Άρθρο 50 Χαρακτηρισμός του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» ως δημοτικής σημασίας – Μεταβίβαση κυριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον Δήμο Σίφνου

1. Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου», που ιδρύθηκε δυνάμει του β.δ. 204/1971 (Α’ 61) και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), χαρακτηρίζεται ως δημοτικής σημασίας και υπάγεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην εποπτεία του Δήμου Σίφνου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί.
2. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Σίφνου η κυριότητα του συνόλου των εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο περιβάλλων χώρος του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου», στη θέση «ΜΑΡΟΥΣΑ» συνολικής έκτασης 2.931 τ.μ., που έχουν καταχωρισθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Σίφνου με ΚΑΕΚ 290180123002/0/0. Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου» καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Η μεταβίβαση της κυριότητας τελεί υπό την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της μεταβίβασης κατά τους όρους του παρόντος. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφονται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμά του επ’ αυτού, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.
3. Ο Δήμος Σίφνου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι εκτάσεις και οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του καταργούμενου «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» σύμφωνα με την παρ. 2, υπεισέρχεται στο σύνολο των εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν. 423/1976 (Α’ 223).
4. Απαγορεύονται η αλλαγή της χρήσης των παραχωρούμενων κατά κυριότητα εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το παρόν, και η μεταβίβαση αυτών σε τρίτους.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 00:59 | Παναγιώτης Καραχάλιος

  Στο θέατρο του παραλόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ Αυγενάκης αντί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΙΦΝΙΩΝ και να παραδώσει στο λαό των ΣΙΦΝΙΩΝ ένα ΠΛΗΡΕΣ Αθλητικό Κέντρο Νεότητας, α) επέτρεψε την πλήρη εγκατάλειψη της περιουσίας του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ ( γεωτεμάχιο για τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου ) που δόθηκε ΔΩΡΕΑ υπό όρους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) και β) από δωρεοδόχος της περιουσίας του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ, αποφάσισε αυθαιρέτως και ακατανοήτως να την ξεφορτωθεί εξαιτίας της δικής του ανεπάρκειας να την αξιοποιήσει ως ώφειλε, όχι επιστρέφοντας αυτήν στον ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΣΙΦΝΙΩΝ, αλλά δωρίζοντας αυτήν στον Δήμο ΣΙΦΝΙΩΝ, με τη φαιδρότατη αιτιολόγηση ότι δεν εκτελείται η βούληση του Δωρητή.
  Που έχει ακουστεί από δωρεοδόχος να παριστάνει τον δωρητή ο κ Αυγενάκης διότι, όπως ο ίδιος παραδέχεται, δεν μπορεί να εκτελέσει τη βούληση του Δωρητή και να τιμήσει τους όρους της δωρεάς του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ με τη ΓΓΑ;;;
  Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου με νοημοσύνη!

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 00:37 | Παναγιώτης Καραχάλιος

  Στο θέατρο του παραλόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ Αυγενάκης αντί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΙΦΝΙΩΝ και να παραδώσει στο λαό των ΣΙΦΝΙΩΝ ένα ΠΛΗΡΕΣ Αθλητικό Κέντρο Νεότητας, α) επέτρεψε την πλήρη εγκατάλειψη της περιουσίας του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ (γεωτεμάχιο για τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου) που δόθηκε ΔΩΡΕΑ υπό όρους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) και β) από δωρεοδόχος της περιουσίας αυτής, αποφάσισε αυθαιρέτως και ακατανοήτως να την ξεφορτωθεί εξαιτίας της δικής του ανεπάρκειας να την αξιοποιήσει ως ώφειλε, όχι επιστρέφοντας αυτήν στον ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΣΙΦΝΙΩΝ, αλλά δωρίζοντας αυτήν στον Δήμο ΣΙΦΝΙΩΝ με τη φαιδρότατη αιτιολόγηση ότι δεν εκτελείται η βούληση του Δωρητή.
  Που έχει ακουστεί από δωρεοδόχος της περιουσίας του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ να παριστάνει τον δωρητή ο κ Αυγενάκης διότι, όπως ο ίδιος παραδέχεται, δεν μπορεί να εκτελέσει τη βούληση του Δωρητή και να τιμήσει τους όρους της δωρεάς του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ με τη ΓΓΑ ;;;

