Άρθρο 10 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται αυτοτελής οργανική δομή με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Το επίπεδο λειτουργίας, η δομή και η διάρθρωση της μονάδας καθορίζονται με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι..
2. Η μονάδα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, αντικείμενο της μονάδας είναι:
α) η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,
β) η φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Α.Ε.Ι.,
γ) η εφαρμογή, παρακολούθηση και υποστήριξη του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης,
δ) ο σχεδιασμός δράσεων και η υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή του άρθρου 12 για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,
ε) η ενίσχυση της προστασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων κατά τον χρόνο που βρίσκονται εντός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι.,
στ) η εφαρμογή και η υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,
ζ) η υποστήριξη του πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,
η) ο σχεδιασμός προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής προστασίας,
θ) η τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφαλείας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι. και η εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.
3. Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας. Το πρόσθετο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και η μισθοδοσία του καλύπτεται από ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι..

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:51 | Ελένη Κυριακίδη

  Το άρθρο 10 για τη σύσταση της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας προσβάλει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιβαρύνει τον πρύτανη και το επιλεγμένο προσωπικό, για την εφαρμογή μια σειρά από δράσεις, που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων και των φοιτητών, και δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό πανοπτικό που παραβιάζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων με την εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για παρακολούθηση των παριστάμενων, επιβαρύνοντας τον ΕΛΚΕ σε βάρος της έρευνας και της καινοτομίας.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 10:40 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Το προσωπικο ασφαλειας των πανεπιστημίων θα πρεπει να έχει οπλισμο οπως τα γνωστα taser που χρησιμοποιουν οι αμερικανοί αστυνομικοί αλλά και άλλα όπλα που δεν προκαλουν θάνατο εξουδετερώνουν ομως τον αντίπαλο.(Καλό θα ήταν βέβαια γενικά η αστυνομία να προμηθευτεί τέτοιου είδους όπλα γιατι με τον νόμο περι χρήσης όπλων που ισχύει οι αστυνομικοί αισθάνονται «ευνουχισμένοι» και οι πολίτες απροστάτευτοι, οι δε εγκληματίες δρουν ανεξέλεγκτά). Θα εχουν να αντιμετωπίσουν εμπορους ναρκωτικων αλλα και εγκληματίες και δεν πιστευω οτι μόνο με τα γκλόπ και τις χειροπέδες θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 18:42 | ΔΕΚΑστυνομικων

  Οι ακαδημαϊκές ελευθερίες, σε συνδυασμό με το δημόσιο χαρακτήρα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, παρά τη διαχρονική υποχρηματοδότηση τους, έχουν διασφαλίσει χάρη και στις σκληρές προσπάθειες διδακτικού, επιστημονικού προσωπικού αλλά και των ίδιων των φοιτητών, πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο για τους φοιτητές τους.

  Η Δ.Ε.Κ.Α διαχρονικά μάχεται ώστε ακριβώς αυτά τα στοιχεία της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης να αποτελέσουν τους πυλώνες του εκδημοκρατισμού, της ανωτατόποιησης και αναβάθμισης του περιεχομένου και της αστυνομικής εκπαίδευσης.

  Στον αντίποδα η κυβέρνηση αντί να αποστρατικοποίησει την αστυνομική εκπαίδευση, στρατιωτικοποιεί και ουσιαστικά εμπορευματοποιεί το σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης.

  Προς όφελος ποιου, λειτουργούν οι κόφτες στην εισαγωγή και το χρόνο φοίτησης, οι συντελεστές κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και τα μονοπρόσωπα πειθαρχικά όργανα, η εξίσωση των πτυχίων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και Πανεπιστημίων; Σίγουρα όχι προς όφελος των παιδιών μας.

  Γιατί μ΄ αυτά θέλετε να μας φέρετε απέναντι κύριες και κύριοι της κυβέρνησης, προκειμένου να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συμφέροντα. Προσλαμβάνοντας μάλιστα αθρόα, για πολλοστή φορά, ανεκπαίδευτο προσωπικό, πρακτική που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα αναξιοκρατίας και ισοπέδωσης της αξιοπιστίας της Ελληνικής Αστυνομίας τον τελευταίο χρόνο. Καταργώντας το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Επιλέγοντας τη σύγκρουση με τη νεολαία και το φοιτητικό κίνημα, που μάχεται για δημόσια και δωρεάν παιδεία.

  Επειδή τα πραγματικά διλήμματα για το σύνολο της κοινωνίας είναι δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους ή παιδεία σούπερ μάρκετ για λίγους, πρόσβαση στη γνώση ή αποκλεισμός, δημοκρατία ή αυταρχικοποίηση του κράτους καλούμε τα σωματεία μας και τις ομοσπονδίες μας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να μας χρησιμοποιήσει ως πολιορκητικό κριό απέναντι στη νεολαία και την Πανεπιστημιακή κοινότητα. Να αντισταθούμε στο δυστοπικό μέλλον που διαμορφώνεται για τα παιδιά μας.

  H Γραμματεία της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 16:48 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Με το Άρθρο 10 του προτεινόμενου θεσπίζεται σε κάθε Α.Ε.Ι. μία Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας, η οποία υπάγεται στον Πρύτανη.

