/τριες που σημείωσαν διακρίσεις την περίοδο απο 2017-2020. Αυτοί εξάλλου ήσαν και οι πρωτοπόροι.

  3) Τέλος θα ήταν δίκαιο για εκείνους τους μαθητές Γυμνασίου που δια κρίθηκαν να υπάρχει κάποια ευνοική ρυθμίση σαν αναγνώριση της διάκρισης.Αλλωστε αυτό ο νομοθέτης θα πρέπει να το δεί σαν επένδυση.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 16:10 | N Σταμέλος

  Το Νομοσχέδιο, αναφορικά με τους μαθητές που συμμετείχαν σε επιστημονικούς διαγωνισμούς (άρθρο 40, Ν. 4692/2020) και αφορά και μαθητές Γ’ Λυκείου που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εφέτος:

  1) Είναι ελλειπως διατυπωμένο και απαιτεί τροποποίηση, δεδομένου ότι για διαγωνισμούς ρομποτικής,είναι εξίσου θεμελιώδης εκτός από τον προγραμματισμό–πληροφορική, και ο μηχανολογικός σχεδιασμός. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν χρήση και οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για σχολές αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου (π.χ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ…)

  2) Δεδομένου ότι οι υπόψη ρυθμίσεις εφαρμογης ολοκληρώθηκαν με τη θέση σε ισχυ του Ν.4692/2020, θα πρέπει να προβλεφθεί και να δοθεί το δικαίωμα χρήσης των ευεργετικών διατάξεων και σε μαθητές/τριες που σημείωσαν διακρίσεις την περίοδο απο 2017-2020. Αυτοί εξάλλου ήσαν και οι πρωτοπόροι.

  3) Τέλος θα ήταν δίκαιο για εκείνους τους μαθητές Γυμνασίου που δια κρίθηκαν να υπάρχει κάποια ευνοική ρυθμίση σαν αναγνώριση της διάκρισης.Αλλωστε αυτό ο νομοθέτης θα πρέπει να το δεί σαν επένδυση.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 13:18 | WILHELM VON HUMBOLDT

  Το παρόν νομοσχέδιο κινείται σε σωστή κατεύθυνση, διότι θέλει να καθιερώσει και στην Ελλάδα τα αυτονόητα που υφίστανται σε όλα τα Πανεπιστήμια των ευνομούμενων κρατών του πλανήτη.

  Παντού υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και αποφοίτησης από το Πανεπιστήμιο, ώστε να εξασφαλίζεται το κύρος του πτυχίου.
  Αλλιώς είναι σαν να σου δίνω 1 εκ. ευρώ με πληθωρισμό 5.000%. Δηλαδή το ποσό αυτό δεν έχει καμία αξία.

  Πρέπει επιτέλους σαν ελληνική κοινωνία να αποφασίσουμε τι θέλουμε να είναι τα Πανεπιστήμια μια φάμπρικα που να παράγουν μόνο πτυχιούχους η να παράγουν επιστήμονες προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

  Η μαζική παραγωγή πτυχιούχων έχει ως αποτέλεσμα όλοι αυτοί να ετεροαπασχολούνται ή να υποαπασχολούνται και να μην εργάζονται στο αντικείμενο των σπουδών τους. Η ανεργία των πτυχιούχων στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη στη Δυτική Ευρώπη. Έτσι μεγαλώνουμε νέους ανθρώπους που συσσωρεύουν μόνο οργή και θυμό μέσα τους.

  Επίσης πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα η ιδεολογική εμμονή να αναπαράγεται αυτή η καραμέλα ότι η καθιέρωση εισαγωγικής βάσης και ορίου σπουδών στρέφεται κατά των λαϊκών τάξεων.

  Το εάν μορφωθεί καλά ένα παιδί δεν παίζει ρόλο διεθνώς η οικονομική τάξη του, αλλά εάν μεγαλώνει σε μια οικογένεια που δίνει έμφαση στη μάθηση και όχι στα υλικά αγαθά. Γιατί τότε όλα τα παιδιά των βιομηχάνων και εφοπλιστών θα ήτανε άριστη μαθητές και φοιτητές. Τούτο όμως δε συμβαίνει διεθνώς αλλά οι περισσότεροι αξιόλογη μαθητές και φοιτητές είναι τα παιδιά των μορφωμένων αστών και των λαϊκων στρωμάτων που θέλουν την κοινωνική άνοδό τους.

  Επίσης η άλλη καραμέλα ότι αιώνιοι φοιτητές είναι τα άτομα που αναγκάζονται να δουλέψουν για να ζήσουν, ούτε αυτό ευσταθή. Οι πιο πολλοί από αυτούς σπουδάζουν χωρίς στόχο και δεν ξέρουν τι θέλουν και τι δε θέλουν από τη ζωή τους. Βρίσκονται όλη μέρα στα μπιλιαρδάδικα, στα μαγαζιά με ηλεκτρονικά παιχνίδια, στα καφενεία παίζοντας τάβλι και στις καφετερίες. Εν ολίγοις για αυτούς η καριέρα είναι χολέρα.

  Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστή Wilhelm von Humboldt αποστολή των Πανεπιστημίων είναι να βγάζει ακαδημαϊκούς πολίτες, που θα είναι ελεύθερα σκεπτόμενοι, ενεργή πολίτες, πολίτες του κόσμου και πολίτες με διευρυμένους πνευματικούς ορίζοντες. Μόνο έτσι θα συμβάλλουν στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

  Στην καρδιά της προσέγγισής του βρίσκονταν η έννοια της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης (ALLGEMEINE BILDUNG).

  To Πανεπιστήμιο πρέπει να βγάζει επιστήμονες που θα σκέφτονται με σαφήνεια, θα έχουν συγκροτημένη σκέψη και θα έχουν συναισθηματική νοημοσύνη.
  Τα Πανεπιστήμια πρέπει να διακρίνονται για την βαθιά πίστη στην απόλυτη ελευθερία του λόγου και της έκφρασης.
  Αποστολή του Πανεπιστημίου δεν είναι μόνο να μεταφέρει γνώση στους φοιτητές αλλά να παράγει και γνώση.

  Στον 19ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη διαμορφώθηκε η τάξη των μορφωμένων αστών (BILDUNGSBUERGERTUM) ως αντίβαρο στην αριστοκρατία.

  Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο δημιουργούσε ένα αίσθημα υπεροχής απέναντι στην αριστοκρατία με τις υλικές απολαύσεις και απολαβές της. Η μόρφωση ήταν το διαβατήριο για την κοινωνική και οικονομική άνοδο του ατόμου (κοινωνική κινητικότητα).

  Οι μορφωμένοι αστοί (BILDUNGSBUERGERTUM) διαμόρφωσαν μια νέα κουλτούρα, πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς, που αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση για τα άλλα κοινωνικά στρώματα. Όπως ατομική καθαριότητα, οι ευγενείς τρόποι στις ανθρώπινες συναναστροφές, ο σαφής διαχωρισμός εργασίας και ελεύθερου χρόνου, τα ταξίδια και οι διακοπές.

  Οι μορφωμένοι αστοί δεν διαθέτουν ισχυρή οικονομική δύναμη, όμως χαίρουν υψηλού κοινωνικού κύρους, λόγω το ότι αποκτήσαν το κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο τους με κόπους, θυσίες και χρόνο. Αντιθέτως με τους αριστοκράτες και τους αστούς του πλούτου που αποκτήσανε τα αγαθά τους κληρονομικά.

  Στην Ελλάδα πρέπει να θυμηθούμε ξανά την αρχαία ελληνική φράση ότι όλα τα αγαθά κόποις κτώνται και όχι να εφαρμόζουμε το ρητό όλα τα αγαθά copy κτώνται.

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
  • την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής:
  «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας υπαγορεύονται τα εξής:
  α) στην παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τη συμπερίληψη, στο εν λόγω νομοσχέδιο, των εξής μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, καθώς και στην εργασία σε αυτή:

  1. Διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, είτε ως φοιτητές/τριες, είτε ως εργαζόμενοι/νες ή επισκέπτες/τριες στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις υπηρεσίες, στον εξοπλισμό και το εκπαιδευτικό υλικό, και των εκπαιδευτικών μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και στην παρεχόμενη πληροφόρηση, σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, με αυστηρό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων (π.χ. Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και διασφάλιση της παροχής εύλογων προσαρμογών αν χρειάζεται.

  2. Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών παροχής υποστήριξης σε φοιτητές/τριες με αναπηρία/χρόνια πάθηση με τη συμμετοχή και συνεργασία του συνόλου των δομών παροχής υποστήριξης των φοιτητών/τριών (τόσο σε επίπεδο Σχολής όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος). Στους φοιτητές με οπτική αναπηρία να παρέχονται τα προτεινόμενα συγγράμματα των μαθημάτων σε κάθε ακαδημαϊκό έτος σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή ή και audio book απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους έτσι να εξασφαλίζεται η ισότιμη και καθολική πρόσβαση των φοιτητών σε αυτά. Στους φοιτητές/τριες με κώφωση – βαρηκοΐα να παρέχεται διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και τεχνολογία speech-to-text (μετατροπή ομιλίας σε γραπτό λόγο σε πραγματικό χρόνο), κατά τη διάρκεια τόσο των δια ζώσης μαθημάτων όσο και των διαδικτυακών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική κοινότητα.

