ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Άρθρο 24 Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην ενίσχυση του πνευματικού αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη ότι, λόγω της κατ’ εξοχήν πνευματικής προσπάθειας, δεν προσιδιάζουν οι ρυθμίσεις για τα αθλήματα, στα οποία υπερέχει η φυσική δραστηριότητα.

  • 17 Νοεμβρίου 2021, 21:54 | Zacharias Papadakis

    Να αποσυρθεί όλο το νομοσχέδιο και να προσκληθούν διακεκριμμένοι καθηγητές των ΤΕΦΑΑ εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να παρουσιάσουν με επιστημονικές αποδείξεις την σωστή κατεύθυνση του νομοσχεδίου.

  • 16 Νοεμβρίου 2021, 00:02 | Α.

    Ονομάστε τα πνευματικά και ηλεκτρονικά ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για να συνεννοηθούμε και να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις με την διά ζώσης άθληση….