Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, όπως προκύπτει ως ανάγκη μετά τη θέση σε ισχύ της νέας διοικητικής διαίρεσης της Ελλάδας (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Σε μια εποχή όπου η προστασία από την περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ζητούμενο ποιότητας ζωής αλλά αντίθετα την ίδια τη ζωή και την ουσία της, έχει μεγάλη σημασία ως ένα είδος ανταπόδοσης ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται θετικά αντισταθμιστικά ωφελήματα στις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν οι λιγνιτικοί σταθμοί.

Τρεις είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την κατανομή αυτή:

α. Η μέγιστη δυνατή εγγύτητα στους άμεσα επηρεαζόμενους πληθυσμούς και το άμεσα επηρεαζόμενο φυσικό περιβάλλον.

β. Η απόλυτη στόχευση ενεργειών και δράσεων σε ζητήματα ανασύνταξης, προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος και μόνο αυτού.

γ. Η απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία διάθεσης των συγκεκριμένων κονδυλίων και σε συνέχεια των συσκέψεων που συγκλήθηκαν στο ΥΠΕΚΑ, υποβλήθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία οι προτάσεις των Δικαιούχων Περιφερειών και Δήμων ως προς τη διαχείριση του Πόρου, οι οποίες διαμορφώνονται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις:

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, προτείνεται το 50% να διατίθεται στις αιρετές Περιφέρειες και το άλλο 50% στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους (ενεργειακοί και μη ενεργειακοί), λόγω της ανάγκης υλοποίησης έργων και ενεργειών υπερτοπικού χαρακτήρα καθώς και της συμπληρωματικότητας και συμβατότητας με τον Περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων (Μεγαλόπολη, Κοζάνη, Εορδαία, Φλώρινα, Αμύνταιο)  προτείνεται το 97% να διατίθεται υπέρ των Δήμων και το 3% υπέρ των Περιφερειών, υπό το πρίσμα ότι οι δράσεις του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης θα πρέπει να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του και τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται ως προϊόν διαβούλευσης με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας σε αυτή και η υποβολή τελικών προτάσεων σε κλίμα συνεργασίας και όχι ανταγωνιστικής δράσης, θα συμβάλει στην ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση αυτού του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στη 18 Ιουλίου 2011.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τις πολύτιμες απόψεις .

 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