  3. Συμπερίληψη της κατηγορίας του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας (π.χ. σύνδρομο Asperger) και των ατόμων με σύνδρομο Down στις κατηγορίες των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων (άρθ. 35 του ν.3794/2009, ΦΕΚ 156/τ.Α’/4-9-2009)

  4. Έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για την υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις (άρθ. 35 του ν.3794/2009 ΦΕΚ 156/τ.Α’/4-9-2009), προκειμένου οι επιτυχόντες της ανωτέρω ρύθμισης να ξεκινούν τη φοίτησή τους ταυτόχρονα με όλους τους φοιτητές.

  5. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μετεγγραφές, μέσω της διασφάλισης του δικαιώματος μετεγγραφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας:
  α) των φοιτητών/τριών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας/χρόνιας πάθησής τους και του χρόνου εμφάνισης αυτής (πριν ή μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή),
  β) των φοιτητών/τριών των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας ή ο/η σύζυγός τους έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας του/της ή που στην οικογένειά τους υπάρχει προστατευόμενο μέλος με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίας και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67%, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό δε ζει σε ίδρυμα.
  Η ανάγκη των φοιτητών που είναι αδέλφια ή τέκνα ή σύζυγοι ατόμων με αναπηρία, από 67% και άνω, δηλαδή ατόμων με βαριές αναπηρίες ή/και χρόνια πάθηση, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και των οικογενειών τους, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποτελούν, κατά κύριο λόγο, και πρόσωπα αναφοράς για τα άτομα με αναπηρία που έχουν στην οικογένειά τους, συνεπώς και η ανάγκη να βρίσκονται κοντά τους, είναι πολύ μεγάλη.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 12:55 | Άννα Χριστίνα

  Οι εν λόγω παρεμβάσεις του Υπουργείου κατά την γνώμη μου θα έχουν θετικό αποτύπωμα εν τέλη και θα συμβάλουν στην αναβάμθιση των σχολών. Όμως θα πρέπει να λυθούν άμεσα θέματα ισονομίας ως προς ευεργετικές διατάξεις νόμων προς μερίδα μαθητών (πχ αθλητές – διακριθέντες μαθητές σε επιστημονικούς διαγωνισμούς) και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες τόσο με αιτήσεις και εγγραφές όσο και με εγκρίσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 11:25 | Γεώργιος Μ

  Αναστολή προτείνω του άρθρου αυτού και όλου του νόμου, για λόγους δικαιοσύνης. Η υποτιθέμενη αναβάθμιση των Πανεπιστημίων, που επιτυγχάνεται τάχα μου με την ύπαρξη της Ε.Β.Ε., οδηγεί τους γονείς, στη πραγματικότητα, σε περισσότερα φροντιστηριακά έξοδα. Δημιουργεί στη πραγματικότητα ο γονιός, με τεράστια για την εποχή οικονομική του επιβάρυνση, ένα καλύτερο υποψήφιο και στη συνέχεια υποτίθεται ένα καλύτερο φοιτητή , που θα αναβαθμίσει το δημόσιο Πανεπιστήμιο… Φαίνεται τόσα χρόνια, δεν είναι αρκετά αυτά, που πληρώνουν οι γονείς σε φροντιστήρια και υποβαθμίζονται τα πανεπιστήμια…(?)
  Το 30% των φοιτητών που δεν τελειώνουν , θέλει τουλάχιστον διερεύνηση, ξεχνάνε όλοι ότι περάσαμε 10 χρόνια με οικονομική κρίση και πολλοί από αυτούς, σίγουρα εγκατέλειψαν , για οικονομικούς λόγους. Μετράμε στο 30% και αυτούς, που γράφτηκαν στη σχολή που πέρασαν και τελικά προτίμησαν να πάνε στο εξωτερικό κ.λ.π. Πολύ αυθαίρετα διατυπώνεται και διατυμπανίζεται αυτό το ποσοστό.
  Οι πανεπιστημιακές σχολές , που υπάρχουν, εδώ και χρόνια, στο σύνολό τους δέχονται περί τις 78000 φοιτητές ετησίως , είναι δημιουργήματα διάφορων πολιτικών επιλογών ή ανοχών της εκάστοτε εξουσίας και σίγουρα όχι του φορολογουμένου, που τις συντηρεί. Θεωρώ μεγάλη πνευματική και πολιτιστική κατάκτηση, το ότι σαν φορολογούμενος συντηρώ τόσες σχολές και απαιτώ από την εκάστοτε εξουσία να τις αξιοποιήσει καλύτερα και όχι να τις κλίσει. Το κλείσιμο δεκάδων σχολών θα οδηγήσει πολλές τοπικές κοινωνίες σε επιπλέον οικονομικό μαρασμό.
  Από τα παραπάνω φαίνεται ,ότι είναι άδικό με τα δικά μας χρήματα, να θυσιάζονται χιλιάδες παιδιά, για δήθεν αναβαθμίσεις πανεπιστημίων, δεν φταίμε εμείς, για τις αδιέξοδες πολιτικές , που εφαρμόζονται χρόνια τώρα στα πανεπιστήμια, είναι και ανήθικο να εφαρμόζονται πρωτοφανώς , κάποιες από αυτές στη μέση της σχολικής χρονιάς.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 10:01 | Αγγελική Γαζετά

  Με το παρόν νομοσχέδιο προκαλείτε
  1)Μείωση εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια ( δωρεαν)
  2) πρόβλημα βιωσιμότητας πολλών τμημάτων των πανεπιστημίων τα οποία όμως παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα
  3)Αύξηση σπουδαστών στα Κολλέγια (Επί πληρωμής)

  Αυτό που πρέπει να γίνει είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αναλυτικά:

  1)είσοδος στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις ώστε τα παιδιά να επιλέγουν σύμφωνα με τα ταλέντα τους και αυτό που αγαπανε να κάνουν
  2)Αύξηση της μέριμνας (τροφή, στεγη) για τους φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων
  3)αυξηση διδακτικου προσωπικού μιας και η Ελλάδα είναι η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη κατά αναλογία εκπαιδευτικών φοιτητών
  4)ίδρυση καινούριων πανεπιστημιακών τμημάτων
  5)ανωτατοποιηση ΚΣΟΤ
  6)πραγματικη ενίσχυση των δημοσιων ΙΕΚ

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 14:58 | Αγγελική Σταυριανού

  Επιτέλους αναλάβετέ δράση όσον αφορά στους διακριθέντες μαθητές σε επιστημονικούς διαγωνισμούς του άρθρου 40 του Ν. 4692/2020.

  Δεν μπορεί η πολιτεία να χαϊδεύει μόνο τον αθλητισμό, τις ομοσπονδίες και τις συντεχνίες.

  Γεμίσαν τα πολυτεχνεία και οι ιατρικές σχολές με διακριθέντες αθλητές χωρίς καμία συνάφεια του αθλητισμού και των εν λόγω σχολών.

  Εν έτη 2021 υπάρχουν μαθητές που συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε επιστημονικούς διαγωνισμούς και σε λίγα χρόνια, αν η Πολιτεία δεν αγκαλιάσει και αναγνωρίσει το έργο και την προσπάθεια τους, θα τους αγναντεύουμε ως υπότροφους σε ξένα Πανεπιστήμια.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 11:56 | Λουκρητία Σαρηγιάννη

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Η όλη συζήτηση εξαντλείται για μια ακόμη φορά με θέματα που θέτουν οι μειοψηφίες / δικαιωματιστές (Ελάχιστη βάση εισαγωγής, Προστασία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, αιώνιοι φοιτητές κτλ.).

  Πέραν αυτών υπάρχουν όμως και άλλες μειοψηφίες πιο παραγωγικές που διακρίνονται σε επιστημονικούς διαγωνισμούς και έχουν θυσιάσει της ανεμελιά της παιδικής ηλικίας για να υπηρετήσουν την επιστήμη και να προκόψουν στην ζωή τους.

  Μήπως η πολιτεία θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί και με αυτούς ???

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 11:22 | Χρήστος Κόκαλης

  To brain drain αντιστρέφεται και με την αναγνώριση των διακριθέντων μαθητών σε επιστημονικούς διαγωνισμούς του άρθρου 40 του Ν. 4692/2020.

  Οι διεθνείς κολοσσοί που επενδύουν στην Ελλάδα θα χρειαστούν επιστήμονες με εξειδίκευση.

  Τι καλύτερο από παιδιά που από το Γυμνάσιο διακρίνονται σε επιστημονικούς διαγωνισμούς να ενισχύσουν τα Πανεπιστήμια μας και να στελεχώσουν παραγωγικές Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

  Οι εν λόγω διακριθέντες μαθητές είναι οι πρωτοπόροι, που δούλεψαν, αγωνίστηκαν και έφεραν στη χώρα μας τις πρώτες παγκόσμιες διακρίσεις υπό αντίξοες συνθήκες και χωρίς καμία υποστήριξη πέραν των χορηγιών που οι ίδιοι αναζήτησαν. Αποτελούν δε πρότυπο για τα υπόλοιπα παιδιά.

