Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ειδικώς η παρ. 5 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, η οποία προστίθεται με την παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος, ισχύει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2021.
3. Ειδικώς τo άρθρο 24 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπολογισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24 εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 20:00 | Ορέστης

  Οι διατυπώσεις του άρθρο 31, που αφορά σε μεταβατικές διατάξεις για τον χρόνο και τη διάρκεια φοίτησης, είναι ασαφείς, δημιουργούν σύγχυση και (όπως προκύπτει και από τα σχόλια) αντιδιαμετρικά αντίθετες ερμηνείες. Θα πρέπει να δοθεί ικανός χρόνος σε στους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους αφού όταν εισήλθαν δεν υπήρχε όριο και ταυτόχρονα, με τη ρύθμιση να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση στους νέους φοιτητές που θα ξεκινήσουν το σπουδαστικό έτος 2021-2022.
  Προτείνεται η παρακάτω διατύπωση σε αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 31:
  3. Ειδικώς τo άρθρο 24 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την χρονική διάρκεια φοίτησης πρώτου κύκλου, δίδεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών τους εντός χρονικής διάρκειας ίσης με αυτή που προσδιόριζε η κάθε σχολή κατά το έτος εισαγωγής τους, ως χρονική διάρκεια φοίτησης πρώτου κύκλου, με χρόνο εκκίνησης την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:48 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

  Προτείνω να μην υπάρχει ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι πολλοί φοιτητές ή σπουδαστές:
  α) είναι εργαζόμενοι,
  β) φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος,
  γ) είναι οικογενειάρχες,
  δ) είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση,
  ε) διανύουν δυσμενείς συγκυρίες όπως η τρέχουσα κ.λ.π.
  Αντί αυτού, μετά την κανονική διάρκεια σπουδών ή και ορισμένων εξαμήνων κατόπιν αυτής, προτείνω οι φοιτητές ή σπουδαστές να στερούνται ορισμένων παροχών, όπως είναι η χρήση φοιτητικών εισιτηρίων.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 15:36 | ΟΛΤΕΕ

  Αποτελεί τεράστια πρόκληση να εξαγγέλλει η κυβέρνηση τόσο σοβαρές αλλαγές για τα ΑΕΙ, με τα Ιδρύματα κλειστά, με τους φοιτητές στα σπίτια τους, με τις οικογένειές τους να βιώνουν σοβαρά προβλήματα με τα ενοίκια και τη φοιτητική μέριμνα, αλλά και με τους μαθητές σε διαρκή ανασφάλεια και άγχος με το «άνοιξε – κλείσε» των σχολείων.

  Απαράδεκτη η σκέψη και η εφαρμογή κάποιων διατάξεων από την φετινή σχολική χρονιά καθώς έχει ολοκληρωθεί το Α τετράμηνο του σχολικού έτους και μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εξετάσεων. Ακόμα και οι μαθητές της Β’ Λυκείου αδικούνται καθώς δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις που θέτει το νομοσχέδιο όταν επιλέξανε τι και που θα σπουδάσουν.

  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποκλείει από την δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμα περισσότερα παιδιά από τις ασθενέστερες και ευάλωτες κοινωνικά τάξεις με την καθιέρωση (Ε.Β.Ε) και με την καθιέρωση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, αναβαθμίζοντας έτι περαιτέρω τις ταξικές διακρίσεις.

  Η πολιτική αυτή θα εξωθήσει όσους αποτύχουν στα ιδιωτικά κολλέγια εκεί που δεν απαιτείται, από τους σχολάρχες, να υπάρχει καμιά βάση εισαγωγής και κανένας άλλος περιορισμός παρά μόνο η υποχρέωση, των πελατών, να καταβάλουν τα συμφωνηθέντα δίδακτρα!

  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που βρίσκεται στην προσχηματική λοιπόν «διαβούλευση» κατατείνει σε δύο στόχους: αφενός στη μείωση του αριθμού των παιδιών που σπουδάζουν δημόσια και δωρεάν συνεπώς και στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και συντηρητικοποίηση της Παιδείας μας και αφετέρου στη μείωση του κόστους της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας κάτι που αποδεικνύεται και στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε όπου υπάρχει μείωση δαπανών για την Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση, αυτό συνεπάγεται με συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοσίων Τριτοβάθμιων Σχολών και Τμημάτων.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 13:18 | Κωνσταντίνος Δ.

