Άρθρο 16 Κλάδοι άσκησης

1. Οι δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους ομαδοποιούνται και κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους άσκησης:
α) Άσκηση εσωτερικού χώρου-αίθουσας, όπως χορός, είδη αερόβιας άσκησης, είδη μυϊκής ενδυνάμωσης,
β) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων εσωτερικών υδάτων (λίμνες, ποτάμια κ.λπ.),
γ) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων βουνού,
δ) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων θαλάσσης,
ε) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων αέρα,
στ) άσκηση μικτών υπαίθριων δραστηριοτήτων,
ζ) άσκηση δρομικών δραστηριοτήτων,
η) άσκηση αστικών δραστηριοτήτων (urban sports),
θ) άσκηση ομαδικών αθλημάτων αναψυχής (ενδεικτικά: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, beach volley), και
ι) άσκηση ατομικών αθλημάτων αναψυχής (ενδεικτικά: τένις, γκολφ, είδη αυτοάμυνας, ενόργανη).
2. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 23:00 | Κωστούρου Αγγελική

  Όλοι οι κλάδοι άσκησης που αναφέρονται στο άρθρο 16, πλην της άσκησης ορισμένων υπαίθριων δραστηριοτήτων θαλάσσης και της άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων αέρα, καλύπτονται από τα προγράμματα σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είτε μέσω ειδικοτήτων είτε μέσω της διδασκαλίας σειράς μαθημάτων που καλύπτουν το γνωστικό πεδίο αυτών των κλάδων άσκησης. Κατά συνέπεια, και βάση της πρόβλεψης στον προτεινόμενο νόμο ότι εκπαιδευτής θα υπάρχει όπου δεν διδάσκονται τα αντικείμενα σε Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα πρέπει να γραφτεί ότι το άρθρο 20 αφορά αποκλειστικά στους κλάδους της άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων θαλάσσης και της άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων αέρα, τα οποία θα πρέπει να οριστούν επακριβώς.
  Tα ίδια είδη άσκησης παρέχουν και τα ιδιωτικά γυμναστήρια, εδώ όμως με αυτό το σχέδιο νόμου τα σωματεία θα το κάνουν χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό (τεράστιος κίνδυνος για τους ασκούμενους) και χωρίς να αποδίδουν φόρους. Αυτό είναι αθέμιτος ανταγωνισμός.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 22:40 | ΝΕΛΗ Μ

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ η ανάγκη διαχωρισμού των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων από την κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριότητα? Εξηγήστε μας παρακαλώ. Η ΜΟΝΗ ανάγκη που υπάρχει, είναι να διαχωριστούν και να κατηγοριοποιηθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Πανεπιστημίου και των κατόχων διπλώματος ΙΕΚ ή σεμιναρίων. Όλα τα άλλα που λέτε εξυπηρετούν πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. και εν τέλει χρειάζεται να αποδεχτείτε το γεγονός ότι το παρόν νομοσχέδιο πάσχει, έχει πολλές ατέλειες , αστοχίες και θα δημιουργήσει προβλήματα και σε όσους εργάζονται στον αθλητικό τομέα αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία που θα γίνει αποδέκτης αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσιών με κίνδυνους για την υγεία της. Σας έχουμε δώσει την δυνατότητα να νομοθετείτε , αλλά αυτό προϋποθέτει την ωριμότητα να το κάνετε με γνώμονα το συνολικό κοινωνικό καλό . Αν δεν την έχετε, καλύτερα να πάρετε το νομοσχέδιο και να αποχωρήσετε . Ώστε να αναλάβουν άλλοι περισσότερο γνώστες του αντικειμένου και που δεν θα προσβάλλουν την κοινωνία στο σύνολο της.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 19:26 | Θεοδώρα Καραμάνη

