Άρθρο 08: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

8.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να διεξάγει Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα επί Ιπποδρομιών που διεξάγονται στο εξωτερικό, όπως και να εντάσσει αυτό συνδυαστικά στο στοιχηματισμό επί ημεδαπών Ιπποδρομιών, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική ανακοίνωση θα έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο και στα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου στοιχήματος.
8.2 Κάθε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των Ιπποδρομιών που διοργανώνονται στο εξωτερικό, επί των οποίων διενεργείται το Στοίχημα, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τον οικείο ιπποδρομιακό φορέα και βάσει των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
8.3 Τα αποτελέσματα του Στοιχήματος επί Ιπποδρομιών που διεξάγονται στο εξωτερικό, βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στα επίσημα αποτελέσματα που εκδίδονται από τον αρμόδιο φορέα των Ιπποδρομιών της χώρας διεξαγωγής τους, όπως αυτά ανακοινώνονται από το Φορέα Εκμετάλλευσης προς το ελληνικό κοινό.