  Θα είναι προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας να εντάξουμε τους μαθητές αυτούς στο επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας δίνοντας τους τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια ευεργετήματα (πχ απουσίες, εισαγωγή σε ανώτατες σχολές κτλ) τα οποία οι μαθητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό τα απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 10:51 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΟΜΠΟΣ

  Απαιτούνται κάποιες ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτό το
  Νομοσχέδιο, σχετικά με τους μαθητές που συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε επιστημονικούς διαγωνισμούς ρομποτικής.
  Οι εν λόγω διακριθέντες μαθητές πρέπει:
  • Να έχουν ίση μεταχείριση και ίδια δικαιώματα με τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
  • Να έχουν πρόσβαση στις σχολές με σχετικό αντικείμενο ανεξάρτητα από εξεταζόμενα μαθήματα και κατευθύνσεις.
  • Να προβλεφθεί αναδρομική αναγνώριση των διακρίσεων των πρωτοπόρων μαθητών στην ρομποτική.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 10:26 | Αντώνιος Χρόνης

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες διευκρινήσεις/ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να δοθούν σε αυτό το Νομοσχέδιο, σχετικά με τους μαθητές που συμμετείχαν σε επιστημονικούς διαγωνισμούς (άρθρο 40, Ν. 4692/2020) και όσον αφορά στους διαγωνισμούς ρομποτικής.

  Για λόγους δικαιοσύνης και ισοτιμίας και ισoνoμίας απαιτείται:

  • Ίση μεταχείριση και ίδια δικαιώματα με τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να πράξει όπως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που προασπίζεται και διαφυλάσσει τους αθλητές μαθητές εξασφαλίζοντας την άνθιση του πρωταθλητισμού στη χώρα από το 1993.

  • Να οριστούν τα δικαιώματα αυτά με ρεαλιστικά και πραγματικά κριτήρια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της αγωνιστικής ρομποτικής και όχι σύμφωνα με το τι γίνεται σε άλλους επιστημονικούς διαγωνισμούς. Ένα άρθρο σε ένα νόμο δεν λέει τίποτα και δεν φέρνεις κανένα αποτέλεσμα από μόνο του, αν δεν ενεργοποιηθεί και αν δεν υπάρχει ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής στην κοινωνία. Όταν οι διακριθέντες μαθητές δεν μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων που τους δίνονται από το άρθρο αυτόματα το άρθρο απενεργοποιείται.

  • Οι διακριθέντες μαθητές να έχουν πρόσβαση στις σχολές που έχουν σχετικό αντικείμενο ανεξάρτητα από εξεταζόμενα μαθήματα και κατευθύνσεις. Η ρομποτική είναι μηχανική και προγραμματισμός. Δεν νοείται διαχωρισμός των 2 επιστημών. Η εισαγωγή μαθητών με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία σε σχετικά τμήματα ρομποτικής και μηχανικής πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση των αντίστοιχων σχολών και ίσως είναι το βήμα που πρέπει να γίνει για να έχουν και οι Ελληνικές Πολυτεχνικές και οι Πανεπιστημιακές Σχολές σταθερή παρουσία στα Παγκόσμια Φοιτητικά Πρωταθλήματα Ρομποτικής.

  • Αναδρομική αναγνώριση των διακρίσεων των πρωτοπόρων μαθητών στην ρομποτική αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την συνεισφορά τους στη διάδοση και ανάδειξη της, αλλά και συνυπολογίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως αυτή τη στιγμή και στερούν το δικαίωμα των μαθητών να συμμετέχουν σε Διεθνείς Διοργανώσεις, πολλές εκ των οποίων ακυρώθηκαν κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 και δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι φέτος θα διεξαχθούν και θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 20:43 | Ιωάννης Κωστίδης

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ.

  ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»: ποιος υπεύθυνος του Υπουργείου θα μας παρουσιάσει,μετρήσιμα αποτελέσματα,για το τι προσέφερε στην εθνική παιδεία 10 σχεδον χρόνια μετά;
  Καμία από τις διατάξεις του δεν έτυχε εφαρμογής.

  ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
  «ΚΕΡΑΜΙΔΑ»:ΑΑΑ:Άσκοπο,Ανεπίκαιρο,Ανεφάρμοστο.
  Η επιτομή της διά της βίας «προσαγωγή» της δημόσιας εκπαίδευσης με μανδύα «διαβούλευσης» και λαϊκής συμμετοχής στο προδικασμενο τελικό αποτέλεσμα.

  ΆΣΚΟΠΟ γιατί πρακτικά δεν προσφέρει τίποτα στην εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη βελτίωση της «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ». Εμφορείται από έντονα και ανεξηγητα συμπλέγματα που πρακτικά περιπλέκουν την ήδη δύσκολη κατάσταση της τριτοβαθμιας αντί να την απλοποιούν.
  Με 30000 λιγότερους εισακτέους μόνο για φέτος του χρόνου θα έχουμε μελέτες σκοπιμότητας για συγχώνευση 40-50 τμημάτων της περιφέρειας.Άσχημη εξέλιξη για μία κυβέρνηση που θα διανύει το 3ο έτος της.

  ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΟ :Εν μέσω πανδημίας με τρομακτικές διαστάσεις και απαγορευση μετακινήσεων και κανονικής ζωής για σχεδον 5 μήνες μεσα στο 2020 και πρόβλεψης για ακόμη εναν με δύο μήνες εντός του 2021,δεν νομίζω ότι υπήρχε χειρότερο timing για την κατάθεση,ψήφιση και εφαρμογή ενός τόσο σοβαρού νομοσχεδίου.Η ανυπομονησία για την εφαρμογή των διατάξεών του, μας υποψιάζει για τα πραγματικά κίνητρα.

  ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ:Καταδικασμένο να αποτύχει ήδη από τώρα.Εμφανώς αντίθετο στη λαϊκή βούληση(διαβάστε σχόλια,πολιτικές αντιδράσεις κομμάτων και στελεχών κλπ).Πειραματόζωα μαθητές και γονείς και Τοπικές κοινωνίες των περιφερειακών τμημάτων που θα κλείσουν στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του απίθανου τούτου σχεδίου.

  Μνημειώδης η υστεροφημία που θα εξασφαλίσει η Υπουργός και οι συμβουλάτορες αυτής.
  (Όρα ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ )

  Χιλιάδες Ελληνοπαίδων ,που απετυχαν να εισέλθουν στη Δωρεάν Τριτοβαθμια εκπαιδευση της χώρας τους,θα κατευθυνθούν στο εξωτερικό απο το λύκειο και μετά, οπως οι 700.000 απόφοιτοι ΑΕΙ των ετών 2010-2020 που μετανάστευσαν ήδη προκειμένου να σπουδάσουν και να παραμείνουν εκεί για εργασία.Πλείστοι εξ αυτών θα κηρυχθούν ανυπότακτοι ,στερόντας έτσι και από την Εθνική Άμυνα ,τις υπηρεσίες τους.
  Αντί να κρατήσουμε τα Ελληνόπουλα στον τόπο μας,μηχανευόμαστε τρόπους να τα διώξουμε στο Εξωτερικο.
  Οι εκλογές του 2022-23 θα έχουν ανεξίτηλο χρώμα Κεραμέως στο αποτέλεσμα.Η παρούσα κυβέρνηση να σκεφτεί διπλά το γεγονός πως όλοι αυτοι-ες που θα μείνουν εκτός νυμφώνος θα έχουν κλεισει τα 18 και θα ψηφίζουν μαζι με τις οικογένειές τους.
  Εκτός κι αν εκτελείται διατεταγμένη υπηρεσία.