  Άρθρο 1. Σκοπός
  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να ρυθμιστούν τα επαγγέλματα της παροχής
  υπηρεσιών Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΤΥΔΑ) κατά
  τρόπο ορθολογικό, λειτουργικό και ασφαλή, τόσο για τους επαγγελματίες του
  κλάδου αυτού, όσο και για εκείνους, που χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες
  επαγγελματικές υπηρεσίες, και να οριοθετηθεί και διαχωριστεί ο συγκεκριμένος
  κλάδος από τις δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα και σκοπού, καθώς και τα
  άλλα τουριστικά επαγγέλματα, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να αναπτυχθεί προς
  όφελος του τουρισμού, της αποκέντρωσης, της υποστήριξης των ακριτικών
  κοινοτήτων και πληθυσμών, της εθνικής οικονομίας και γενικότερα της
  κοινωνίας με την ταυτόχρονη αειφόρο προστασία και ανάδειξη του
  περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ανάδειξη
  της χώρας μας ως ασφαλούς και προτιμητέου προορισμού Τουρισμού Υπαίθριων
  Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
  Άρθρο 2: Πεδίo εφαρμογής
  1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται για και ρυθμίζει τις δραστηριότητες, που
  ορίζονται στο επόμενο άρθρο ως εμπίπτοουσες στις ΤΥΔΑ, εφόσον αυτές
  ασκούνται με την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών των παρόχων
  υπηρεσιών ΤΥΔΑ, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο.
  2. Ο παρών νόμος δεν έχει εφαρμογή σε οποιουδήποτε είδους υπαίθριες
  δραστηριότητες, έστω και αυτές, που περιγράφονται στον παρόντα νόμο, οι
  οποίες ασκούνται ερασιτεχνικά, ιδιωτικά, χωρίς την παροχή επαγγελματικών
  υπηρεσιών ΤΥΔΑ, ή στο πλαίσιο αθλητικής δραστηριότητας, που
  διενεργείται από φορείς υπαγόμενους στην αρμοδιότητα και την επίβλεψη
  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού .
  Άρθρο 3: Ορισμός ΤΥΔΑ
  1. Ως Τουριστική Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής (ΤΥΔΑ), νοείται κάθε
  προσχεδιασμένη δραστηριότητα, η οποία σχεδιάζεται, οργανώνεται και
  καθοδηγείται από επαγγελματίες, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο.
  2
  2. Οι ΤΥΔΑ πραγματοποιούνται ιδίως σε υπαίθριο περιβάλλον όπως: α) στη
  φύση (δάση, βουνά, σπήλαια, λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, αέρας), β)στον
  αστικό ιστό (πάρκα αναψυχής ή περιπέτειας, ποδηλατοδρόμοι, πεζόδρομοι)
  και γ)σε ημιαστικές περιοχές (άλση, παραλίες, κανάλια, τεχνικές πίστες
  αναρρίχησης, τεχνικές λίμνες), με την ενεργό και αυτόβουλη συμμετοχή
  ατόμων επισκεπτών-τουριστών ή μη κάθε ηλικιακής ομάδας, με την συνεχή
  καθοδήγηση από επαγγελματίες πιστοποιημένους εμψυχωτές – συνοδούς,
  όπως αυτοί ορίζονται στον παρόντα νόμο και με στόχο: α) την ασφαλή
  διεκπεραίωση της δραστηριότητας, β) την ψυχαγωγία / ικανοποίηση / ευεξία
  (wellness) των συμμετεχόντων και γ) την καλλιέργεια και εφαρμογή από
  όλους τους εμπλεκόμενους περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς
  φιλικής προς το φυσικό περιβάλλον, ώστε να προάγεται και να επιτυγχάνεται
  η αειφόρος προστασία του περιβάλλοντος.
  3. Οι ΤΥΔΑ δεν προϋποθέτουν συστηματική συμμετοχή ούτε, με εξαίρεση τους
  κανόνες ασφάλειας, εκ των προτέρων κανονισμένο περιεχόμενο, δεν έχουν
  αγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποβλέπουν στον ανταγωνισμό ούτε
  συμπεριλαμβάνουν διαγωνιστικές ή ανταγωνιστικές δράσεις, δεν υπάγονται
  στις αθλητικές δραστηριότητες και δεν υπόκεινται στην εφαρμογή της
  αθλητικής νομοθεσίας, ασχέτως αν η τελευταία μπορεί να εφαρμόζεται επί
  ομοειδών δραστηριοτήτων, που ασκούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας
  φορέων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού.
  4. Στις ΤΥΔΑ περιλαμβάνονται δραστηριότητες ή συνδυασμοί ή προγράμματα
  δραστηριοτήτων, όπως:
  (α) Πεζοπορία (Hiking, Walking Tours), συνήθως ημερήσιας διάρκειας
  πεζοπορία σε μονοπάτι ή σε άλλη ορισμένη ή μη διαδρομή.
  (β) Πολυήμερη Πεζοπορία (Trekking), δηλαδή η πεζοπορία επί ή εκτός
  μονοπατιών ή ορισμένων διαδρομών, σε συνθήκες εν δυνάμει πιο
  απαιτητικές από την Πεζοπορία και με ενδιάμεσες διανυκτερεύσεις σε
  καταλύματα ή / και κατασκήνωση. Μπορεί να περιλαμβάνει την ανάβαση σε
  κορυφές βουνών ή τη διάσχιση απλών φαραγγιών και γενικά πεδινές ή
  ορεινές διαδρομές κάθε είδους, όπου δεν απαιτείται η χρήση ειδικού
  ορειβατικού εξοπλισμού και αναρριχητικών τεχνικών.
  (γ) Ορειβασία, δραστηριότητα με στόχο την ανάβαση στην κορυφή ενός
  βουνού συνήθως από την ευκολότερη πλευρά αλλά συχνά και από
  3
  ορθοπλαγιές μικρής δυσκολίας, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα με ή
  χωρίς χιόνια, καθώς και η ορειβασία αυξημένης δυσκολίας που γίνεται από
  ορειβάτες επαρκούς εμπειρίας και συνοδεύεται από συνοδούς ειδικών
  προσόντων και πιστοποίησης, (οδηγοί βουνού).
  (δ) Αναρρίχηση, ασφαλισμένη ανάβαση με κανόνες και πρακτικές κίνησης
  και ασφάλισης, με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, που γίνεται σε κάθετη ή
  κεκλιμένη επιφάνεια ειδικά προετοιμασμένη με μόνιμες ενδιάμεσες θέσεις
  αγκίστρωσης ασφαλείας και πάντοτε με την χρήση σχοινιού ασφαλείας (top
  rope) προαναρτημένου με κατάλληλη διάταξη (ρελέ) στην κορυφή.
  (ε) Ράφτινγκ (Rafting), η κατάβαση ποταμών με φουσκωτή βάρκα και χρήση
  ειδικού εξοπλισμού.
  (στ) Θαλάσσιο καγιάκ (Sea Kayaking), περιηγητική δραστηριότητα στη
  θάλασσα με τη χρήση σκάφους καγιάκ ειδικά προοριζόμενου για την
  θάλασσα. Το Θαλάσσιο καγιάκ ως ΤΥΔΑ διαφοροποιείται από την απλή
  εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και δεν υπόκειται στην εφαρμογή
  της νομοθεσίας, που διέπει την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
  (ζ) Καγιάκ ή κανό εσωτερικών υδάτων, η περιήγηση με σκάφη καγιάκ ή κανό
  εσωτερικών υδάτων (π.χ. λίμνες, ποταμοί, εκβολές). Στην περίπτωση
  κατάβασης ποταμών μπορεί να περιλαμβάνει ήρεμα ή και ορμητικά τμήματα
  ποταμών.
  (η) Η κατάβαση φαραγγιών με χρήση σχοινιών (Canyoning), δραστηριότητα
  που αφορά τη (διάσχιση) κατάβαση με τα πόδια και κάνοντας χρήση
  αναρριχητικού εξοπλισμού – σχοινιών, απότομων και στενών φαραγγιών με
  ή χωρίς νερό.
  (θ) Η περιήγηση σε ποταμούς, (River trekking), δραστηριότητα παραπλήσια
  του Canyoning αλλά σε φαράγγια λιγότερο απότομα και στενά (τμήματα
  ποταμών με μικρή ποσότητα νερού), που δεν απαιτούν τη χρήση
  αναρριχητικού εξοπλισμού αλλά περιλαμβάνουν συχνά διαπέραση της κοίτης
  ή κολύμβηση σε λιμνούλες (βάθρες) ή βουτιές από μικρό ύψος.
  (ι) Η ποδηλασία βουνού, πεδιάδας ή πόλης (Mountain, street ή city bike),
  περιηγητική δραστηριότητα, με τη χρήση ορειβατικών ποδηλάτων ή
  ποδηλάτων τουριστικών περιηγήσεων, με ή χωρίς συνοδεία βοηθητικού
  οχήματος.
  4
  (ια) Η ιππασία περιπάτου (pony trekking), περιηγητική δραστηριότητα με
  διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ή κατασκήνωση με την χρήση
  εκπαιδευμένων για τουριστική ιππασία αλόγων περιήγησης (όχι ιπποδρόμου)
  ή όνων.
  (ιβ) Η τοξοβολία, ημερήσια δραστηριότητα σε σαφώς καθορισμένο ασφαλή
  χώρο σε ελεύθερο φυσικό περιβάλλον, με τη χρήση τόξων σκοποβολής και
  στόχων με προδιαγραφές.
  (ιγ) Αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωρόπτερο με συνοδό (tandem) ή χωρίς συνοδό
  στο ίδιο ιπτάμενο μέσον, δραστηριότητα πτήσης από υψηλό σημείο σε
  πλαγιές βουνών προς τους πρόποδες με χρήση ειδικού αλεξιπτώτου ή
  αιωρόπτερου, που εκτελείται μόνον από κατόχους της απαραίτητης άδειας
  χρήσης του συγκεκριμένου μέσου, εφόσον και καθόσον αυτή προβλέπεται
  και απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  (ιδ) Η αναψυχή ή/και η χρωματόσφαιρα (Paintball) σε πάρκα περιπέτειας ‘ή
  ασφαλείς οριοθετημένες περιοχές, δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε
  διαβαθμισμένης δυσκολίας διαδρομές με σκοπό να εκτονώσει και να
  ψυχαγωγήσει τους συμμετέχοντες.
  (ιε) Κολύμβηση με εξοπλισμό παρατήρησης του βυθού (Snorkeling)
  (ιστ) Δραστηριότητες σε πάρκα περιπέτειες ειδικά διαμορφωμένα ώστε να
  περιλαμβάνουν δραστηριότητες εδάφους ή σε υπερυψωμένες διαδρομές.
  (ιζ) Ο ενεργός αστικός τουρισμός, που περιλαμβάνει δραστηριότητες, οι
  οποίες προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των ατόμων σε ομαδικές ή
  εξατομικευμένες βιωματικές κινητικές εμπειρίες αναψυχής, ψυχαγωγίας και
  διασκέδασης σε αστικό περιβάλλον.
  Εξυπηρετεί την επιθυμία / ανάγκη των τουριστών – επισκεπτών και των εν
  γένει συμμετεχόντων για κινητικές δραστηριότητες αναψυχής στην πόλη, στο
  πλαίσιο του ενεργού τρόπου ζωής, με σκοπό τη γνωριμία με την πόλη και
  τους κατοίκους της, την ευεξία και εν γένει την θεματική αναψυχή, που
  απολαμβάνουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων
  δραστηριοτήτων εντός ή εκτός του χρόνου διακοπών τους.
  Ο ενεργός αστικός τουρισμός ταυτόχρονα με την οποιασδήποτε μορφής
  ενεργητική μετακίνηση των συμμετεχόντων (πεζοπορία, ποδηλατοδρομία ή
  άλλος τρόπος κινητικής δραστηριοποίησης), μπορεί, ενδεικτικά και όχι
  περιοριστικά, να περιλαμβάνει:
  5
  (i) Ημερήσιες δραστηριοτητες ειδικού θεματικού ενδιαφέροντος όπως,
  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, γαστρονομικές περιηγήσεις (food tourswine tours) με σκοπό την γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων και επισκέψεις σε
  επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων ή άλλων τοπικών προϊόντων και
  επισκέψεις σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  (ii) περιηγήσεις /διαδρομές με θέμα την τέχνη του δρόμου (street art tours),
  (iii) ποδηλατικές περιηγήσεις στην πόλη (bike tours) σε προκαθορισμένη ή
  μη διαδρομή και με ή χωρίς στάσεις σε αξιοθέατα,
  (iv) δραστηριότητες παιχνίδια γνωριμίας και εμπιστοσύνης (team building),
  ημερήσια δραστηριότητα σε ομάδες, που έχει σκοπό την αλληλογνωριμία και
  την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών
  των ομάδων μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες,
  (v) προσανατολισμό, ημερήσια δραστηριότητα ανεύρεσης προσχεδιασμένης
  διαδρομής και τοποθετημένων σημαδιών ή και προϋπαρχόντων αξιοθέατων
  σημείων με ή χωρίς τη χρήση χάρτη. Μπορεί να συνδυάζεται με
  δραστηριότητες αναψυχής όπως «κυνήγι θησαυρού» ή άλλες.
  5. Οι παραπάνω δραστηριότητες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
  καθ’ όσον στις ΤΥΔΑ, κλάδο εξ όρισμού καινοτόμο και διαρκώς
  αναπτυσσόμενο και εκσυγχρονιζόμενο, μπορεί να περιλαμβάνεται κάθε εν
  γένει υπαίθρια δραστηριότητα αναψυχής οποιασδήποτε μόρφής,
  πραγματοποιούμενη την ημέρα ή την νύχτα, που μπορεί να διαρκεί μία ή
  περισσότερες ημέρες και να περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ή
  κατασκήνωση, καθώς και την χρήση μηχανικών ή άλλων ειδικών μέσων και
  εξοπλισμού, η οποία ψυχαγωγεί τους συμμετέχοντες και δεν περιλαμβάνει
  οποιαδήποτε διαγωνιστική δραστηριότητα.
  6. Η άσκηση των ΤΥΔΑ με την παροχή υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών
  ΤΥΔΑ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  7. Στις ΤΥΔΑ, που πραγματοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών ΤΥΔΑ,
  σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για την άσκηση των οποίων
  από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται και απαιτείται η κατοχή ειδικής
  άδειας, ή διπλώματος ή άλλων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, μπορούν να
  συμμετέχουν μόνον πρόσωπα, που κατέχουν την απαιτούμενη από τον νόμο
  άδεια ή δίπλωμα ή πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
  6
  Άρθρο 4: Πάροχοι Υπηρεσιών ΤΥΔΑ
  1. Πάροχος Υπηρεσιων ΤΥΔΑ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει
  επαγγελματικά υπηρεσίες οργάνωσης και συντονισμού ΤΥΔΑ σε
  συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες περιοχές, σε ολόκληρη την Ελλάδα ή και στο
  εξωτερικό.
  2. Στις επαγγελματικές υπηρεσίες ΤΥΔΑ περιλαμβάνονται, περιοριστικά, ο
  σχεδιασμός, η οργάνωση, η προώθηση, η υλοποίηση και ο συντονισμός