  Οι διατυπώσεις του άρθρο 31, που αφορά σε μεταβατικές διατάξεις για τον χρόνο και τη διάρκεια φοίτησης, είναι ασαφείς, δημιουργούν σύγχυση και (όπως προκύπτει και από τα σχόλια) αντιδιαμετρικά αντίθετες ερμηνείες. Θα πρέπει να δοθεί ικανός χρόνος σε στους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους αφού όταν εισήλθαν δεν υπήρχε όριο και ταυτόχρονα, με τη ρύθμιση να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση στους νέους φοιτητές που θα ξεκινήσουν το σπουδαστικό έτος 2021-2022.
  Προτείνεται η παρακάτω διατύπωση σε αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 31:
  3. Ειδικώς τo άρθρο 24 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την χρονική διάρκεια φοίτησης πρώτου κύκλου, δίδεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών τους εντός χρονικής διάρκειας ίσης με αυτή που προσδιόριζε η κάθε σχολή κατά το έτος εισαγωγής τους, ως χρονική διάρκεια φοίτησης πρώτου κύκλου, με χρόνο εκκίνησης την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 10:29 | Γιώργος Δ.

  Δεν είναι σαφές τι εννοείται στην παραγρ. 3, για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

  Από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 αρχίζουν και μετρούν τα Ν χρόνια, τα Ν/2 ή τα Ν+Ν/2; Δηλαδή για κάποιον που είναι (για 5ετείς Σπουδές) στον 7ο χρόνο, έχει ακόμα 5 ή 2,5 ή 7,5 χρόνια προθεσμία;

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 01:53 | Μιχάλης Π.

  Το να δοθεί ολόκληρο το χρονικό περιθώριο Ν+Ν/2 για όσους φοιτούν ήδη είναι σωστό καθώς οι άνθρωποι αυτοί είχαν εισαχθεί με αυτά τα δεδομένα στις σχολές τους και με αυτά τα δεδομένα ειχαν προγραμματίσει τη ζωή τους. Επομένως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ακόμη και οι περιπτώσεις ατόμων που είχαν εισαχθεί και είχαν αποφασίσει για οποιονδήποτε λόγο να ξεκινήσουν να φοιτούν ενεργά αρκετά χρόνια μετά την εισαγωγή τους, έχοντας ως δεδομένο ότι δεν υπήρχαν χρονικά όρια. Ως προς αυτό λοιπόν, το σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

  Όσον αφορά το όριο φοίτησης γενικότερα, το Ν+Ν/2 αγνοεί την πραγματικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, όπου σε μερικά τμήματα, αυτό που εδώ ορίζεται ως ανώτατο όριο, είναι ο μέσος χρόνος αποφοίτησης, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα μαθήματα συγκεκριμένων καθηγητών μπορουν στην κυριολεξία να καθυστερήσουν τη λήψη του πτυχίου για χρόνια σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων της σχολής τους.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 20:19 | Λάμπρος

  Δυστυχώς δεν βλέπω ξεκάθαρη τοποθέτηση σχετικά με το τι θα γίνει με τους φοιτητές που έχουν ήδη ξεπεράσει τα ν+1/2ν έτη. Προσπαθώντας να μπω στο «πνεύμα του νομοθέτη» και έχοντας υπ’όψη δηλώσεις του υπουργείου που κάνουν λόγο για τον χαμηλότερο Μ.Ο αποφοίτησης στην Ευρώπη (που προφανώς θα πρέπει να βελτιώσουμε με αυτόν τον νόμο) συμπεραίνω τα εξής: Ως μεταβατική περίοδος ορίζεται το διάστημα από την ψήφιση του νόμου εώς τον Σεπτέμβριο και η έναρξη ισχύος από το ακ. έτος 2021-2022 θα σημαίνει την διαγραφή όσων δεν καταφέρουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τότε. Εαν ισχύσει αυτή η περίπτωση, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα διαγράψετε πάρα πολλούς ενεργούς φοιτητές που χρωστάνε 1-2 μαθήματα (ή κάτω από 10 εν πάσει περιπτώσει) και τα οποία δεν τα περνάνε γιατί η τελευταία εξωτερική αξιολόγηση πέρασε από τα ιδρύματά τους το 2014. Με μία μόνο αξιολόγηση ήταν αναμενόμενο οι όποιες παθογένειες να ξαναεμφανιστούν (αν ποτέ βρέθηκαν όλες οι παθογένειες στο σύνολό τους). Ένας φοιτητής που έχει να διαχειριστεί τεράστιο όγκο εργασιών σε σχολή με 69 μαθήματα (συν πτυχιακή και πρακτική) δεν μπορεί να είναι με ένα τηλέφωνο κάθε εξάμηνο και να ενημερώνει το υπουργείο για καθηστερήσεις πληρωμών εκτάκτων καθηγητών, καθηστερήσεις στις βαθμολογήσεις, στατιστικά εξεταστικών που από τους 600 κόβονται οι 585 με βαθμό 1,5 κ.α. Δυστυχώς μας σπρώχνετε σε αδιέξοδο χωρίς πρακτικά να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σας παρακαλώ να λάβετε υπ’όψη τις παθογένειες των ιδρυμάτων και να εφαρμόσετε επιτέλους ένα σύστημα πραγματικής εύρεσης και διαχείρισης των προβλημάτων των ΑΕΙ πριν προχωρήσετε στην οποιαδήποτε διαγραφή. Ειδάλλως θα ωθήσετε χιλιάδες φοιτητές σε απραξία, κοινωνική απομόνωση και εν τέλει στην καθυστέρηση στελέχωσης της κοινωνίας με επιστημονικό δυναμικό.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 13:06 | Σίμος