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 19:41 | Ιωάννης Κωστίδης

  στιδης ιωάννης17 Δεκ 2020 17:01
  Οι σχολές και οι απόφοιτοί τους δεν απαξιώνονται επειδή κάποιοι εισήχθησαν με μέσο όρο βαθμολογίας 5 ή 8 .
  Απαξιώνονται γιατί δεν υπάρχει θεσμική διασύνδεση τριτοβαθμιας εκπαιδευσης και παραγωγικής διαδικασίας.Ακόμη και τα ΙΕΚ δεν ειναι διασυνδεδεμένα με ΚΑΜΙΑ διαδικασία επαγγελματικής αποκατάστασης.Ποιος ο λόγος να οδηγούν στην εισαγωγή σε ΑΕΙ τη στιγμή πού κανείς δεν κατοχυρώνει ακαδημαϊκό υπόβαθρο επαγγελματικής κατάρτισης ΜΟΝΟ με το πτυχιο του ΙΕΚ;
  Η ανεργία απαξιώνει το πτυχίο.Απόδειξη η μαζική μετανάστευση πτυχιούχων σε χώρες του Εξωτερικού κυρίως ΕΕ.Πάνω απο 650.000 σε μια δεκαετία με μονιμη φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και περίπου άλλοι τόσοι για εργασια σαιζόν ή με 6μηνο συμβόλαιο ,αναλογα με τη δικαιούμενη βίζα (ΗΠΑ,Αυστραλία,Καναδάς κλπ).
  Ας ακουσουμε μία πρόταση της κ.Κεραμέως γι’αυτό.
  Το γεγονός ότι το 30% των φοιτητών δεν αποφοιτεί στην ώρα του ή και καθόλου ΔΕΝ επαναλαμβάνω ΔΕΝ εξαρτάται από το γεγονός οτι εισήλθαν με χαμηλούς βαθμούς αλλά κυρίως με την έλλειψη οικονομικων πόρων( ανεργία,εξαναγκασμός σε εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών για κάλυψη εξόδων που η οικογένεια δεν δύναται να καλύψει κλπ) ,την αλλαγή της άποψης του ατόμου για τη ζωή του λογω ωριμανσης κλπ.
  Υπάρχουν αναριθμητοι άνθρωποι ανάμεσα μας ,πολλοί εξ αυτών διάσημοι,που άφησαν σπουδές ιατρικής,νομικής,πολυτεχνείων,φιλολογίαε κλπ προκειμένου να ασχοληθούν με το όνειρό τους.Άρα το 30% των φοιτητών που δεν αποφοιτουν ποτέ, θα συνεχίσει να υπάρχει ανεξαρτητα από αυτό που πιστεύει η κ.Κεραμέως.
  Η παγκοσμια πανδημία έφερε απίθανη αναστάτωση στη ζωή του πλανήτη.Η παρούσα φάση ειναι η πλέον ακατάλληλη για να γινει οποιαδήποτε ΩΦΕΛΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ συζητηση για ένα ΟΛΙΣΤΙΚΟ σχεδιο που θα ξεκινά απο το Δημοτικο και θα καταλήγει στην επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών μας.
  Μόνο έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε.Η κ.Κεραμέως ξεκινάει από το λιγότερο σημαντικό προσπαθώντας να πείσει την κοινωνία,τους γονεις ,τους υποψηφίους τα ΑΕΙ,κλπ ότι από τη διαδικασία της εισαγωγής πρέπει να ξεκινήσουμε.ΛΑΘΟΣ!!!!!! ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ το ενδιαφέρον όταν έτσι αντιμετωπίζεται.
  Αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού την τελευταία στιγμή.Επηρεάζει σαφώς και δυσμενώς οικογένειες και υποψηφίους ,δημιουργώντας υποψίες για τα πραγματικά κίνητρα των ρυθμίσεων.
  Ούτως ή άλλως οι περισσοτεροι των αποφοίτων των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ των προηγουμένων ετών μεταναστευσαν για αναζητηση σταδιοδρομίας στην Εσπερία.
  Από φέτος θα μεταναστευουνε απο το την αποφοιτηση απο το Λύκειο.
  Γρηγορα θα διαπιστώσετε κ.Κεραμέως ότι η Ελληνική νεολαία δεν θα παραμένει ούτε για στράτευση.Η σκεψεις για στράτευση από τα 18 πηγαίνει «περίπατο» από τη στιγμή που 30.000 περίπου λιγοτεροι υποψήφιοι-ες θα εισαχθουν σε βαθος 4 ετίας.
  Όπως ακριβώς δεν προκειται να λειτουργήσει η επιστράτευση ,εάν απαιτηθεί,γιατί ο ανθός των επιστημόνων των καλούμενων κλάσεων ζει μόνιμα στο εξωτερικό.
  Ποιοι θα επανδρώσουν τις Μονάδες;Οι 50αρηδες και 60αρηδες;
  Πειραματισμός ,αποσπασματική αντιμετώπιση,βιασύνη,άγχος για μεταρρύθμιση χωρίς ουσία.
  Χαμένος χρόνος ,χειροτερες προοπτικές για τα παιδιά της μέσης Ελληνικής οικογένειας.
  Θα μας βρείτε όλους απέναντί σας.
  Τώρα στο διαδίκτυο και μετά την καραντίνα ,στην είσοδο του Υπουργείου.Ρωτήστε και τον κ.Αρβανιτόπουλο με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 10:53 | Ευθύμιος Κουτρούμπας

  θέλω να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι οποίες βέβαια ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού,αλλά επιβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας. Με δεδομένο 500 περίπου σπουδαστές φοιτούν στις σχολές και κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 250 σπουδαστές, οι οποίοι αγωνιούν διότι:
  1. Οι Α.Σ.Τ.Ε. είναι οι μόνες Σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων που παραμένουν στην ανώτερη βαθμίδα. Ένα ζήτημα που έχει λυθεί για τις Αστυνομικές Σχολές, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τις Ορθόδοξες Ακαδημίες, τις Ακαδημίες Πυροσβεστικής, τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ταλανίζει ακόμα τις Σχολές μας που με εφτά εξάμηνα σπουδών και εννιά μήνες πρακτικής άσκησης απονέμουν πτυχίο επιπέδου ΙΕΚ, ενώ μάλιστα ο τουρισμός αναγνωρίζεται από όλους ως η βαριά βιομηχανία της χώρας μας
  2. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 5824/Β/30-12-2020) εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το πρόγραμμα σπουδών των δύο Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αναβάθμιση και την ανωτατοποίηση των Σχολών, όμως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες σχετικά με την εφαρμογή του και τις μεταβατικές διατάξεις που πρέπει να ψηφιστούν άμεσα.
  3. Παρότι οι σπουδαστές των ΑΣΤΕ, τα τελευταία χρόνια εισάγονται στις Σχολές με πολύ υψηλές βάσεις ανάμεσα στα συναφή με τον τουρισμό προγράμματα σπουδών, αντιμετωπίζονται από την πολιτεία σαν παιδιά κατώτερου Θεού, στερούμενοι βασικών φοιτητικών δικαιωμάτων, εκπτώσεων, παροχών και προνομίων όπως τη σίτιση, η στέγαση, η ακαδημαϊκή ταυτότητα, υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης, κ.α.
  4. Υποστελέχωση σε εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό
  Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί μέριμνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για το μέλλον των Σχολών
  Με εκτίμηση
  Ευθύμιος Κουτρούμπας
  Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων
  Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 10:38 | Ευθύμιος Κουτρούμπας

  θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, στο οποίο υπάγονται. Σας υπενθυμίζω ότι στις ΑΣΤΕ φοιτούν 500 περίπου σπουδαστές, οι οποίοι εισάγονται μέσω πανελληνίων εξετάσεων και μάλιστα με πολύ υψηλές βάσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά τμήματα τουριστικής κατεύθυνσης. Σας κάνω γνωστό ότι:
  1. Οι Α.Σ.Τ.Ε. είναι οι μόνες Σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων που παραμένουν στην ανώτερη βαθμίδα. Ένα ζήτημα που έχει λυθεί για τις Αστυνομικές Σχολές, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τις Ορθόδοξες Ακαδημίες, τις Ακαδημίες Πυροσβεστικής, τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ταλανίζει ακόμα τις Σχολές μας που με εφτά εξάμηνα σπουδών και εννιά μήνες πρακτικής άσκησης απονέμουν πτυχίο επιπέδου ΙΕΚ, ενώ μάλιστα ο τουρισμός αναγνωρίζεται από όλους ως η βαριά βιομηχανία της χώρας μας
  2. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 5824/Β/30-12-2020) εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το πρόγραμμα σπουδών των δύο Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αναβάθμιση και την ανωτατοποίηση των Σχολών, όμως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες σχετικά με την εφαρμογή του και τις μεταβατικές διατάξεις που πρέπει να ψηφιστούν άμεσα.
  3. Παρότι οι σπουδαστές των ΑΣΤΕ, τα τελευταία χρόνια εισάγονται στις Σχολές με πολύ υψηλές βάσεις ανάμεσα στα συναφή με τον τουρισμό προγράμματα σπουδών, αντιμετωπίζονται από την πολιτεία σαν παιδιά κατώτερου Θεού, στερούμενοι βασικών φοιτητικών δικαιωμάτων, εκπτώσεων, παροχών και προνομίων όπως τη σίτιση, η στέγαση, η ακαδημαϊκή ταυτότητα, υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης, κ.α.
  4. Υποστελέχωση της σχολής σε Εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό και πολλά αλλά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης.
  Παραθέτοντας ερωτήματα των σπουδαστών και των οικογενειών τους ,σας ζητώ να επιληφθείτε των θεμάτων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού να αποφασίσετε για το μέλλον των Σχολών μας.
  Με εκτίμηση
  Ευθύμης Κουτρούμπας
  Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων
  Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 00:51 | DENDRINOS GEORGIOS

  Εν μέσω πανδημίας, με βεβαρημένη ψυχολογία για τους μαθητές και οικονομικές δυσχέρειες για τους γονείς, καθώς και το σύστημα τηλεκπαίδευσης που εφαρμόζεται το οποίο υπολειτουργεί, είναι ανήθικο και σκληρό να αλλάζετε το τρόπο εισαγωγής και μάλιστα να το καθιστάτε πιο δύσκολο και περίπλοκο, προσθέτοντας ένα περεταίρω άγχος σε μαθητές και γονείς σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Πρόταση, να παρατεθεί το ψήφισμα για την χρονιά 21-22 και να επαναξιολογηθεί με στόχο ορθά και δίκαια κριτήρια.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 15:40 | Κρητικός Νίκος

  Είναι απαράδεκτη η πρόθεση να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στοντρόπο εισαγωγής. Είμαστε σε πανδημία με απρόβλεπτες εξελήξεις.
  Δεν γίνονται αλαγές μέσα στη σχολική χρονιά, θεωρητικά πέντε μήνες πρίν από τις εξετάσεις.
  Τέτειες ενέργειες κρύβουν τις πραγματικές προθέσεις που είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής εκπάιδευσης και των κολεγίων.
  Προτείνω να αποσυρθεί.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 12:06 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

  Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες διευκρινήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν σε αυτό το
  Νομοσχέδιο, σχετικά με τους μαθητές που συμμετείχαν σε επιστημονικούς διαγωνισμούς
  (άρθρο 40, Ν. 4692/2020) και αφορά και μαθητές Γ’ Λυκείου που θα συμμετέχουν στις
  Πανελλαδικές εξετάσεις:
  Α) Όσον αφορά στους διαγωνισμούς ρομποτικής, εκτός από τον προγραμματισμό –
  πληροφορική, έχουν ένα σημαντικό κατασκευαστικό και κυρίως μηχανολογικό κομμάτι, το
  οποίο θα πρέπει να επιβραβεύσει και τους μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για σχολές
  αντίστοιχου επιστημονικού αντικειμένου (π.χ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι
  Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ…)
  Β) Για τις διακρίσεις σε παγκόσμιους διαγωνισμούς πριν την ισχύ του Ν.4692/2020, θα πρέπει
  να προβλεφθεί και να δοθεί το δικαίωμα χρήσης των ευεργετικών διατάξεων.
  Γ) Στις ομάδες ρομποτικής συμμετέχουν και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χωρίς να υπάρχει
  ισότιμη αναγνώριση της διάκρισης της ομάδας για τους μαθητές Γυμνασίου.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 09:38 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Διαβάζοντας τα άρθρα του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου, διαπίστωσα ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στη ρύθμιση θεμάτων των διακριθέντων μαθητών σε επιστημονικούς διαγωνισμούς (άρθρο 40 του Ν. 4692/2020). Καθώς θα ήταν σημαντικό να εκλείψουν οριστικά οι οποιεσδήποτε απορίες, τόσο των γονέων όσο και των μαθητών, σας επισημαίνω τα παρακάτω :

  Α) Δεν έχει διευκρινιστεί έως σήμερα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ποιοι διαγωνισμοί Ρομποτικής έχουν την έγκριση και την αναγνώριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ..

  Β) Να διευκρινιστεί το δικαίωμα χρήσης των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 40, σε όσους συμμετείχαν σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, των οποίων η έγκριση δόθηκε φέτος (μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού).

  Γ) Η ρομποτική είναι και μηχανική και πληροφορική και θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης τόσο στις σχολές Πληροφορικής (όπως ισχύει) όσο και στις σχολές Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με συναφές αντικείμενο.

  Παρακαλώ για την άμεση νομοθετική ρύθμιση των ανωτέρω και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα μπορούσε να συμπεριλάβει διευκρινιστικά άρθρα και για τους επιστημονικούς διαγωνισμούς.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 00:22 | AG

  Ελάχιστη βάση, σα να λέμε αν εχεις λεφτά σπούδασε, αλλιώς κόψε το λαιμό σου. Όποιος δε πιάνει τη βάση δηλαδή με το υπάρχον απαράδεκτο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είναι αρκετά εξυπνος να σπυδάσει. Εκτός αν έχει λεφτά οπότε και θα πάει σε ιδιωτικές σχολές, που πλέον πάνε να αναγνωριστούν ως ισότιμες με τα ΑΕΙ και ίσα σε κάποιες περιπτώσεις επαγγελματικα δικαιώματα.

  Αυτός ο νόμος καλά θα είναι να μη κατέβει καν προς ψήφιση.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 18:40 | ΚΑΧ

  Είμαι μαθητής Α Λυκείου και ασχολούμαι εδώ και 7 χρόνια με την ρομποτική. Έχω συμμετάσχει και έχω φέρει με τις ομάδες που ανήκω στην Ελλάδα σημαντικές διακρίσεις και βραβεία σε Παγκόσμιες και Ολυμπιακές Διοργανώσεις και επίσης έχω αποφοιτήσει όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με Αριστείο.
  Πιστεύω ότι πρέπει να εντάξετε στο νομοσχέδιο αυτό και να επανεξετάσετε το σχετικό άρθρο για την «Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς» καθώς μένει ανενεργό από το 2016 γιατί στην ουσία δεν ανταποκρίνεται σε όσα ισχύουν στους διαγωνισμούς – τουλάχιστον για την ρομποτική – και να δώσετε σε όλους τους μαθητές που ασχολούνται με επιστημονικούς διαγωνισμούς τα ίδια δικαιώματα που έχουν από το 1993 οι συμμαθητές τους που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
  Το 2019 απόφοιτος μαθητής Β Γυμνασίου είχα 2 διακρίσεις μια σε Παγκόσμια διοργάνωση και μια σε Ολυμπιακή. Την ίδια χρονιά, την ίδια περίοδο συμμαθητής μου στο σχολείο έφερε Ευρωπαϊκή διάκριση στην ιστιοπλοΐα η οποία του δίνει το δικαίωμα να κάνει χρήση μοριοδότησης για την σχολή που θέλει. Το δικαίωμα αυτό εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μου δεν το έχουμε γιατί ήμασταν μαθητές Γυμνασίου – ο νόμος προβλέπει εισαγωγή ως υπεράριθμος μόνο σε μαθητές Λυκείου. Στις διοργανώσεις ρομποτικής που αναφέρομαι συμμετείχαν ομάδες Γυμνασίου, Λυκείου και μικτές ηλικιακά ομάδες στις ίδιες κατηγορίες και διαγωνιστήκαμε όλοι μαζί.
  Επίσης, σε συμμαθήτρια μου στο ίδιο σχολείο το καλοκαίρι του 2020 αναγνωρίστηκε διάκριση της από την ΓΓ Αθλητισμού εκ των υστέρων γιατί όταν είχε πάρει μέρος στους αγώνες η ομοσπονδία της δεν ήταν ακόμα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και αναγνωρίστηκε τώρα.
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συμμαθητές μου με την έγκαιρη αναγνώριση των διακρίσεων τους από την ΓΓ Αθλητισμού να συνεχίζουν απρόσκοπτα την αγωνιστική του πορεία, ενώ μαθητές σαν και μένα να πρέπει να αποφασίσουμε αν θα σταματήσουμε την ενασχόληση μας και τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις στην ρομποτική και θα επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μας για τις εισαγωγικές εξετάσεις ή θα συνεχίσουμε την ρομποτική και θα φύγουμε στο εξωτερικό, καθώς με τις επιτυχίες μας εξασφαλίζουμε υποτροφίες τόσο σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όσο και σε Αμερικάνικα. Ειδικά με τις υπάρχουσες συνθήκες λόγω της πανδημίας όπου ακυρώνονται η μια μετά την άλλη οι παγκόσμιες διοργανώσεις, είναι αμφίβολο αν θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τελευταία στιγμή να συμμετέχουμε φέτος ή του χρόνου σε κάποια διοργάνωση όσο και αν δουλεύουμε και προετοιμαζόμαστε.
  Όπως καταλαβαίνετε είμαστε τρεις μαθητές στο ίδιο έτος στο ίδιο σχολείο έχουμε φέρει και οι τρεις διακρίσεις σε διαφορετικούς τομείς την ίδια χρονική περίοδο, αλλά μόνο οι δύο έχουν εξασφαλίσει την εισαγωγή τους στις σχολές που θέλουν και συνεχίζουν την ενασχόληση τους, ενώ ένας δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα. Δεν είναι άδικο;
  Στους υπόλοιπους επιστημονικούς μαθητικούς διαγωνισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 40 ισχύουν άλλοι κανόνες και διεξάγονται με άλλο τρόπο. Καθώς συμμετέχω και σε διαγωνισμούς Μαθηματικών και Φυσικής ως μαθητής Γυμνασίου γνώριζα ότι δεν έχω δικαίωμα να συμμετέχω σε Βαλκανιάδες, Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους διαγωνισμούς καθώς εκεί πηγαίνουν ΜΟΝΟ μαθητές Λυκείου. Επιπλέον, δεν συναγωνιζόμουνα μαθητές λυκείου αλλά συνομηλίκους μου με διαφορετικά θέματα ως προς την ύλη και την δυσκολία από τα παιδιά Λυκείου. Αντίθετα, στους διαγωνισμούς ρομποτικής συναγωνίστηκα παιδιά Λυκείου και στους προκριματικούς και στον Τελικό της Ελλάδας και στα Παγκόσμια και στην Ολυμπιάδα, στα ίδια ακριβώς αντικείμενα, με τις ίδιες προϋποθέσεις, τον ίδιο τρόπο κρίσης, τον ίδιο βαθμό δυσκολίας και βαθμολόγησης. Άρα δεν μπορεί να ισχύει για την ρομποτική ότι για τους άλλους μαθητικούς διαγωνισμούς.
  Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε οι διακριθέντες μαθητές να κάνουμε χρήση του νόμου 4692/12.06.2020 ακόμα και αν ήμασταν μαθητές Λυκείου κατά τον χρόνο που φέραμε τη διάκριση είναι ότι υποχρεωνόμαστε να διαλέξουμε σχολές που έχουν ως εξεταζόμενο μάθημα την Πληροφορική. Με τον όρο αυτό μένουν εκτός επιλογής μας όλες οι σχολές που έχουν τμήματα ρομποτικής πχ Μηχανολόγων Μηχανικών κτλ. Η ρομποτική είναι 60% μηχανική και 40 % προγραμματισμός δηλαδή πληροφορική. Άρα όσοι θέλουμε να σπουδάσουμε σε συναφή τμήματα με την ρομποτική ούτως ή αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση του ισχύοντος νόμου. Φυσικά υπάρχει και το πρόβλημα ότι η τεχνολογικές και η πληροφορικές σχολές – που στην ουσία αφορούν την ίδια μερίδα μαθητών – είναι σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις / κλάδους αντί να είναι όλες μαζί. Ας αναρτηθεί πίνακας με συγκεκριμένες σχολές σχετικές πάντα με μηχανική, ρομποτική, προγραμματισμό, τεχνολογία που θα μπορούμε να επιλέξουμε με βάση το αντικείμενο που θέλουμε να σπουδάσουμε, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση, τον κλάδο ή τα εξεταζόμενα μαθήματα.
  Θέλω να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε και να εντάξετε σε αυτό το νομοσχέδιο που έχει άρθρα που αφορούν τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα πανεπιστήμια τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τη βαθμολογία, τις σχολές κτλ, και μια ρύθμιση για τους διακριθέντες μαθητές στην ρομποτική. Όλο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα. Υπάρχουν υποψήφιοι μαθητές που συμμετέχουν φέτος της πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις με διακρίσεις στην ρομποτική και θα μπορούσαν να κάνουν χρήση του νόμου αν τον τροποποιήσετε. Αλλά και όσοι ακολουθούμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας με δίκαιους και ξεκάθαρους όρους. Έχουμε πολλά να προσφέρουμε τα επόμενα χρόνια στην ρομποτική και ας είμαστε μαθητές. Δεν είναι προς όφελος κανενός να σταματούν οι μαθητές την ενασχόληση τους με μια επιστήμη – ειδικά όταν έχουν διακρίσεις – για να επικεντρωθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  Ας είναι το 2021 η χρονιά που επιτέλους θα μπορέσει να εφαρμοστεί ένα άρθρο νόμου του 2016.
  Με εκτίμηση,
  ΚΑΧ