  ΤΥΔΑ, και κάθε επί μέρους ένέργεια ή δραστηριότητα, που εντάσσεται στην
  πραγματοποίηση και την εκμετάλλευση ΤΥΔΑ.
  3. Η παροχή υπηρεσιών ΤΥΔΑ δεν εμπίπτει στο επάγγελμα του ξεναγού, δεν
  διέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία και δεν περιλαμβάνει ξενάγηση σε
  αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, που μπορεί να γίνεται και στο πλαίσιο
  των ΤΥΔΑ, μόνον, όμως, με την παροχή υπηρεσιών νόμιμα αδειοδοτημένων
  ξεναγών.
  Άρθρο 5: Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Παρόχου
  Υπηρεσιών ΤΥΔΑ
  1. Πάροχος Υπηρεσιών ΤΥΔΑ μπορεί να είναι το φυσικό πρόσωπο, που πληροί
  τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  (α) Να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
  υπήκοος τρίτης χώρας, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής και εργασίας
  στην Ελλάδα, και έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του, για τον
  υπολογισμό του οποίου λαμβάνεται υπόψη και η ημερομηνία γέννησής
  του.
  (β) Nα μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
  (γ) Να μην έχει καταδικασθεί επανειλημμένα αμετακλήτως για τέλεση
  κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί επανειλημμένα σε
  βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε
  την τελευταία πενταετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2)
  ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για διάθεση ναρκωτικών,
  κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απιστία, απάτη,
  7
  εκβίαση και για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
  εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  (δ) Nα μην έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης και
  να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς επίσης και να μην
  έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική
  συμπαράσταση ή να έχει τεθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική
  συμπαράσταση.
  (ε) Να εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική
  νομοθεσία για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
  (στ) Να έχει δηλώσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το
  συγκεκριμένο επάγγελμα.
  (ζ) Να καλύπτει την αστική επαγγελματική του ευθύνη, καθώς και την αστική
  ευθύνη των εμψυχωτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των
  προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες, καθώς και έναντι τρίτων για
  θάνατο ή σωματικές τους βλάβες με ασφάλιση σε ασφαλιστική
  επιχείρηση ή διεθνώς αναγνωρισμένο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό,
  που εδρεύει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει στην
  Ελλάδα υποκατάστημα ή αντίκλητο δεκτικό κάθε δικαστικής ή άλλης
  επίδοσης εγγράφου είτε γενικά είτε ειδικά σε σχέση με την
  επαγγελματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου παρόχου. Με απόφαση
  του Υπουργού Τουρισμού μπορούν να ορίζονται και να
  αναπροσαρμόζονται ελάχιστα ποσά ασφαλιστικών καλύψεων.
  Άρθρο 6 Διαδικασία έναρξης επαγγέλματος Παρόχου Υπηρεσιών ΤΥΔΑ
  1. Η άσκηση του επαγγέλματος του Παρόχου Υπηρεσιών ΤΥΔΑ μπορεί να
  γίνεται και από νομικό πρόσωπο, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό του.
  Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ισχύουν για το νομικό πρόσωπο οι υπό
  στοιχεία (γ), (δ), (ε) και (στ) προϋποθέσεις τής προηγούμενης παραγράφου
  και στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους του
  νομικού προσώπου, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο Υπουργείο
  Τουρισμού, να ισχύουν οι προϋποθέσεις υπό στοιχεία (α), (β), (γ) της
  προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτήν η βεβαίωση συνδρομή
  νόμιμων προϋποθέσεων της παρ. … εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμό
  του νομικού προσώπου.
  8
  2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων των προηγούμενων
  παραγράφων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έντυπα ή ηλεκτρονικά στην
  αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού αίτηση – αναγγελία, με
  επισυναπτόμενα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α. Για ημεδαπούς και αλλοδαπούς ευκρινές αντίγραφο δελτίου
  ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή, για έλληνες πολίτες, άλλου ταυτοποιητικού
  εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Κώδικα Διοικητικής
  Διαδικασίας, (άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο κύριου ασφαλιστικού
  φορέα), και δύο φωτογραφίες.
  β. Βεβαίωση δήλωσης της έναρξης του συγκεκριμένου επαγγέλματος
  στην αρμόδια Φορολογική Αρχή.
  γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ,
  δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α` 75), στην οποία
  δηλώνει ότι (i) Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος, (ii) Δεν τελεί σε
  κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν
  έχει υποβληθεί αίτηση να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσει,
  (iii) εφόσον ο Πάροχος απασχολεί προσωπικό, ότι εφαρμόζει την ισχύουσα
  εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το απασχολούμενο σε αυτόν
  προσωπικό.
  ε. Απόδειξη καταβολής παραβόλου 300€
  στ. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται και τα ακόλουθα
  δικαιολογητικά:
  i) ευκρινές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν
  τροποποιήσεις του.
  ii) πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ΓΕΜΗ ή
  αντίστοιχου αλλοδαπού μητρώου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία,
  από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού
  προσώπου και
  iii) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 του νόμιμου
  εκπροσώπου στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του νομικού προσώπου και ότι
  αυτό (α) δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή,
  αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και δεν
  έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις
  9
  και (β) εφόσον απασχολείται προσωπικό, ότι εφαρμόζει την ισχύουσα
  εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το προσωπικό, που απασχολεί.
  4. Η Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, όπου γίνεται η αναγγελία,
  χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής του αιτήματος-αναγγελίας
  του.
  5. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η παραλαβούσα τα
  δικαιολογητικά Αρχή απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος στην
  περίπτωση που δε συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή
  δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Το
  προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης,
  στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης
  αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης του επαγγέλματος αυτού,
  ώστε να παρασχεθεί στην Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και,
  ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου
  επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο,
  νομίμων προϋποθέσεων. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω
  προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως.
  6. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού απαγορεύει την άσκηση του
  συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης
  προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί ότι
  δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής του.
  7. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, αφού ελέγξει τα παραπάνω
  δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις,
  εκδίδει βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του
  επαγγέλματος του Παρόχου Υπηρεσιών ΤΥΔΑ.
  8. Ανά πενταετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της πενταετίας, τριμήνου,
  ο Πάροχος Υπηρεσιών ΤΥΔΑ υποχρεούται να υποβάλλει στην Η
  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
  1599/1986 (Α` 75), με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκλείψει καμία από τις
  νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης τής βεβαίωσης, ότι πληροί τις
  προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του.
  9. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού εκδίδει, αυθημερόν, βεβαίωση
  υποβολής τής υπεύθυνης δήλωσης, την οποία ο παροχέας τηρεί μαζί με την
  βεβαίωση υποβολής των δικαιολογητικών για την βεβαίωση συνδρομής
  10
  νομίμων προϋποθέσεων, ή, εφόσον έχει εκδοθεί με την αρχική βεβαίωση
  συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, προκειμένου αμφότερες να
  επιδεικνύονται στο πλαίσιο διενεργούμενων ελέγχων από κάθε αρμόδιο
  ελεγκτικό όργανο.
  10. Στην περίπτωση που ο Πάροχος δεν υποβάλλει, εντός του προαναφερόμενου
  χρονικού διαστήματος, την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, η βεβαίωση
  αφαιρείται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού και, με απόφασή
  της, απαγορεύεται προσωρινά η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
  11. Η βεβαίωση επιδίδεται στο δικαιούχο, μετά την πάροδο δύο (02) ημερών
  από την επομένη της ημέρας υποβολής της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης και,
  με νέα απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσία Τουρισμού, αίρεται η σχετική
  απαγόρευση δραστηριοποίησης.
  Άρθρο 7 Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ΤΥΔΑ.
  1. Στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) της παρ. 4 του άρθρου 2
  του ν. 4276/2014 (Α 155) του Υπουργείου Τουρισμού και ως Ειδικό
  Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ΤΥΔΑ καταχωρίζονται οι όλοι οι νόμιμα
  δραστηριοποιούμενοι στην Ελλάδα Πάροχοι Υπηρεσιών ΤΥΔΑ.
  2. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την
  άσκηση του επαγγέλματος του Παρόχου Υπηρεσιών ΤΥΔΑ ή μετά την
  πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των 50 ημερών από την υποβολή της
  αίτησης – αναγγελίας του ενδιαφερόμενου, η Περιφερειακή Υπηρεσία
  Τουρισμού αποστέλλει τα στοιχεία του Παρόχου στο Τμήμα Ειδικών
  Μορφών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, που εγγράφει τον Πάροχο
  στο Μητρώο. Την εγγραφή δικαιούται να ζητήσει και ο Πάροχος
  προσκομίζοντας στο Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού του Υπουργείου
  Τουρισμού την βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την
  άσκηση του επαγγέλματος του Παρόχου Υπηρεσιών ΤΥΔΑ ή, μετά την
  άπρακτη πάροδο της 50θήμερης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης –
  αναγγελίας του, την βεβαίωση υποβολής αυτής στην Περιφερειακή
  Υπηρεσία Τουρισμού.
  3. Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της ισχύος της βεβαίωσης συνδρομής
  νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Παρόχου
  Υπηρεσιών ΤΥΔΑ η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ενημερώνει άμεσα
  11
  το Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, που
  σημειώνει την ανάκληση ή την αναστολή στην μερίδα του Παρόχου στο
  Μητρώο Παρόχων ΤΥΔΑ.
  4. Οι Πάροχοι υπηρεσιών ΤΥΔΑ υπέχουν την υποχρέωση για αναγραφή του
  αριθμού ΜΗΤΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 165 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
  82Α
  /2012).
  Άρθρο 8: Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών ΤΥΔΑ
  Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του οι Πάροχοι Υπηρεσιών ΤΥΔΑ
  υποχρεούνται να:
  (α) Χρησιμοποιεί εμψυχωτές πιστοποιημένους σύμφωνα με τις διατάξεις τού
  παρόντος νόμου, όπου απαιτείται, ή/και εν γένει προσωπικό, που να
  διαθέτουν ικανότητα και εμπειρία στην κάθε επί μέρους ΤΥΔΑ, που παρέχει
  ο πάροχος, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής για τους
  συμμετέχοντες διενέργεια της ΤΥΔΑ.
  (β) Να διαθέτει και να διατηρεί σε επάρκεια και σε καλή κατάσταση
  ευρισκόμενο τον εξοπλισμό, που είναι αναγκαίος για την ασφαλή
  πραγματοποίηση της κάθε ΤΥΔΑ, για την οποία παρέχει εκάστοτε τις
  υπηρεσίες του.