  Πιστεύω πως το ν+ν/2 για όσους είναι ήδη εγγεγραμένο είναι σχετικά δίκαιο για όσους από εμάς εχουμε μείνει πίσω στις σπουδές μας, ιδιαίτερα όσοι μείναμε πίσω λόγω κρίσης. Επίσης είναι εύκολο και για τις σχολές να το εφαρμόσουν.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 02:20 | Μιχάλης Π.

  Το να δοθεί ολόκληρο το χρονικό περιθώριο Ν+Ν/2 σε όσους φοιτούν ήδη είναι σωστό καθώς οι άνθρωποι αυτοί είχαν εισαχθεί με αυτά τα δεδομένα στις σχολές τους και με αυτά τα δεδομένα ειχαν προγραμματίσει τη ζωή τους. Επομένως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ακόμη και οι περιπτώσεις ατόμων που είχαν εισαχθεί και είχαν αποφασίσει για οποιονδήποτε λόγο να ξεκινήσουν να φοιτούν ενεργά αρκετά χρόνια μετά την εισαγωγή τους, έχοντας ως δεδομένο ότι δεν υπήρχαν χρονικά όρια. Ως προς αυτό λοιπόν, το σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

  Όσον αφορά το όριο φοίτησης γενικότερα, το Ν+Ν/2 αγνοεί την πραγματικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, όπου σε μερικά τμήματα, αυτό που εδώ ορίζεται ως ανώτατο όριο, είναι ο μέσος χρόνος αποφοίτησης, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα μαθήματα συγκεκριμένων καθηγητών μπορουν στην κυριολεξία να καθυστερήσουν τη λήψη του πτυχίου για χρόνια σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων της σχολής τους.

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 22:33 | Κατερίνα Κ.

  Όσον αφορά τους φοιτητές που είναι ήδη εγεγγραμμένοι σε σχολές είναι άδικο να τίθεται ένα χρονικό όριο. Οι οικογένειες των φοιτητών υπολόγιζαν τη φοίτηση χωρίς χρονικό όριο, όταν γίνονταν οι εγγραφές στο μέσο της οικονομικής κρίσης.

  Οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές εργάζονται σε πολλές περιπτώσεις για να καλύψουν τα δικά τους έξοδα και τα έξοδα της οικογένειάς τους και αυτό καθυστερεί τις σπουδές τους. Το επερχόμενο όριο ανατρέπει τα δεδομένα τους και, σε περίπτωση διαγραφής τους, ματαιώνει τους κόπους τους.

  Επομένως, όπως αναφέρουν και παραπάνω σχόλια, η εισαγωγή τους έγινε με ορισμένους όρους και αυτοί πρέπει να τηρηθούν.

  Αξίζει να αναφερθεί πως ο φοιτητής μετά τα μετά τα Ν+2 χρόνια δεν δικαιούται πλέον συγγράμματα, στέγαση, μετακίνηση και σίτιση και δεν επιβαρύνει το πανεπιστήμιο. Επομένως, το όριο φοίτησης δεν ωφελεί σε αυτή την περίπτωση.

  Τέλος, η παρ.3,αρ.31 είναι ασαφής και έχει προκαλέσει σύγχυση σε φοιτητές και γονείς. Πρέπει να γίνουν διευκρινίσεις.

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 21:18 | Γιάννης Ζ.

  Προτείνω τα χρονικά όρια φοίτησης να μην ισχύσουν καθόλου για τους ήδη εγγεγραμμένους στα ΑΕΙ φοιτητές, διότι οι ίδιοι δεν γνώριζαν τίποτα σχετικά με αυτό το θέμα κατά την αρχική εγγραφή τους στα ΑΕΙ.

  Εξάλλου, μετά τα Ν+2 έτη σπουδών, ο φοιτητής δεν επιβαρύνει καθόλου το πανεπιστήμιο με σίτηση, στέγαση, συγγράμματα κ.τ.λ.

  Είναι κρίμα να πάνε τόσα χρόνια σπουδών και τόσα χρήματα χαμένα.