 • 21 Νοεμβρίου 2021, 22:59 | Παναγιώτης Καραχάλιος

  Στο θέατρο του παραλόγου του Ελληνικού Δημοσίου ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ Αυγενάκης αντί να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΙΦΝΙΩΝ και να παραδώσει στο λαό των ΣΙΦΝΙΩΝ ένα ΠΛΗΡΕΣ Αθλητικό Κέντρο Νεότητας,
  1. Επέτρεψε την πλήρη εγκατάλειψη της περιουσίας του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ (γεωτεμάχιο για τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου) που δόθηκε ΔΩΡΕΑ υπό όρους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) και
  2. Από δωρεοδόχος της περιουσίας του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ αποφάσισε αυθαιρέτως και ακατανοήτως να την ξεφορτωθεί εξαιτίας της δικής του ανεπάρκειας να την αξιοποιήσει, ως ώφειλε, όχι επιστρέφοντας αυτήν στον ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΣΙΦΝΙΩΝ, αλλά δωρίζοντας αυτήν στον Δήμο ΣΙΦΝΙΩΝ, με τη φαιδρότατη αιτιολόγηση ότι δεν εκτελείται η βούληση του Δωρητή.
  Που έχει ακουστεί από δωρεοδόχος της περιουσίας του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ να παριστάνει τον δωρητή ο κ Αυγενάκης, διότι όπως ο ίδιος παραδέχεται δεν μπορεί να εκτελέσει τη βούληση του Δωρητή και να τιμήσει τους όρους της δωρεάς του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ με την ΓΓΑ;;;

 • 21 Νοεμβρίου 2021, 21:20 | Μανώλης

  Ορθά πράττει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταβιβάζει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ Σίφνου στον Δήμο Σίφνου, ώστε επιτέλους αυτό να αποκτήσει Διοίκηση για να μπορέσει να λειτουργήσει και να αθλούνται οι νέοι της Σίφνου που για αυτό το σκοπό κατασκευάστηκε με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου. Αντίστοιχη κίνηση από την Κυβέρνηση και μάλιστα το συντομότερο, θα πρέπει να γίνει και για την πλατεία της Σίφνου που έχει το ΗΡΩΟ με το Μνημείο των Πεσόντων και να δοθεί στον Δήμο Σίφνου.
  Δεν είναι δυνατόν 37 άτομα, που πάνε στις Γ. Συνελεύσεις του εν λόγω Συνδέσμου να λένε ότι εκπροσωπούν τους Σιφνιούς της Αθήνας..

 • 20 Νοεμβρίου 2021, 19:33 | Παναγιώτης Καραχάλιος

  Στο θέατρο του παραλόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ο πρωταγωνιστής Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Αυγενάκης, αντί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΙΦΝΙΩΝ και να παραδώσει στο λαό των ΣΙΦΝΙΩΝ ένα ΠΛΗΡΕΣ Αθλητικό Κέντρο Νεότητας,
  1. Επέτρεψε την πλήρη εγκατάλειψη της περιουσίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ (γεωτεμάχιο για τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου) που δόθηκε ΔΩΡΕΆ υπό όρους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
  (ΓΓΑ) και
  2. Από δωρεοδόχος της περιουσίας, αποφάσισε αυθαιρέτως και ακατανοήτως να την ξεφορτωθεί εξαιτίας της δικής του ανεπάρκειας να την αξιοποιήσει, όχι επιστρέφοντας αυτήν στον ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΣΙΦΝΙΩΝ, αλλά δωρίζοντας αυτήν στον Δήμο ΣΙΦΝΙΩΝ, με τη φαιδρότατη αιτιολογία ότι δεν εκτελείται η βούληση του Δωρητή.
  Που έχει ακουστεί από δωρεοδόχος της περιουσίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ να παριστάνει τον δωρητή ο κ Αυγενάκης διότι όπως ο ίδιος παραδέχεται δεν μπορεί να εκτελέσει τη βούληση του Δωρητή και να τιμήσει τους όρους με τους οποίους η ΓΓΑ αποδέχτηκε τη δωρεά του ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ ;;;

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 10:34 | Αλκιβιαδης Λεμπεσης

  Μα πού ξανακούστηκε ο δωρολήπτης να δωρίζει την δωρεά που αποδέχθηκε (και για την οποία ανέλαβε συγκεκριμένες υποχρεώσεις με ΦΕΚ κλπ.) να προσπαθεί με νομικίστικα τερτίπια να αποφύγει τις συνέπειες της ακηδίας του? Και μάλιστα καθ’ον χρόνο εκκρεμοδικεί αγωγή κατά του Δημοσίου επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΕΑΚΝ Σίφνου.