  (γ) Να διαθέτει πιστοποιημένο τεχνικό ασφαλείας, καθώς και σχέδιο
  ασφαλείας και αντιμετώπισης κινδύνων ατυχημάτων και άλλων επικίνδυνων
  περιστατικών, εγκεκριμένο από τον τεχνικό ασφαλείας.
  (ε) Να φροντίζει, ώστε κατά την παροχή των υπηρεσιών του να υπάρχει
  διαθέσιμο επαρκές φαρμακείο επείγουσας αντιμετώπισης συνήθων
  ατυχημάτων.
  (στ) Να ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν ισχύουσες στον
  χώρο διενέργειας των ΤΥΔΑ απαγορεύσεις ή περιορισμούς, καθώς και για
  τις καιρικές συνθήκες και να απέχει από την άσκηση ΤΥΔΑ, όταν
  συντρέχουν ακραίες, σε σχέση με την εκάστοτε ΤΥΔΑ, καιρικές συνθήκες ή
  άλλες ασυνήθεις περιστάσεις, που καθιστούν την διενέργεια της ΤΥΔΑ
  επικίνδυνη.
  (ζ) Να ενημερώνεται εκ των προτέρων από τους συμμετέχοντες στις ΤΥΔΑ,
  που εκάστοτε διενεργεί, αναφορικά με την εμπειρία, την σωματική
  12
  κατάσταση και την κατάσταση της υγείας τους και να διαμορφώνει ανάλογα
  το περιεχόμενο και τον βαθμό δυσκολίας της ΤΥΔΑ.
  (η) Να συμπεριφέρεται προς τους συμμετέχοντες στις ΤΥΔΑ με ευγένεια,
  ενδιαφέρον και υπομονή, ώστε οι ΤΥΔΑ να αποτελούν για τους
  συμμετέχοντες ευχάριστη εμπειρία.
  (θ) Να διασφαλίζει, ότι οι συμμετέχοντες στις ΤΥΔΑ, που διενεργεί τηρούν
  την ισχύουσα νομοθεσία και τους τυχόν κανονισμούς και περιορισμούς, που
  ισχύουν στον χώρο διενέργειας της ΤΥΔΑ, ιδίως τις διατάξεις για την
  προστασία του περιβάλλοντος, και ότι η διενέργεια της ΤΥΔΑ δεν
  δημιουργεί βλάβη στο περιβάλλον.
  (ι) Να διασφαλίζει, ότι μετά την παροχή των υπηρεσιών του δεν παραμένουν
  στον χώρο διενέργειας των ΤΥΔΑ οποιαδήποτε απορρίματα ή αλλοιώσεις
  του περιβάλλοντος.
  (ια) Μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος και προσπαθεί να
  προάγει την περιβαλλοντική συνείδηση των συμμετεχόντων στις ΤΥΔΑ.
  Άρθρο 9: Εμψυχωτές – συνοδοί ΤΥΔΑ
  1. Ως «Εμψυχωτής – συνοδός Τ.Υ.Δ.Α» (Outdoor Animator) ορίζεται το φυσικό
  πρόσωπο, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην υποστήριξη της
  υλοποίησης προγραμμάτων ΤΥΔΑ παρέχοντας υπηρεσίες καθοδήγησης,
  συνοδείας, συντονισμού και επίβλεψης της πραγματοποίησης ΤΥΔΑ και της
  εμψύχωσης των εκεί συμμετεχόντων, ώστε η συμμετοχή τους να αποφέρει
  σε αυτούς την βέλτιστη εμπειρία, ικανοποίηση, ευχαρίστηση και ωφέλεια, σε
  ένα πλαίσιο ασφαλούς αναψυχής, τουρισμού, και διασκέδασης.
  Άρθρο 10: Υποχρεώσεις Εμψυχωτή – Συνοδού ΤΥΔΑ
  1. Ο Εμψυχωτής – συνοδός Τ.Υ.Δ.Α
  (α) παρέχει υποστήριξη στον σχεδιασμό και οργάνωση προγραμμάτων
  ΤΥΔΑ και μεριμνά για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους.
  (β) φροντίζει, ώστε να είναι επαρκώς ενήμερος για την διαδρομή και το
  περιβάλλον, που αυτή θα διεξαχθεί, να υπάρχει διαθέσιμος και σε καλή
  κατάσταση ο απαραίτητος και επαρκής εξοπλισμός για την ασφαλή
  διενέργεια της ΤΥΔΑ, συμπεριλαμβανομένου φορητού φαρμακείου για την
  επείγουσα αντιμετώπιση συνήθων ατυχημάτων.
  13
  (γ) υποδέχεται τους συμμετέχοντες στην ΤΥΔΑ, τους ενημερώνει για την
  δραστηριότητα, την διαδρομή και το περιβάλλον, όπου θα διεξαχθεί,
  συνοδεύει, καθοδηγεί και εμψυχώνει μεμονωμένα άτομα ή ομάδες κατά τη
  διάρκεια παροχής υπηρεσιών ΤΥΔΑ, μέσω και της παρουσίασης των
  βασικών τεχνικών δεξιοτήτων και του τρόπου χρήσης των τεχνικών μέσων
  και του ατομικού ή ομαδικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται στο
  πλαίσιο πραγματοποίησης κάθε ΤΥΔΑ.
  (δ) διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας για τους συμμετέχοντες
  στην εκάστοτε ΤΥΔΑ.
  (ε) επιβλέπει, μεριμνά και φροντίζει για την προστασία του φυσικού
  περιβάλλοντος, όπου υλοποιούνται οι εκάστοτε ΤΥΔΑ.
  (στ) μεριμνά για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων
  επινοώντας τρόπους παρακίνησης της ενεργού συμμετοχής τους στις
  δραστηριότητες, παρέχοντας πρακτική βοήθεια και βασικές πληροφορίες για
  τον τρόπο άσκησης της εκάστοτε ΤΥΔΑ, την ακολουθούμενη διαδρομή και
  τις στάσεις, όπου χρειάζεται και υπάρχουν.
  2. Ο Εμψυχωτής οφείλει, πριν από την έναρξη διεξαγωγής της ΤΥΔΑ, να
  ενημερωθεί για το επίπεδο εμπειρίας, φυσικής κατάστασης και υγείας των
  συμμετεχόντων και να ρυθμίζει ανάλογα το περιεχόμενο και τον βαθμό
  δυσκολίας της ΤΥΔΑ.
  3. Ο ρόλος του Εμψυχωτή εξειδικεύεται κάθε φορά στο αντικείμενο της
  θεματικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της οποίας παρέχει τις υπηρεσίες
  του.
  4. Εφόσον ο Εμψυχωτής – συνοδός ΤΥΔΑ είναι ο ίδιος πάροχος ΤΥΔΑ μπορεί
  να παρέχει τις υπηρεσίες του και ως ελεύθερος επαγγελματίας, άλλως
  επιτρέπεται να εργάζεται ως υπάλληλος, απασχολούμενος από Πάροχο
  Υπηρεσιών ΤΥΔΑ παρέχοντας αποκλειστικά και μόνον τις υπηρεσίες, που
  προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
  5. Το επάγγελμα του Εμψυχωτή – Συνοδού ΤΥΔΑ έχει ως αντικείμενο την
  φροντίδα, διεκπεραίωση και σωστή πραγματοποίηση των προγραμμάτων
  περιηγήσεων και δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού χαρακτήρα, που
  διοργανώνουν οι επιχειρήσεις ΤΥΔΑ, με προτεραιότητα την ασφάλεια και
  την ικανοποίηση των συμμετεχόντων στις ΤΥΔΑ και την μέριμνα για την
  14
  προστασία του περιβάλλοντος. Ο Εμψυχωτής – Συνοδός ΤΥΔΑ δεν παρέχει
  αναλυτικές πληροφορίες ιστορικού, πολιτιστικού, αρχαιολογικού χαρακτήρα
  και δεν πραγματοποιεί ξενάγηση σε αρχαία ή ιστορικά μνημεία και μουσεία
  του τόπου, όπου διενεργούνται οι ΤΥΔΑ. Το επάγγελμα του Εμψυχωτή –
  Συνοδού ΤΥΔΑ είναι άλλο από το επάγγελμα του ξεναγού και δεν
  εφαρμόζεται επί των Εμψυχωτών – Συνοδών ΤΥΔΑ η νομοθεσία, που
  ρυθμίζει το επάγγελμα του ξεναγού.
  Άρθρο 11: Διαβαθμίσεις Προσόντων και Πιστοποίηση Εμψυχωτών –
  Συνοδών ΤΥΔΑ
  1. Ο Εμψυχωτής – Συνοδός ΤΥΔΑ μπορεί ανάλογα με τα προσόντα και την
  πιστοποίησή του να ανήκει στα εξής επίπεδα ικανότητας:
  (α) Εμψυχωτής – Συνοδός Επιπέδου 1, που πρέπει να συγκεντρώνει τις εξής
  προϋποθέσεις:
  (i) Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.
  (ii) Επίπεδο εκπαίδευσης EQF 4 (άρθρο 19 της Οδηγίας 2005/36 ΕΚ)
  (iii) Να είναι υγιής και κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του
  Εμψυχωτή Επιπέδου 1 όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο, όπως θα
  προκύπτει από βεβαίωση ιατρού παθολόγου.
  (iv) Να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος και να μην έχει καταδικασθεί
  επανειλημμένα αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος
  έχει καταδικασθεί επανειλημμένα σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη
  δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία πενταετία, είτε σε ποινή
  φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της
  ποινής, για διάθεση ναρκωτικών, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση,
  πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση και για έγκλημα κατά της
  γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  (v) Γνώση σε τουλάχιστον επίπεδο Β1 της γλώσσας στην οποία έχει
  προκαθορισθεί, ότι θα παρέχεται η εκάστοτε συνοδεία ή στην αγγλική
  γλώσσα στο ίδιο επίπεδο.
  (vi) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό γνώσης παροχής πρώτων
  βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα.
  Ο Εμψυχωτής – Συνοδός ΤΥΔΑ Επιπέδου 1 δεν απαιτείται να διαθέτει
  πιστοποίηση και επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε ΤΥΔΑ ενεργού
  15
  αστικού τουρισμού και σε ΤΥΔΑ, όπου δεν απαιτείται η χρήση ειδικού
  εξοπλισμού και είναι χαμηλού βαθμού δυσκολίας ή ως βοηθός Εμψυχωτή –
  Συνοδού ΤΥΔΑ Επιπέδου 2.
  (β) Εμψυχωτής – Συνοδός ΤΥΔΑ Επιπέδου 2 (Εξειδικευμένος Εμψυχωτής –
  Συνοδός ΤΥΔΑ), που, πέραν των προσόντων του Πρώτου Επιπέδου, πρέπει
  να συγκεντρώνει και τις εξής προϋποθέσεις:
  (i) Ηλικία τουλάχιστον 20 ετών.
  (ii) Να είναι πιστοποιημένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
  ή άλλον αρμόδιο Δημόσιο Φορέα ως ικανός να ασκήσει τα καθήκοντα
  Εμψυχωτή – Συνοδού Επιπέδου 2 (έμπειρου εμψυχωτή) σε συγκεκριμένη
  ΤΥΔΑ.
  (iii) Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ή 1000 ωρών ή 125 ημερομισθίων ως
  εργαζόμενος σε Πάροχο ΤΥΔΑ.
  Ο Εμψυχωτής – Συνοδός ΤΥΔΑ Επιπέδου 2 παρέχει τις υπηρεσίες του
  Εμψυχωτή – Συνοδού ΤΥΔΑ Επιπέδου 1 και τις υπηρεσίες των ΤΥΔΑ, για
  τις οποίες είναι πιστοποιημένος.
  2. Πρόσωπα πιστοποιημένα από φορείς αρμοδιότητας τού Υπουργείου
  Αθλητισμού ως αθλητικοί προπονητές ή εκπαιδευτές σε δραστηριότητες,
  που εμπίπτουν, ως παρεμφερείς, σε αντίστοιχες ΤΥΔΑ, καθώς και πρόσωπα,
  που έχουν αναγνωρισθεί και πιστοποιηθεί νόμιμα ως οδηγοί βουνού,
  εκπαιδευτές χιονοδρομίας (σκι, χιονοσανίδα και παρεμφερή μέσα) και
  συνοδοί βουνού, μπορούν να παρέχουν επαγγελματικά υπηρεσίας Εμψυχωτή
  – Συνοδού ΤΥΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς άλλη
  πιστοποίηση, εφόσον:
  (i) πληρούν τις προϋποθέσεις εμπειρίας της περίπτωσης (iii) της παρ, (β) του
  παρόντος άρθρου,
  (ii) έχουν γνώση σε τουλάχιστον επίπεδο Β1 της γλώσσας στην οποία έχει
  προκαθορισθεί, ότι θα παρέχεται η εκάστοτε συνοδεία ή στην αγγλική
  γλώσσα στο ίδιο επίπεδο.
  (iii) διαθέτουν δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό γνώσης παροχής
  πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα.
  Άρθρο 12: Χρήση μέσων μεταφοράς προσώπων.
  16
  Για την μεταφορά των συμμετεχόντων στις ΤΥΔΑ των Παρόχων υπηρεσιών
  ΤΥΔΑ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τα μεταφορικά μέσα των
  ξενοδοχείων ή/και κατασκηνώσεων για μετακινήσεις από και πρός την αφετηρία
  έως τον τόπο πραγματοποίησης της ΤΥΔΑ και εντός της Περιφέρειας ή των
  Περιφερειών, όπου διενεργούνται οι ΤΥΔΑ, χωρίς δικαίωμα του παρόχου για
  είπραξη κομίστρου για την μεταφορά.
  Αρθρο 13: Ρύθμιση λεπτομερειών
  Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες
  εφαρμογής του παρόντος νόμου.
  Αρθρο 14. Κυρώσεις
  1. Στους παραβάτας των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών
  πράξεων που εκδίδομται σε εκτέλεσή του επιβάλλονται οι κυρώσεις, που
  προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 393/1976 ρκτός της περίπτωσης (ε) της
  παρ. 1 και με την εκεί προβλεπόμενη διαδικασία.
  2. Σε περίπτωση άσκησης του επαγγέλματος του Παροχου υπηρεσιών ΤΥΔΑ από
  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
  έκδοσης βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων άσκησης του
  επαγγέλματος του Παρόχου Υπηρεσιών ΤΥΔΑ, επιβάλλεται. με την
  διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. σε βάρος των φυσικών
  προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων, διοικητικό
  πρόστιμο υπέρ του ΕΟΤ από χίλια (1.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) και
  σε περίπτωση υποτροπής από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες
  (50.000) ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό της υπαιτιότητας του παραβάτη,
  καθώς και την διάρκεια ή/και συχνότητα η/και επανάληψη της παράβασης.
  Άρθρο 15. Μεταβατικές διατάξεις
  Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν προβεί σε νόμιμη έναρξη
  επαγγέλματος και παρέχουν Υπηρεσίες, που εμπίπτουν στο αντικείμενο του
  παρόντος νόμου, δικαιούνται να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους με τις
  ίδιες, όπως μέχρι τώρα, προϋποθέσεις γιά δύο (2) έτη από την δημοσίευση του
  παρόντος νόμου. Εντός του ιδίου χρονιμού διαστήματος υποχρεούνται να έχουν
  17
  συμμορθωθεί και να ασκούν το επάγγελμά τους σ’ύμφωνα με τις διατάξεις του
  παρόντος νόμου.
  Άρθρο 16. Καταργούμενες – μή εφαρμοζόμενες διατάξεις.
  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη, που
  είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  2. Κάθε δραστηριότητα, που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου
  δεν υπάγεται στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4582/2018.
  Άρθρο 17. ‘Εναρξη ισχύος
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσ’ίευσή του στην Εφημερίδα
  της Κυβέρνησης.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 19:55 | Ευστρατιάδου Μαρία