  Αν όμως το Υπουργείο -παρά τις αντίθετες απόψεις στη διαβούλευση- επιμένει να ισχύσει χρονικό όριο σπουδών και για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές, τότε προτείνω η ανώτατη διάρκεια φοίτησης των ήδη εγγεγραμμένων στα ΑΕΙ να είναι τουλάχιστον 3Ν ακαδημαϊκά έτη και να εκκινεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 19:07 | Κωνσταντίνος Καρλής

  Για τους ήδη εγγεγραμμένους υπάρχει μεταβατική διάταξη στο άρθρο 31 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο για την έναρξη ισχύος. Από την διατύπωση προκύπτει ότι για τους ήδη εγγεγραμμένους ο χρόνος ν+ αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Από την διατύπωση προκύπτει ότι εφόσον η έναρξη είναι το έτος 2021 αυτό είναι το πρώτο έτος της περιόδου ν και κατά συνέπεια η περίοδος ν είναι τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 έως 2024-2025 και οι πρόσθετη περίοδος τα ακαδημαϊκά έτη 2025-2026 και 2026-2027, με ανάλογη επιμήκυνση για τις σχολές με μεγαλύτερο πρόγραμμα σπουδών. Εν όψει της ριζικής μεταβολής στην διάρκεια σπουδών η ρύθμιση αυτή πρέπει να θεωρείται επαρκής προστασία έναντι της απρόβλεπτης μεταβολής των όρων φοίτησης. Βέβαια και εδώ όπως και στην γενική ρύθμιση του άρθρου 24 δεν λαμβάνεται υπόψη το διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας κάθε σχολής.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 18:21 | Περικλής

  Νομίζω ότι αν όντως ισχύει το ν+2(πρέπει να αποσαφηνιστεί) για εμάς που μείναμε λίγο πίσω στις σπουδές μας και περάσαμε τα 6 χρόνια λόγω κρίσης,οικονομικών προβλημάτων,οικογενειακών κτλ θα είναι ένα καλό μέτρο για να μας βοηθήσει να τελειώσουμε την σχολή μας χωρίς άγχος,,ειδικά εμείς που είμαστε κοντά στα 30 πέρα από τις σπουδές έχουμε χίλια αλλά πράγματα στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε μας όποτε θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων είμαστε μια ειδική κατηγορία και πρέπει να βοηθηθούμε.,εξάλλου δεν έχουμε πλέον παροχές από το πανεπιστήμιο οποτε σπουδάζουμε στην ουσία με δικά μας χρήματα..και όπως προείπαν κάποιοι περάσαμε με έναν δημόσιο διαγωνισμό δεν μας χαρίστηκε τίποτα από κανέναν και μάλιστα όταν περάσαμε δεν υπήρχε κανένα όριο φοίτησης,,

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 13:04 | Βασίλης

  Αν αυτή η παράγραφος δεν διορθωθεί ώστε να διασφαλίζει ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι οι ήδη φοιτούντες θα αντιμετωπίζονται ως νεοεισαχθένετες, τότε προφανώς έχει πρόβλημα. Όπως πολλοί έχουν ήδη αναφέρει, από τη στιγμή που η εισαγωγή έγινε με συγκεκριμένους όρους, ή όρους που τέθηκαν στο 1ο έτος, με τους ίδιους όρους οφείλει να γίνει και η αποφοίτηση. Εδώ δε μιλάμε μόνο γενικόλογα για την κοινωνία, μιλάμε συγκεκριμένα για το μόχθο χιλιάδων ανθρώπων που η καταστροφική 10ετία της κρίσης (ειδικά τα έτη 2015-2020) αλλά και η πανδημία, έστειλε σε αδήλωτη εργασία ή άλλους λόγους άτυπης διακοπής σπουδών παρα πολλούς φοιτητές.

  Καταρχάς η οποιαδήποτε τροποποιητική πρωτοβουλία έπρεπε να λαμβάνει υπόψη παραπανω απο μια παραμέτρους. Δεν είναι δυνατόν να τεθούν προς διαγραφη αποδεδειγμένα ενεργοί φοιτητές εν ριπή οφθαλμού. Δεν είναι απλά αντιδεοντολογικό, είναι κοροϊδία και χλευασμός για τον πολίτη που καλείται με βασικό μισθο 500€ να καλύψει δαπανες και φόρους πολλαπλάσιους. Είναι δυνατόν να δουλεύω για να βοηθήσω την οικογένεια μου να πληρώνει ΕΝΦΙΑ με τον οποίο φορολογείται η μητέρα μου ΧΩΡΙΣ να έχει εισόδημα και μετά να μου στερείτε Και το πτυχίο;