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 14:52 | νικολαος μανεσης

  ενω γονεις δεν μπορουν να στηριξουν τα παιδια τους οικονομικα ποσο μαλλον σε μια περιοδο πανδημιας και ποσο μαλλον να στειλουν τα παιδια τους σε καποια μορφή ιδιωτικης εκπαιδευσης, ενω τα παιδια της γ λυκειου ειναι μεσα στο αγχος , ενω η εκπαιδευση εχει αλλα χιλια προβληματα κάνετε σε γονεις και παιδια την ζωη πιο δυσκολη και χρηματοδοτείται μια πανεπιστημιακή αστυνομια με κλειστααα πανεπιστημια και ενω τα περισσότερα πανεπιστημια δεν εχουν αιθουσες θερμανση και αλλα τετοια δευτερευοντα ζητηματα. βοηθήστε καποιον τους φοιτητες που δεν εχουν παει σχολη 3 εξαμηνα τον αγχωμένο μαθητη της γ λυκειου τους γονεις που εχουν χασει την δουλεια τους τους εκπαιδευτικούς που δεν ξερουν πως να διαχειρηστούν την κατασταση. Πραγματικα κ.Κεραμεως σκεφτείτε καποιον απο ολους αυτους δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεστε την πιεση το αγχος τα οικονομικα προβληματα που βιωνει ο καθε ανθρωπος εκτος και αν το αντιλαμβάνεστε και η απαντηση σας ειναι αλλαγη στο μηχανογραφικο

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 14:22 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

  απαράδεκτο

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 11:20 | Περικλής

  Αν το υπουργείο παιδείας ενδιαφέρεται τόσο για την παιδεία τότε γιατί δεν προσπαθεί να βελτιώσει την παιδεία ώστε να μειωθεί η παραπαιδεια? Γιατί δέχεται την υποτίμηση των σχολείων σε σχέση με τα φροντιστήρια.. και τέλος γτ τα μέτρα που παίρνει αντί να βοηθούν την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ωθούν άμεσα και έμμεσα στην ιδιωτική..
  Λοιπόν? Το νομοσχέδιο αυτό ή είναι αρτια σχεδιασμένο για να ξοφλήσει την ήδη ξοφλημενη δημόσια εκπαίδευση ή αυτοί που το σχεδίασαν σπουδασαν στο Χάρβαρντ με τα λεφτά του μπαμπά.. ίσως και τα δυο

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 23:15 | Δέσποινα

  Οι μαθητές εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα που δεν διδάσκονται στο σχολείο. Μήπως θα έπρεπε να γίνει κάτι γι’ αυτό;

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 20:03 | ΖΚ

  Επιτέλους να δοθεί στα τμήματα των Πανεπιστημίων η δυνατότητα να ορίζουν αυτά το επίπεδο των φοιτητών τους και να μην εισέρχονται στα Πανεπιστήμια μαθητές του 2 και του 3. Εξάλλου τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας εξασφαλίζουν ότι οι εισερχόμενοι φοιτητές θα αποπερατώσουν έγκαιρα το τμήμα το οποίο επίλεξαν. Το αν είναι σωστό να εφαρμοστεί το καλοκαίρι του 2021, πιστεύω ότι μπορεί, γιατί έτσι και αλλιώς κάποιος που προσανατολίζεται π.χ. προς το Χημικό του ΕΚΠΑ σίγουρα μέσω των φροντιστηρίων (με ή όχι COVID-19) έχει φροντίσει να προετοιμαστεί στο μάθημα της Χημείας!

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 16:19 | Θεοδώρου Τ.

  Δεν θεραπεύεται μια σημαντική «ανωμαλία» του συστήματος εισαγωγής: Διεκδίκηση ίδιας σχολής από διαφορετική κατεύθυνση (κοντά 30% των σχολών!!!).

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 15:21 | Γεώργιος

  Ο νόμος 4683/2019 αναφέρει ότι προσμετράται σε ποσοστό 90% ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων και κατά 10% ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ λυκείου. Τελικα τι ισχύει? Δεν θα έπρεπε ρητώς να το καταργήσετε αυτό το άρθρο και όχι με έμμεσο τρόπο να λέτε τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής. Εκτός να εννοείται ότι θα ισχύσουν και τα δυο.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 13:29 | ΕΛΕΝΗ

  Αξιότιμη κυρία Κεραμέως, κυρίες και κύριοι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

  ως μαθήτρια της Γ Λυκείου, (Γ.Ε.Λ. για την ακρίβεια), το άγχος και ο προβληματισμός για το μέλλον μου γίνεται όλο και εντονότερος.Δεν γνωρίζω κατά πόσο περιεκτική μπορώ να γίνω όταν επρόκειτο για το μέλλον μου και όλων των συμμαθητών μου στην επικράτεια, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα το προσπαθήσω.

  Αρχικά, φτάνοντας στην τελευταία βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,αντιλαμβάνομαι πως τα προβλήματα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι πολύ βαθύτερα και απαιτούν ουσιαστικά μέτρα για να επιλυθούν.Σίγουρα, αυτά δεν περιέχουν την θέσπιση ΕΒΕ από τα πανεπιστήμια, κάνοντας την διαδικασία των πανελλαδικών ακόμα πιο αγχωτική για τους μαθητές, οι οποίοι, -να μην το αμελούμε αυτό-, έχουν βιώσει 2 καραντίνες και η ζωή τους απέχει πολύ από την φυσιολογική.

  Κατά την γνώμη μου, η λύση θα δοθεί μόνο αν αναρωτηθούμε «Τι έχει οδηγήσει στην αύξηση των ποσοστών μαθητών που γράφουν κάτω από την βάση» και όχι στην ιδέα «να αυξήσουμε το κύρος των πανεπιστημίων». Αν αυξηθεί το κύρος των ελληνικών,δημόσιων σχολείων, φυσικό και επόμενο είναι να αυξηθεί και το κύρος των πανεπιστημίων.

  Για αυτό λοιπόν, προτείνω την πρόσληψη επαρκών και καταρτισμένων καθηγητών έτσι ώστε σε κανένα σχολείο τα παιδιά να στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση, ή να διδάσκονται μαθήματα από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων.Επιπλέον, η αξιολόγηση των καθηγητών είτε από τους ανωτέρους τους είτε από εμάς, τους μαθητές, προσφέρει την δυνατότητα στον κρατικό φορέα να κρατήσει τους αποτελεσματικούς και παραγωγικούς καθηγητές και να απολύσει αυτούς που δεν εργάζονται σωστά, που συνεπάγεται την ανανέωση του εργατικού δυναμικού καθώς και την δημιουργία μιας αξιοκρατικής πολιτείας.Τέλος,ευκταίο είναι η εκπαιδευτική διαδικασία να μην περιορίζεται στα πλαίσια της στείρας αποστήθισης αλλά το μάθημα να είναι βιωματικό, επικεντρωμένο στις ανάγκες του μαθητή και απαλλαγμένο από τον σημερινό, βαθμοθηρικό του χαρακτήρα.

  Ελπίζω η προσπάθειά μου αυτή να είναι καρποφόρα και να λάβετε υπόψιν σας τα ζητήματα που πραγματεύονται σε αυτό το σχόλιο.Το σχόλιο αυτό δεν είναι η φωνή μόνο μιας μαθήτριας, αλλά η φωνή όλων των μαθητών αυτής της χώρας.