  Άρθρο & 14 & 19Ανάγκη διαχωρισμού των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων από την κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.Όπως αναφέρει το άρθρο 14, το νομοσχέδιο αυτό συντάχθηκε για να ρυθμίσει την άσκηση αθλητισμού αναψυχής μέσω των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, που ανήκουν, άλλωστε, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού.Επειδή ο ΣΕΤΕΥΔΑ αποτελείται αποκλειστικά από κερδοσκοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, έχει, δηλαδή, αντικείμενο τελείως διαφορετικό από το ρυθμιζόμενο με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τα σχόλια που υποβάλλουμε εδώ έχουν να κάνουν με όσα σχετίζονται με τον κλάδο μας αλλά και με την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως αυτά πρέπει να ενδιαφέρουν κάθε φορολογούμενο πολίτη.Επειδή οι συνδρομές των μελών προς το σωματείο είναι αφορολόγητες, είναι γνωστό, ότι η μορφή του «αθλητικού σωματείου» έχει συστηματικά χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται πολλές φορές ως μανδύας κάλυψης κερδοσκοπικής δραστηριότητας χωρίς να πληρώνονται οι αντιστοιχούντες φόροι, με ταυτόχρονη διάπραξη αθέμιτου ανταγωνισμού στις υγιείς εμπορικές επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου. (Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ’ αριθ.7288/2020 απόφαση του 17ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που διέγνωσε, ότι αθλητικό σωματείο οργάνωνε κερδοσκοπικές εκδηλώσεις βαφτίζοντάς τες ως αθλητικές, χωρίς να φορολογείται).Το ζήτημα, επομένως, είναι να μην αφεθεί να θεσπισθεί ένας νόμος, που θα ανοίγει την πόρτα σε τέτοιες πρακτικές και να διασφαλισθεί, ότι ο θεσμός των αθλητικών σωματείων δεν θα χρησιμοποιείται για την συγκαλυμμένη πραγματοποίηση εμπορικής δραστηριότητας.Προς αποφυγή του ενδεχομένου αυτού προτείνουμε να προστεθεί στο Άρθρο 14 ως παράγραφος 2, το εξής κείμενο:«2. Η δραστηριότητα, που ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο, δεν επιτρέπεται να ασκείται με σκοπό το κέρδος ή από νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού σκοπού. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για κερδοσκοπικές τουριστικές ή μη επιχειρήσεις, που ασκούν δραστηριότητες όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες, που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο».Συνακόλουθα, θα πρέπει στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 να προστεθούν οι λέξεις «μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα», ώστε η διάταξη να έχει ως εξής:«1. Εκδηλώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, διοργανώνονται, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), και από φορείς μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα, που (…)»Η τροποποίηση είναι αναγκαία, επειδή ο αόριστος όρος «φορείς», που χρησιμοποιείται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, μπορεί να ερμηνευθεί, ότι περιλαμβάνει και τους κερδοσκοπικούς φορείς, ώστε επιβάλλεται η ως άνω διόρθωση και προσθήκη, προκειμένου να είναι σαφές, ότι αποκλείονται οι κερδοσκοπικοί φορείς από την εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου.Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη πρωτίστως και για να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της εμπορικής δραστηριότητας, ιδίως της άκρως ζωτικής για την χώρα και ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας του τουρισμού, που εκ φεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αθλητισμού και επιβάλλεται να ρυθμίζεται από χωριστό, συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, μη σχετιζόμενο με ερασιτεχνικές δραστηριότητες.Άρθρο 20(α) Μη σκόπιμη χρήση του αδόκιμου όρου «ακραίες αθλητικές δραστηριότητες».Η έκφραση «ακραίες αθλητικές δραστηριότητες», που αναφέρεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, εκτός από ανακριβής είναι και όλως αδόκιμη, αφού αποθαρρύνει την συμμετοχή στις δραστηριότητες του νομοσχεδίου, (όπως και τους γονείς να τις επιτρέπουν στα παιδιά τους), και υπονομεύει τον σκοπό του, που είναι ο αθλητισμός για όλους.(β)Αδικαιολόγητη εισαγωγή αδόκιμου και αόριστου συστήματος πιστοποίησης των εκπαιδευτών.Στην χώρα μας υπάρχει ήδη ασφαλές θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσω του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ή και του ΕΟΠΠΕΠ, που είναι σύμφωνο και με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν απαιτεί οπωσδήποτε την ύπαρξη οποιασδήποτε σχολής αλλά είναι βασισμένο στα Ευρωπαϊκά πρότυπα, που έχουν συμφωνηθεί από τους επαγγελματίες του κάθε κλάδου.Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο επινοείται άλλου είδους, καινοφανής και αόριστη διαδικασία πιστοποίησης, που απαιτεί οπωσδήποτε και φοίτηση σε κάποια σχολή.Εν όψει της φύσης των δραστηριοτήτων του νομοσχεδίου, δεν θα πρέπει να συνδεθεί απαραίτητα η εκπαίδευση με την πιστοποίηση επάρκειας προσόντων, αφού η επάρκεια μπορεί να πιστοποιηθεί νόμιμα και με άλλα κριτήρια (π.χ. μακροχρόνια εμπειρία).Ασφαλώς επιβάλλεται η δημιουργία σχολών από την ΓΓΑ για τις δραστηριότητες αρμοδιότητάς της, (όσο και άλλες σχολές για τις δραστηριότητες φορέων, που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Αθλητισμού). Πλην, όμως, για τους ήδη έμπειρους και ήδη νόμιμα πιστοποιήσιμους εργαζόμενους, όπως και για ειδικούς κλάδους που δεν υπάρχει ή δεν θα υπάρχει σχολή, δεν είναι σωστό να δημιουργηθεί αδυναμία πιστοποίησης, εργασίας και κάλυψης των αναγκών των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.Επίσης, επειδή στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν προβλέπεται συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων των πιστοποιούμενων επαγγελματιών, καλό θα είναι να διευκρινισθεί, ότι αυτοί αρκεί να είναι επιπέδου προσόντων EQF5 ή και απλώς ΕQF4 ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε δραστηριότητας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης προσόντων.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 18:31 | Μαρία