  Μάλλον ξεχνούν οι νομοθέτες μάλλον ότι τα προγράμματα σπουδών δεν εχουν σχεδιαστει καν με βάση την αποφοίτηση στα 4 χρόνια σε σχολές όπως πχ το Φυσικό στο οποίο σπουδάζω και γι αυτο θεωρούνται μακραν δυσκολότερες από τις ευρωπαϊκές ομόλογές τους. Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι λίγοι φοιτητές τελειώνουν στα 6 πόσο μάλλον στα 4 χρόνια τις σπουδές τους στο Φυσικό. Το νόημα του πτυχίου είναι να το πάρεις όταν έχεις γινει επαρκώς καλός για να περάσεις τα μαθηματα.

  Όλα τα υπόλοιπα έχουν ήδη ειπωθεί από τα περισσότερα σχόλια παραπάνω. Σαφώς λοιπόν αν αυτό το πραγματικά αχρείαστο νομοσχέδιο (Και ειδικα εν μεσω πανδημίας με οικονομικά διαλυμένους ανθρωπους να ποντάρουν ουσιαστικα στο πτυχιο τους) πρεπει υποχρεωτικά να ψηφιστεί τώρα, αυτή η παραγραφος πρεπει να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλίζει ότι οι ενεργοί φοιτητες θα αντιμετωπιστούν ως πρωτοετείς και θα εχούν ένα εύλογο χρονικο διάστημα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ανεξαρτητως πολιτικής παραταξης και ιδεολογίας οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα είναι βαθυτατα προσβλητικη και ντροπιαστική για την Συνεχεια του Κράτος το οποίο θα έχει «παγιδεύσει» και ένα τεράστιο κομμάτι νέων να πορευθούν χωρίς τυπικά προσόντα τιμωρώντας το ουσιαστικά που επρεπε να επιβιώσει εκτος απο το να περάσει μαθήματα.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 21:32 | Δον Ζουάν

  Έχει διευκρινιστεί από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ότι για τους ήδη εγγεγραμμένους ξεκινάει να μετράει το ν+2 ή ν+3 από την αρχή του έτους 2021-2022. Συγκεκριμένα το παράδειγμα έλεγε αν ένας φοιτητής είναι 10ο έτος, έχει ακόμα 6 έτη δικαίωμα, άρα σύνολο 16. Αυτό είπαν οι ίδιοι και για αυτό χρησιμοποιείται το ρήμα «εκκινεί». Ένα άνετο διάστημα πιστεύω. Αν και για τους νέους φοιτητές το 2ν θα ήταν πιο θεμιτό. Για τους ήδη, τα άνωθεν είναι πολύ σωστά όρια.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 15:10 | Αγγελική Μιχαέλα Αγγελάκη

  Όσο αφορά στην έναρξη ισχύος του Άρθρου 24 είναι τεράστια η ασάφεια για τον υπολογισμό του χρονικού ορίου φοίτησης των φοιτητών που ήδη είναι εγγεγραμμένοι στα πανεπιστήμια. Αν και για αυτούς ισχύει το ίδιο χρονικό όριο ένας φοιτητής που μπήκε σε σχολή 4 ετούς τον σεπτέμβριο του 2016 θα πρέπει να διαγραφεί το 2022 ?? Αυτό ειναι εντελώς άδικο για κάποιον που μπήκε χωρίς να υπάρχει όριο φοίτησης αποφάσισε να κοπιάσει ενώ παραλληλα εργαζόταν για να τα βγάλει περα και να το κάνει πιστευοντας οτι μπορει να εχει παραπανω χρόνο να τελειώσει την σχολή. και ξαφνικά του λέτε οτι διαγραφεται? και αν το 2022 χρωστάει μόνο 2-3 μαθήματα θα διαγράφεται? Και το παραθυράκι της εργασίας φυσικά δεν υφίσταται από την στιγμή που οι περισσότεροι φοιτητες εργάζονται χωρίς ένσημα και χωρίς να είναι δηλωμένοι γιατί αλλιως δεν τους προσλαμβάνουν. Επειτα υπαρχουν φοιτητες με οικογενειακα προβλήματα που τους εμποδίζουν απο το να τελειώσουν την σχολή στην ώρα της. Αυτου του είδους οι περιπτώσεις πώς ακριβώς μεριμνουνται?