  Το μέτρο αυτό είναι το θεμελιώδες μέτρο για την ασφάλεια στα Α.Ε.Ι. και το μοναδικό του οποίου τα αρνητικά δεν ξεπερνούν τα θετικά. Στην ουσία πρόκειται για κανονικοποίηση των υποστελεχωμένων σωμάτων φύλαξης που ήδη λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. Γιατί όμως δεν προβλέπονται και σε άλλα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τις Αστυνομικές Ακαδημίες;
  Η στελέχωση των Μ.Α.Π. πρέπει να γίνει αποκλειστικά με τακτικό προσωπικό, όχι ιδιωτικές εταιρείας μπράβων, των Α.Ε.Ι., με αύξηση του τακτικού τους προϋπολογισμού, δηλαδή της τακτικής χρηματοδότησής τους από το Υ.ΠΑΙ.Θ., χωρίς να επιβαρύνεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς η φύλαξη δεν είναι έρευνα. Η χρηματοδότησή τους από πόρους του Α.Ε.Ι. και όχι του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι μια προκλητική αποφυγή των ευθυνών του Υπουργείου που δείχνει να προσποιείται πως ενδιαφέρεται για την πραγματική ασφάλεια στα Πανεπιστήμια.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 22:38 | Ιορδάνης Χρηστίδης

  Σε καμία χώρα της Δυτικής Ευρώπης δεν υπάρχει μόνιμη παρουσία της αστυνομίας μέσα στα ΑΕΙ, η περίπτωση της Αμερικής είναι ιδιάζουσα καθώς εκεί οι πολίτες έχουν δικαίωμα οπλοχρησίας και οπλοφορίας, ενώ τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών είναι πιο συχνά από τα περιστατικά βίας στα δικά μας ΑΕΙ.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 22:26 | Αναστάσιος

  Έχω βρεθεί σε πολλούς ιδρυματικούς χώρους, όντας φοιτητής, και δεν έχω νιώσει ποτέ να απειλείται η ασφάλειά μου. Αν τα λεφτά που θα δίνατε για κάθε έναν απο αυτούς τους κύριους που θα προστατέυσουν τις ζωές μας, μεσα σε αυτους τους επικίνδυνους χώρους, τα δίνατε σε πανεπιστημιακό προσωπικό/εξοπλισμό (πραγματικά οτιδήποτε άλλο εκτός απ’ αυτό), τότε θα γινόταν η αναβάθμιση που θέλετε να πετύχετε.

  Θεωρώ αυτην την κίνηση αυταρχική, αφελή και τοξική.

  Σας ευχαριστώ

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 16:35 | Σοφία Παλαιολόγου

  Τουλάχιστον πρόστυχη η χρηματοδότηση της (αχρείαστης) αστυνόμευσης από τα κονδύλια του ΕΛΚΕ. Να δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός ή να χρηματοδοτοθεί απευθείας από τα ταμεία της Γενικής Κυβέρνησης. Αντί να τα δίνετε στην έρευνα τα επενδύετε στον εκφοβισμό.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 23:15 | ΝΑΠΟΛΈΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ

  Σκοπός πρπει να είναι η ασφαλεια και η προστασία του πανεπιστημίου χώρου.Η απαγόρευση των κομματων και της δράσηα τους εντός των πανεπιστήμιο λείπει από αυτόν τον νόμο. Ελπίζω πως αυτό το σώμα ασφαλείας δεν θα υπηρετεί κομματικά συμφέροντα. Γενικα θετικό βήμα.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 19:20 | Ανδρόνικος Ταργοντσίδης

  Δεν υπάρχει ανάγκη να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός με την παραπάνω οργανική δομή, προέχουν προσλήψεις σε κρισιμότερες δομές (υγεία – προσωπικό, παιδεία-προσλήψεις εκπαιδευτικών). Κάθε ΑΕΙ έχει την οικονομική αυτοτέλεια να προχωρά σε συμβάσεις φύλαξης με εταιρίες φύλαξης οπού κρίνετε ότι απειλείτε η περιουσία του δημοσίου.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 22:11 | γιαννης χρηστιδης

  συμφωνω οτι χρειαζεται τετοια υοηρεσια και αυτο που εχω να προτεινω ειναιτα εξης,να δωθει η ευκαιρεια σε ανθρωπους μεχρι 50 ετων να συμμετασχουν με βαση την ανεργισ και το προβλημα που υπαρχει σημερα και για να μπορεσει να λειτουργησει καλλυτερα,να δωθει προτεραιοτητα σε ανθρωπους που εχουν εμπειρια σε εταιρειες φυλαξης

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 15:35 | Δρ Αναστάσιος Κουτσούκο

  «Μονάδα Φύλαξης και Προστασίας»
  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λέγεται Αστυνομία

  Δρ Αναστάσιος Κουτσούκος
  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΉΣ ΠΟΛΙΤΕΥΤΉΣ.
  Πρόεδρος «Ελληνοδιεθνής» Μ.Κ.Ο.
  Φορολογούμενος Πολίτης και Καθηγητής
  Επιλαχών Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθήνας
  Υποψήφιος Βουλευτής Αθήνας (2007)
  Φίλαθλος.
  Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη Τ.Κ. 15121
  Αθήνα τηλ. 6980 203968