  Άρθρο & 14 & 19

  Ανάγκη διαχωρισμού των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων από την κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Όπως αναφέρει το άρθρο 14, το νομοσχέδιο αυτό συντάχθηκε για να ρυθμίσει την άσκηση αθλητισμού αναψυχής μέσω των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, που ανήκουν, άλλωστε, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού.

  Επειδή ο ΣΕΤΕΥΔΑ αποτελείται αποκλειστικά από κερδοσκοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, έχει, δηλαδή, αντικείμενο τελείως διαφορετικό από το ρυθμιζόμενο με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τα σχόλια που υποβάλλουμε εδώ έχουν να κάνουν με όσα σχετίζονται με τον κλάδο μας αλλά και με την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως αυτά πρέπει να ενδιαφέρουν κάθε φορολογούμενο πολίτη.

  Επειδή οι συνδρομές των μελών προς το σωματείο είναι αφορολόγητες, είναι γνωστό, ότι η μορφή του «αθλητικού σωματείου» έχει συστηματικά χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται πολλές φορές ως μανδύας κάλυψης κερδοσκοπικής δραστηριότητας χωρίς να πληρώνονται οι αντιστοιχούντες φόροι, με ταυτόχρονη διάπραξη αθέμιτου ανταγωνισμού στις υγιείς εμπορικές επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου. (Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ’ αριθ.7288/2020 απόφαση του 17ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που διέγνωσε, ότι αθλητικό σωματείο οργάνωνε κερδοσκοπικές εκδηλώσεις βαφτίζοντάς τες ως αθλητικές, χωρίς να φορολογείται).