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 13:01 | PTSi

  Η παρ.3,αρ.31 είναι πολύ ασαφής και μας δημιουργείται αγνός.
  Το καλοκαιρι που ολοκληρώνεται το ν+ν/2 για την σχολη μου θα με διαγράψετε?
  Οταν μπήκα στην σχολη δεν ειχα οριο φοιτησης και δυστυχως αφησα λιγο πισω την σχολη μου ισως και για αυτον το λογο.
  Αλλα τα τελευταια χρονια εχω ρυθμο και περναω μαθηματα στις εξεταστικες εχω ολοκληρωσει και τις περισσοτερες εργασιες που χρειαζονται.
  Δεν δικαιούμαι κάποιο χρόνο ακόμα για να ολοκληρω αυτο που ξεκινησα?
  Αν διαγράφω ποιος θα με πάρει στην δουλειά του σε τέτοια ηλικία που θα είμαι ανεπάγγελτος και χωρίς πτυχίο?

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 23:30 | Κωνσταντίνος

  Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι, υπάρχει ασάφεια σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις.. Μην παίζετε με το άγχος μας,παρακαλω να διευκρινίσετε ποσο χρόνο έχουμε οι επι πτυχιω. Δεν είναι σε καμία περίπτωση λογικό να υπάρξουν διαγραφές μέσα στο 2021.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 23:28 | marioschristidis

  αρα εμεις 6 χρονια που ειμαστε ηδη φοιτιτες

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 23:00 | Μαρία

  Για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές είναι αιφνιδιαστικό και άδικο να ισχύσει το ν+ 1/2 ν.Τι θα συμβεί με τους φοιτητές σχολών που έχουν ιδιαίτερη δυσκολία (π.χ Φυσικό) και περιορισμένο ποσοστό αποφοίτησης; Δεν έχουν όλα τα προγράμματα σπουδών τον ίδιο βαθμό δυσκολίας!

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 22:54 | Νικόλαος

  Στην παρ.3,αρ.31 αναφέρεται: «…Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπολογισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24 εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022..» Υπάρχει ασάφεια εδώ και δημιουργείται άγχος στους επι πτυχίω φοιτητές. Τι σημαίνει εκκινεί; Εκκινεί από το μηδέν; εκκινεί ο επιπλέον χρόνος; ή υπολογίζεται κανονικά όπως και για τους υπόλοιπους, οπότε όσοι έχουν ήδη ξεπεράσει τα ν+2 διαγράφονται;;; Είμαι φοιτητής Πολυτεχνικής, από Κατατακτήριες. Έχω συμπληρώσει τον χρόνο όπως τον καθορίζει ο υπό διαβούλευση νόμος και «χρωστάω» 15 μαθήματα από σύνολο 55 μαθημάτων. Δηλαδή τι θα γίνει; Θα διαγράψετε έτσι σε μια στιγμή τον τεράστιο κόπο και χρόνο που έχω αφιερώσει για να φτάσω ως εδώ;;; Ή θα πρέπει να περάσει 15 μαθήματα σε μία ή δύο εξεταστικές; Κι αν κοπώ σε ένα; Θα διαγραφώ ενώ έχω περάσει τα υπόλοιπα 54 μαθήματα; Είναι απαράδεκτο να μας δημιουργείτε αυτή την τεράστια ανασφάλεια. Πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα το συγκεκριμένο σημείο και να δοθεί εύλογος χρόνος για τους επί πτυχίω φοιτητές οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα ενεργοί, με ξεκάθαρη διατύπωση που δε θα αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Δεν πρέπει να παίζουμε έτσι με τις ζωές και τον μόχθο των πολιτών. Λυπάμαι για την απόλυτη αυτή λογική και για την πρόχειρη διατύπωση.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 14:35 | Πέτρος Ζιμουρτόπουλος

  ‘Α.31/Π.3: «Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπολογισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24 εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.» – Σχόλιο: «Κατά την στιγμή της εγγραφής στο τμήμα: (1) Αν υπήρχε ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης, τότε: Αν όποια μεταγενέστερη είναι δυσμενέστερη για τον διοικούμενο, τότε ισχύει εκείνη που προϋπήρχε, ενώ: (2) Αν δεν υπήρχε ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης, τότε δεν δύναται να υπάρξει καμία καθότι η οποιαδήποτε επιβαλλομένη θα είναι δυσμενέστερη για τον διοικούμενο. Ο θιγόμενος που ενδιαφέρεται οφείλει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.»