  Αυτά γίνονται μόνον όταν μια ανυπόληπτη κρατική διοίκηση χρησιμοποιεί την νομοθετική εξουσία που της παρέχεται προσωρινά εις βάρος των συμφερόντων της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και χωρίς να υπάρχει αναγκαστικός λόγος δημοσίου συμφέροντος. Κάτι σαν εκείνη την περίπτωση με τα «μοναστικά βοσκοτόπια και λίμνες» που άλλαζαν χέρια εν μια νυκτί για να αποφύγουν την αντιστροφή της κραυγαλέα παράνομης πράξης. Που θα καταπέσει δικαστικά μετά από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες και ασφαλιστικά μέτρα που στο ενδιάμεσο θα έχουν σαν συνέπεια την πλήρη απαξιωση του επίμαχου χώρου.

  Αλήθεια, θα βρεθεί συμβολαιογράφος που θα περιβάλει αυτή την σκανδαλώδη παραχώρηση με δημόσιο έγγραφο ή μήπως έχει ήδη αυτό προεξοφληθεί αρνητικά και για τον λόγο τούτο προβλέπεται «αυτόματη μετεγγραφή στο Κτηματολόγιο»? Και θα βρεθούν βουλευτές να υπερψηφίσουν μια κραυγαλέα παράνομη πράξη με επίφαση νομιμότητας μέσω του εθνικού Κοινοβουλίου?

  Αδύνατον να πιστεψουμε πως έχει εξασφαλισθεί η θετική άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που επιβλέπει τις πράξεις του ΥΠΠΟ για μια τέτοια ενέργεια? Μήπως πρέπει να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές νομικές οδοί για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα (μεταβίβαση ευθύνης λειτουργίας και διαχείρισης του ΕΑΚΝ Σίφνου στην τοπική δημοτική αρχή)χωρίς να γίνεται προσφυγή σε μεθοδεύσειμε στα όρια της νομιμότητας και που καταφανώς θα καταπέσουν με πρσφυγές στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη?

  Προτείνεται η απόσυρση του περιεχομένου του άρθρου αυτού ή επαναδιατύπωση των όρων του με βάση την ισχύουσα στο εθνικό δίκαιο νομοθεσία της προστασίας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και ενοχικών δικαιωμάτων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 21:46 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ

  Κύριοι,

  Κατόπιν τῆς απαραδέκτου κινήσεως τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀθλητισμοῦ Λευτέρη Αυγενάκη νά δωρίση τήν Δωρεά τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων, πιστεύω ὃτι πρέπει τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο νά ἀντιταχθῆ σέ τέτοιου εἲδους συμπεριφορές.

  Ἀφοῦ ἂφησε νά καταστραφῆ τό Στάδιο ἐπί μία διετία μέ παραιτημένη την διοίκησή του ἐξ αἰτίας τῶν παλινοδιῶν τοῦ Ὑφυπουργοῦ καί παρ’ ὃλες τίς ἐκκλήσεις καί τίς γραπτές διαμαρτυρίες τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων, ἒρχεται τώρα νά νομοθετήση δωρίζοντας τήν ΔΩΡΕΑ του Συνδέσμου Σιφνίων στόν Δῆμο Σίφνου χωρίς κάν να ἐρωτήση καί μέ ἐκκρεμῆ τήν Ἀγωγή Ἀνακλήσεως τῆς δωρεᾶς του Συνδέσμου Σιφνίων ἀπό 29-07-2021 ἀφοῦ οὐδέποτε ἀπήντησε στίς ἐξώδικες ὀχλήσεις τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων.

  Ὁ Δωρητής ΔΕΝ συναινεῖ στίς μονομερεῖς δωρεές του κ. Αὐγενάκη καί στίς ἀστεῖες αἰτιάσεις του στήν Ἒκθεση ἀναλύσεως συνεπειῶν τῆς ρυθμίσεως διότι γράφει ὃτι δέν ἐκτελεῖται ἡ βούληση τοῦ Δωρητῆ γι’αὐτό τό μεταβιβάζει στόν Δῆμο Σίφνου. Μέγα λᾶθος. Αὐτός εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν μή ἐκτέλεση τῆς βουλήσεως τοῦ Δωρητῆ διότι αὐτός δέν ἐκτέλεσε ὡς ὂφειλε τίς ὑποχρεώσεις του Δημοσίου πρός τόν Δωρητή !

  O tempora, o mores (νέα ἢθη καί νέα ἒθιμα).