  Με εκτίμηση,
  Ελένη Σ., μαθήτρια Γ λυκείου

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 10:51 | Δημητρης

  Απίστευτο το γεγονός ότι ζούμε η γ λυκείου τέτοιες καταστάσεις και το υπουργείο αντί να είναι μαζί μας είναι απέναντι. Αν δεν κερδίσεις την εύνοια των νέων χάνεις το παιχνίδι.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 08:40 | κωστας περαντωνακης

  ίσως θα πρέπει να εξεταστεί ένα μικτό σύστημα ..
  Στα πανεπιστήμια να περνούν μόνο οι αριστούχοι με δωρεάν παιδεία και οι μη αριστούχοι να μπορούν να σπουδάσουν επι πληρωμή .

  χρονικός περιορισμός σπουδών να υπάρξει μόνο για τους δωρεάν φοιτητές ,οι οποίοι αν ξεπεράσουν το χρονικό όριο , να μπορούν να τελειώσουν τις σπουδές τους με πληρωμή των διδάκτρων των μαθημάτων που χρωστούν.

  τα οφέλη του συστήματος αυτού είναι τα εξής..

  1- σταματάει να φεύγει συνάλλαγμα από τους μαθητές που φεύγουν εξωτερικό
  2- τα πανεπιστήμια αποκτούν πόρους για να αναβαθμίσουν τις παροχές τους και
  προς τους φοιτητές και προς τις εγκαταστάσεις και προς τους καθηγητές.
  3- αποφεύγετε η απαξίωση επαρχιακών πανεπιστήμιων με ότι συνέπεια υπάρχει
  για τις τοπικές οικονομίες.
  4- η αναβάθμιση των πανεπιστημίων σε συνδυασμό με προώθηση του αρχαίου πολιτισμού και με το τουριστικό ήλιος-θάλασσα , μπορεί να καταστήσουν την Ελλάδα σε πανευρωπαϊκό φοιτητικό προορισμό , με ότι αυτό συνεπάγετε σε έσοδα για την χώρα.

  με εκτίμηση

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 00:35 | Φωτεινη

  Γιατι δεν υπαρχει μεριμνα για τους πολυτεκνους;;;

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 22:38 | Νικολέτα Αλεξανδρίδου, Πτυχ. τμ. Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

  Αρχικά, να ευχηθώ σε όλες και όλους Καλή Χρονιά με υγεία και αισιοδοξία! Στη συνέχεια, θα ήθελα να αναφέρω ότι για να φτάσουμε να μιλάμε για αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, καλό θα ήταν προηγουμένως να έχουν γίνει αλλαγές σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Αναδιάρθρωση σχολικών βιβλίων, διαδραστική διδασκαλία και όχι παθητική μάθηση, ο μαθητής στο επίκεντρο, οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, διαθεματικές εργασίες, ουσιαστικές και όχι τυπικές γνώσεις κ.λπ. Άραγε, οι συστάσεις που κάνουν οι ακαδημαϊκοί για το γνωστικό επίπεδο των φοιτητών/-τριών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και το μέλλον της εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας; Εκ του αποτελέσματος, αμφιβάλλω! Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μαθητές/-τριες και οι φοιτητές/-τριες που έχουμε σήμερα είναι οι πολίτες που θα έχουμε αύριο!

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 22:11 | Χ.Ν

  Σε γενικές γραμμές είμαι σύμφωνος με τη βάση εισαγωγής εφαρμοζόμενη ως δημοσιεύθηκε. Ωστόσο θεωρώ ότι λόγω της δυσκολίας και «του απροόπτου» που χαρακτήριζε αυτή τη χρονιά, η βάση εισαγωγής και η μείωση των εισακτέων στα τμήματα είναι ορθό και δικαιότερο να εφαρμοστούν απο το καλοκαίρι του 2022. Τότε μόνον η κυβέρνηση θα δείξει την «ενσυναίσθηση» που τόσο πολύ αναφέρει πως νιώθει για τους μαθητές της τρίτης λυκείου.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 21:22 | Παππάς Παναγιώτης

  Το Υπουργείο Παιδείας, πιο συγκεκριμένα η κ. Κεραμέως φέρει προς ψήφηση ακόμα ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής. Το κάνει αυτό μόλις 5 μήνες πριν τις εξετάσεις, εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς βέβαια ούτε να αιτιολογεί γιατί ούτε τι σκοπεύει να διορθώσει με αυτό. Δημοσιεύοντας βέβαια το Υπουργείο κάποια στατιστικά για εντυπωσιασμό προσπαθεί να μας ξεγελάσει. Αναφέρεται λοιπόν ότι το 30% των νέων δεν αποφοιτά από τα Πανεπιστήμια. Αναρωτιέμαι αν σε αυτό ευθύνονται μόνο οι νέοι και όχι το Εκπαιδευτικό Σύστημα. Το γεγονός ότι το 30% των μαθητών που τελειώνουν το Λύκειο είναι λειτουργικά αναλφάβητοι δεν τους ανυσηχεί; Δηλαδή αν τα παιδιά αυτά δεν περάσουν στο Πανεπιστήμιο, αφού θα μειώσει τις θέσεις, λύνει το πρόβλημα; Αν τα παιδιά αυτά κατευθυνθούν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, κατι στο οποίο τελικά αποσκοπεί η κ. Κεραμέως, θα αλλάξει η κατάστασή τους; Τι γίνεται όμως και με τους μαθητές που καταβάλουν μια φιλότιμη προσπάθεια αλλά η κ. Κεραμέως με την περικοπή των θέσεων τους στερήσει την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή; Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει, αντιθέτως θέλουν να καταστήσουν την ανώτερη εκπαίδευση προνόμιο των πλουσίων.
  ΑΝΕΝΤΙΜΟ
  Αν πραγματικά ήθελε να διορθώσει όλες τις παθογένειες που αναφέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα θα έπρεπε να κάνει αλλαγές ξεκινώντας από το Δημοτικό, όπως κάνουν όλες οι χώρες που σέβονται τους πολίτες τους.
  Το νομοσχέδιο αυτό απλά τιμωρεί χωρίς να συμμορφώνει.
  Δυστυχώς ακόμα μια ομάδα πολιτικών μας απογοητεύει. Μας υποτιμούν και αυτό είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 21:04 | Δρ Αναστάσιος Κουτσούκος

  Yπόμνημα

  Αναφορά Υπόμνημα Αίτηση

  Προς
  . Αναφορά Υπόμνημα Αίτηση

  Προς
  Στράτου Βασιλική Πειθαρχικό υπ παιδείας ΔΕΠΠΣ
  ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ ΙΩΆΝΝΑ ΒΘΜΙΑΣ
  ΚΕΡΑΜΈΩΣ ΜΑΚΡΗ ΓΚΙΚΑ
  Ματζο Λεωνίδα Α Αθήνας Β/θμια
  Λουκίσσα Αικ. Υποδιευθύντρια Α΄ 22 Λυκείου Αθηνών
  Δ/ντη ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. 03
  Παπαδάκη Σταματίνα ΠΕ 80
  1 Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας
  Διεύθυνση: Ν.Τρυπιά 47 Ν.Φιλαδέλφεια Τ.Κ.143-41
  Τηλέφωνο: Γραφείο Διευθυντή: 2102510301
  Γεώργιο Κόσυβα, Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης Αττικής
  Πρόεδρο του Α/θμιου Πειθαρχικού Αττικής
  ΔΣΑ ΟΛΜΕ ΕΛΜΕ ΥΠ. Πολιτισμού, ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΟΛΙΤΗ
  Εισαγγελία Α. Τ. Πεύκης ΕΛΑΣ ΣΔΟΕ ΕΦΟΡΙΑ
  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΜΕ

  Θέμα. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
  Κριτική προτάσεις
  Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  Πρόταση
  Δηλ. 2ν+2
  Όπου (ν) τα ακαδημαϊκά εξάμηνα ή τα έτη σπουδών
  Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά δεκαέξι ακαδημαϊκά εξάμηνα συν 2 σύνολο 20 3ξάμηνα . Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά 16 ( σύνολο 24) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας ναι όχι αστυνομία

  Η «εγκληματική οργάνωση στην παιδεία», συντηρείται προκλητικά από φωτογραφικές διατάξεις νόμων, για δήθεν, συνδικαλιστές αιρετούς κλπ. , που προκλητικά και παράτυπα το ίδιο πρόσωπο, είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχουν δε προκλητική μείωση ωραρίου για κάθε θέση κλπ.
  Προσπαθούν με απειλές διαγραφής να μη στελεχωθούν από έντιμους τα υπηρεσιακά Συμβούλια.

  Για κάθε 4 συνδικαλιστές θέλουμε άλλον αναπληρωτή, έλεος.
  Αιτούμαστε να καταργηθούν οι φωτογραφικοί νόμοι υπέρ συγκεκριμένων προσώπων, που δεν πατάνε σχολείο τους, οργανώνουν καταλήψεις, διευκολύνουν διάδοση ναρκωτικών, πετάνε μολότοφ κατά αστυνομικών, εκβιάζουν καθηγητές κλπ.
  Δεν είμαστε κατά του συνδικαλισμού, αλλά να διδάσκουν όπως όλοι, να μην έχουν ταυτόχρονα πολλές θέσεις κλπ…
  Προκλητικά για κάθε 4 συνδικαλιστές με μείον 5 ώρες τη βδομάδα ωράριο θέλουμε άλλον αναπληρωτή, για να καλύψει29 ώρες, έλεος.