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 13:45 | Πέτρος Ζιμουρτόπουλος

  Ισχύει η διάρκεια σπουδών κατά την στιγμή της εγγραφής στο τμήμα. Ο θιγόμενος που ενδιαφέρεται θα πρέπει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 10:18 | Κώστας

  Πρέπει να υπάρξουν διαγραφές λιμναζόντων φοιτητών, είναι απαράδεκτο ένας φοιτητής του 1990 να επανεγγράφεται σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς και να παίρνει πτυχίο όταν είχε περάσει μάθημα Η/Υ το 1991 και να είναι το ίδιο με τον σημερινό φοιτητή.
  Επίσης τι νόημα έχει κάποιος να είναι αιώνιος φοιτητής αφού δεν τα καταφέρνει ας βρει να κάνει κάτι άλλο, πρέπει η πολιτεία να διαθέτει πόρους για κάποιον που είναι αδιάφορος;

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 08:31 | Βικτωρία Πλαπούτα

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 στο τέλος προτείνω να προστεθεί η φράση «και δεν προσμετράται για τον υπολογισμό αυτό ο μέχρι την έναρξη του ακαδημαικού έτους 2021 – 2022 ήδη διανυθείς χρόνος φοίτησης». Έτσι θα δοθεί επαρκής χρόνος στους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αλλιώς, αν υπολογίζεται ο διανυθείς χρόνος φοίτησης, το αποτέλεσμα θα είναι η άμεση ή σε σύντομο χρόνο διαγραφή μεγάλου αριθμού φοιτητών, χωρίς να τους δοθεί στην πράξη η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 02:34 | Ιωάννης

  Αν καταλαβαίνω σωστά, όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε σχολές 4ετούς φοίτησης έχουν ως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να αποφοιτήσουν.
  Στην αρχή του «ακαδημαϊκού» έτους 2021-22, δηλαδή τον Σεπτέμβρη, θα γίνει ο υπολογισμός των ετών τους. Όπου όλοι οι φοιτητές με ολοκληρωμένο το 6ο έτος (ν+2) θα διαγράφονται?

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 00:49 | Φούρκας Χρυσόστομος

  Καταρχάς βρίσκω την εφαρμογή του Ν+1/2Ν λανθασμένη ως προς την χρονική περίοδο στην οποία έρχεται. Πιστεύω πως, εφόσον θεωρείτε αναγκαίο μέτρο, θα μπορούσε τουλάχιστον να θεσπιστεί μετά την πλήρη αξιολόγηση των πανεπιστημίων στο σύνολό τους αλλά και των επιμέρους σχολών και προγραμμάτων σπουδών, ώστε να υπάρχει μία πλήρης εικόνα όσον αφορά τους λόγους που φοιτητές καθυστερούν να αποφοιτήσουν.
  Όσον αφορά το Ν+1/2Ν για τους ήδη φοιτητές πιστεύω πως είναι σωστή η απόφαση του υπουργείου να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, που είτε έκαναν λάθος επιλογές στη ζωή τους ή όντως κωλύονταν ο καθένας για τους λόγους του, να τελειώσουν τις σπουδές τους έστω και με καθυστέρηση.
  Χαιρετίζω το γεγονός ότι η ηγεσία του υπουργείου δεν επέλεξε να «τιμωρήσει» με διαγραφές μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα αλλά δείχνει κατανόηση και λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς συγκυρίες στις οποίες βρίσκονται οι περισσότεροι φοιτητές. Η μεγάλη αυτή μεταβατική περίοδος μόνο οφέλη μπορεί να έχει, διότι δεν φορτώνεται το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό με τεράστιο φόρτος επιπλέον γραπτών που ίσως να προ έκυπταν από τη μεγάλη συρροή φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους στην περίπτωση που η μεταβατική περίοδος ήταν π.χ. 2-3 ακαδημαϊκά έτη. Δεν θεωρώ το όριο φοίτησης ένα αναγκαίο μέτρο, τουλάχιστον όσο άλλα, όμως η κατεύθυνση του υπουργείου σε μία ομαλή μεταβατική περίοδο είναι σωστή.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 21:23 | Βικτωρία Πλαπούτα

  Η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του σχεδίου νόμου σχετικά με τον υπολογισμό του ορίου φοίτησης για τους ήδη εγεγγραμμένους σε Α.Ε.Ι. φοιτητές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, κατά την οποία ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022, θα ήταν ορθή αν η έννοια της διάταξης ήταν ότι π.χ. για πρόγραμμα σπουδών ελάχιστης διάρκειας 8 ακαδημαϊκών εξαμήνων, ο ήδη εγεγγραμμένος φοιτητής θα έχει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οκτώ συν 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα για να ολοκληρώσει τη φοίτησή του. Όμως αν η έννοια της διάταξης είναι ότι από το 2021-2022 ο ήδη εγεγγραμμένος φοιτητής προγράμματος 8 ακαδημαϊκών εξαμήνων που έχει ήδη διανύσει π.χ. 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα, θα έχει στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει τη φοίτησή του 8 συν 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα μείον τα 8 που έχει ήδη διανύσει, δηλαδή 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και όποιος έχει ήδη διανύσει 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα θα διαγράφεται άμεσα, η διάταξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ή σε σύντομο χρόνο διαγραφή φοιτητών που καθυστέρησαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους π.χ. για λόγους υγείας, άτυπης διακοπής της φοίτησης, οικονομικών προβλημάτων κ.λπ. και μάλιστα χωρίς να γνωρίζουν από την αρχή των σπουδών τους ότι θα ισχύσει όριο φοίτησης ώστε να λάβουν τα μέτρα τους. Αν η διάταξη έχει την τελευταία αυτή έννοια, θεωρώ ότι είναι άδικη και υπερβολικά αυστηρή για νέους ανθρώπους που στην αρχή της ζωής τους αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση και την πανδημία του covıd. Πρέπει να διευκρινισθεί ποια ακριβώς είναι η έννοια αυτής της διάταξης, γιατί η διατύπωσή της είναι ασαφής.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 21:05 | Ανδρέας Μπαδάκης