  Το ζήτημα, επομένως, είναι να μην αφεθεί να θεσπισθεί ένας νόμος, που θα ανοίγει την πόρτα σε τέτοιες πρακτικές και να διασφαλισθεί, ότι ο θεσμός των αθλητικών σωματείων δεν θα χρησιμοποιείται για την συγκαλυμμένη πραγματοποίηση εμπορικής δραστηριότητας.

  Προς αποφυγή του ενδεχομένου αυτού προτείνουμε να προστεθεί στο Άρθρο 14 ως παράγραφος 2, το εξής κείμενο:

  «2. Η δραστηριότητα, που ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο, δεν επιτρέπεται να ασκείται με σκοπό το κέρδος ή από νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού σκοπού. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για κερδοσκοπικές τουριστικές ή μη επιχειρήσεις, που ασκούν δραστηριότητες όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες, που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο».

  Συνακόλουθα, θα πρέπει στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 να προστεθούν οι λέξεις «μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα», ώστε η διάταξη να έχει ως εξής:

  «1. Εκδηλώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, διοργανώνονται, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), και από φορείς μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα, που (…)»

  Η τροποποίηση είναι αναγκαία, επειδή ο αόριστος όρος «φορείς», που χρησιμοποιείται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, μπορεί να ερμηνευθεί, ότι περιλαμβάνει και τους κερδοσκοπικούς φορείς, ώστε επιβάλλεται η ως άνω διόρθωση και προσθήκη, προκειμένου να είναι σαφές, ότι αποκλείονται οι κερδοσκοπικοί φορείς από την εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου.

  Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη πρωτίστως και για να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της εμπορικής δραστηριότητας, ιδίως της άκρως ζωτικής για την χώρα και ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας του τουρισμού, που εκ φεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αθλητισμού και επιβάλλεται να ρυθμίζεται από χωριστό, συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, μη σχετιζόμενο με ερασιτεχνικές δραστηριότητες.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 18:05 | Νατάσα

  Ο απόφοιτος Πανεπιστημίου να είναι αρμόδιος να οργανώνει προγράμματα αναψυχής των πολιτών μέσω των Δήμων.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 16:45 | Giannis

  Άρθρο & 14 & 19Ανάγκη διαχωρισμού των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων από την κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.Όπως αναφέρει το άρθρο 14, το νομοσχέδιο αυτό συντάχθηκε για να ρυθμίσει την άσκηση αθλητισμού αναψυχής μέσω των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, που ανήκουν, άλλωστε, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού.Επειδή ο ΣΕΤΕΥΔΑ αποτελείται αποκλειστικά από κερδοσκοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, έχει, δηλαδή, αντικείμενο τελείως διαφορετικό από το ρυθμιζόμενο με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τα σχόλια που υποβάλλουμε εδώ έχουν να κάνουν με όσα σχετίζονται με τον κλάδο μας αλλά και με την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως αυτά πρέπει να ενδιαφέρουν κάθε φορολογούμενο πολίτη.Επειδή οι συνδρομές των μελών προς το σωματείο είναι αφορολόγητες, είναι γνωστό, ότι η μορφή του «αθλητικού σωματείου» έχει συστηματικά χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται πολλές φορές ως μανδύας κάλυψης κερδοσκοπικής δραστηριότητας χωρίς να πληρώνονται οι αντιστοιχούντες φόροι, με ταυτόχρονη διάπραξη αθέμιτου ανταγωνισμού στις υγιείς εμπορικές επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου. (Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ’ αριθ.7288/2020 απόφαση του 17ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που διέγνωσε, ότι αθλητικό σωματείο οργάνωνε κερδοσκοπικές εκδηλώσεις βαφτίζοντάς τες ως αθλητικές, χωρίς να φορολογείται).Το ζήτημα, επομένως, είναι να μην αφεθεί να θεσπισθεί ένας νόμος, που θα ανοίγει την πόρτα σε τέτοιες πρακτικές και να διασφαλισθεί, ότι ο θεσμός των αθλητικών σωματείων δεν θα χρησιμοποιείται για την συγκαλυμμένη πραγματοποίηση εμπορικής δραστηριότητας.Προς αποφυγή του ενδεχομένου αυτού προτείνουμε να προστεθεί στο Άρθρο 14 ως παράγραφος 2, το εξής κείμενο:«2. Η δραστηριότητα, που ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο, δεν επιτρέπεται να ασκείται με σκοπό το κέρδος ή από νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού σκοπού. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για κερδοσκοπικές τουριστικές ή μη επιχειρήσεις, που ασκούν δραστηριότητες όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες, που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο».Συνακόλουθα, θα πρέπει στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 να προστεθούν οι λέξεις «μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα», ώστε η διάταξη να έχει ως εξής:«1. Εκδηλώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, διοργανώνονται, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), και από φορείς μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα, που (…)»Η τροποποίηση είναι αναγκαία, επειδή ο αόριστος όρος «φορείς», που χρησιμοποιείται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, μπορεί να ερμηνευθεί, ότι περιλαμβάνει και τους κερδοσκοπικούς φορείς, ώστε επιβάλλεται η ως άνω διόρθωση και προσθήκη, προκειμένου να είναι σαφές, ότι αποκλείονται οι κερδοσκοπικοί φορείς από την εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου.Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη πρωτίστως και για να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της εμπορικής δραστηριότητας, ιδίως της άκρως ζωτικής για την χώρα και ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας του τουρισμού, που εκ φεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αθλητισμού και επιβάλλεται να ρυθμίζεται από χωριστό, συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, μη σχετιζόμενο με ερασιτεχνικές δραστηριότητες.Άρθρο 20(α) Μη σκόπιμη χρήση του αδόκιμου όρου «ακραίες αθλητικές δραστηριότητες».Η έκφραση «ακραίες αθλητικές δραστηριότητες», που αναφέρεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, εκτός από ανακριβής είναι και όλως αδόκιμη, αφού αποθαρρύνει την συμμετοχή στις δραστηριότητες του νομοσχεδίου, (όπως και τους γονείς να τις επιτρέπουν στα παιδιά τους), και υπονομεύει τον σκοπό του, που είναι ο αθλητισμός για όλους.(β)Αδικαιολόγητη εισαγωγή αδόκιμου και αόριστου συστήματος πιστοποίησης των εκπαιδευτών.Στην χώρα μας υπάρχει ήδη ασφαλές θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσω του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ή και του ΕΟΠΠΕΠ, που είναι σύμφωνο και με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν απαιτεί οπωσδήποτε την ύπαρξη οποιασδήποτε σχολής αλλά είναι βασισμένο στα Ευρωπαϊκά πρότυπα, που έχουν συμφωνηθεί από τους επαγγελματίες του κάθε κλάδου.Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο επινοείται άλλου είδους, καινοφανής και αόριστη διαδικασία πιστοποίησης, που απαιτεί οπωσδήποτε και φοίτηση σε κάποια σχολή.Εν όψει της φύσης των δραστηριοτήτων του νομοσχεδίου, δεν θα πρέπει να συνδεθεί απαραίτητα η εκπαίδευση με την πιστοποίηση επάρκειας προσόντων, αφού η επάρκεια μπορεί να πιστοποιηθεί νόμιμα και με άλλα κριτήρια (π.χ. μακροχρόνια εμπειρία).Ασφαλώς επιβάλλεται η δημιουργία σχολών από την ΓΓΑ για τις δραστηριότητες αρμοδιότητάς της, (όσο και άλλες σχολές για τις δραστηριότητες φορέων, που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Αθλητισμού). Πλην, όμως, για τους ήδη έμπειρους και ήδη νόμιμα πιστοποιήσιμους εργαζόμενους, όπως και για ειδικούς κλάδους που δεν υπάρχει ή δεν θα υπάρχει σχολή, δεν είναι σωστό να δημιουργηθεί αδυναμία πιστοποίησης, εργασίας και κάλυψης των αναγκών των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.Επίσης, επειδή στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν προβλέπεται συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων των πιστοποιούμενων επαγγελματιών, καλό θα είναι να διευκρινισθεί, ότι αυτοί αρκεί να είναι επιπέδου προσόντων EQF5 ή και απλώς ΕQF4 ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε δραστηριότητας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης προσόντων.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 13:05 | Στέφανος

  Άρθρο & 14 & 19

  Ανάγκη διαχωρισμού των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων από την κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Όπως αναφέρει το άρθρο 14, το νομοσχέδιο αυτό συντάχθηκε για να ρυθμίσει την άσκηση αθλητισμού αναψυχής μέσω των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, που ανήκουν, άλλωστε, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού.

  Επειδή ο ΣΕΤΕΥΔΑ αποτελείται αποκλειστικά από κερδοσκοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, έχει, δηλαδή, αντικείμενο τελείως διαφορετικό από το ρυθμιζόμενο με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τα σχόλια που υποβάλλουμε εδώ έχουν να κάνουν με όσα σχετίζονται με τον κλάδο μας αλλά και με την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως αυτά πρέπει να ενδιαφέρουν κάθε φορολογούμενο πολίτη.