  Όπως το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Δήμαρχος, Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Περιφερειάρχης, Δικαστής έτσι και στην παιδεία το ίδιο πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχουν δε προκλητική μείωση ωραρίου και αμοιβή, για κάθε θέση κλπ.
  Επίσης όπως η Ζαρούλια της Χρυσής Αυγής, έχει προβλήματα με την Δικαιοσύνη και ακυρώθηκε η τοποθέτησή της στη Βουλή, έτσι και ο Κόκλας Μπάμπης έχει παρόμοια προβλήματα και δεν μπορεί να τοποθετηθείκαι να εκλεγεί, ως Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχει δε προκλητική μείωση ωραρίου και αμοιβή, για κάθε θέση κλπ.
  Να ακυρωθούν οι κάτωθι προκλητικοί νόμοι.
  Xορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εκπαιδευτικών
  BY ADMIN • PUBLISHED 19 DECEMBER 2017 • UPDATED 19 DECEMBER 2017
  Α) Έγγραφο με αρ. 221297/E1/15-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές ή μη σε μέλη Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 19 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’).
  Γίνεται παραπομπή στην ερμηνευτική εγκύκλιο 24135/458/25-05-2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ΄ εφαρμογή της οποίας, σύμφωνα με την άποψη του ΥΠΠΕΘ, για τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών του Υπουργείου ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 22 παρ. 5 του ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α’), σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη αυτά, για τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες, λαμβάνουν αποδοχές.
  Β) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ των μελών των ΕΛΜΕ ως πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Η Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει τα εξής :
  Ι. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρα 17 & 18 του Ν. 1264/1982, άρθρο 6 του Ν. 2224/1994 και άρθρο 11 του Ν. 2336/1995)
  Στους εκπαιδευτικούς χορηγούνται υποχρεωτικά συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής:
  Ι1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως τρείς (3) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
  Επίσης σύμφωνα με το Φ.351.5/27/19630/Δ1/29-2-2008 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα «Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων»:
  «Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν. 1264/1982 στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) μέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από πεντακόσια (500) και μέχρι τρεις (3) μέρες αν είναι λιγότερα.
  Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών, χωρίς διαταραχή της ομαλής λειτουργίας των σχολείων ,πρέπει ο τρόπος απαλλαγής να καθοριστεί σε συνεργασία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων με τους Διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
  Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά ή ακόμα και με μορφή μειωμένου ωραρίου. Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής :
  Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας x δικαιούμενες ημέρες άδειας /5 = Μηνιαία μείωση ωραρίου (σε ώρες)»
  Για κάθε 4 συνδικαλιστές με μείον 5 ώρες τη βδομάδα ωράριο θέλουμε άλλον αναπληρωτή, έλεος.
  Τέλος
  Η «εγκληματική οργάνωση στην παιδεία», συντηρείται προκλητικά από φωτογραφικές διατάξεις νόμων, για δήθεν, συνδικαλιστές αιρετούς κλπ. , που προκλητικά και παράτυπα το ίδιο πρόσωπο, είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχουν δε προκλητική μείωση ωραρίου για κάθε θέση κλπ.
  Αιτούμαστε να καταργηθούν οι φωτογραφικοί νόμοι υπέρ συγκεκριμένων προσώπων, που δεν πατάνε σχολείο τους, οργανώνουν καταλήψεις, διευκολύνουν διάδοση ναρκωτικών, πετάνε μολότοφ κατά αστυνομικών, εκβιάζουν καθηγητές κλπ.
  Δεν είμαστε κατά του συνδικαλισμού, αλλά να διδάσκουν όπως όλοι, να μην έχουν ταυτόχρονα πολλές θέσεις κλπ…
  Όπως το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Δήμαρχος, Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Περιφερειάρχης, Δικαστής έτσι και στην παιδεία το ίδιο πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχουν δε προκλητική μείωση ωραρίου και αμοιβή, για κάθε θέση κλπ.
  Επίσης όπως η Ζαρούλια της Χρυσήας Αυγής, έχει προβλήματα με την Δικαιοσύνη και ακυρώθηκε η τοποθέτησή της στη Βουλή, έτσι και ο Κόκλας Μπάμπης έχει παρόμοια προβλήματα και δεν μπορεί να τοποθετηθείκαι να εκλεγεί, ως Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχει δε προκλητική μείωση ωραρίου και αμοιβή, για κάθε θέση κλπ.
  Tο ίδιο πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ
  Αιτούμαστε, να ακυρωθούν οι προκλητικοί νόμοι, για χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εκπαιδευτικών
  Αιτούμαστε, να ακυρωθούν οι προκλητικοί νόμοι.Το ίδιο πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος και Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ
  Αιτούμαστε, επίσης όπως η Ζαρούλια της Χρυσής Αυγής, έχει προβλήματα με την Δικαιοσύνη και ακυρώθηκε η τοποθέτησή της στη Βουλή, έτσι και ο Κόκλας Μπάμπης έχει παρόμοια προβλήματα και δεν μπορεί να τοποθετηθεί και να εκλεγεί, ως Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Τώρα είναι και υποψήφιος και για το ΚΥΣΔΕ… έλεος
  Αιτούμαστε, επίσης, να ακυρωθούν όλες οι υποψηφιότητες και ο θέσεις του Κόκλα Μπάμπη μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Τώρα είναι και υποψήφιος και για το ΚΥΣΔΕ… έλεος
  ΝΟΜΟΣ 4022/11, Ν. 3849/10
  Νόμος 4557/2018 ξέπλυμα μαύρου χρήματος

  * * Εγκληματική οργάνωση συμμορία (187ΠΚ)
  * Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας (239ΠΚ)
  * Ηθική αυτουργία σε πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας (239ΠΚ)
  * Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ)
  * Παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ)
  * Απόπειρα εκβίασης (385ΠΚ)
  * Δωροληψία κρατικού αξιωματούχου (159ΠΚ)
  * Δωροληψία υπαλλήλου (235)
  Συκοφαντική Δυσφήμιση (362 ΠΚ)
  Παραποίηση πλαστογραφία και χρήση δημοσίου έγγραφου μετά δόλου ( 216 παρ. 1 του Π.Κ)

  *Άρθρο 183 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Διέγερση.
  “Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε απείθεια κατά των νόμων»
  Δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής κατά παντός κλπ

  Μάρτυρες
  Στρατου Βασιλική Παπαντωνίου Δημήτρης ΧΝΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
  Γκαρίλα ΒΕΡΓΗΣ Δημοσθένης Γουιλιαμ Γουίλι
  Φασφαλής Νίκος Αιρετοί του ΚΥΣΠΕ
  Με τιμή
  Αθήνα 13.1.2021
  Δρ ΚΟΥΤΣΟΎΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Δημοσιογράφος
  Λυκειάρχης 22 Λυκείου Αθηνών
  Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη 15121
  Αθήνα 6980203968

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 20:41 | Γεώργιος Μιχαλιτσιάνος

  Εν μέσω πανδημίας ,η οποία ισοδυναμεί με πόλεμο , δεν είναι πρέπον να γίνονται τέτοιου είδους αλλαγές. Τα παιδιά βιώνουν καταστάσεις πρωτόγνωρες και φορτίζονται με επιπλέον άγχος . Οι αλλαγές καλόν είναι να έχουν ένα βάθος χρόνου για την εφαρμογή τους. Επιπλέον δεν γίνεται καθόλου λόγος για βελτιώσεις σε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Ας μην ξεχνούμε πως έχουν να παρακολουθήσουν μάθημα στο φυσικό χώρο του σχολείου πλέον των 2 μηνών φέτος +3 μήνες πέρυσι =μισό σχολ. έτος. Χρειάζεται ανθρωπιά και κατανόηση διότι μεταξύ των άλλων η ψυχική υγεία όλων δοκιμάζεται. Μη ξεχνάμε και τις….. εκλογές!!!!!

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 18:15 | Κωνσταντίνος Μαυρίκος

  Μια συστηματική παράλειψη, είναι η έλλειψη πρόνοιας για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Θα έπρεπε η Πολιτεία να επιδοτήσει βαθμολογικά τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Σαν μέτρο δεν κοστίζει τίποτα, ενώ συνιστά ένα έξυπνο κίνητρο.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 17:02 | konstantinos Havenetidis

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ,
  ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ!
  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΠΙΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 14:23 | ΕΒ

  Ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες βιώνουν τις συνέπειες της πανδημίας, του εγκλεισμού, της τηλεκπαίδευσης έρχεται αυτό το σχέδιο νόμου στο μέσο της σχολικής χρονιάς να πλήξει ότι έχει απομείνει σε ψυχραιμία και αυτοέλεγχο στους εφήβους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
  Δεν γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο εισαγωγής στα κολλέγια, εκεί, αλήθεια δεν απαιτείται βάση εισαγωγής παρά την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που έδωσε πρόσφατος νόμος;
  Στην πορεία που έχει χαράξει το ΥΠΑΙΘ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις έρχεται κι αυτό το νομοσχέδιο να τονίσει το πόσο ταξική και απαγορευτική για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών θα γίνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Ας προβληματισθούν οι υπεύθυνοι εκτός από την ουσία των αλλαγών και για την επιλογή του χρόνου επιβολής τέτοιων ρυθμίσεων.