  Με την παρ. 3 ουσιαστικά ΕΧΕΤΕ ΘΕΣΕΙ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΕΝΩ ΤΑ MEDIA ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ – αφού είναι σαν να «μηδενίζει» το κοντέρ γι΄αυτούς, για να ξεκινήσει να «μετράει» πάλι από το 2021-2022, θέτοντας τους ως όριο τα έξι εκπαιδευτικά έτη.

  Όμως, δεν σκεφτήκατε ότι υπάρχουν και φοιτητές που επένδυσαν χρήμα και χρόνο σε φροντιστήρια, σε εργασία, σε δημιουργία οικογένειας, κλπ., βασιζόμενοι ότι δεν θα έχουν όριο σπουδών, ευελπιστώντας ότι θα σπουδάσουν κι ότι κάποτε θα αποκτήσουν κι ένα πτυχίο.

  Με ποιο δικαίωμα τώρα έρχεστε εσείς και τους μετατρέπετε όλο αυτό το κόστος, τις επιλογές που έκαναν, τις θυσίες και τα όνειρά τους, σε «καμένα χρήματα»;

  Καλύτερα λοιπόν να αφήσετε τους παλαιούς φοιτητές όπως ήταν και να μην τους βάζετε «κοντέρ» με σημείο λήξης…

  Προτείνεται λοιπόν να αφαιρεθεί από την παρ.3, του άρθρου 31 – επειδή είναι εντελώς απαράδεκτο – το τελευταίο εδάφιο, αυτό που λέει:

  «Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπολογισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24 εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022».

  Ειδικά με την τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει καμία ανάγκη να θέτετε όριο στους παλαιότερους αφού δεν κοστίζουν ιδιαίτερα στο κράτος ενώ όμως καταβάλλουν φόρους και για την Παιδεία.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 20:08 | Καραγέλης Ιωάννης

  Ο υπολογισμός φοίτησης θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και για τους ήδη εγγεγραμμένους να ισχύσει το υφιστάμενο πλαίσιο. Είναι περιττό να ενταχθούν σε αυτήν την διάταξη.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 18:23 | Ευαγγελος

  Για να καταλάβω , αν κάποιος βρίσκεται σήμερα στο 8ο ακαδημαϊκό έτος σε σχολή 4ετους φοίτησης , μέχρι πότε έχει περιθώριο να ολοκληρώσει τις σπουδές του ?

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 18:10 | Πε.Τ.

  Ειμαι φοιτητης σε πολυτεχνικη σχολη στο 8 ετος
  Ποσο καιρο θα μου δοθεί ακομα για να μπορω να παρω το πτυχιο μου ?

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 16:45 | Π.Τ.

  Δηλαδή εγω που σπουδάζω σε πολυτεχνική σχολή και ειμαι ειμαι φοιτητης επι πτυχιω ποσο χρονο θα μου δωθει ακομα μεχρι να παρω το πτυχιο μου ?

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 15:23 | Μαρία Παπαδόγιαννη

  3. Ειδικώς τo άρθρο 24 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπολογισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24 εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

  Δηλαδή κάποιος που βρίσκεται τώρα στο 7ο έτος, σε σχολή τετραετούς φοίτησης, από τον Σεπτέμβρη του 21′ θα έχει μπροστά του χρονικό περιθώριο 6 ετών για να ολοκληρώσει τις σπουδές του;

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 15:08 | Κωνσταντίνος

  Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη για τους ήδη εγεγγραμμένους από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και μετα ξεκινάει να υπολογίζεται η ανώτατη χρονική διάρκεια στο σύνολό της; Μόνο η προσαύξηση (+2 ή +3 έτη); Για παράδειγμα κάποιος που είναι σε σχολή 4ετους φοίτησης και έχει υπερβεί τα 6 έτη διαγράφεται στο τέλος του ακαδ. έτους 2022-2023 ή στο τέλος του ακαδ. έτους 2026-27;