  Επειδή οι συνδρομές των μελών προς το σωματείο είναι αφορολόγητες, είναι γνωστό, ότι η μορφή του «αθλητικού σωματείου» έχει συστηματικά χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται πολλές φορές ως μανδύας κάλυψης κερδοσκοπικής δραστηριότητας χωρίς να πληρώνονται οι αντιστοιχούντες φόροι, με ταυτόχρονη διάπραξη αθέμιτου ανταγωνισμού στις υγιείς εμπορικές επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου. (Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ’ αριθ.7288/2020 απόφαση του 17ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που διέγνωσε, ότι αθλητικό σωματείο οργάνωνε κερδοσκοπικές εκδηλώσεις βαφτίζοντάς τες ως αθλητικές, χωρίς να φορολογείται).

  Το ζήτημα, επομένως, είναι να μην αφεθεί να θεσπισθεί ένας νόμος, που θα ανοίγει την πόρτα σε τέτοιες πρακτικές και να διασφαλισθεί, ότι ο θεσμός των αθλητικών σωματείων δεν θα χρησιμοποιείται για την συγκαλυμμένη πραγματοποίηση εμπορικής δραστηριότητας.

  Προς αποφυγή του ενδεχομένου αυτού προτείνουμε να προστεθεί στο Άρθρο 14 ως παράγραφος 2, το εξής κείμενο:

  «2. Η δραστηριότητα, που ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο, δεν επιτρέπεται να ασκείται με σκοπό το κέρδος ή από νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού σκοπού. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για κερδοσκοπικές τουριστικές ή μη επιχειρήσεις, που ασκούν δραστηριότητες όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες, που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο».

  Συνακόλουθα, θα πρέπει στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 να προστεθούν οι λέξεις «μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα», ώστε η διάταξη να έχει ως εξής:

  «1. Εκδηλώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, διοργανώνονται, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), και από φορείς μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα, που (…)»

  Η τροποποίηση είναι αναγκαία, επειδή ο αόριστος όρος «φορείς», που χρησιμοποιείται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, μπορεί να ερμηνευθεί, ότι περιλαμβάνει και τους κερδοσκοπικούς φορείς, ώστε επιβάλλεται η ως άνω διόρθωση και προσθήκη, προκειμένου να είναι σαφές, ότι αποκλείονται οι κερδοσκοπικοί φορείς από την εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου.

  Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη πρωτίστως και για να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της εμπορικής δραστηριότητας, ιδίως της άκρως ζωτικής για την χώρα και ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας του τουρισμού, που εκ φεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αθλητισμού και επιβάλλεται να ρυθμίζεται από χωριστό, συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, μη σχετιζόμενο με ερασιτεχνικές δραστηριότητες.

  Άρθρο 20

  (α) Μη σκόπιμη χρήση του αδόκιμου όρου «ακραίες αθλητικές δραστηριότητες».

  Η έκφραση «ακραίες αθλητικές δραστηριότητες», που αναφέρεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, εκτός από ανακριβής είναι και όλως αδόκιμη, αφού αποθαρρύνει την συμμετοχή στις δραστηριότητες του νομοσχεδίου, (όπως και τους γονείς να τις επιτρέπουν στα παιδιά τους), και υπονομεύει τον σκοπό του, που είναι ο αθλητισμός για όλους.

  (β)Αδικαιολόγητη εισαγωγή αδόκιμου και αόριστου συστήματος πιστοποίησης των εκπαιδευτών.

  Στην χώρα μας υπάρχει ήδη ασφαλές θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσω του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ή και του ΕΟΠΠΕΠ, που είναι σύμφωνο και με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν απαιτεί οπωσδήποτε την ύπαρξη οποιασδήποτε σχολής αλλά είναι βασισμένο στα Ευρωπαϊκά πρότυπα, που έχουν συμφωνηθεί από τους επαγγελματίες του κάθε κλάδου.

  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο επινοείται άλλου είδους, καινοφανής και αόριστη διαδικασία πιστοποίησης, που απαιτεί οπωσδήποτε και φοίτηση σε κάποια σχολή.

  Εν όψει της φύσης των δραστηριοτήτων του νομοσχεδίου, δεν θα πρέπει να συνδεθεί απαραίτητα η εκπαίδευση με την πιστοποίηση επάρκειας προσόντων, αφού η επάρκεια μπορεί να πιστοποιηθεί νόμιμα και με άλλα κριτήρια (π.χ. μακροχρόνια εμπειρία).

  Ασφαλώς επιβάλλεται η δημιουργία σχολών από την ΓΓΑ για τις δραστηριότητες αρμοδιότητάς της, (όσο και άλλες σχολές για τις δραστηριότητες φορέων, που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Αθλητισμού). Πλην, όμως, για τους ήδη έμπειρους και ήδη νόμιμα πιστοποιήσιμους εργαζόμενους, όπως και για ειδικούς κλάδους που δεν υπάρχει ή δεν θα υπάρχει σχολή, δεν είναι σωστό να δημιουργηθεί αδυναμία πιστοποίησης, εργασίας και κάλυψης των αναγκών των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

  Επίσης, επειδή στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν προβλέπεται συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων των πιστοποιούμενων επαγγελματιών, καλό θα είναι να διευκρινισθεί, ότι αυτοί αρκεί να είναι επιπέδου προσόντων EQF5 ή και απλώς ΕQF4 ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε δραστηριότητας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης προσόντων.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 12:18 | Νικηφόρος Δερμιτζάκης

  Φαίνεται ότι δεν έχετε ιδέα ότι η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που περιγράφεται διδάσκεται στις ΣΕΦΑΑ.Αλήθεια ποια συμφέροντα πάτε να εξυπηρετήσετε;

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 09:11 | Τσακιρης Λευτερης

  Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται ήδη από ιδιωτικά γυμναστήρια. Κατά συνέπεια, τα
  σωματεία Αθλητισμού Αναψυχής και Αθλητισμού για Όλους θα αποτελέσουν αθέμιτο
  ανταγωνιστή των ιδιωτικών Γυμναστηρίων με την έννοια ότι τα Γυμναστήρια, σε
  σύγκριση με τα σωματεία, δεν χρησιμοποιούν δωρεάν δημόσιους χώρους και
  καταβάλλουν υψηλούς άμεσους και έμμεσους φόρους. Επιπλέον δίνει την ευκαιρία
  σε όσους μέχρι τώρα παρείχαν υπηρεσίες γυμναστηρίου παράνομα (υπό τη μορφή
  συλλόγων και σχολών) και δεν πλήρωναν κανένα φόρο εκμεταλλευόμενοι την
  ανυπαρξία ελέγχων , να δημιουργήσουν τώρα «σωματείο αθλητισμού αναψυχής και
  άθλησης» και να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται αθέμιτα τα νόμιμα γυμναστήρια.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 09:33 | Καφαλη Ξανθη

  Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται ήδη από ιδιωτικά γυμναστήρια. Κατά συνέπεια, τα σωματεία Αθλητισμού Αναψυχής και Αθλητισμού για Όλους θα αποτελέσουν αθέμιτο ανταγωνιστή των ιδιωτικών Γυμναστηρίων με την έννοια ότι τα Γυμναστήρια, σε σύγκριση με τα σωματεία, δεν χρησιμοποιούν δωρεάν δημόσιους χώρους και καταβάλλουν υψηλούς άμεσους και έμμεσους φόρους. Επιπλέον δίνει την ευκαιρία σε όσους μέχρι τώρα παρείχαν υπηρεσίες γυμναστηρίου παράνομα (υπό τη μορφή συλλόγων και σχολών) και δεν πλήρωναν κανένα φόρο εκμεταλλευόμενοι την ανυπαρξία ελέγχων , να δημιουργήσουν τώρα «σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης» και να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται αθέμιτα τα νόμιμα γυμναστήρια.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 09:53 | Τσακιρης Νεκταριος

  Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται ήδη από ιδιωτικά γυμναστήρια. Κατά συνέπεια, τα
  σωματεία Αθλητισμού Αναψυχής και Αθλητισμού για Όλους θα αποτελέσουν αθέμιτο
  ανταγωνιστή των ιδιωτικών Γυμναστηρίων με την έννοια ότι τα Γυμναστήρια, σε
  σύγκριση με τα σωματεία, δεν χρησιμοποιούν δωρεάν δημόσιους χώρους και
  καταβάλλουν υψηλούς άμεσους και έμμεσους φόρους. Επιπλέον δίνει την ευκαιρία
  σε όσους μέχρι τώρα παρείχαν υπηρεσίες γυμναστηρίου παράνομα (υπό τη μορφή
  συλλόγων και σχολών) και δεν πλήρωναν κανένα φόρο εκμεταλλευόμενοι την
  ανυπαρξία ελέγχων , να δημιουργήσουν τώρα «σωματείο αθλητισμού αναψυχής και
  άθλησης» και να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται αθέμιτα τα νόμιμα γυμναστήρια.